Autentificare

Laboratoarele aservite Laboratorului de cercetare sunt dedicate domeniilor din titulatura acestuia, respectiv Electromecanică precum şi altor domenii, dispunând de aparatură modernă conform cerinţelor actuale din industrie. Acestea sunt:

Nume laborator  Discipline deservite 
 Tracţiune electrică 
 Tractiune electrica
 • Tracţiune electrică
 • Sisteme inteligente de transport
 • Inginerie electrică în transporturi
 • Transport durabil
 Materiale electrotehnice 
 Materiale Electrotehnice
 • Materiale electrotehnice
 • Ştiinţa şi ingineria materialelor
 • Materiale inteligente
 • Metode şi procedee tehnologice
 • Tehnologii nepoluante
 Automatizarea echipamentelor electromecanice 
 Automatizarea Echipamentelor Electromecanice
 • Acţionări şi automatizări hidropneumatice
 • Conducerea asistată a proceselor
 • Structuri flexibile performante
 • Managementul proiectelor
 Instalaţii hidraulice volumice 
 Instalatii Hidraulice Volumice
 • Maşini şi instalaţii hidropneumatice
 • Instalaţii de climatizare
 Echipamente şi linii de fabricaţie 
 Elementi si Linii de Fabricatie
 • Linii de fabricaţie şi roboţi
 • Linii flexibile de fabricaţie
 • Sisteme integrate de fabricaţie
 • Structuri robotizate pentru medii periculoase
 • Instalaţii de ridicat şi transportat
 • Tehnologii şi echipamente de asigurare a calităţii mediului
 • Protecţie la radiaţie şi dozimetrie
 • Elemente de operare pentru roboţi
 Comunicaţii 
 
 •  Comunicaţii în mediu
 Laborator IT 
 Retea Calculatoare
 • Limbaje de programare
 • Proiectarea şi fabricaţia asistată
 • Produse software
 • Informatică aplicată
 • Comunicare
 • Grafică pe calculator
 • Baze de date
 • Utilizarea calculatoarelor
 • Practică informatică