Autentificare

 Învăţământ universitar de licenţă IFR - O alternativă modernă  la învăţământul clasic

  • Departamentul de Inginerie în Electromecanică Mediu şi Informatică Aplicată, Facultatea de Inginerie Electrică pune la dispoziţia dumneavoastră o formă modernă de a urma cursurile sale prin Invăţamântul cu Frecvenţă Redusă. Puteţi sa deveniţi astfel absolvenţii uneia dintre prestigioasele instituţii de învatamânt superior tehnic din România, fără să renunţaţi la cariera profesională sau la domiciliul în zonele limitrofe.
  • Ce este Învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)?- Este o formă modernă şi flexibilă de organizare a activităţii didactice în învăţământul superior, concepută pentru nevoile celor care doresc să înveţe, fără a-şi întrerupe activitatea profesională. Specificitatea acestei forme de învăţământ se evidenţiază prin: concepţie modulară, ritmul şi locul de învăţare, metodologia învăţării şi sistemul de asigurare al calităţi. Învăţământul universitar de licenţă IFR permite calificarea superioară universitară finalizată prin examen şi diplomă de licenţă, cunoştintele primite şi diploma obţinută la absolvire sunt echivalente cu cele de la forma de zi cu prezenţă.
  • Cui se adresează? - Se adresează tuturor absolvenţilor de liceu, în primul rând celor care doresc să se formeze sau să se perfecţioneze profesional în domeniul electromecanic, fără ca pentru aceasta sa fie necesară întreruperea activităţilor lor social-profesionale.
  • Cum se desfăşoară programele de studiu IFR? - Sub îndrumarea unui corp profesoral cu experienţă în domeniu, în baza programelor de studii adecvate, cu utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare şi furnizare a cunoştinţelor, pentru a ajuta studenţii în activitatea de instruire la facultate, la domiciliul sau la locul lor de munca. Maniera de predare la învăţământul cu frecvenţă redusă este asigurată prin: înlocuirea orelor de predare (curs) prin studiu individual; comunicarea informaţiilor educaţionale prin medii suport multiple; întâlniri permanente (vineri 15-22 şi sâmbătă 08-15) cu studenţii pentru desfăşurarea activităţilor practice obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică informatică şi de specialitate).
  • Tendinţa de modernizare, specifică actualei societăţi informaţionale a pătruns, în mod firesc şi în procesul de educaţie şi de instruire din cadrul facultăţii noastre. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc să se specializeze în domeniul electromecanic şi pentru a oferi o alternativă la învăţământul clasic, Departamentul de Electromecanică Mediu şi Informatică Aplicată, Facultatea de Inginerie Electrică din Craiova a înfiinţat în anul 2005 forma de Învăţământ Tehnic cu Frecvenţă Redusă care are autorizare provizorie de funcţionare nr.88/2005. Facultatea organizează cursuri pentru învăţământ universitar de licenţă IFR (4 ani), la programul de studii ELECTROMECANICĂ.
  • La Facultatea de Inginerie Electrică durata studiilor la forma IFR este la fel ca şi cea prevăzută la forma de învăţământ de zi.
  • Învăţământul cu Frecvenţă Redusă este organizat numai în regim cu taxă. Cuantumul taxelor anuale de studii este stabilit de catre Senatul Universităţii, taxele incluzând toate serviciile educaţionale puse la dispoziţia studenţilor.