Autentificare

Facultatea de Inginerie Electrică

Învăţământul tehnic cu profil electromecanic are, la Craiova, o tradiţie de aproape 50 de ani.

Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Aplicată devine unitate distinctă a Universităţii din Craiova în anul 1990, ca facultate, odată cu începutul restructurării învăţământului superior românesc, cu titulatura Facultatea de Electromecanică (1990-2006), ulterior schimbată în Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială (2006-2011). Începând cu anul 2011 aceasta a devenit Departament în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică.

Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Aplicată reprezintă pilonul învăţământului superior electromecanic din România, fiind cea mai mare şi mai veche instituţie cu acest profil şi coordonând la nivel naţional planurile de învăţământ din domeniul respectiv.

Prin numărul şi calitatea absolvenţilor şi a cadrelor didactice, potenţialul de cercetare ştiinţifică, dotarea materială de excepţie, integrarea cu unităţi economice din toate categoriile şi relaţiile de colaborare cu instituţii similare din străinătate, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Aplicată este o instituţie europeană de referinţă.

Există o preocupare permanentă pentru desfăşurarea unui învăţământ tehnic competent pe plan naţional şi internaţional (conform cerinţelor Uniunii Europene), astfel încât diplomele de absolvire sunt recunoscute automat pe plan european.

În cadrul Departamentului noastru studiază peste 800 de tineri, studii licenţiate la zi şi postuniversitare, şi activează 27 de cadre didactice titulare, cu o pregătire didactică deosebită. Departamentul de  Electromecanică, Mediu şi Informatică Aplicată este instituţie organizatoare de studii doctorale, studii postuniversitare şi de tip master.

Baza materială a departamentului cuprinde aparatură modernă interconectată cu sisteme de calcul permitând realizarea şi urmărirea proceselor, cât şi simularea acestora. Activităţile se desfăşoară într-un sediu de peste 5000 m2 care cuprinde săli de curs, seminar şi laboratoare. Dotarea IT a departamentului cuprinde  calculatoare grupate în două retele de de calculatoare cu acces internet prin fibră optică, permiţând documentarea studenţilor şi a cadrelor didactice. Deasemenea majoritatea laboratoarelor sunt dotate cu calculatoare de proces, precum şi cu echipamente IT care permit automatizarea proceselor urmărite.

Studenţii departamentului beneficiază de locuri de cazare în campusul universitar.

În funcţie de rezultatele obţinute, studenţii şi doctoranzii beneficiază de burse oferite de M.E.N. şi de burse în străinătate (datorită relaţiilor stabilite de departamentul nostru cu alte instituţii din Belgia, Franţa, Italia şi Spania).