Autentificare

Nr.
crt.

Cod procedură

Denumire procedură

1
PS-01-R1 Controlul documentelor
2
PS-02-R1 Controlul înregistrărilor
3
PS-03-R1 Controlul serviciului neconform
4
PS-04-R1 Auditul intern
5
PS-05-R1 Acţiuni corective şi preventive
6
PS-06-R1 Identificarea şi analiza cerinţelor clienţilor
7
PS-07-R1 Competenţa, conştientizare şi perfecţionare
8
PS-08-R1 Comunicarea cu clientul şi măsurarea satisfacţiei acestuia
9
PS-09-R1 Aprovizionare
10
PS-10-R1 Controlul furnizării serviciului
11
PS-11-R1 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare
12
PS-12-R1 Tratarea reclamaţiilor externe şi interne
13
PSP-01-R1 Evaluarea studentului pe parcurs
14
PSP-02-R1 Procedura de elaborare a planului de învăţământ şi a programei analitice
15
PSP-03-R1 Evaluarea finală a studentului
16
PSP-04-R1 Procesul de admitere
17
PSP-05-R1 Prestarea cursului şi a aplicaţiilor