Autentificare

Localizată pe marea platformă industrială de Est a oraşului, facultatea este bine integrată cu unităţi industriale şi de servicii, de înaltă tehnologie din municipiul Craiova (Institutul de Cercetare pentru Motoare, Transformatoare şi Echipament Electric - ICMET, Electroputere, Ford Automobile CraiovaAvioane Craiova, Popeci Utilaj Greu Craiova, RELOC, Combinatul Chimic Doljchim, CET Işalniţa, CET Craiova II). O multitudine de întreprinderi private mici şi mijlocii sunt incluse în sfera noastră de legături. Colaborarea cu acestea asigură contactul permanent cu realitatea industrială, prin vizite, stagiile de practică ale studenţilor, contracte de cercetare ştiinţifică şi un schimb fructuos de informaţii, idei şi rezultate.