Autentificare

Specializarea Electromecanică, Domeniul Inginerie Electrică - acreditată din 2008.
În domeniul Inginerie electrică specializarea Electromecanică se asigură formarea unui specialist destinat în mod special intreprinderilor mici şi mijlocii, într-un domeniul larg cu multe zone de interferenţă cu alte specializări. Specializarea a evoluat permanent din punctul de vedere al planurilor de învăţământ, mai ales ca urmare a contactelor realizate după 1990 cu universităţi din Comunitatea Europeană. Ea se reclamă prin evoluţia recentă a tehnologiilor de proiectare şi fabricaţie şi creşterea complexităţii echipamentelor şi instalaţiilor folosite în toate domeniile de activitate (industrial, al serviciilor şi casnic), care necesită specialişti având cunoştinţe şi competenţe pluridisciplinare pe piaţa globalizată a forţei de muncă înalt calificate.