Autentificare

Politica în domeniul calităţii şi angajamentul managementului Facultăţii de Inginerie Electrică, Departamentul Electromecanică, Mediu şi InformaticăAplicată din Universitatea din Craiova

VIZIUNEA: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii din Craiova va deveni lider pe plan naţional pentru:

 • managementul competitiv pe piaţa învăţământului universitar din România
 • experienţa educaţională oferită mediului universitar
 • calitatea programelor universitare

MISIUNEA: Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică a Universităţii din Craiova este să ofere educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate, pentru formarea de specialişti capabili să lucreze în domeniile de vârf din producţie şi cercetare, atât pe plan naţional cât şi în conformitate cu cerinţele pieţei forţei de muncă din Uniunea Europeană şi să formeze la rândul lor, în mod eficient şi eficace, generaţii viitoare, în spiritul tradiţiei Universităţii noastre, a învăţământului universitar din România şi a responsabilităţii sociale.

VALORILE: Valorile pe care le împărtăşim pentru reuşita în misiunea noastră sunt:

 • profesionalism, cultul muncii, corectitudine
 • respectul reciproc, respectarea legii, respectarea tradiţiilor

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII: În centrul preocupărilor noastre se află interesul pentru satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor tuturor partenerilor noştri respectiv, clienţilor noştri - candidat, student, agent economic, cât şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin concentrarea eforturilor în direcţia creşterii calităţii procesului didactic şi de cercetare, dezvoltării culturii instituţionale şi manageriale responsabile şi pregătirii studenţilor la nivelul standardelor academice internaţionale şi a necesităţilor mediului economico-social local, regional şi naţional, în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare, a folosirii optime a resurselor şi a motivării corpului profesoral.

ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI: Universitatea din Craiova, atât prin conducerea la cel mai înalt nivel, cât şi prin managementul Facultăţii de Inginerie Electrică, Departamentul Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, este pe deplin angajatăîn demersul ei pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii procesului didactic şi de cercetare la toate nivelurile şi funcţiile relevante. Acest angajament este realizat în mod consecvent prin implementarea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii, conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2001 şi prin respectarea cerinţelor legale şi a reglementărilor în vigoare.

PRINCIPII: Principiile care stau la baza Politicii în domeniul Calităţii vizează:

 • orientarea Universităţii şi a facultăţilor către satisfacerea în cât mai mare măsură a cerinţelor clientului, a organismelor reglementatoare şi a propriului personal
 • conformarea în toate activităţile pe care le desfăşoară, cu cerinţele legale şi de reglementare în domeniul calităţii şi în domeniul învaţământului universitar
 • alinierea unităţii de învăţământ superior la standardele şi cele mai bune practici ale activităţii academice din ţările Uniunii Europene
 • îmbunătăţirea continuă a performanţei, eficienţei şi eficacităţii Sistemului de Management al Calităţii
 • antrenarea întregului personal didactic în direcţia realizării obiectivelor calităţii
 • dezvoltarea conceptului de "leadership" în contextul specific al învaţământului universitar