Autentificare

Specializarea Informatică Industrială, Domeniul Ştiinţe Inginereşti - autorizată, se acreditează în anul 2011-2012, cu schimbarea denumirii în Informatică Aplicată în Inginerie Electrică.
Inginerul absolvent al acestei specializări este pregătit ca specialist tehnic capabil să coordoneze activitatea de proiectare a echipamentelor complexe conduse sau asistate de calculator şi având în structură elemente electrice, mecanice, hidraulice, pneumatice, electronice şi de automatizare, să conducă procese tehnologice realizate cu linii automate de fabricaţie, flexibile şi robotizate. Dotarea materială aferentă disciplinelor profilatoare ale specializării este impresionantă.