Autentificare

 

Laboratoarele aservite catedrei sunt dedicate domeniilor din titulatura catedrei, respectiv Maşini electrice şi Ingineria Mediului, dispunând de aparatură modernă conform cerinţelor actuale din industrie. Acestea sunt:

 Nume laborator Discipline deservite 
Maşini electrice I  
 ME Lab Transformatoare
 • Maşini electrice I
 • Elemente de execuţie electrice
 • Echipamente electrice pentru sisteme automate
 • Convertoare electromecanice I
 • Electrotehnică
 Maşini electrice II 
ME Lab ME
 • Maşini electrice II
 • Echipamente electrice pentru sisteme automate
 • Elemente de execuţie electrice
 • Electrotehnică şi maşini electrice
 • Convertoare electromecanice II
 • Maşini şi acţionări electrice
 • Maşini electrice şi acţionări
 • Electrotehnică
Încercări maşini electrice
ME Lab Stand
 • Certificarea conformităţii echipamentelor electromecanice
Micromaşini electrice
ME Lab uM
 • Elemente de execuţie electrice
 • Micromaşini electrice
 • Echipamente electrice şi electronice ale
 • autovehiculelor
 • Convertoare electromecanice performante
 • Sisteme de siguranţă ale autovehiculelor
Măsurări electrice şi electronice
ME Lab Masurari Electrice
 • Măsurări electrice şi electronice
Compatibilitate electromagnetică şi regimuri dinamice
ME Lab Comp elmec
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Complemente de dinamica maşinilor electrice
Ingineria mediului
ME Lab Mediu
 • Management ecologic I (Poluarea aerului şi managementul emisiilor)
Energii regenerabile
ME Lab Energii regenerabile
 • Hidraulică şi energii regenerabile
Ingineria factorilor de mediu
ME Lab Ingineria apelor
 • Ingineria apelor
Reţea de calculatoare
ME Lab Retea
 • Proiectarea asistată cu element finit a maşinilor electrice
 • Utilizarea calculatoarelor
 • Practică informatică