Autentificare

  • Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ universitar în cadrul Facultăţii de Electromecanică
  • Promovarea noii imagii a profesiei de "inginer electromecanic"
  • Îmbunătăţirea şi menţinerea imaginii de marcă pe piaţa internă a învăţământului academic
  • Dezvoltarea unui sistem bine definit de alocare a resurselor materiale, financiare şi informaţionale, pentru studenţi şi profesori, care să funcţioneze pe baza eficienţei
  • Dezvoltarea strategiilor de atragere a resurselor financiare din sectorul privat
  • Dezvoltarea infrastructurii Universităţii prin îmbunătăţirea şi diversificarea bazei materiale, asfel încât să se creeze condiţii cât mai bune de studiu şi de cercetare pentru profesori şi pentru studenţi
  • Creşterea motivaţiei cadrelor didactice prin îmbunătăţirea organizării muncii, asigurarea surselor de informare actuale, stimularea materială şi perfecţionare continuă
  • Îmbunătăţirea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale din diferite domenii: economic, cultural, social, administrativ
  • Creşterea integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor
  • Îmbunătăţirea comunicării între corpul academic şi studenţi