Autentificare

STRUCTURA MANUALULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Manualul de Management al Calităţii este structurat respectând modelul Sistemului de Management al Calităţii bazat pe proces şi prezentat în standardul de referinţă SR EN ISO 9001:2001, precum şi ţinând cont de recomandările Ghidului de elaborare SR EN ISO 10013/2002.

OBIECT

Manualul de Management al Calităţii are drept obiect:

  • prezentarea sistemului de management al calităţii implementat în cadrul proceselor necesare realizării serviciului furnizat de Facultatea de Electromecanică;
  • demonstrarea abilităţii organizaţiei de a furniza consecvent servicii care să satisfacă cerinţele clienţilor precum şi cerintele legislaţiei şi reglementărilor în vigoare aplicabile;
  • de a furniza încredere clienţilor că procesele utilizate pentru realizarea serviciului sunt ţinute sub control, în scopul creşterii satisfacţiei acestora.

Manualul de management al calităţii este construit astfel încât să răspundă cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2001 şi este aprobat de Rectorul Universităţii din Craiova.

DOMENIU DE APLICARE

Prevederile Manualului de Management al Calităţii se aplică în cadrul Facultăţii de Electromecanică pentru toate procesele care concură la realizarea serviciului de învăţământ superior.

Procesele de realizare a serviciului, care sunt necesare Sistemului de Management al Calităţii, aşa cum sunt definite în cadrul Manualului de Management al Calităţii, sunt realizate integral de către facultate.

Infrastructura necesara realizării serviciului este asigurată de Universitatea din Craiova.

Cerinţa standardului "Proprietatea clientului" nu este aplicabilă în cadrul Sistemului de Management al Calităţii implementat la Facultatea de Electromecanică.

ELABORAREA MANUALULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Manualul de Management al Calităţii este realizat de Prodecanul cu Calitatea, în colaborare cu personalul didactic sub coordonarea directă a Directorului Calitate şi Imagine al Universităţii din Craiova.

DIFUZAREA MANUALULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Manualul de Management al Calităţii este difuzat către:

  • organismul de certificare;
  • conducerii executive şi operaţionale a facultăţii, conform matricei de aplicare a cerinţelor şi a listei de difuzare aprobată de Decan;
  • la cerere, tuturor organizaţiilor şi clienţilor într-o variantă restrânsă, stabilită de Prodecan Calitate şi aprobată de Decan.

Solicitarea se primeşte la secretariatul Facultăţii de Electromecanică, Bd. Decebal nr. 107, tel. 0251/435255. Aceste exemplare în variantă restrânsă nu sunt documente ţinute sub control, conform regulilor procedurii "Controlul documentelor" (cod PS-01-R1).

REVIZUIREA ŞI PĂSTRAREA

Revizuirea şi păstrarea se realizează conform regulilor din procedurile "Controlul documentelor" (cod PS-01-R1) şi "Controlul înregistrărilor" (cod PS-02-R1).

Revizuirea, păstrarea şi retragerea exemplarelor perimate se realizează în mod controlat conform regulilor prevăzute în procedura "Controlul documentelor" (cod PS-01-R1) cu excepţia exemplarelor difuzate clienţilor.