Autentificare

Laboratoarele aservite Laboratorului de Cercetare sunt dedicate domeniilor din titulatura acestuia, respectiv Acţionări electrice şi Informatică Aplicată, dispunând de aparatură modernă conform cerinţelor actuale din industrie. Acestea sunt:

Nume laborator   Discipline deservite
 Acţionări electrice 
 Convertoare
 • Sisteme de acţionare electrică
 • Comanda vectorială a sistemelor de acţionare electrică
 • Electronică de putere şi acţionări
 Convertoare statice 
AE
 • Convertoare statice
 • Convertoare statice performante
Electronică
Electronica
 • Electronica I, II
Comenzi şi echipamente numerice
SDCN
 • Echipamente numerice pentru instalaţii electromecanice
 • Sisteme discrete şi comenzi numerice
 • Sisteme avansate şi algoritmi de comandă
 • Microsisteme de control integrate
 • Algoritmi şi procesoare de comandă
Energii regenerabile
Energii regen
 • Microsisteme energetice
 • Energii regenerabile
 • Ingineria vântului şi energie solară
Calitatea energiei
Calitatea energiei
 • Calitatea energiei electrice si compatibilitate electromagnetică
 • Tehnici de filtrare şi compensare a factorului de putere
 • Filtre active de putere
Sisteme de achiziţii de date
SAD
 • Traductoare, interfeţe şi achiziţii de date
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Senzori şi sisteme senzoriale
 • Sisteme informatice în electroenergetică
 • Tehnici şi sisteme pentru monitorizarea factorilor de mediu
 • Senzori inteligenţi şi instrumentaţie avansată
Servosisteme
Servo
 • Servosisteme
 • Echipamente şi instalaţii de securizare
Laborator IT
ReteaAE
 • Grafică pe calculator
 • Baze de date
 • Modelarea şi simularea sistemelor electromecanice
 • Proiectare şi fabricare asistată de calculator
 • Utilizarea calculatoarelor
 • Practică informatică