Autentificare

Conf.dr.ing. Adrian Mircea DRIGHICIU Adrian Drighiciu
Gradul didactic Conferenţiar
Funcţie administrativă Membru în Consiliul Profesoral
Domenii de competență Acţionări electrice;
Acţionări şi automatizări hidraulice şi pneumatice;
Reţele Petri.
Discipline Acţionări hidraulice şi pneumatice;
Conducerea asistată a proceselor;
Structuri flexibile performante.
Domenii de interes Conducerea proceselor;
Sisteme hibride;
Sisteme flexibile de fabricaţie;
Roboţi industriali.
Membru asociații profesionale Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania – AGIR;
Societatea Română de Automatică şi Informatică ţehnică – SRAIT;
Societatea de Robotică din Romania - SRR.

Date personale

Data nașterii 31 octombrie 1962
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 315, 325
Fax 0251 - 435.255
e-mail
adrighiciu @ em.ucv.ro
adrian.drighiciu @ ie.ucv.ro
adrighiciu @ gmail.com
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, 1987

Experienţă profesională

Stagii de specialitate Université Jean Monnet, Saint Etienne, Franţa,1992, bursă TEMPUS;
E.C.A.M. – Bruxelles – Belgia, 1994, bursă TEMPUS;
Université Catholique, Ecole des Hautes Etudes Industrielles, Lille, Franţa, 2000, Grant Banca Mondială.
Contracte de cercetare 31
 
 1. Cercetari Privind Utilizarea Retelelor Petri Pentru Conducerea Structurilor Robotizate Flexibile,Contract de GRANT CNCSIS Tip A, Tema Nr. 6, Cod 606, Nr. 29 C / 08.05.2007, Director proiect: Drighiciu Mircea Adrian, Valoare: 100 000 lei, Durata: 2007 - 2008.
 2. Cercetari privind realizarea unui vehicul feroviar inteligent pentru transportul sigur, confortabil si eficient de calatori - VISCET, Grant CEEX competitia 2006 , acceptat la finantare din 1 septembrie 2006 , Nr. Proiect depus 3128, Valoare 1.400.000 lei RON, parteneri : SPIACT - Craiova, AGIR - Bucuresti, S.C. MISO - SRL Craiova, Durata : 1 septembrie 2006 - 30 decembrie 2008 ; Director proiect : Manolea Gh. ; obiective subsumate domeniului de competenta :Sisteme de actionare electrica a vehicului confortabil si eficient energetic, respectiv Simulare numerica
 3. Cercetari teoretice si experimentale privind telecomanda vocala a sistemelor de actionare a instalatiilor de ridicat folosind tehnici neuro-fuzzy ,Grant CNCSIS nr.17C/2005 ,Tema 12,cod CNCSIS 89,Director proiect: Manolea, Gh. Anul 2005, 2006;
 4. Biotehnologii inovative pentru obínerea de alimente funcţionale pe baza ciupercilor genului Pleurotus şi pregatirea aplicarii industriale, Director proiect: Manolea Gh., (parteneri : Universitatea din Craiova- coordonator Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova, SC.NATURAL RESERACH SRL Craiova, SC PARTENER SA Bucuresti); 4. 3: Cercetari privind utilizarea retelelor Petri pentru studiul influentei evenimentelor discrete asupra microclimatului. Contract CEEX 21/2005;
 5. Sistem computerizat pentru controlul si incercarea produselor din cauciuc in vederea evaluarii conformtitatii acestora, Grant CALIST nr.4221/2003,Anul 2003-2005, Responsabil Manolea Gh. (parteneri: Universitatea din Craiova – coordonator, Institutul National pentru cercetari masini electrice si transformatoare ICMET Craiova, SC PARTENER SA Bucuresti,SC RONERA ruber SRL Pitesti –Beneficiar)
 6. Dezvoltarea,implementarea si certificarea Sistemului de Management al Calitatii conform cu Standardul ISO 9001 :2001 in Centre de cercetare din mediul universitar tehnic.Grant CALIST 4402/2003 , Anul 2003,2004, Responsabil Manolea Gh., (parteneri: Universitatea din Craiova –coordonator, Universitatea Politehnica Bucuresti, CETI, SC PARTENER SA Bucuresti);
 7. Proiectarea ,implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii conform Standardului ISO 9001 în cadrul unei unita]i de învatamint superior,pe un modul cu profil agricol si un modul cu profil electric.GRANT CALIST 2001 Anul 2001,2002,2003, Responsabil: Manolea Gh., (parteneri: Universitatea din Craiova –coordonator,Miscarea Romana pentru Calitate – MRC Craiova,SC PARTENER SA Bucuresti);
 8. Sistem de incalzire pentru cabina locomotivelor electrice modernizate.Contract E11-2003-2006. Benefeciar SC SOFRONIC SA Craiova. Anul2003...2005, Responsabil: Manolea Gh., (Universitatea din Craiova, Centrul de Inovare si Transfer Tehnologic – Craiova);
 9. Sistem de automatizare a actionarii compresoarelor din statiile de pompare gaze naturale – Contract E1/2003 SC PETROMSERVICE SA Craiova, Responsabil Manolea Gh. (Universitatea din Craiova, Centrul de Inovare si Transfer Tehnologic – Craiova).
 10. Sisteme de acţionare optimale (pierderi minime, şoc limitat, conţinut redus de armonici) telecomandate, pentru poduri rulante – GRANT ANSTI - 2000 ,2001,2002.
 11. Sisteme autonome automatizate - surse de alimentare cu energie electrică a consumatorilor serviciilor antigrindină, folosind energia solară şi eoliană - Contract CIITT 575/2000 -ANSTI, în colaborare cu Universitatea Tehnica a Moldovei, Anul 2000,2001,2002.
 12. Contribuţii la achiziţia, prelucrarea şi interpretarea semnalelor de la senzori specifici roboţilor - GRANT; Beneficiar MEN - CNCSU, Nr. 7346/21.07.2000, Director: Conf.dr.ing. Mioara Purcaru.
 13. Cercetări privind realizarea unui sistem cu microcontroler pentru achiziţia şi analiza vibraţiilor din locomotivele de tracţiune feroviară pe baza Cererii de Brevet de invenţie Nr.9402128 - Contract 481/99/B4-ANSTI , Anul 1999.
 14. Conceperea şi realizarea unui sistem electromecanic comandat cu microcontroler pentru ambalarea în cutii a pachetelor de margarină - Contract 481 / 1999 / B1 - ANSTI, Anul 1999.
 15. Sistem electric computerizat pentru încălzire-uscare depozite de materii prime, produse finite alimentare, tutun - Contract 1958/98 CII- ANSTI, în colaborare cu Universitatea Tehnica a Moldovei, Anul 1998,1999,2000,2001.
 16. Măsurări experimentale privind regimul tranzitoriu şi conţinutul de armonici la echipamentele electrice din structura locomotivelor electrice şi Diesel-electrice, Contract CII- RELOC Craiova, Anul 1997.
 17. Măsurători experimentale privind forţa din cablul de întindere al benzii TMC şi parametrii energetici ai motorului de acţionare a capului de întindere - Contract CII- ICPMC-Craiova,Anul1997.
 18. Proiectarea şi realizarea unui sistem de acţionare cu motor asincron şi convertor static pentru maşina de fabricat PAL - Contract CII- ROSTRAMO Tg.Jiu, Anul 1996.
 19. Cercetarea şi realizarea unui sistem electromecanic computerizat pentru confecţionarea ambalajelor (saci, pungi) din polietilenă - Contract 63/1996.Universitate- MCT, Anul 1996,1997.
 20. Sistem electric nepoluant de acţionare pentru vehicule de transport în expoziţii, depozite, zone de agrement urban - Contract 630/1996/B3 CII-MCT, Anul 1996, 1997.
 21. Cercetări privind realizarea unui sistem de acţionare cu motor asincron şi convertor static a transportoarelor cu raclete în cadrul temei „Modernizarea complexelor mecanizate de abataj" - Contract CII- ICPML Craiova, Anul 1995.
 22. Proiectarea şi realizarea unui modul pentru parcarea automată a autoturismelor, conform Dosar OSIM 46698/92.Contract 590B/1995/B5 CII- MCT, Anul 1995, 1996.
 23. Proiectarea schemei de telecomandă şi telesemnalizare aferentă sistemului de alimentare cu apă din puţuri şi contorizarea consumului de apă - Contract nr.8/1993 CII Craiova - SUINPROD Caracal, anul 1993.
 24. Cercetări privind modularizarea şi realizarea componentelor sistemelor de acţionare cu motoare liniare electrice si pneumatice a roboţilor industriali şi liniilor automate de transfer - Contract 5006C/1993 Universitate- MI, Anul 1993,1994, 1995,1996.
 25. Cercetări privind reglarea turaţiei sistemelor de agitare de la reactoarele din industria chimică pentru produse organice cu vâscozitate variabilă - Contract 1084B/1993 Universitate – MI, Anul 1993.
 26. Modelarea pe calculator a acţionării transportoarelor de mare capacitate în vederea determinării puterii necesare- Contract nr.9C/1993 – Universitate - Ministerul Învăţământului,Anul 1993.
 27. Cercetări privind posibilităţile de control nedistructiv al cablurilor de tracţiune de la excavatoarele cu rotor - Contract Universitate 18C/1992- Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, Anul 1992.
 28. Proiectarea, realizarea şi experimentarea prototipului de invertor cu modulaţie în lăţime, comandat cu HEF 4752,conform Dosar OSIM 148898/1991,Contract nr.2 CII Craiova, Anul 1992.
 29. Proiectarea, implementarea şi dezvoltarea bazei de date referitoare la invenţii, mărci de servicii şi produse - Contract 1/1992 CII Craiova, Anul 1992.
 30. Proiectarea reostatului de pornire a acţionării benzilor transportoare din linia I haldă, cariera Jilţ - Contract Universitate 11C/18.05.1992, Anul 1992.
 31. Metodă analitică şi experimentală pentru determinarea puterii de acţionare a transportoarelor cu bandă de mare capacitate, în vederea utilizării motoarelor electrice de joasă tensiune cu rotorul in scurtcircuit - Contract Universitate 5C/1991, Manolea Gh, Drighiciu M.A., Anul 1991

Publicaţii

Cărți publicate 1
 

Tehnici de analiză a acţionărilor electromecanice cu Reţele Petri, Editura Universitaria Craiova, ISBN 973-8043-479-9, 2004, 280 p.

Lucrări publicate

45

(articole publicate în reviste de specialitate)
 1. Drighiciu M., A., Application du formalisme Reseaux de Petri pour la modelisation de systemes hybrides, Analele Universităţii din Craiova, Seria : Inginerie Electrică, Anul 31, Nr.31, 2007, Vol.I, ISSN 1842-4805, p.152-155.
 2. Drighiciu, M., A., Modelling and analysis of temperature control process; a hybrid Petri nets approach, Analele Universităţii din Craiova, Seria: Inginerie Electrică, Anul 29, Nr.29, 2005, Apărut 2006, ISSN:1223 – 530X, pg.50-55.
 3. Petrişor Anca, Bîzdoacă, N., Drighiciu, M., A., ş.a., "Three Legs Robot" – Application for Modelling and Simulation of Walking Robots Control Algorithms, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), Fasc.7B, ISSN:1011-2855, 2006, pg.127-132.
 4. Drighiciu, M., A., Petrişor Anca, Hybrid Systems Modeling Using Petri Nets; A Case Study, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), Fasc.5A, ISSN:1223-8139, 2006, pg.89-94.
 5. Drighiciu,M., A., Consideraţii privind utilizarea reţelelor Petri în descrierea acţionărilor electrice, EEA - Electrotehnica, Electronica, Automatica, Vol.52, Nr.3, 2004, pg.22 – 27.
 6. Drighiciu, M.,A., A Class of Petri Nets for Hybrid Systems Representation, Analele Universităţii din Craiova, Seria: Inginerie Electrică, Anul 27, Nr.27, Vol. II, 2004, pg. 63 – 68.
 7. Drighiciu, M., A., Modified Hybrid Petri Net structure of the d.c. electrical drives, Acta Electrotehnica, Academy of Technical Sciences of Romania, Technical University of Cluj – Napoca, Volume 44, No.3, 2004, pg. 17 – 21.
 8. Drighiciu M.A. – Sur les Réseaux de Petri Hybrides, Analele Universităţii din Craiova, Seria Inginerie electrică, Anul 26, Nr.26, 2002, Vol.I, Ed. Universitaria Craiova p.184 – 191.
 9. Drighiciu M.A. – Reţele Petri neautonome în analiza cantitativă a sistemelor flexibile de fabricaţie, ELSE Software, Anul IX, Nr.16, 17, 2001, Ed. Sitech, Craiova, p. 5 – 29.
 10. Drighiciu M.A. – L'analyse des systèmes électromecaniques – une approche par les Réseaux de Petri, Analele Universităţii din Craiova, Seria Inginerie electrică, Anul 24, Nr.24, 2000, Ed. Universitaria Craiova p.103 – 115.
 11. Manolea, Gh., Drighiciu M.A., Novac, Al., Nedelcuţ, C., - Experimental results regarding the power factor and eficientcy in driving systems with asynchronous motors and static converters, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul XI.VI(L), fasc. 5, 2000 Electrotehnică, Energetică, Electronică,Ed. Universităţii tehnice „Gh. Asachi", Iaşi, p.243 – 249.
 12. Manolea, Gh., Drighiciu M.A. – Utilizarea capacităţii de suprasarcină a motoarelor electrice de acţionare construite pentru S3, Electrotehnica, Electronica şi Automatica – Electrotehnica, Bucureşti, Anul 41, Nr.4 – 5, mai şi iulie 1993, p.35 – 40.
(Lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale în străinătate)
 1. Anca Petrişor, Nicu George Bîzdoacă, Sonia Degeratu, Drighiciu, M., A., Control Stategy of a 3 – DOF Walking Robot, Proceedings of The International Conference on "Computer as a tool" – EUROCON 2007, Warsaw, Poland, September 9 – 12, IEEE Catalog Number: 07EX1617C, ISBN 1-4244-0813 –X, p.2337-2342.
 2. Cismaru, D.C., Nicola, D.A., Manolea Gh., Drighiciu M., A., Modelling and Simulation of Locomotives with Traction Induction Motors and Three Levels Converters, 7th WSEAS International Conference on SYSTEMS THEORY AND SCIENTIFIC COMPUTATION (ISTASC'07), Vouliagmeni, Athens, Greece, August 24-26, 2007, Published by WSEAS Press in Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on SYSTEMS THEORY AND SCIENTIFIC COMPUTATION (ISTASC'07), ISSN 1790 – 5117, ISBN: 978-960-8457-98-0, pg.177-181.
 3. Drighiciu, M., A., Modèles Réseaux de Petri pour la spécification et la commande des automatismes pneumatiques, Proceedings of 5th International Conference on Electromechanical and Power Systems – SIELMEN 2005, October 6 – 8, Chişinău, Republic of Moldova, pg. 632 – 636.
 4. Drighiciu, M., A., Modular Framework for Electrical Drives Analysis; a Petri Nets Approach, Proceedings of Eleventh International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2005, September 15 – 16, Sofia, Bulgaria, pg.138 – 143.
 5. Drighiciu, M., A., Hybrid Petri Net Structure for an Automatic Packing System Design, 6th International Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems – ELECTROMOTION 2005, Proceedings, CD – ROM, Lausanne, Switzerland, September 27 – 29, 2005.
 6. Drighiciu, M., A., Petri Net formalism for a possible hierarchical structure of complex hybrid systems, Proceedings of 6th International Carpathian Control Conference, Miskolc – Lillafüred, Hungary, May 24 – 27, 2005, pg. 371- 376.
 7. Drighiciu, M.A. – About the Hybrid Petri Nets Models of the Electrical Drives, 12th International Simposium on Power Electronics – Ee 2003, Novi Sad – Serbia&Montenegro, November 5th – 7 th, 2003.
 8. Drighiciu M.A., Manolea, Gh., Drăghici, G. – Structure hiérarchisé Réseau de Petri pour la spécification de systèmes complexes – 4 th International Conference on Electromechanical and Power Systems – SIELMEN 2003, 26 th – 27 th September 2003, Chişinău, Republica Moldova, Vol. I, p. 105 – 109.
 9. Drighiciu M.A., Manolea, Gh. – Formalismul Reţelelor Petri neautonome în analiza sistemelor electromecanice – A Treia Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice – SIELMEN 2001, 4 – 5 octombrie 2001, Chişinău, Republica Moldova, Vol.III, p.117 – 120.
 10. Drighiciu M.A., Manolea, Gh. - Tehnici utilizate în modelarea sistemelor flexibile de fabricaţie, A Doua Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice - SIELMEC 1999, 8 - 9 octombrie, Chişinău, Republica Moldova, Vol. I, p. 309 – 313.
 11. Manolea, Gh., Boteanu, N., Drighiciu M.A., Performanţele sistemelor de acţionare a instalaţiilor de transport cu motoare asincrone şi convertoare statice, Prima Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice, Chişinău, Republica Moldova, 16 – 18 octombrie, 1997, Vol. I, p.22 – 25.
(Lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale în ţară)
 1. Drighiciu M., A., Manolea, Gh., Petrişor Anca, A Hybrid Petri Net Approach for Manufacturing Systems Design, 4th IFAC Conference on Management and Control of Production and Logistics – MCPL 2007, September 27 – 30, Sibiu, Romania, ISBN 978-973-481-1, p.499 – 504.
 2. Petrişor Anca, Drighiciu, M., A., ş.a., The Mathematical Model of a Walking Robot with Four Free Joints, Proceedings of 14th International Worshop on Robotics in Alpe – Adria – Danube Region, RAAD05, May 26 – 28, 2005, Bucharest, Romania, pg. 473 – 478.
 3. Drighiciu, M., A., Sur la modélisation de systèmes électromécaniques ; approche par Réseaux de Petri, Proceedings of 7'th International Conference of Applied and Theoretical Electricity – ICATE 2004, Băile Herculane, 14 – 15 octombrie 2004, pg.482 – 488.
 4. Drighiciu M.A. – Sur l'analyse des systèmes hybrides à l'aide de Réseaux de Petri – International Symposium on System Theory – SINTES 11, Craiova, 23 – 24 October 2003, Vol 1 – Automation, Mechatronic Systems, p. 190 – 196.
 5. Drighiciu M.A., Manolea, Gh. – Application des Réseaux de Petri hybrides à l'étude des systèmes de production à haute cadence – International Symposium on System Theory – SINTES 11, Craiova, 23 – 24 October 2003, Vol 1 – Automation, Mechatronic Systems, p. 196 – 202.
 6. Drighiciu M.A. – Aspecte ale utilizării reţelelor Petri în analiza acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu – Lucrările Ştiinţifice ale Simpozionului Internaţional „Universitaria ROPET 2003 – Inginerie electrică" - Petroşani, 16 – 18 octombrie 2003, p. 101 – 107.
 7. Drighiciu M.A. – Analyse de systèmes de production par les Réseaux de Petri, International Conference on Applied and Theoretical Electricity, Craiova / Băile Herculane, 17 – 19 octombrie, 2002, Universitaria Publisher, p.387 – 392.
 8. Drighiciu M.A., Manolea, Gh. - Aspecte ale modelării sistemelor cu evenimente discrete cu Reţele Petri hibride – Lucrările Ştiinţifice ale Simpozionului Internaţional „Universitaria ROPET 2001", Petroşani , 18 – 19 octombrie 200, p.95 - 101.
 9. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A., Novac, Al., Ravigan, F. – Studiul comenzilor secvenţiale a acţionărilor electromecanice pe modele virtuale, Lucrările Ştiinţifice ale Simpozionului Internaţional „Universitaria ROPET 2001", Petroşani , 18 – 19 octombrie 2001, p.267 - 271.
 10. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A., Novac, Al., Nedelcuţ, C., Onescu, D. - Analiza factorului de putere din sistemele de acţionare a ventilatoarelor centrifugale, Lucrările Ştiinţifice ale Simpozionului Internaţional „Universitaria ROPET 2000", Petroşani, 19 – 20 octombrie 2000, p.27 – 30.
 11. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A.- Résultats expérimentales sur les actionneurs électromécaniques pour services auxiliaires intégrées aux systèmes de traction électrique, Proceedings of the International Conference on Applied and Theoretical Electricity -ICATE 98, Vol.III - Craiova, June 4 – 6, 1998, p. 333 – 338.
 12. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A, Bălăşoiu, Tatiana - Optimal control of Driving System with static torque having a positive component dependent upon space, Proceedings of the 4th International Conference on Optimisation of electric and Electronic Equipments – OPTIM 94, Braşov, May 12 – 14, 1994, p. 359 – 366.
 13. Manolea, Gh. ,Drighiciu, M.A. - La commande des équipements électropneumatiques par les calculateurs du processus - Proceedings of the International Conference on Applied and Theoretical Electricity -ICATE - 93, Craiova, 18 – 20 November 1993, p. 325 – 330.
 14. Militaru, G., Drighiciu, M.A., Petrişor, Anca, Militaru,C., Militaru, S.- ARHIMEDE - a software package for CAEE in Electromagnetic Field Theory and Electrical Circuit Theory – Proceedings of the International Conference on Computer Aided Engineering Education, Bucureşti, September 22 – 24,1993, p. 381 – 386.
 15. Manolea, Gh. , Boteanu, N., Drighiciu, M.A. - Microprocessor control of electrical driving systems with asynchronous motor and inverters - Proceedings of the International Conference on Applied and Theoretical Electricity -ICATE 91 - Craiova, 21 - 23 November, 1991, p. D6.
(Lucrări publicate în volumele unor conferinţe naţionale)
 1. Drighiciu,M.,A., Manolea,Gh., - Tehnici de modelare a acţionărilor hidropneumatice bazate pe formalismul Reţelelor Petri, Buletin Ştiinţific, Seria C, Vol. IX, Fascicola: Electronică, Electrotehnică, Automatizări, Universitatea de Nord, Baia Mare, 2000 p.23 – 28.
 2. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A., Nedelcuţ, C. - Experimental results regarding driving of compressors in the auxiliary services of electric locomotives – Proceedings of the 9th National Conference on Electrical Drives, Craiova, October, 8 – 9, 1998, p. 337 – 340.
 3. Manolea, Gh. , Tudorancea, D., Drighiciu, M.A. - Simularea comenzii adaptive clasice şi prin moduri alunecătoare a sistemelor de acţionare cu m.c.c. - Simpozionul Naţional de Automatică şi Testare, Cluj, 23 - 24 mai 1996;
 4. Manolea, Gh., Tudorancea, D.,Drighiciu, M.A., - Contribuţii privind comanda optimală a sistemelor de acţionare a roboţilor industriali - Sesiunea de Comunicări ştiinţifice - Sibiu – 17 – 18 noiembrie 1995;
 5. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A.,Boteanu, N., - Microprocessor aided control of the pneumatic drive within the layer – setting of the chemical products packed into bags, Proceedings of the 8th National Conference on Electrical Drives, Iaşi, October, 22 – 24, 1992, p. D3.1 – D3.6.
 6. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A.,Tudorancea, D., - Microprocessor aided control of driving systems with asynchronous motor and inverters, Proceedings of the 8th National Conference on Electrical Drives, Iaşi, October, 22 – 24, 1992, p. D4.1 – D4.4.
 7. Manolea, Gh., Mursoi, Cecilia, Drighiciu, M.A.,- Optimal control determination and implementation for minimum time displacement of a positioning system, Proceedings of the Conference on Optimisation of Electric and Electronic Equipments, Braşov, October 10 – 12, 1991, p.17 – 22.
Manuale didactice

10

 
 1. Manolea Gh., Drighiciu M.A., Boteanu N., Ravigan F., Alboteanu L. – Acţionări electromecanice; tehnici experimentale de laborator, Tipografia Universităţii din Craiova, 2005, 71 p.
 2. Drighiciu M.A. - Acţionări şi automatizări hidropneumatice – curs, Tipografia Universităţii din Craiova, 2003, 216 p.
 3. Drighiciu M.A., Manolea Gh. – Acţionări hidraulice – Aplicaţii, Entraînements hydrauliques – Problèmes pratiques, Reprografia Universităţii din Craiova, 2001, 149 p.
 4. Ravigan F., Manolea Gh., Novac Al., Drighiciu M.A. – Acţionări electromecanice; comanda automată secvenţială, Tipografia Universităţii din Craiova, 2003, 67p.
 5. Manolea Gh., Popescu Gh., Drighiciu M.A. ş.a. – Acţionări electromecanice – sisteme; îndrumar de laborator, Reprografia Universităţii din Craiova, 2001, 46 p.
 6. Manolea Gh., Popescu Gh., Drighiciu M.A. ş.a. – Acţionări electromecanice - îndrumar de laborator, Reprografia Universităţii din Craiova, 1999, 46 p.
 7. Manolea Gh., Popescu Gh., Boteanu N., Drighiciu M.A., Bălăşoiu Tatiana – Acţionări electromecanice; aplicaţii formative, Reprografia Universităţii din Craiova, 2000, 115 p.
 8. Manolea Gh., Drighiciu M.A. ş.a. – Comenzi hidropneumatice; aplicaţii industriale, Reprografia Universităţii din Craiova, 1993, 46 p.
 9. Manolea Gh., Al. Bitoleanu, Mihai D., Drighiciu M.A., Ivanov S., Utilizarea calculatoarelor în acţionările electrice; îndrumar de laborator, Reprografia Universităţii din Craiova, 1993, 71 p.
 10. Manolea Gh., Drighiciu M.A., ş.a. – Acţionări electromecanice – îndrumar de proiectare, Reprografia Universităţii din Craiova, 1993, 46 p.

As.dr.ing. Alexandra PĂTRAŞCU aLEXANDRApATRASCU90X120
Gradul didactic Asistent
Domenii de competență Grafică asistată de calculator;
Baze de date;
Convertoare statice.

Discipline

Grafică asistată de calculator;
Baze de date;
Convertoare statice de putere;
Aplicaţii în informatică.
Domenii de interes Filtrarea activă;
Convertoare statice.
Data nașterii 25 decembrie 1985
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 315, 325
Fax 0251 - 435.255
e-mail
apatrascu @ em.ucv.ro
alexandra.patrascu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, specializarea: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, specializarea: Sisteme Electromecanice Complexe
Titlul ştiinţific Doctor ing. (2012), teza de doctorat: „Puteri în curent alternativ nesinusoidal şi aplicaţii în comanda filtrelor active", domeniul: Inginerie Electrică, Universitatea din Craiova,

Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Alexandru Bitoleanu

Experienţă didactică 2012 – prezent – Asistent – Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, Laboratorul de cercetare: Acţionări Electrice.
Lucrări publicate

9

 (extras)

1. Pătrașcu Alexandra, Suru V., The p-q Theory and Active Current Under Non-Sinusoidal Conditions, Proc. of the 3rd International Youth Conference on Energetics, Leiria, Portugal, July 2011.

2. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Suru V., Pătrașcu Alexandra, High Performance Shunt Active Power Filter, The 7th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, Bucharest, May 2011.

3. Pătrașcu Alexandra, Popescu Mihaela, Suru V., CPC Theory Implementation for Active Filtering and its Limits, 11th International Conference on Applied and Theoretical Electricity, Craiova, Romania, Annals of the University of Craiova, Electrical Engineering series, Vol. 36, 2012, pp. 132 – 137, ISSN 1842-4805, October 2012.

4. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Pătrașcu Alexandra, Matlab/Simulink Library for Compensating Current Calculation in Three-Phase Shunt Active Filtering Systems, Proceedings of the 16th National Conference Of Electrical Drives, Suceava, Romania, Buletinul AGIR, No. 4, ISSN-L 1224-7928, pp. 246 – 250, October 2012.

5. Suru V., Pătraşcu Alexandra, Lincă M., Conservative Power Theory Implementation in Shunt Active Power Filtering, 11th Conference – Seminar International School on nonsinusoidal currents and compensation, Zielona Gora, Poland, June 2013.

Prof.dr.ing. Alexandru BITOLEANU Alexandru Bitoleanu
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Convertoare statice;
Compatibilitate electromagnetică şi calitatea energiei electrice;
Filtre active de putere; Convertoare pentru încălzirea prin inducție
Regim nesinusoidal;
Acţionări electrice.
Discipline predate Filtre active de putere;
Convertoare statice performante.
Domenii de interes Tehnici PWM;
Compatibilitate electromagnetică şi calitatea energiei electrice;
Regim nesinusoidal;
Filtre active de putere; Convertoare pentru încălzirea prin inducție.
Membru în asociații profesionale IEEE (Senior Member); IEEE Industrial Electronics Society; Asociaţia Naţională de Acţionări electrice; Asociaţia Naţională de Compatibilitate Electromagnetică.

Date personale

Data nașterii 09 noiembrie1947
Locul nașterii Coţofenii din Fata, Județul Dolj
Adresa Str. Împăratul Traian, bl. G, sc. 1, ap. 10, Craiova
Telefon 0744 61 44 86, 0251.435.700 int.308
Fax 0251 - 435.255
e-mail
alexbitoleanu @ em.ucv.ro
alexandru.bitoleanu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Mașini electrice, 1975
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească 1975-1978: Electroputere, inginer stagiar.
Experiență didactică 1978-prezent: cadru didactic, Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Electromecanică, Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială;Facultatea de Inginerie Electrică asistent (1978-1983); şef de lucrari (1983-1992); conferenţiar (1992-1998); profesor (1998-)
Stagii de specialitate
Specializare în Electronică de putere – 1992, Univesitatea Jean Monnet din Saint Etienne, Franţa
Specializare în Energetica sistemelor de acţionare electrică - 1994, Facultatea de Inginerie Electrică din Padova, Italia
Specializare în Managementul Unităţilor de Învăţământ Superior - 1999, Groupe ESIEE Paris, Franţa.
Contracte de cercetare 40 contracte de cercetare din care la 19 ca director sau responsabil de tema (10 CNCSIS, 3 MCT/ANCS, 6 mediul economic).
 Patente de invenție

1

Publicaţii:

6 cărți; 41 articole în reviste și volume ISI; 86 articole în reviste și volume indexate în alte BDI; 59 articole în alte reviste și volume la conferințe internationale/naționale; două brevete de invenție.

Contracte de cercetare:

11 proiecte obținute prin competiție națională ca director/ coordonator stiințific; 1 proiect international ca membru în echipa de cercetare; 7 proiecte naționale ca director; 10 alte proiecte naționale ca membru în echipa de cercetare.

Prof.dr.ing. Aurel CÂMPEANU Aurel Campeanu
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Maşini electrice, teorie şi încercări;
Dinamica maşinilor electrice;
Modelarea şi simularea proceselor tranzitorii din maşinile electrice;
Maşini electrice asociate cu convertoare statice;
Optimizarea funcţionării maşinilor electrice.
Discipline Convertoare electromecanice;
Complemente de dinamica maşinilor electrice.
Domenii de interes Maşini electrice, chestiuni speciale;
Dinamica convertoarelor electromecanice;
Modelarea, simularea şi încercarea maşinilor electrice;
Comanda numerică a convertoarelor electromecanice.
Membru asociații profesionale Membru titular al Academiei de Stiinţe Tehnice din Romania (ASTR);
Membru plin al Comitetului Naţional Roman pentru Comisia Electrotehnica Internaţionala (CEI);
Membru al grupului de lucru WG28 al CEI - Membru fondator al comisiei pentru Acţionari şi Automatizari a Academiei Romane;
Responsabilul Filierei Francofone –Electromecanique, Universitatea din Craiova;
Membru in Colegiul de redacţie al revistei "Revue Roumaine des Sciences Techniques, Serie Electrotehnique et Energetique";
Membru in Colegiul redacţional al revistei "Electrotehnica, Electronica, Automatica";
Membru in Colegiul de redacţie al revistei de "Instrumentaţie virtuală";
Membru în colegiul de redacţie al revistei Acta Electrotehnica;
Membru în comisia de ştiinţe inginereşti a CNCSIS, de expertizare a granturilor cu Banca Mondială şi MEN. -Membru AGIR..
Recunoaştere naţională/ internaţională Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice a Moldovei;
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord din Baia Mare;
Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi;
Laureat al Premiului "Traian Vuia" al Academiei Române;
Diplomă şi medalie "30 de ani de activitate ICMET pentru contribuţia deosebită la creşterea prestigiului Institutului";
Profesor de Onoare al Universităţii din Craiova;
Profesor de Onoare al Universităţii Tehnice din Cluj Napoca;
Diploma de Onoare a Municipiului Craiova;
Diploma acordata de Facultatea de Medicină din Craiova;
Diploma de Onoare pentru activitatea desfăşurată in cadrul Comisiei de Stiinţe Inginereşti si contribuţia deosebita in elaborarea si aplicarea strategiei de reforma a învăţământului superior si a cercetării ştiinţifice din România precum si in implementarea Programului RO-4096 derulat in perioada 1996-2002;
Profesor invitat: L'Universite Claude Bernard Lyon (Franţa), Ecole Politechnique Federale de Lausanne EPFL (Elveţia), L'Universite Catholique de Louvain (Belgia), Universite Jean Monnet de Saint Etienne (Franţa), University of California, Los Angeles (SUA), Universita degli Studii di Padova (Italia), Conferinţa Internaţională a Universităţilor Europene CESAER de la Louvain la Neuve (Belgia) cu tema 'Transfer de Tehnologie de la universităţi în industrie', organizată de Universitatea Catolică din Louvain în cooperare cu Comisia Europeană UNESCO;
Preşedinte între 1992-2005 la Comisia Examenului de Stat pentru specializarea Maşini electrice la Universitatea Tehnică din Chişinău;
Profesor examinator în 'Jury d'Habilitation a Diriger des Recherces:" la "Universite des Sciences et Technologies de Lille ";
Membru IEEE -Promotor al Conferinţei Internaţionale SIELMEN ca membru fondator al Comitetului de Iniţiativă Chişinău- Iaşi- Craiova.

Date personale

Data nașterii 06 august 1935
Locul nașterii Calafat
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 328 (cabinet), 327 (laborator)
Fax 0251 - 435.255
e-mail
acampeanu @ em.ucv.ro
aurel.campeanu @ ie.ucv.ro
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească 1958 - 1963 Inginer electrotehni, Laboratorul Central de Incercări Maşini Electrice al uzinei Electroputere
Experiență didactică 1963 - 1972 preparator, asistent şi şef de lucrări la Institutul Politehnic Timişoara;
1972 - 2005 sef de lucrări, conferenţiar si profesor la Universitatea din Craiova;
1984 - Decan cu delegaţie la Universitatea din Craiova;
1984-2000 Prorector, Sef de catedra si Decan la Universitatea din Craiova;
2005 - Profesor consultant.
Stagii de specialitate Franţa (Universitatea "Jean-Monnet" din St. Etienne, Centrul Naţional de Cercetări de la Grenoble, Universitatea HEI Lille), Belgia (Universitatea Liberă din Bruxelles, ECAM-Bruxelles), Italia (Politehnica din Padova), Spania (Universitatea din Zaragoza), Germania (Universitatea Tehnică din Dresda şi Politehnica din Ilmenau).
Contracte de cercetare 30 naţionale şi internaţionale

Publicaţii

Cărți publicate 16
 
 1. A. Câmpeanu: Maşini electrice, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1977;
 2. A. Câmpeanu: Maşini electrice. Probleme fundamentale, speciale şi de funcţionare optimală. Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1988 (Premiul Academiei Române);
 3. Al Fransua, R. Măgureanu, A. Câmpeanu, M. Condruc, M. Tocaci: Maşini şi sisteme electrice de acţionare. Probleme fundamentale. Bucureşti, Ed. Tehnică, 1978, (tradusă şi în limba engleză) la Technical Press, Oxford, 1978;
 4. A. Câmpeanu, V. Iancu, M. Rădulescu: Maşini în acţionări electrice, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1996;
 5. I. Vlad, A. Câmpeanu, S. Enache: Proiectare asistată a maşinilor de curent continuu. Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2008;
 6. A. Câmpeanu, I. Vlad: Complemente de dinamica maşinilor electrice. Incercări şi breviar de teorie. Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2007;
 7. Campeanu, A., Nică, C.: Maşini electrice sincrone - Regimuri particulare, Editura Sitech, 2001;
 8. Campeanu, A., Vlad, I.: Maşini electrice. Teorie, construcţie şi aplicaţii. Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2006;
 9. A. Câmpeanu, I. Vlad: Maşini electrice. Teorie, încercări şi simulări. Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2008;
 10. A. Câmpeanu: Introducere în dinamica maşinilor electrice de curent alternativ, Editura Academiei Române, 1998;
 11. A. Campeanu: Maşini şi acţionări electrice. Teorie generală, Transformatorul, Maşina de c.c., Univ. din Craiova, 1972, 1973;
 12. A. Campeanu: Maşini şi acţionări electrice. Maşina de inducţie, Maşina sincronă, Maşini pentru sisteme automate, Univ. din Craiova, 1974;
 13. A. Campeanu: Maşini şi acţionări electrice. Regimuri tranzitorii, Maşini conectate la mutatoare, Univ. din Craiova, 1979;
 14. Campeanu, A., Vlad, I., Enache S.: Dinamica maşinilor electrice. Indrumar de laborator. Reprografia Universităţii din Craiova, 2001;
 15. Campeanu, A., Vlad, I.: Maşini electrice I. Transformatorul electric şi Maşina asincronă. Craiova, Reprografia Universităţii din Craiova, 2002;
 16. Campeanu, A., Vlad, I.: Maşini electrice II. Maşina sincronă şi Maşina de curent continuu. Craiova, Tipografia Universităţii din Craiova, 2003.
Lucrări publicate

157

(extras lucrări reprezentative)
 1. A. Câmpeanu: Contribuţii la studiul unui regim de recuperare al maşinii sincrone. In: Studii şi Cercetări Energetice şi Electrotehnice, Tom 23 (4), 1973, Bucureşti;
 2. A. Câmpeanu: Uber une besondere Betriebsbeweise des Ruckarbeitebetriebes von Synchronmaschinen. In: "Archiv fur Electrotechnik", 61, 1979, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York;
 3. A.Câmpeanu: The Induction Machine Operation at Variable Frequency and Constant Flux in Air-gap. In: Revue Roumain des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, Tome 28, 1, 1983, Bucureşti;
 4. A. Câmpeanu: Behaviour of an Induction Machine with a Controlled Current Source-Inverter Supply. In: Revue Roumain des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, Tome 28 (3), 1983, Bucureşti;
 5. A. Câmpeanu: Field Acceleration Method for Induction Motor Control. In: Revue Roumain des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, Tome 36, 3, 1991, Bucureşti;
 6. A. Câmpeanu: Torque Control for Synchronous Motor with Permanent Magnets. In: Proceedings of Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments, OPTIM'91, Braşov, 1991;
 7. A. Câmpeanu: About the Saturation Effect in the Alternative Current Machine Equations. In: Revue Roumain des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, Tome 38, 4, Bucureşti, 1993;
 8. A. Câmpeanu: Contributions to the Study of Dynamic Processes of the Saturated Induction Machine. In: West-East Technology Bridge International Conference on Power Electric Motion Control, 1994, PEMC'94 Warsaw, Poland;
 9. A. Câmpeanu: Quantitative Effects of Saturation on the Dynamic Characteristics of the Induction Machine. In: Proceedings of the 4 th International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments, 1994, Braşov;
 10. A. Câmpeanu: Contributions in Some Electromechanical Transient Processes Study of Induction Motor. In: ,,40 Internationales Wissenscheftliche Kolloquium. Technische Universitat Ilmenau, Germany, 1995;
 11. A. Câmpeanu: Transient Performance of the Saturated Induction Machine. In: ,,Electrical Engineering" (A. f. E), Vol 78(4), 1995, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1995, Germany;
 12. A. Câmpeanu, I. Cauţil: On the Transient Behaviour of the Saturated Induction Machine. In: Revue Roumain des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, Tome 40 (2) 1995, Bucureşti;
 13. A. Câmpeanu: A New Approach of the Torque Control for the Synchronous Motor with Permanent Magnets. In Proceedings of the 7 th International Power Electrics & Motion Control Conference, 1996, PEMC'96, Budapest;
 14. A. Câmpeanu: Several Transient Processes of Induction Motors from High Power Plants. In: Proceedings of the International Conference on Electrical Machines and Applications, ICEMA'96, 1996, Harbin, China;
 15. A. Câmpeanu: The Magnetic Field Oscillations of the Induction Machine in Dynamic Regimes. In: Proceedings of the 5 th International Conference on Opmization of Electric and Electronic Equipments, OPTIM'96, 1996, Braşov;
 16. A. Câmpeanu: The Transient Electromechanical Oscillations of the Synchronous Machine in a Special case. In: Proceedings of the 6th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment 1998, Braşov;
 17. A. Câmpeanu, S. Enache, I. Vlad: Conclusions Regarding Implications of the Induction Motors Parameters on Stability in the Case of Static Converters Supply, ELECTROMOTION '99, Patras, Grecia;
 18. A. Câmpeanu: Nonlinear Dynamical Models for the Saturated Induction Machine, Revue Roumain des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, Editura Academiei Române, 2000;
 19. A. Campeanu, A., Ionescu, T., Campeanu: Comparative Accounting for Magnetic Saturation in Induction Machine Models'. Proceedings of the 4th International Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems, Bologna, Italy, 2001, p.31-36;
 20. Campeanu, A., S.A.: The Full-Load Back to Back Test of the Synchronous Machines with Energy Recover, ACEMP 2001, Kusadasi, TURKEY, p. 131;
 21. Campeanu, A.: Nonlinear Dynamic Models for the Saturated A.C. Machine. ICEM 2002, Brugges;
 22. Campeanu, A., Ionescu, A.I., Campeanu, T.: A Method of Dirrect Recovery Test at Rated Load for High Power Synchronous Machines.ICEM 2002, Brugges;
 23. Campeanu, A., Vlad, I., Enache, S.: Aspects Regarding Optimal Design of High Power Electrical Machines. Braçov, The 9th International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipment, OPTIM '2002, Proceedings;
 24. Campeanu, A: Nonlinear Dynamic Models of Saturated Salient Pole Synchronous Machine, Revue Roumaine des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, tom 46 (3), 2002, Editura Academiei Romane;
 25. A. Campeanu, I. Vlad, A. Ionescu, S. Enache – Establisement of Electrical Machines Optimum Constructive Dimensions, ELECTROMOTION Conference 2003, Marrakech (Maroc);
 26. Campeanu, A., Vlad, I., Enache Monica, Campeanu, T.: The Representation of Induction Machine Dynamics using Complex Eigenvalues. Capri, Italy, Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation & Motion, SPEEDAM 2004, Proceedings, Vol.2, p.T2D 1-T2D 4, (CD. ISBN 88-89389-00-1, p.589-594);
 27. Campeanu, A., Ivanov, S.: Recurence Relations in Saturated AC Machines Modeling. EPE –PMC, 2004, Riga (CD);
 28. Campeanu, A., Rasvan, V.: Saturation and Saliency in Sinchronous Machines: a Corrected Model. OPTIM 2004, Proceedimgs Vol.II, p.109-114;
 29. Campeanu, s.a.: Direct torque an Flux Control of Saturated Induction Machines. Electromotion, 2005, Laussanne (CD);
 30. Campeanu, A., Vlad, I., Enache, S.: Utilization of Numerical Methods in Study of Distorting Regime of Direct Current Motors Asociated with Static Converters. EDPE 2005, Dubrovnic;
 31. A. Câmpeanu, M. Rădulescu, R. Prejbeanu: Conection to weak Electrical Supply Network of two Synchronous Machines Operating in Recovery Regime. CD version PMA4-1, Book of Abstracts, XVII International Conference on Electrical Machines (ICEM), Chania, Crete Island, Greece, 2-5 septembrie, 2006;
 32. A. Câmpeanu, I. Vlad, S. Enache, A. Ionescu.: Study of a Particular Recovery Regime of the Synchronous Machine and its Applications. ACEMP'07 şi ELECTROMOTION'07, Bodrun, Turkey, 10-12 septembrie, 2007, Proceedings, ISBN 978-975-93410-2-2, p. 319-324;
 33. A. Câmpeanu, M. Rădulescu.s.a: Influence of Cross –Saturation for Modeling and Simulation of the Dynamic Processes in the Induction Motor. EUROCON 2007, Varsovia, Polonia, 9-12 septembrie, 2007, IEEE Catalog Number 07EX1617C, ISBN 1-4244-0813-X, Library of Congress 2006937182, CD version, p. 1830-1833;
 34. Campeanu A., Ionescu A., Vlad I., Enache S.: Prediction through simulation of the optimal behavior of the induction machine in complex process, 19-th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion SPEEDAM 2008, Ischia (Italy), 11-13 June, IEEE Catalog Number: CFP0848A-CDR, ISBN: 978-1-4244-1664-6, p. 1136-1140, [IEEE Xplore];
 35. Campeanu A., Cautil I., Nicolaescu , Campeanu T.: The Effect of Magnetic Asymmetry on the Behavior of the Synchronous Machine in Dynamic Regime. Proceedings of the 2008 International Conference on Electrical Machines, ICEM Paper ID 1416;
 36. Campeanu A., Cautil I., Nicolaescu M.: An Enhauced Model of the Synchronous Saturated Machine with Salient Poles. CEFC '08, Athena, 2008;
 37. Campeanu A., Cautil I.: Dynamical Processes in Synchronous machines. Bucureşti, Revue Roumanie des Sci.Techn.et Electrotchn.Serie Electrotechn.et Energ., 2009.

Conf.dr.ing. Cornelia Aida BULUCEA

WSEASaidaBulucea
Google-Scholar
 • Cornelia Aida Bulucea
 • Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea din Craiova
 • Adresă de e-mail confirmată pe ie.ucv.ro
h index ISI 4
h index SCOPUS 5

h index Google Scholar

i10 index

11

12

Gradul didactic Conferenţiar
Domenii de competență Electrotehnică;
Maşini electrice;
Echipamente electrice pentru protecția mediului;
Ingineria mediului.
Discipline Electrotehnică şi maşini electrice;
Tehnici si echipamente electrice pentru depoluare
Management ecologic III - Managementul deşeurilor solide.
Domenii de interes Analiza si modelarea sistemelor si echipamentelor electrice in cadrul Ecologiei Industriale
Membru asociații profesionale Societatea Inginerilor de Automobile din Romania SIAR
Colaborări World Scientific and Engineering Academy and Society; http://www.wseas.org/cms.action?id= 
Institute for NAtural Sciences and Engineering INASE, www.inase.org 
Recunoaştere internaţională Plenary Speaker in Conferinte Internationale:

17. The 14th International Conference on Mathematical Biology and Ecology (MABE '17), “Mathematical Models to Analyse the Environmental Xenobiotics from Coal-Fired Power Plants” , London, UK, October 27-29, 2017, http://www.wseas.org/cms.action?id=16090

16. The 2017 International Conference on Environmental Science and Geoscience (ESG 2017), "Integrating Technical and Ecological Aspects in the Sustainability Approach to Electric Power Systems", Athens, Greece, April 9-11, 2017, http://www.inase.org/conferences/2017/athens/esg.htm

15. The 7th International Conference on URBAN SUSTAINABILITY, CULTURAL SUSTAINABILITY, GREEN DEVELOPMENT, GREEN STRUCTURES and CLEAN CARS (USCUDAR '16), ‘Understanding Electric Power Equipment Dynamics within Industrial Ecology Framework’, Rome, Italy, October 21-23, 2016, http://www.wseas.org/cms.action?id=13122

14. The 2016 International Conference on Energy, Environment, Development and Economics EEDE 2016, ”Analysis of Sustainable Operation of AC Traction Motors in Terms of Electromagnetic Torque Capability on Electric Railway Systems”, Corfu Island, Greece, July 14-17, 2016, http://www.inase.org/conferences/2016/corfu/eede.htm, http://www.inase.org/conferences/2016/corfu/eedeplenary1.htm

13. The 2015 International Conference on Applied Mathematics, Computational Science and Engineering (AMCSE 2015) „Approach to Electric Power Equipment Modelling through Sustainability Key Concepts”, Agios Nikolaos, Crete, Greece, October 17-19, 2015 , http://www.amcse.org/plenary3.htm , http://www.inase.org/library/2015/crete/AME.pdf 

12. The International Conference on mathematical Methods and Computational Techniques in Science and Engineering (MMCTSE’14), “Mathematical Models for Fostering the Sustainable Energy Conversion in Electric Power Systems”, Athens, Greece, November 28-30, 2014., http://www.mmctse.org/plenary1.html 

11. The 13th International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines (POWER’13), “Synoptic Approach of Electric Power Systems through Environmental Sustainability Key Concepts”, Chania, Crete Island, Greece, August 27-29, 2013. Recent Researches in Electric Power and Energy Systems, http://www.wseas.org/main/books/2013/Chania/POW.pdf 

10. The 8th International Conference on Energy and Environment (EE’13), “Emphasis on Sustainability Concepts for Analyzing the Disconnection Process Energy transformation in the Generator Circuit-Breaker”, Rhodes Island, Greece, July 16-19, 2013., Recent Advances in Energy and Environment management, http://www.wseas.org/main/books/2013/Rhodes/ENVIR.pdf 

9. The 7th WSEAS International Conference on Energy and Environment (EE’12), “Targeting Environmental Sustainability of Electrical Ecosystems through Exergy”, Kos Island, Greece, July 14-17, 2012, Recent Researches in Environmental and Geological Sciences http://www.wseas.org/multimedia/books/2012/Kos/WEGECM.pdf 

8. The 11th International Conference on APPLICATIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING (AEE '12), “Mathematically Modelled Process of Resonant Absorption of Environmental Xenobiotics Harmonic Oscillation by Linear Structures”, Vouliagmeni, Greece, March 7-9, 2012, Recent Researches in Applications of Electrical and Computer Engineering http://www.wseas.org/multimedia/books/2012/Vouliagmeni/ACA.pdf 

7. The IEEEAM International Conference on Development, Energy, Environment, Econmics (DEEE’10), “Building Awareness and Understanding Electrical Equipment as Confluence of Human Technical Application and Earth Natural System”, Development, Energy, Environment, Econmics, Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain, November 30 – December 2, 2010 , http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Tenerife/DEEE/DEEE-00.pdf 

6. The 4th WSEAS International Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environment Education, “Energy Transformations and Flows Related to Exergy Conversion and Losses in Electric Train Braking”, Kantaoui, Sousse, Tunisia, May 3-6, 2010. http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Tunisia/EPERES/EPERES-00.pdf 

5. The 5th IASME/WSEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT, “Approaching Electrical Equipment Viability within Industrial Ecology Framework”, Cambridge, UK, February 23-25, 2010. http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Cambridge/EE/EE-00.pdf 

4. The 8th WSEAS International Conference on EDUCATION AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, “Understanding Electric Railways Systems like Industrial Ecosystems, an Example of Education for Industrial Ecology ”, Genova, Italy, October 17-19, 2009. http://www.wseas.us/conferences/2009/genova/edu/ 

3. The 11th WSEAS International Conference on SUSTAINABILITY in SCIENCE ENGINEERING, “Technical Systems Sustainability Approach to Framing Industrial Ecosystems”, Timisoara, Romania, May 27-29, 2009. http://www.wseas.us/e-library/conferences/2009/timisoara/SSE1/SSE1-00.pdf 

2. The 4th IASME/WSEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT, “Assessment and Modeling of Embodied Energy in Electric Transportation Systems, a Battlefield of Environmental Education”, Cambridge, UK, February 24-26, 2009. http://www.wseas.us/e-library/conferences/2009/cambridge/EE/EE00.pdf 

1. The 8th WSEAS International Conference on POWER SYSTEMS, “Sustainability Issues for Electric Transportation Systems”, Santander, Spain, September 23-25, 2008. http://www.wseas.us/e-library/conferences/2008/spain/ps/ps00.pdf 

Guest Editor in the journal Sustainability, Special Issue “Sustainability in Electrical Enginering”, http://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/electrical-engineering 

Editor-in-Chief: International Journal of Energy, ISSN: 1998-4316, http://www.naun.org/cms.action?id=3039 

Editor-in-Chief: International Journal of Renewable Energy Sources, http://www.iaras.org/iaras/journals/ijres#editorial-board ISSN: 2367-9123

Editor-in-Chief: International Journal of Power Systems, http://www.iaras.org/iaras/journals/ijps#editorial-board , ISSN: 2367-9076

Computational Problems in Science and Engineering
Editors: Mastorakis, Nikos, Bulucea, Aida, Tsekouras, George (Eds.)
Number of Pages VII, 491
eBook ISBN 978-3-319-15765-8

DOI 10.1007/978-3-319-15765-8
Hardcover ISBN 978-3-319-15764-1
Series ISSN 1876-1100
Series Title Lecture Notes in Electrical Engineering
Series Volume 343
Publisher Springer International Publishing http://www.springer.com/gp/book/9783319157641 

Academic Editors: Nikos E. Mastorakis and Cornelia A. Bulucea: Li, H.; Peng, J.; Liu, W.; Huang, Z. Stationary Charging Station Design for Sustainable Urban Rail Systems: A Case Study at Zhuzhou Electric Locomotive Co., China. Sustainability 2015, 7, 465-481. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/sustainability-07-00465.pdf, http://www.mdpi.com/2071-1050/7/1/465 

Academic Editors: Nikos E. Mastorakis and Cornelia A. Bulucea: Ge, R.; Liu, W.; Li, H.; Zhuo, J.; Wang, W. Research on the Multi-Period Small-Signal Stability Probability of a Power System with Wind Farms Based on the Markov Chain. Sustainability 2015,7, 4582-4599. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/sustainability-07-04582.pdf , http://www.mdpi.com/2071-1050/7/4/4582 

Academic Editors: Nikos E. Mastorakis and Cornelia A. Bulucea: Kung, C.-C.; Chang, M.-S. Effect of Agricultural Feedstock to Energy Conversion Rate on Bioenergy and GHG Emissions. Sustainability 2015, 7, 5981-5995. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/sustainability-07-05981-v2.pdf, http://www.mdpi.com/2071-1050/7/5/5981

Academic Editors: Cornelia A. Bulucea and Nikos E. Mastorakis: Capron, O.; Samba, A.; Omar, N.; Coosemans, T.; Bossche, P.V.; Van Mierlo, J. Lithium-Ion Batteries: Thermal Behaviour Investigation of Unbalanced Modules. Sustainability 2015, 7, 8374-8398. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/sustainability-07-08374.pdf, http://www.mdpi.com/2071-1050/7/7/8374 

Membru in Comitetul Editorial: WSEAS Transactions on Power Systems  http://wseas.org/cms.action?id=4057 

Membru in Comitetul Editorial: WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, http://wseas.org/cms.action?id=4001 

 

Date personale

Data nașterii 16 decembrie 1957
Locul nașterii Caransebeş, Judeţul Caraş-Severin
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 303
Fax 0251 - 435.255
e-mail
abulucea @ em.ucv.ro
aida.bulucea @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Electrotehnică
Titlul științific Doctor din 1991, Titlul tezei: Solutii perfectionate pentru structura si instalatiile retelelor electrice pe baza de noi tipuri de echipamente energetice. Solicitarile echipamentelor de comutatie la deconectarea generatoarelor

Publicaţii

Cărți publicate 4
 
 1. Bulucea C. A. Echipamente electrice de comanda si protectie (Electrical Control and Protection Equipments), Ed. SITECH Craiova, 2001, ISBN 973-657-105-X, 206 pages.
 2. Bulucea C. A., Nicola D. Introducere în electrotehnica si echipamente electrice (Introduction in Electrotechnics and Electrical Equipments), Ed. SITECH Craiova, 2004, ISBN 973-657-540-3, 417 pages.
 3. Nicola D., Bulucea C. A. Electrotehnica, echipamente si masini electrice (Electrotechnics, Electrical Equipments and Machines), Vol.I Electrotehnica teoretica (Theoretical Electrotechnics), Ed. SITECH Craiova, 2005, ISBN 973-657-975-1, 224 pages.
 4. Nicola D., Bulucea C. A. Electrotehnica, echipamente si masini electrice (Electrotechnics, Electrical Equipments and Machines), Vol.II Echipamente electrice (Electrical Equipments), Ed. SITECH Craiova, 2005, ISBN 973-657-965-4, 464 pages.
Lucrări publicate

53

(extras)
 1. Bulucea C.A. , Rosen M.A., Nicola D.A., Mastorakis N.E.and Bulucea C.A., "Utilizing the Exergy Concept to Address Environmental Challenges of Electric Systmes", Entropy 2012, 14(10), 1894-1914; doi:10.3390/e14101894, Received: 29 August 2012; in revised form: 20 September 2012 / Accepted: 27 September 2012 / Published: 11 October 2012, http://www.mdpi.com/1099-4300/14/10/1894, http://www.mdpi.com/1099-4300/14/10/1894/pdfhttp://www.mdpi.com/journal/entropy 
 2. Bulucea C.A. , Rosen M.A., Nicola D.A., Mastorakis N.E.and Bulucea C.A., "Approaching the Processes in the Generator Circuit Breaker at Disconnection through Sustainability Concepts", Sustainability 2013, 5, 1161-1176, doi:10.3390/su5031161 http://www.mdpi.com/2071-1050/5/3/1161 
 3. Bulucea C.A. , Rosen M.A., Mastorakis N.E., Bulucea C.A. and Brindusa C., "Approaching Resonant Absorption of Environmental Xenobiotics Harmonic Oscillation by Linear Structures", Journal Sustainability 2012, 4, 561-573; doi:10.3390/su4040561, ISSN: 2071-1050, http://www.mdpi.com/2071-1050/4/4/561/, http://www.mdpi.com/2071-1050/4/4/561/pdf 
 4. Rosen M.A. and Bulucea C.A., "Using Exergy to Understand and Improve the Efficiency of Electrical power Technologies", Entropy International Journal, 2009, 11, 820-835;doi:10.3390/e11040820, Published 6 November 2009, ISSN 1099-4300. http://www.mdpi.com/1099-4300/11/4/820/,  http://www.mdpi.com/1099-4300/11/4/820/pdf 
 5. Bulucea C.A., Nicola D.A., Mastorakis N.E., Rosen M.A., Understanding Electric Industrial Ecosystems through Exergy, RECENT RESEARCHES in ENERGY & ENVIRONMENT, the 6th IASME / WSEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT (EE '11), Cambridge, UK, February 20-25, 2011, pp.182-191, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Cambridge/EE/EE-00.pdf 
 6. Bulucea C.A., Nicola D.A., Mastorakis N.E., Dondon Ph., Bulucea C.A., Cismaru D.C., Fostering the Sustainability of Power Transformers, Recent Researches in Environmental & Geological Sciences, Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Energy and Environment (EE'12), Kos Island, Greece, July 14-17, 2012, pp.72-81, http://www.wseas.org/multimedia/books/2012/Kos/WEGECM.pdf 
 7. Bulucea C. A., Nicola D.A., Brandusa C., Cismaru D, Energy and Exergy Efficiencies in Urban Electric Transportation Systems, WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, Issue 3, Volume 4, March 2008, pp.247-259, ISSN: 1790-5079
 8. Bulucea C. A., Brandusa C., Cismaru D., Nicola D.A. Experimental Characterization o f Environmental Impacts from Underground Electric Metro in Braking Regime, WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, Issue 8, Volume 3, August 2007, pp.139-148, ISSN: 1790-5079.
 9. Bulucea C. A., Nicola D.A., Brandusa A., Brandusa C. Drive Systems in Underground Metro Saving Energy, 3rd IASME/WSEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT (EE'08), University of Cambridge, United Kingdom, February 23-25, 2008, pp.433-438, ISBN:978-960-6766-43-5, ISSN:1790-5095.
 10. Bulucea C. A., Brandusa C., Experimental Characterization of Environmental Impacts from Underground Electric Metro in Braking Regime, 7th WSEAS/IASME International Conference on ELECTRIC POWER SYSTEMS, HIGH VOLTAGES, ELECTRIC MACHINES (POWER'07), Venice, Italy, Nov.21-23, 2007, pp.254-258, ISBN 978-960-6766-13-8.

Prof.dr.ing. Corneliu NICĂ  
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Masini electrice - teorie, proiectare, incercari;
Masini electrice speciale;
Transformatoare speciale.
Discipline Masini electrice;
Micromasini electrice;
Masini electrice speciale;
Transformatoare speciale;
Metodica.
Domenii de interes Micromasini electrice;
Masini electrice functionnd in comun cu convertoarele statice.
Membru asociații profesionale AGIR;
ANCEM;
CEI - Romania.
Data nașterii 23 martie 1943
Locul nașterii Stoina, Judeţul Gorj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 302
Fax 0251 - 435.255
e-mail
cnica @ em.ucv.ro
corneliu.nica @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Mașini electrice, 1972
Titlul științific Doctor (1987)
Stagii de specialitate Université Libre de Bruxelles, Belgia, 1992, 1993;
Université Jean Monnet Saint-Etienne, Franta, 1994, 1999.
Contracte de cercetare 20, la 6 responsabil de tema
Cărți publicate 2
 
 1. Cioc, I. Nica, C. Proiectarea masinilor electrice Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1994;
 2. Campeanu, A. Nica, C. Masini electrice sincrone - regimuri particulare Editura SITECH, Craiova, 2001.
Lucrări publicate

54

(extras)
 1. Nica, C. Influenta unghiului de comanda a tiristoarelor asupra valorii si distributiei curentilor in barele infasurarii de amortizare a generatorului sincron trifazat conectat pe redresor in punte semicomandata Acta Universitatis CIBINIENSIS, Sibiu. Seria A: Electronic, Electrotehnica si Stiinta Calculatoarelor, 1995, p. 37 - 42.
 2. Nica, C. Experimental Study of Three-phase Synchronous Generator Half Controlled Bridge Rectifier System Buletinul I. P. din Iasi, Tomul XLI (XLV), Fasc. 5, 1995, Sectia III - Electrotehnica, Energetica, Electronica, pag. 703-708.
 3. Nica, C. Aspects Concerning the Evolution and the Performances of the Electrical Machines with Permanent Magnets Analele Universitatii din Craiova, nr. 20/1996, p. 134-139.
 4. Nica, C. The Calculation Elements of the Electrical Machines with Permanent Magnets Analele Universitatii din Craiova, nr.20 /1996, p. 140-145.
 5. Nica, C. Energetic Indicators of the Three-phase Synchronous Generators Connected on Semicontrolled Bridge Rectifiers Proceedings of OPTIM'94, Brasov, 12-14 Mai, 1994, vol.III, p. 271-276.
 6. Nica, C. Determination of Currents in the Damping Bars of the Alternator Connected on Controlled Bridge Rectifiers Proceedings of 40. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium der T.U. Ilmenau, Germania, 18-21 Sept.,1995, Vol.IV, p. 594-599.
 7. Nica, C. Enache, M. Busuioc, St. Influenta procesului de comutatie a ventilelor asupra performantelor sistemului generator sincron-redresor Lucrarile SIELMEC'97, Chisinau, 16-18 oct., 1997, Vol. I, p. 58-61.
 8. Nica, C. Algorithm for Study the Synchronous Generator - Rectifier System Proceedings of International Conference CCM'98, Lyon-France, 6-8 July, 1998, vol. 13, p. 13.1-13.4.
 9. Nica, C. Alexandru, D. Enache, M. A. Aspects Concerning the Determination of the Magnetic Field Superior Time Harmonics From the Three-phase Synchronous Generator Connected on Controlled Bridge Rectifier Proceedings of 3rd International Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems, Patras, 1999, Paper E-13, p. 671-675.
 10. Nica, C. M. A. Enache Influenta temperaturii de lucru asupra parametrilor constructivi si functionali ai masinilor electrice excitate cu magneti permanenti Lucrarile SIELMEC'99, Chisinau, oct., 1999, Vol. I, p. 56-61.

 

Prof.dr.ing. Dan MIHAI Dan Mihai
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Sisteme de acţionare electrică
Comenzi şi echipamente numerice
Microcontrolere
Algoritmi de reglare numerică
Modelare-simulare MATLAB
Comenzi în logica Fuzzy
Tehnici de optimizare
Discipline Electronică digitală
Echipamente numerice
Sisteme avansate şi algoritmi de control
Domenii de interes Inteligenţă artificială
Software pentru control în timp real
Membru asociații profesionale Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania - AGIR
Societatea română de Acţionări Electrice
Comitetul Roman al CEI
Recunoaştere naţională/internaţională Inclus în "Who's Who in Romania" la pag. 398.

Date personale

Data nașterii 14 iulie 1954
Locul nașterii Brabova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul Decebal , nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700 int. 310 (cabinet), 306 (laborator)
Fax 0251 - 435.255
e-mail
dmihai @ em.ucv.ro
dan.mihai @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Acţionări electrice
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească Întreprinderea de Autoturisme DACIA Piteşti (1979 - 1980) - Inginer, Întreţinere / maşini-unelte, instalaţii de sudură prin puncte 1979 - 1980.
Întreprinderea de Autoturisme OLCIT Craiova (1981 - 1983) - Inginer, Asistenţă tehnică / acţionări electrice, linii automate, maşini-unelte cu comandă numerică, controlere de sudură automată multipunct, 1981 - 1983.
Experiență didactică Şef catedră "Actionari electrice" de la Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială a Universitatii din Craiova, 2005-2007.
Prodecan Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, 1992 - 1994; Secretar ştiinţific Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială 2000-2002.
Expert evaluator proiecte CNCSIS.
Referent ştiinţific la IEEE Control Systems Society, IEEE Industrial Electronics Society, conferinţele internaţionale IEEE International Multi-Conference on Systemics, Computers and Informatics – Orlando FL, USA, IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic.
În comitetul de redacţie şi recenzie al Analelor Universităţii din Craiova seria Electrică.
Responsabil cu rapoarte, dotare şi comunicare la programe TEMPUS PHARE TEP – JEN, 1992 - 1996.
Organizarea celor de a 4 -a şi a 8 - a Conferinţe Naţionale de Acţionări Electrice (1984, 1998).
Organizarea Conferinţei Internaţionale de Electrotehnică Teoretică şi Aplicată (ICATE) – 2000, 2002.
Coordonator programe SOCRATES - ERASMUS, Facultatea de Electromecanică, 2000-2002.
Stagii de specialitate Universităţile din Cracovia, Varsovia, Wroclaw - Polonia, 1977.
Universitatea din Timişoara - 1986
Universitatea "Jean Monnet", St. Etienne, Franţa - 1992.
Universitatea Libre de Bruxelles, Belgia - 1993.
Universitatea da Zaragoza, Spania - 1994.
Institute National Politechnique de Grenoble, Franta - 1996.
Universita di Padova, Italia - 2000.
UQAM- Ecole Technique Superieure, Montreal, Canada, 2005.
University of Oxford, Computing Laboratory, Oxford, Anglia, 2006.
Contracte de cercetare 22

Publicaţii

Cărți publicate 18 (8 în editură, 10 în Reprografie)
 
 1. Dan Mihai, Electronică digitală, Ed. Universitaria, ISBN 978-606-14-0397-4, Craiova, 202 pag.
 2. Dan Mihai, Echipamente numerice pentru instalaţii electromecanice, Ed. Universitaria, ISBN 978-606-14-0351-6, Craiova, 210 pag.
 3. Dan Mihai, Systèmes d'entraînement électrique I. Problèmes fondamentaux. Systèmes avec moteurs à courant continu (in limba franceza) Ed. Universitaria, Craiova, ISBN 973 – 8043 – 575 – 5, 2004, 390 pag.
 4. Bitoleanu Alexandru, Mihai Dan, Popescu Mihaela, Constantinescu Cătălin, Convertoare statice şi structuri de comandă performante Editura SITECH, ISBN 973-657-016-9Craiova, 2000.
 5. Mihai Dan, Constantinescu Catalin, Sisteme discrete şi comenzi numerice. Lucrări practice Ed. SITECH, ISBN 973-657-076-2, Craiova, 2000.
 6. Mihai Dan, Invitation aux études d' ingenieur en électromécanique appliquée Ed. Sitech, Craiova, 2000
 7. Ion Mircea, Gheorghe Manolea, Alexandru Bitoleanu, Dan Mihai, Sisteme eficiente energetic pentru instalaţii cu debite reglabile, Ed. Universitaria, Craiova, 1999, 221 pag. ISBN 973-9271-50-2.
 8. Dan Mihai, Constantinescu Cătălin, Echipamente numerice pentru instalaţii electromecanice, Reprografia Universitatii din Craiova, 1998, 280 pag.
 9. Dan Mihai Comenzi numerice pentru sisteme electromecanice Ed. Didactica Nova, Craiova, 1996, 500 pag. ISBN 973-97849-0-1.
 10. Gheorghe Manolea, Profir Degeratu, Alexandru Bitoleanu, Dan Mihai, Acţionări electromecanice, vol. 1-2 Reprografia Universităţii din Craiova, 1991, 510 pag.
Lucrări publicate

8 carti in editura

29 articole in reviste de specialitate

35 lucrari in Proceedings de la conferinţe internaţionale

18 lucrari in Proceedings de la conferinţe naţionale

10 carti (materiale didactice: cursuri, indrumare de laborator) in Reprografie

Total: 100 lucrari publicate

 

(extras)

[1] Mihai D., An Aggregate multi-loop Control for the DC Servodrive. The Design of the Neuro-Fuzzy Controller, Annals of the Univ. of Craiova, Electrical Series, Ed. Universitaria, No. 35, ISSN: 1842-4805, 2011 pp.140-145.

[2] Mihai D., A DISO Neuro-Fuzzy Control for DC Servodrive, Annals of the Univ. of Craiova, Electrical Series, Ed. Universitaria, No. 35, ISSN: 1842-4805, 2011 pp.146-151.

[3] Mihai D, Experimental Modular Platform for the Fuzzy Control of the Temperature Inside an Enclosure, 8th IEEE International Conference on Industrial Informatics – INDIN 2010, Osaka – Japan, 13-16 July 2010, IEEE Catalog Number: CFP10INI-CDR, ISBN: 978-1-4244-7299-4, paper TT9-3-4, pp. 367-372.

[4] Mihai D, On the Design of the DISO Controllers for the Neuro-Fuzzy Vector Control. The training data acquisition, 23rd European Conference on Modelling and Simulation - ESMS, June, 9th-12th, 2009, Madrid, Spain, ISBN: 0-9553018-8-2 978- 0-9553018-8-9, Digitaldruck Pirrot GmbH, Germany, pp. 714-719.

[5] Mihai D, On the Design of the DISO Controllers for the Neuro-Fuzzy Vector Control. The training processing and some results, 23rd European Conference on Modelling and Simulation - ESMS, June, 9th-12th, 2009, Madrid, Spain, ISBN: 0-9553018-8-2 978- 0-9553018-8-9, Digitaldruck Pirrot GmbH, Germany, pp. 720-725.

[6] Mihai D., On the Sampling Period in Standard and Fuzzy Control Algorithms for Servodrives.A multicriterial design and a timing strategy for constant sampling, 5th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO)- INSTICC-IEEE-IFAC, Funchal (Madeira) - Portugal, 11 - 15 May, in vol. Signal Processing, System Modeling and Control, INSTICC PRESS, Portugal, ISBN: 978-989-8111-32-6, 2008, pp. 72-77.

[7] Mihai D., On the Sampling Period in Fuzzy Control Algorithms for Servodrives. A strategy for variable sampling., 5th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO)- INSTICC-IEEE-IFAC, Funchal (Madeira) - Portugal, 11 - 15 May, in vol. Signal Processing, System Modeling and Control, INSTICC PRESS, Portugal, ISBN: 978-989-8111-32-6,2008, pp. 221-224.

[8] Mihai D. and Vasile C., Neuro-Fuzzy Versus PI Speed Loop for a Vector Control Based Electrical Drive System with Asynchronous Motor, 5th IEEE International Conference on Industrial Informatics, Vienna, Austria, 2007, IEEE Catalog Number: 07EX1642, ISBN: 1-4244-0864-4, ISSN: 1935-4576, pp 341-346.

[9] Mihai D., Manolea Gh., Constantinescu C., A Soft Vector Control for Transportation Systems by a Neuro-Fuzzy Solution, 11th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, 29 June – 1 July, 2007 - Budapest, Hungary, IEEE Catalog Number: 07EX1751C, ISBN: 1-4244-1148-3, Library of Congress: 2007922965, pp 27 – 32.

[10] Mihai D. and Mihai R., Neuro-Fuzzy Versus Hysteresis Current Controller for a Vector Control Based Electrical Drive System, 11th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, 29 June – 1 July, 2007 -Budapest, Hungary, IEEE Catalog Number: 07EX1751C, ISBN: 1-4244-1148-3, Library of Congress: 2007922965, pp 241 – 246.

[11] Mihai D., An Optimized Fuzzy Control Algorithm for Servodrives. Some Real-Time Experiments. Proceedings, IEEE International Conference on Intelligent Systems IS '06, London, UK, paper 1-4244-0195-X/06 - CD ROM IEEE Catalog Number 06EX1304, ISBN 1-4244-0196-8, Library of Congress 2006920749, pp. 192-197.

[12] Mihai D., Additional Mathematical Pre-processing for the Fuzzy Control of a Servodrive, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, Issue 11, Volume 5, Nov. 2006, WSEAS Press , ISSN 1109-2734, pp. 1575-1580.

[13] Mihai D., Using a Hidden Mathematical Model Generated by Input-Output Data. The Reliability of a Neuro-Fuzzy Controller for a Servodrive, Proc. of the 8th WSEAS Int. Conf. on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering, Bucharest - Romania, Oct. 2006, WSEAS Press, ISSN: 1790-5117; ISBN: 960-8457-54-8, paper 518-150, pp. 278-283.

[14] Mihai D., Adapting the Sampling Frequency for Fuzzy Control of an Electrical Drive System, Proceedings, ELECTROMOTION '05, Lausanne, Switzerland, paper DS2 / 8 on CD ROM.

[15] Mihai D., Radulescu M., Prejbeanu R., Adaptive Sampling in Digital Control for a Servodrive – an Interesting Challenge, IFAC 1st International Workshop on Advanced Control Circuits and Systems, Cairo, Egypt, 2005, CD ROM ACCS Cat. Number 080610M05, ISBN: 0-X-6310-7933-2.

[16] Mihai D. 2004 Optimizing the Defuzzifier Timing for the Fuzzy Control of a Servodrive, Proceedings, The 34th International Symposium on Multiple-Valued Logic ISMVL 2004, Toronto, Canada, pp. 142-147, ISBN 0-7695-2130-4

[17] Mihai D. Discrete Fuzzy Control Loops Based on a Motor Neuro-Fuzzy Model. Pushing too Far a Continuous Logic ?, Proceedings, International Joint Conference on Neural Networks & IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Budapest, Hungary, 2004, pp 587-592

[18] Mihai D. A Fast Algorithm for Fuzzy Inference with 1, 2 or 4 Fired Rules by Standard Microcontrollers. Application on Control of Servodrives, Proceedings, The International Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Computers SCI 2003, Orlando, FL, USA, vol VIII, pp. 258-263

[19] Mihai D. Virtual vs. Experiment, Programmable vs.Wired Logic, Hardware vs. Software in Teaching Digital Control for Electromechanical Engineering, Proceedings, IEEE EUROCON 2003 Conference - Computer as a Tool – Ljubljana, Slovenia, 2003, Vol. II, pp 7-12.

[20] Mihai D. A Fuzzy Logic Controller for Servodrives – a Surgical View Inside the Inference Timing, Proceedings, ELECTROMOTION '03. Marrakesh, Morroco, Vol 10 / 4, pp. 533-537

[21] Constantionescu C., Mihai D., A Neuro-Fuzzy Model for Induction Motor Drives; Proceedings of the 5th International Symposium Electromotion 2003, Marrakesh, Morocco, November 26-28, 2003, pp. 171-175, ISSN 1223-057X

[22] Mihai D. An Optimized Fuzzyfier For On-Line Fuzzy Control with Low-Cost Microcontrollers for Servodrives, The 17th IEEE Region 10 International Conference on Computers, Communications, Control and Power Engineering TENCON'02 , 2002, Beijing, pp. 1447-1450

[23] Mihai D. High Quality Modelling and Simulations for On-Line Digital Control Pre-Analysis, Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP '01), Kusadasi, 2001, Proceedings, pp. 373-378

[24] Mihai D. Robustness of the Fuyyz Digital Control Regarding the Sampling Frequency for a Servodrive System, 4th International Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems (ELECTROMOTION '01), Bologna, 2001, Proceedings, pp. 431-435

[25] Mihai D. An Adaptive Fuzzy Control Strategy for a Precise Positioning System, Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM), Nurnberg, Germania, 2000, Proceedings, pp. 301-306

[26] Mihai D., Constantinescu C. Fuzzy Versus Standard Digital Control for a Precise Positioning System with Low-Cost Microcontroller, Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM), Nurnberg, Germania, 1999, Proceedings, pp. 249-255

[27] Mihai D., Constantinescu C. A Fuzzy Controller for a Precise Positioning System, ELECTROMOTION, Patras, Grecia, 1999, Proceedings, pp.595-600

Conf.dr.ing. Daniel Cristian CISMARU Daniel Cismaru
Gradul didactic Conferenţiar
Domenii de competență Tracţiune electrică;
Limbaje de programare;
Proiectare si fabricaţie asistata;
Modelare si simulare numerică;
Matematică
Discipline Produse software;
Transport durabil;
Proiectarea si fabricaţie asistată;
Limbaje de programare.
Domenii de interes Modelarea şi simularea funcţionării echipamentelor electromecanice;
Metode şi modele de conversie statică a energiei electrice cu aplicaţii în tracţiunea electrică;
Utilitare software matematice;
Utilitare software de proiectare si fabricaţie asistata.
Membru asociații profesionale Membru in Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (AGIR);
Asociaţia Inginerilor Feroviari din Romania (AIFR).

Date personale

Data nașterii 22 iunie 1969
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 313
Fax 0251 - 435.255
e-mail
dcismaru @ em.ucv.ro
daniel.cismaru @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnica, Specializarea: Acţionări Electrice(1993)
Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematica-Informatica, Specializarea: Matematica (1996)
Titlul științific Dr.ing (2003) în domeniul "Inginerie electrică" obţinut la Universitatea din Craiova, Titlul tezei: Modelarea si simularea acţionărilor cu motoare asincrone specifice trenurilor de mare viteza. Conducător: Prof.dr.ing. Degeratu Profir

Experienţă profesională

Stagii de specialitate 2000 Cercetator invitat Université Catolique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia
Contracte de cercetare Membru în colectivele a 10 contracte de cercetare

Publicaţii

Cărți publicate 8
 
 1. Cismaru D.C , Nicola D.A., Manolea Gh. (2009), Locomotive Electrice. Rame şi Trenuri Electrice, 326pg ,Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-606-530-190-0
 2. Nicola D.A., Cismaru D.C. (2006) Tracţiune electrică. Fenomene. Modele. Soluţii. 624 pg., Ed. Sitech, Craiova, ISBN 973-746-291-2
 3. Nicola D.A.,Cismaru D.C. (2001) Bazele tracţiunii electrice, Vol.II, 620 pg. Ed. Sitech, Craiova, ISBN 973-657-129-7
 4. Nicola D.A.,Cismaru D.C (1998) Bazele tracţiunii electrice, Vol I, 310 pg. Ed. Sitech, Craiova, ISBN 973-9346-63-4
Lucrări publicate

50

 
 1. Daniel Cristian CISMARU, Doru Adrian NICOLA, Gheorghe MANOLEA, Mircea Adrian DRIGHICIU, Simulation of Electric Vehicles Movement, Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines, Venice, Italy, November 21-23, 2007, ISBN: 978-960-6766-18-3, ISSN: 1790-5117, pp.74-78
 2. Daniel Cristian CISMARU, Doru Adrian NICOLA, Gheorghe MANOLEA, Mircea Adrian DRIGHICIU, Modelling and Simulation of Locomotives with Traction Induction Motors and Three Levels Converters, Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, Athens, Greece, August 24-26, 2007, ISBN: 978-960-8457-98-0,ISSN: 1790-5117, pp.175-179
 3. Daniel Cristian CISMARU, Cornelia Aida BULUCEA, Doru Adrian NICOLA, Gheorghe MANOLEA, Mircea Adrian DRIGHICIU, Exergetical Performance Analysis of Railway Transportation Systems with Three Levels Converters, Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on URBAN REHABILITATION AND SUSTAINABILITY (URES'08), Bucharest, Romania, November 7-9, 2008, ISSN: 1790-5095, ISBN: 978-960-474-023-9,pp.130-136
 4. Daniel Cristian CISMARU, Doru Adrian NICOLA, Gheorghe MANOLEA, Mircea Adrian DRIGHICIU, Cornelia Aida BULUCEA, Mathematical Models of High-Speed Trains Movement, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, ISSN: 1109-2734, Issue 2, Volume 7, February 2008, pp.67-74
 5. Daniel Cristian CISMARU, Doru Adrian NICOLA, Cornelia Aida BULUCEA, Gheorghe MANOLEA, Gabriela Mihaela CISMARU, Achieved Energy Assessment and Modeling of Railway Transportation Systems with Three Levels Converters, INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT 2008, ISSN: 1109-9577, Issue 1, Volume 2, 2008, pp.73-82,
 6. Daniel Cristian CISMARU, Doru Adrian NICOLA, Simulink Library of High-Speed Trains Control, Analele Universităţii din Craiova, Seria: Inginerie Electrică, nr32/2008,, ISSN 1842-4805, pp.316-321.
 7. Daniel Cristian CISMARU, Doru Adrian NICOLA, Modelling and Simulation of Line–Side Converters Used in High Speed Trains, Acta Electrotehnica, Volume 44, Number 3/2004, ISSN 1224-2497, pp.85-91.
Manuale didactice

2

 
 1. Cismaru D.C., Nicola, D.A.,, Tracţiune electrică. Îndrumar de laborator, Tipografia Universităţii din Craiova, 123 pg., 2009
 2. Jelev. M., Stefanescu N., Cismaru D.C., Sirbu M., Vehicule electrice. Îndrumar de laborator, Reprografia Universităţii din Craiova, 139 pg., 1997

Ş.l.dr.ing. Daniela Gabriela PETROPOL ŞERB Gabriela Petropol
Gradul didactic Şef lucrări
Domenii de competență Maşini electrice;
Ingineria apelor;
Metode numerice aplicate.
Discipline Cursuri predate:
 • Surse de apă şi ingineria apelor reziduale, Facultatea de electromecanică, specializarea IPMI, anul IV.
 • Crearea produselor şi serviciilor inovante, master RTR;
 • Management şi marketing inovant, master RTR;
 • Cercetarea şi capitalizarea cunoştinţelor, master RTR.
Seminarii şi laboratoare:
 • seminarii Maşini electrice, anul III, EM ;
 • proiect Maşini electrice, anul III, EM;
 • laboratoare Maşini electrice, anul III, EM;
 • laborator de Metode numerice, anul I Master, SEC; - laborator Practică informatică, anii I, II, III, EM;
 • laborator „Surse de apă şi ingineria apelor reziduale", anul IV/III, IPMI;
 • proiect „Surse de apă şi ingineria apelor reziduale", anul IV, IPMI.
Domenii de interes Maşini electrice: modelare şi simulare;
Ingineria apelor;
Creativitate aplicată / marketing inovant;
Metode educaţionale moderne aplicate în predarea disciplinelor inginereşti.
Membru asociații profesionale AGIR - Asociaţia Generală a Inginerilor din România SRR;
Societatea Română de Robotică SRAIT;
Societatea Română de Automatica si Informatica Tehnică.

Date personale

Data nașterii 22 octombrie 1967
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 305
Fax 0251 - 435.255
e-mail
gpetropol @ em.ucv.ro
gabriela.petropol @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică, Specializarea: Electromecanică
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență didactică septembrie 1991 - august 1996 - Grup Şcolar Construcţii Civile, profesor inginer definitivat;
septembrie 1996 - august 1999- Grup Şcolar Chimie, profesor inginer gradul II ;
septembrie 1999 - septembrie 2002 - Grup Şcolar Transporturi Căi Ferate, Profesor inginer gradul II,I;
octombrie 2002 – feb.2008 - Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, asistent universitar ;
feb.2008 - prezent - Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, şef lucrări.
Stagii de specialitate 2007 – stagiu de specializare : formarea formatorilor în „Ingineria proiectării automobilelor", organizată de‚ Université de Technologie de Compiègne', în parteneriat cu grupul Renault.
Contracte de cercetare 5 (membru)

Publicaţii

Cărți publicate 2
 
 1. G.D., Petropol-Şerb, - Surse de Apă şi Ingineria Apelor Reziduale. Aplicaţii.
Lucrări publicate

27

(extras)
 1. Gabriela Dana Petropol-Serb, Ion Petropol-Serb , Aurel Campeanu and Anca Petrisor - Using GUI of Matlab to create a virtual laboratory to study an induction machine, EUROCON 2007, Proceedings, IEEE Catalog Number: 07EX1617C, ISBN: 1-4244-0813-X, p. 2355-2360
 2. GABRIELA Petropol Serb, ION Petropol Serb, AUREL Campeanu, ANCA Petrisor, SONIA Degeratu - Virtual Laboratory in the Engineering Education; New aspects of engeneering education, Proceedings of the 5th WSEAS / IASME International Conference on Engineering Education (EE'08), ISBN: 978-960-6766-86-2, ISSN:1790-2769, pg. 99-104
 3. Petropol Serb Gabriela, Petropol Serb Ion, Campeanu Aurel, Sonia Degeratu, Anca Petrisor - Study of the sudden symmetrical short-circuit using mathematical models of synchronous machine and the numerical methods, EPE PEMC 2008, Proceedings, IEEE Catalog Number: CFP0834A-CDR, ISBN: 978-1-4244-1742-1
 4. G. Petropol Serb, I. Petropol Serb, A. Campeanu - Operation of the induction machine to adjustable frequency, In Proceedings of the 14th National Conference of Electrical Drives, Timisoara,septembrie, 25-26,2008, Scientific Buletin of the "Politehnica" University of Timisoara, Romania, Transaction of Power Engineering, Tom 53(67), ISSN 1582-7194, pp. 189-192, Timisoara, 2008.
 5. Gabriela Petropol Serb, Ion Petropol Serb, Aurel Campeanu, Anca Petrisor, Sonia Degeratu - Virtual Laboratory for Study of Synchronous Machine Parameters - WSEAS TRANSACTIONS on ADVANCES in ENGINEERING EDUCATION, Issue 1, Volume 6, January 2009, ISSN: 1790-1979.

Prof.dr.ing. Daniela ROŞCA Daniela Rosca
Gradul didactic Profesor
Funcţii administrative
 • Director - Departamentul de Formare Continuă şi legatura cu Mediul Socio-Economic şi Cultural (DFC-MESC ) Universitatea din Craiova
 • Membru în Consiliul Profesoral
Domenii de competență Transmisii mecanice;
Proiectarea ecoproduselor;
Management de mediu;
Analiza ciclului de viaţă al produselor;
Dezvoltare durabilă.
Discipline Organe de maşini şi mecanisme;
Organes de machines et mécanismes;
Managementul mediului;
Ingineria mediului şi dezvoltare durabilă;
Comunicare profesională.
Domenii de interes Tehnologii curate şi echipamente pentru depoluarea mediului;
Formare continuă.
Membru asociații profesionale Societatea Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată;
Asociaţia Română pentru Teoria Maşinilor şi Mecanismelor;
Asociaţia Română de Tribologie;
Asociaţia Română de Robotică;
Asociaţia Română de Tensometrie;
Asociaţia pentru Protecţia Mediului-Oltenia;
AGIR.

Date personale

Data nașterii 1960
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon +40 251 435 700, int. 319 (laborator Inginerie şi Protecţia Mediului),
+40 740 194 877
Fax 0251 - 435.255
e-mail
drosca @ em.ucv.ro
daniela.rosca @ ie.ucv.ro
drosca2003 @ yahoo.com
Studii universitare Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanică, Specializarea Maşini Unelte
 • 1984 Specializarea Maşini Unelte;
 • 1999 Specializarea Autovehicule Rutiere.
Titlul științific Doctor din anul 1998 – Universitatea din Craiova, Titlul tezei: Contribuţii la studiul elastocinematic si termoelastocinematic al lanţurilor cinematice cu bare

Experienţă profesională

Programe internaţionale 7 Programe SOCRATES - ERASMUS, având ca parteneri universităţi din Uniunea Europeană (ENSAM Paris ; Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes; Université Pierre et Marie Curie (Paris 6); Ecole Normale Supérieure de Cachan; Université de Bourgogne; Université Paris Sud - IUT de Cachan etc.);
1 Program Leonardo da Vinci (2004) - Université de Bourgogne.
Stagii de specialitate Specializare în cadrul ENSAM Paris, 1992;
Stagiu de cercetare ENSAM Paris, 2000;
Stagiu de cercetare ENSAM Paris, 2001;
Curs de specializare Managementul mediului, 2004;
Stagiu de formare RTR - Technocenter Renault , Guyancourt, Paris, Franţa, 2008;
Stagiu de formare RTR - ENS Cachan, Franţa, 2008.
Contracte de cercetare/ POSDRU / PHARE 20 contracte / granturi
  14 contracte (la 8 contracte - responsabil de contract / temă);
6 granturi (la 2 granturi - director).
 Patente de invenție

1/7

 

Stand pentru cercetarea experimentală a procesului de schimbare, sub sarcină, a treptelor de viteză - Brevet de invenţie nr. 105858B1/1992;
Dispozitiv de producere a şocurilor multiple de aer comprimat - Certificat de înregistrare a desenului şi modelului industrial Nr. 004595, 1997;
Dispozitiv de producere a şocurilor multiple de aer comprimat cu frecvenţă mare de descărcare. Certificat de înregistrare a desenului şi modelului industrial Nr.004594 , 1997

Membru in comitetele stiintifice

Renewable Energy Sources (RES 07)- Arcachon France, 2007;
Energy planning, Energy Saving, Environmental Education - Arcachon France, 2007;
The 5th International Conference on Environment, Ecosystems and Development, Tenerife, Canary Islands, Spain, 2007;
The 17 th Conference on Inovation in Education for EI Engineering, 2006.

Publicaţii

Cărți publicate 2
 Contributii in cărţi publicate în străinătate

2

Cursuri universitare şi îndrumare publicate la Tipografia Universităţii din Craiova

6

Lucrări publicate

102

(extras lucrări reprezentative)
 1. Roşca A., Roşca Daniela, 2013, Considerations concerning impulsive air shock waves utilization in small and middle farms activities, Proceedings of the 4th International Conference on Design and Product Development (ICDPD'13), pp. 50-55. August 27-29, 2013, Chania, Crete Island, Greece, ISBN 978-960-474-329-2
 2. Roşca A., Roşca Daniela, 2013, Mechanical behavior of recoverable dental re-cast alloys, Revue Progress of Cryogenics and Isotopes Separation, Volume 16, issue 2/2013, National Institute for Research and Development for Cryogenics and Isotopic Technologies, - ICIT Rm. Vâlcea, CONPHYS Press Rm. Valcea, ISSN: 1582-2575, pp. 71-80.
 3. Roşca Daniela, Roşca A., Vladuţ G., 2012, Comparative Study Between Different Biodiesel Blends used for Bus Public Transport in Craiova City, Progress of Cryogenics and Isotopes Separation, Volume 15, issue 1/2012, CONPHYS Press Rm. Valcea, ISSN: 1582-2575, CNCSIS Quote: 619, pp. 69-78
 4. Roşca Daniela, Roşca A., 2011, Thermovision - A Reliable Method To Prevent Fire Hazard in Flour Milling Industry, Annales of the University of Craiova, Biology, Horticulture, Food produce processing technology, Environmental engineering Series, vol. XLI (LII) 2011, Universitaria Publishing House Craiova, pp 368-373, Revista cotata B – cod CNCSIS 175, ISSN 1453-1275
 5. Rosca Daniela, Rosca A., Pitru Allma Roxana, 2009, Mechanical Characteristics for Cobalt – Chromium and Nickel - Chromium Cast Alloys Recovery, 3rd International Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering and applications in automotive engineering COMEC 2009, Vol. 2, pp. 633-637, Transilvania University Press of Brasov, ISBN 978-973-598-572-1
 6. Rosca A., Rosca Daniela, 2008 – Consideration concerning compressed air shock waves applications in environment engineering, Book series title Mathematics and Computers in Science and Engineering, Theoretical and Experimental Aspects of Continuum Mechanics, Proceedings of the 3 rd IASME / WSEAS International Conference on Continuum Mechanics (CM'08), pp 42-47, Cambridge, UK, ISBN 978-960-6766-38-1
 7. Rosca A., Rosca Daniela, 2007, Considerations on environmental Engineering Education for Sustainable Development in Oltenia Region, Environmental Science, Ecosystems and Development, Book series title: Energy and Environmental Engineering Series, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and Development (EED'), Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, pp 127-132, ISBN: 978-960-6766-20-6, ISSN: 1790-5095.
 8. Rosca Daniela, Rosca, A., Nastasescu V., 2006 - Consideration Concerning Modular Drains and Dykes by Recyclable Belt Conveyors, to Prevent and to Decrease the Flood Effects, WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 10, Volume 2, pp 1245-1250, ISSN 1790-5079.
 9. Rosca A., V. Stanciu, V. Cimpoiasu, R. Scorei, Rosca Daniela, 2004, Autonomous Generator of Technical Oxygen, Molecular Crystals and Liquid Crystals Journal, Vol. 417, Taylor & Francis Academic Journal, London, pp 67-73, Journal Sequence Number 69498J0, ISSN 1058-725X.
 10. Rosca Daniela, Nastasescu V., Rosca A., 2002, Méthode computationnelle d'analyse des chaines cinématiques agissant dans un champ de temperatures, Romanian Journal of Technical Sciences - Applied Mechanics, Tome 47/2002, 375-379, Editura Academiei Romane, ISSN 0035-4074; ISBN 973-27-0932-4.
 11. Rosca Daniela, Rosca A., 2001, Energy Deformation of Thin Plates Made by Porous Materials Stressed by Impulsive Loads, European Congress on Powder Metalurgy, PM 2001, vol. 4, Nice, Franta, pp 262-267, ISBN 1 899072-08 X.

Prof.dr.ing. Doru Adrian NICOLA Doru Nicola
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Electrotehnică;
Maşini electrice (Convertoare electromecanice);
Tracţiune electrică.
Discipline Introducere în Electrotehnică;
Electrotehnică şi Maşini electrice;
Tracţiune electrică;
Sisteme inteligente de transport.
Domenii de interes Analiza, modelarea şi simularea funcţionării echipamentelor electromecanice complexe;
Metode şi modele de conversie a energiei electrice cu aplicaţii în tracţiunea electrică;
Locomotive, rame şi trenuri electrice
Automobile electrice (şi automobile hibride): modelare şi simulare.
Membru asociații profesionale AGIR, AIFR, CER, CSR(CT4)
Data nașterii 27 aprilie 1949
Locul nașterii Craiova, Judeţul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 313
Fax 0251 - 435.255
e-mail
dnicola @ em.ucv.ro
doru.nicola @ ie.ucv.ro
dorunicola @ gmail.com
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică (1967-1972), Specializarea Maşini electrice, şef de promoţie (1972)
Studii postuniversitare Reglarea vitezei motoarelor electrice „COMETT" organizat de Univ.din Zaragoza, Spania (1994)
Titlul științific Dr.ing. (1987) în domeniul "Maşini, aparate şi acţionări electrice„ obţinut la Institutul Politehnic „Traian Vuia" din Timisoara, Facultatea de Electrotehnică, cu Teza "Contribuţii la studiul maşinii de inducţie bifazate nesimetrice cu referiri la motoarele asincrone monofazate" Supervizor: prof. Novac Ioan (1987)
Experiență didactică

1972-1975: Asistent stagiar (Maşini electrice, TFMAE) în Catedra de Maşini electrice şi Acţionări, Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova;
1975-1980: Asistent titular (Masini electrice, Maşini electrice speciale, TFMAE, Maşini şi acţionări electrice) în Catedra de Maşini electrice, Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova;
1980-1990: Şef de lucrări (Maşini electrice, Instalaţii electrice, TFMAE, Tracţiune Electrică) în Catedra de Maşini electrice, Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova;
1990-1999: Conferenţiar (Bazele tracţiunii electrice, Echipamente de transport, Tracţiune electrică, Electrotehnică şi maşini electrice) în Catedra deElectromecanică, Facultatea de Electromecanică, Universitatea din Craiova;
1999-prezent:: Profesor (Tracţiune Electrică, Inginerie electrică în transporturi, Sisteme inteligente de transport, Electrotehnică şi maşini electrice, Introducere în Electrotehnică) în Laboratorul de cercetare Electromecanică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea din Craiova.

Responsabil cu amenajarea şi dotarea "Laboratorului de Maşini electrice" (1980 - 1989) din cadrul Facultǎţii de Electrotehnicǎ, Universitatea din Craiova;
Coordonator specializare/secţie "Tracţiune electrică", (1990 -2008);
Responsabil cu înfiinţarea, amenajarea şi dotarea (de la zero) cât şi cu introducerea în circuitul didactic (cu lucrări practice şi cu îndrumătoare/platforme de laborator) al "Laboratorului de Tracţiune electrică" la FIEMII.

Experiență științifică Organizator CNEE 1984, ICATE – 2000, 2002;
Expert evaluator proiecte ICMET, CNCSIS;
Referent ştiinţific la ICATE, SIELMEN, WSEAS, ICEM;
Membru specialist în Comisii de susţinere a tezelor de doctorat.
Stagii de specialitate Inst. Politehnic din Praha, Cehoslovacia (1977);
Univ. din Saint-Etienne, Franţa (1992);
Univ. din Zaragoza, Spania (1994).
Contracte de cercetare 34
Cărți publicate 10 (în edituri recunoscute CNCSIS)
 

10. Doru Adrian NICOLA (2012), Tracţiune Electricǎ, 338 pg., Editura Universitaria Craiova, ISBN 978-606-14-0407-0

9. Cismaru D.C , Nicola D.A., Manolea Gh. (2009), Locomotive Electrice. Rame şi Trenuri Electrice, 326 pg., Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-606-530-190-0

8. Nicola D.A., Cismaru D.C. (2006, 2011) Tracţiune electrică. Fenomene. Modele. Soluţii. Vol.1, 636 pg., Ed. Sitech, Craiova, ISBN 973-746-291-2 / 978-973-746-291-6;

7. Nicola D.A., Bulucea C.A. (2005) Electrotehnică teoretică, 224 pg, Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-657-975-1;

6. Nicola D.A., Bulucea C.A. (2005) Echipamente electrice, 464 pg. Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-657-965-4;

5. Bulucea C.A.,Nicola D.A. (2004) Introducere în electrotehnică şi echipamente electrice, 418 pg., Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-657-540-3;

4. Nicola D.A., Cismaru D.C. (2001) Bazele tracţiunii electrice, Vol.II Sistemul curentului continuu, 614 pg., Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-657-129-7;

3. Nicola D.A., Cismaru D.C (1998) Bazele tracţiunii electrice, Vol. I Probleme comune sistemelor de tracţiune electrică, 296 pg. Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-9346-63-4;

2. Nicola D.A. (1998) II.Transformatoare electrice. Maşini asincrone. 336 pg. Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-9346-38-3;

1. Nicola D.A. (1998) I.Teoria electrotehnicii, chestiuni fundamentale. 184 pg. Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-9346-38-3

Lucrări publicate 136 (în reviste şi la conferinţe)
(extras)

1. Doru A. Nicola, Marc A. Rosen, Cornelia A. Bulucea, Daniel C. Cismaru (2013), Some Aspects of Sustainable Energy Conversion in Electric Railway Vehicles with Traction Induction Motors, Proceedings of the 17th International Conference on Systems, Rhodes Island, Greece, July 16-19, 2013, pp.44-53, ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-960-474-314-8;

2. Cornelia A. Bulucea, Marc A. Rosen, Doru A. Nicola, Nikos E. Mastorakis (2013), On the Influence of Synchronous Generator on Disconnection Processes in Electric Power Systems Comprising Generator Circuit Breakers, Proceedings of the 1st International Conference on Power and Energy Systems (POES '13), Chania, Crete Island, Greece, August 27-29, 2013, pp.50-58, ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-960-474-328-5 ;

3. Cornelia A. Bulucea, Marc A. Rosen, Doru A. Nicola, Nikos E. Mastorakis (2013), Approaching the Processes in the Generator Circuit Breaker at Disconnection through Sustainability Concepts, Sustainability 2013, 5, 1161-1176; doi:10.3390/su5031161, ISSN 2071-1050, www.mdpi.com/journal/sustainability ;

4. Cornelia A. Bulucea, Doru A. Nicola, Nikos E. Mastorakis, Philippe Dondon et al. (2012), Fostering the Sustainability of Power Transformers, Proceedings of the 7th International Conference on Energy & Environment (EE '12), Kos Island, Greece, July 14-17, 2012, pp.72-80, ISSN: 2227-4359, ISBN: 978-1-61804-110-4;

5. Cornelia A. Bulucea, Marc A. Rosen, Doru A. Nicola, Nikos E. Mastorakis (2012), Utilizing the Exergy Concept to Address Environmental Challenges of Electric Systems, Entropy 2012, 14, 1894-1914; doi:10.3390/e14101894, ISSN 1099-4300, www.mdpi.com/journal/entropy ;

6. Cornelia A. Bulucea, Doru A. Nicola, Nikos E. Mastorakis, Marc A. Rosen (2011), Some synoptic aspects of electric technical applications as a confluence of industrial and natural ecosystems, INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT, Issue 4, Volume 5, 2011, pp.478-486;

7. Doru Adrian NICOLA, Daniel Cristian CISMARU (2010), MODELLING OF ELECTROMECHANICAL CONVERTERS OF TRACTION USED ON ELECTRIC LOCOMOTIVES, An.of the Univ.of Craiova, Electrical Engineering series, no.34, 2010, pp.76-85, ISSN 1842-4805;

8. D.A. Nicola, M.A. Rosen, C.A. Bulucea, and C. Brindusa (2010), The exergetic and environmental impact assessment of underground electric train braking, Proc. of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit , ISSN 0954-4097 (Print) 2041-3017 (Online), Volume 224, Number 3 / 2010, pp. 189-206, DOI: 10.1243/09544097JRRT314;
9. Doru A. Nicola, Marc A. Rosen, Cornelia A. Bulucea and Constantin Brandusa Article: Some Sustainability Aspects of Energy Conversion in Urban Electric Trains, Sustainability 2010, 2(5), pp1389-1407, doi:10.3390/su2051389, ISSN 2071-1050, www.mdpi.com/journal/sustainability ;
10. Bulucea CA, Nicola DA, Mastorakis NE, et al. (2010), Three-Phase Transformer Dynamic Regimes Modelling as Targeted Approach in Industrial Ecology, 5th IASME/WSEAS International Conference on Energy and Environment, FEB 23-25, 2010, Univ Cambridge, Cambridge, ENGLAND, Source: RECENT ADVANCES IN ENERGY AND ENVIRONMENT, Book Series: Energy and Environmental Engineering Series Pages: 234-240 Published: 2010;
11. D.A. Nicola, M.A. Rosen, C.A. Bulucea, C.Brandusa, (2009) Sustainable Energy Conversion in Electrically Driven Transportation Systems, Proc. 6th WSEAS Int. Conf. on Engineering Education (EE'09), Rodos (Rhodes) Island, Greece, July 22-24, 2009, pp. 124-132, ISBN: 978-960-474-100-7, ISSN: 1790-2769;
12. D.A. Nicola, C.A. Bulucea, D. Cismaru, C. Brandusa, G. Manolea, (2009) Energy Saving in Electric Trains with Traction Induction Motors, the 4th IASME/WSEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT (EE'09), University of Cambridge, Cambridge UK, February 24-26, 2009, pp. 226-232, ISBN: 978-960-474-055-0, ISSN: 1790-5095;
13. Bulucea CA, Nicola DA, Mastorakis NE, et al. (2009), Title: Modelling of Electrical Transformers in Dynamic Regimes, Conference Information: 9th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines (POWER '09), OCT 17-19, 2009 Univ Genova, Genova, ITALY
Source: POWER '09) PROCEEDINGS OF THE 9TH WSEAS/IASME INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRIC POWER SYSTEMS, HIGH VOLTAGES, ELECTRIC MACHINES Book Series: Recent Advances in Electrical Engineering Pages: 188-195 Published: 2009
14. D.A. Nicola, Gh. Manolea, C. Brandusa, D. Cismaru, (2008) Sustainability Concepts in Environmental and Engineering Education, WSEAS TRANSACTIONS on ADVANCES in ENGINEERING EDUCATION, Issue 7, Volume 5, July 2008, pp.447-458, ISSN: 1790-1979;
15. D.A. Nicola, C. Brandusa, D. Cimaru, (2008) Energy and Exergy Efficiencies in Urban Electric Transportation Systems, WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, Issue 3, Volume 4, March 2008, pp.247-259, ISSN: 1790-5079;
16. D.A. Nicola, Cornelia Aida Bulucea, D.C. Cismaru, Gh. Manolea, C. Brandusa, (2008) Input-output-based Life Cycle Energy Inventories and Modeling in Electric Trains with Traction Induction Motors Fed from DC Line, INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT, Issue 1, Volume 2, 2008, pp 83-92, ISSN: 1109-9577;
17. Bulucea A.C., Nicola D.A., Brandusa A, Brandusa C, (2008) Drive Systewms in Underground Metrou Saving Energy, Proc.of the 3rd IASME/WSEAS Int.Conf. on Energy & Environment, University of Cambridge, UK, February 23-25, 2008;
18. Cismaru, D.C., Nicola, D.A., Manolea Gh., Drighiciu M., A.,(2007) Modelling and Simulation of Locomotives with Traction Induction Motors and Three Levels Converters, Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on SYSTEMS THEORY AND SCIENTIFIC COMPUTATION (ISTASC'07), p.177-181, Vouliagmeni, Athens, Greece, August 24-26, 2007;
19. Nicola, D.A., Cismaru D.C.,. Bulucea A.C. (2005) Dynamic Model and Steady-State Characteristics of the Induction Motor at Variable Frequency, Proc.of the 11th Conf. on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2005, Vol.1 p.18-23, 15-16 Sept. 2005, Sofia, Bulgaria;

20. Nicola D.A., Cismaru D.C., (1996) Torque equation and torque-speed characteristics of traction induction motor, Optim'96, 15-17 mai 1996, Brasov, Romania

Manuale didactice 13 (în reprografia şi tipografia Universităţii din Craiova)
 

13. NICOLA D.A. (2009), Tractiune Electrica, curs FR, 141 pg. , Tipografia Universitǎţii din Craiova;

12. Cismaru D.C., Nicola, D.A. (2009), Tracţiune electrică. Îndrumar de laborator, 123 pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
8-11.Nicola D, Bulucea A. (2006, 2001, 1998, 1994) Electrotehnică şi maşini electrice, Indr. Laborator, cca.120pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
7.Bulucea A. Nicola D. (1996) Electrotehnică şi maşini electrice, curs pentru studenţi, 328 pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
6.Nicola D. (1995) Bazele tracţiunii electrice, Indr.Laborator, 120pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
5.Nicola D., Nica C. Alexandru D. (1983) Electrotehnică şi maşini electrice, Indr.Laborator, 126 pg,, Tipografia Universităţii din Craiova;
4.Vintilă N., Nica C., Nicola D. (1979) Maşina asincronă. Indr. Laborator, 108 pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
3.Vintilă N., Nica C., Nicola D. (1978) Maşina sincronă. Indr.Laborator, 122 pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
2.Vintilă N., Nica C., Nicola D. (1977) Transformatorul electric, 120 pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
1.Vintilă N., Nica C., Nicola D. (1976) Maşina de curent continuu, 122 pg., Tipografia Universităţii din Craiova;

 

Ş.l.dr.ing. Eugen SUBŢIRELU Eugen Subtirelu
Gradul didactic Şef lucrări
Domenii de competență Sisteme de actionari electrice;
Electronica analogica
Senzori si sisteme senzoriale;
Sisteme informatice de monitorizare a mediului;
Mediul de programare grafica LabVIEW (modelare/simulare/achizitie de date)
Discipline Sisteme de Monitorizare a Calitatii Mediului (SMCM)
Senzori si Sisteme Senzoriale (SSS)
Sisteme de Actionare (SA)
Electronica Analogica (EA)
Domenii de interes Electronica („cablata" si „programata")
Achizitie de date si sisteme de masura integrate
Mediul de programare grafica LabVIEW
Monitorizare mediu.
Membru asociații profesionale Membru al Asociatiei Nationale de Robotica (ARR);
Membru al Societatii Române de Automatica si Informatica Tehnica (SRAIT).
Recunoaştere naţională/internaţională Inclus in „Who's Who in Romania" (începand cu ed. IV-a, 2009), la pag.1317

Date personale

Data nașterii 11 iulie 1962
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 311
Fax 0251 - 435.255
e-mail
esubtirelu @ em.ucv.ro
eugen.subtirelu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electrotehnica Specializarea: Electromecanică (1987)
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova Facultatea Electromecanica Master Sisteme Electromecanice Complexe (2001)
Titlul științific Doctor (2008)

Experienţă profesională

Experienţă inginerească 1987 – 1990; inginer tehnolog; Electroprecizia Sacele;
1990 – 2005; inginer; lab. electric-electronic, metrologie; Electroputere SA, Craiova;
2005 – 2007; şef laboratoare (LTM, LM, LEN); Electroputere SA; Craiova
Experienţă didactică 1991 – 2007; cadru didactic asociat la disciplinele: Sisteme discrete si comenzi numerice; Convertoare statice de putere; Masurari electrice si electronice; Sisteme de actionare electrica din cadrul Facultăţii de Electromecanica şi Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică, Universitatea din Craiova
2007 - prezent Şef lucrări la Laboratorul de cercetare Acţionări Electrice şi Informatică Industrială, Facultatea de Inginerie Electrica, Universitatea din Craiova.
Stagii de specialitate Technical Training: "Uncertainty Calculation in Metrology", NMI Van Swinden Laboratorium B.V., The Netherlands, Danish Institute of Fundamental Metrology, Denmark (PHARE PRAQIII project no. B5-97-014), Noiembrie 1997
Contracte de cercetare 4
 
 1. Filtre active de generatia a 3-a; Programul: Parteneriate in Domeniile Prioritare – PNII; membru în colectiv;
 2. Sistem distribuit bazat pe tehnici de inteligenta artificiala pentru monitorizarea calitatii energiei electrice, supravegherea si controlul unei statii de transformare, CNCSIS Proiect IDEI, 2008-2011, membru în colectiv;
 3. Parteneriate în domeniile prioritare - PNII, Directia de cercetare: Energie, Sistem de monitorizare, protecţie şi control la distanţă, în tehnologie wireless, pentru motoare electrice de joasa tensiune – MONITEH, membru în colectiv;
 4. Sistem pentru încălzirea prin inducţie, cu coeficient energetic ridicat; Finanţare: FONDURI STRUCTURALE ŞI INDAELTRAC, Programul Operaţional Sectorial - Cerceterea Competitivităţii Economice, AXA PRIORITARA 2 – COMPETITIVITATE PRIN CDI; Operaţiunea 2.1.1: „Proiecte de CD în parteneriate între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi"; membru în colectiv.

Publicaţii

Cărți publicate 4
 
 1. Gheorghe Eugen SUBTIRELU, Electronica Analogica asistata de calculator; Ed. SITECH, Craiova, 2011; ISBN 978 – 606 – 11 – 0904 – 3 , 313 pag.
 2. Gheorghe Eugen SUBTIRELU, Electronică Analogică – Îndrumar de proiectare - , Ed. SITECH, Craiova, 2013; ISBN 978 – 606 – 11 – 3442 – 7 , 193 pag.
 3. Gheorghe Eugen SUBTIRELU, Electronică Analogică –Componente si circuite–Îndrumar de laborator , Ed. SITECH, Craiova, 2013; ISBN 978-606-11-3460-1 ,108 pag.
 4. M.DOBRICEANU, Gheorghe Eugen SUBTIRELU, D.SELISTEANU, R.FUNDEANU; Monitorizarea factorilor de mediu-Tehnici şi Sisteme; Editura Universitaria, Craiova, 2009, ISBN 978-606-510-418-1 , 347 pag
Lucrări publicate

6

(extras)
 1. Eugen Subţirelu Virtual instrument for estimation of the short-circuit equivalent parameters of a asynchronous motor - Proceedings of the 13th national conference on electrical drives - CNAE, Ploieşti, October 2006;
 2. Eugen Subţirelu Virtual measurement system for determination and study of the per-phase equivalent circuit parameters - Proceedings of the 6th international conference on electromechanical and power systems – SIELMEN, Chişinău, October 4-6, 2007;
 3. Eugen Subţirelu, Dobriceanu M. . Virtual measurement system for study and determination parameters in asynchronous motor test - International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM – Ischia, Italy, 2008;
 4. Dobriceanu M. ,Eugen Subţirelu Combined protection and control equipment for applications in the medium-voltage area - International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM – Ischia, Italy, 2008.
 5. Eugen SUBTIRELU, M. DOBRICEANU; Virtual Instruments (VIs) for Study of Asynchronous Motor Functional Characteristics, Proceedings of the 7th International Symposium ATEE 2011, May 12-14, Bucuresti, 2011, ISSN 2068-7966, pp.507-512. (Included in: IEEE Xplore).
 6. Eugen SUBTIRELU, Mircea DOBRICEANU, Petre PISTOL Virtual Instrument for study of single-phase AC unknown load; International Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE, Craiova, 25-27 OCT.2012, ISSN:1842-4805;376-381 (Included in: IEEE Xplore)

Ş.l.dr.ing. Florin RAVIGAN Florin Ravigan
Gradul didactic Şef lucrări
Domenii de competență Sisteme de actionare electromecanica;
Utilaje si tehnologii neconventionale;
Linii flexibile şi roboţi;
Programarea calculatoarelor.
Discipline Utillaje si tehnologii neconventionale;
Mecanisme speciale si transmisii mecanice pentru roboti industriali.
Domenii de interes Tehnologiile neconventionale si materiale inteligente;
Sisteme de conducere a robotilor;
Programarea calculatoarelor(Visual Basic, Java, PHP).
Membru asociații profesionale SRR;
AGIR;
SRAIT.

Date personale

Data nașterii ianuarie 1975
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 316
Fax 0251 - 435.255
e-mail
ravigan @ em.ucv.ro
florin.ravigan @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electromecanica Specializarea Roboti industriali (1995-2000)
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electromecanica Master – Sisteme electromecanice performante
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Contracte de cercetare 14
 
 1. Contract nr.4/2001 Sistem computerizat pentru monitorizarea stărilor si comenzilor dintr-un punct de lansare rachete antigrindină si a comunicaţiilor dintre Punctul de comanda si punctul de lansare Beneficiar SC ARSENAL SA Sucursala Ploieşti;
 2. Contract 575/2000/2001 Sisteme autonome automatizate, surse de alimentare cu energie electrică a consumatorilor serviciilor antigrindină;
 3. Contract CET2 Craiova/2001/2002 Sistem automat pentru comanda reţelelor de iluminat din incinte industriale;
 4. Contract ANSTI nr.575/2000/2001 Sisteme autonome automatizate Surse de alimentare cu energie electrică a consumatorilor din sistemul antigrindină folosind energia solară şi eoliană ;
 5. e-Learning Tools for Electrical Engineering - Contract Minerva 109789-CP-1-2003-1-BE-MINERVA-M 2003-2005.Responsabil pentru România: Conf.dr.ing.Ivanov Sergiu ;
 6. Cercetări teoretice si experimentale privind telecomanda vocala a sistemelor de actionare a instalatiilor de ridicat folosind tehnici neuro-fuzzy ,Grant CNCSIS nr.17C/2005 , Tema 12,cod CNCSIS 89 Director: Prof.univ.dr.ing.Manolea Gh. ;
 7. Mediu de cultura a ciupercilor din genul Pleurotus in vederea obtinerii unui aliment functional. CEEX AGRAL 21/2005 Director: Prof.univ.dr.ing.Manolea Gh.;
 8. Cercetări privind realizarea unui vehicul feroviar inteligent pentru transportul sigur, confortabil şi eficient de călători CEEX-M1-C2- 3128 Director: Prof.univ.dr.ing.Manolea Gh. ;
 9. Controlul si Integrarea Tehnologica a Materialelor si Structurilor Inteligente. CEEX-M1-C2- 650. Director: Prof.dr.ing.Bîzdoacă Nicu ;
 10. Studiu de specialitate privind constructia contactelor electrice demontabile pentru curenti intensi si analiza privind monitorizarea locala si de la distanta a temperaturii contactelor electrice. Stabilirea si analiza solutiei tehnice de monitorizare locala si de la distanta a contactelor electrice.PNCDII Program 4 Parteneriate 2008-2010(ICMET Craiova) ;
 11. Cercetari privind utilizarea retelelor Petri pentru conducerea structurilor robotizate flexibile. Director proiect: Drighiciu Mircea-Adrian

Publicaţii

Cărți publicate 2
 
 1. Ravigan Florin, Manolea Gheorghe, Novac Alexandru, Drighiciu Mircea - Actionari electromecanice. Comanda automata secventiala. Reprografia Universitatii din Craiova 2003
 2. Manolea Gh., Drighiciu M., Boteanu N., Ravigan Fl., Alboteanu L. -Tehnici experimentale de laborator, Tipografia Universitatii din Craiova, 2005;
Lucrări publicate

33

(extras lucrări reprezentative)
 1. Ravigan Florin, Petrisor Anca - The Remote Control Of Industrial Processes Using The Mobile Phone Network. 15th International Conference Of Control Systems And Computer Science Bucharest May 25-27, 2005;
 2. Ravigan Florin, Manolea Gheorghe, Boteanu Niculae - Remote control of robots using the Internet. Acta Electrotehnica CNAE Cluj-Napoca,2004;
 3. A.Petrisor, S.Degeratu, F.Ravigan, D.Coman, D.Cazacu - Circular Scanning Approach for Robot State Representation . Buletinul Stiintific Al Universitatii Politehnica din Timisoara. Seria Automatica si Calculatoare,2006;
 4. Gh.Manolea, C.Nedelcut, AlNovac, F.Ravigan, L.Alboteanu - The Automation and Supervision Of the Cultivation Medium for Pleurotus Genus Mushroom. Analele Universitatii din Craiova - Biologie, Horticultura. Ingineria mediului,2006;
 5. C. Nedelcuţ, Al. Novac, Gh. Manolea, Fl. Ravigan, L. Alboteanu, Automatizarea şi monitorizarea mediului de culttură a produselor horticole aliment funcţional. Buletinul Inst. Politehnic din Iasi-electrotehnica, energetica, electronica. Buletinul Institutului Politehnic Iaşi- Fasc.Electrotehnică, Energetică, Electronică - EPE 2006;
 6. Anca Petrisor, Daniela Coman, Florin Ravigan, Mihaela Florescu - Evolution study of a walking robot in uncertain environments using ""three legs robot"" application. The 3rd International Conference of Robotics.Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Fascicula 7B, 2006 ISBN 1011-2855;
 7. L. Alboteanu, Fl. Ravigan, Gh. Manolea Modele virtuale pentru educaţie în domeniul comenzilor secvenţiale. Buletinul Inst. Politehnic din Iasi-stiinte socio-umane-EPE,2006;
 8. Manolea Gh., Alboteanu L., Nedelcut C., Ravigan F., Mătuşa R. Comanda optimală a sistemelor de poziţionare cu m.c.c. cu pierderi minime de energie. Buletinul AGIR 2006;
 9. L. Alboteanu, Fl. Ravigan, C. Nedelcuţ, Gh. Manolea Monitorizarea circulaţiei energiei de la panouri solare la cconsumatori cu priorităţi ierarhizate.Buletinul AGIR 2006;
 10. Gh.Manolea, Al.Novac, C.Nedelcuţ, F.Ravigan, L.Alboteanu - Smart Solutions for Bridge Crane Remote Control. Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti 2006, Seria Tehnică;
 11. Laurentiu Alboteanu, Gheorghe Manolea, Florin Ravigan, Positioning Systems For Solar Panels Placed In Isolated Areas. Analele Universitatii din Craiova -inginerie electrica ICATE-2006;
 12. Gheorghe Manolea, Alexandru Novac, Cătălin Nedelcuţ, Florin Ravigan, Dan Chintescu - Comanda automată secvenţială a acţionărilor electromecanice. Electrotehnica, Electronica, Automatica, Vol.52,Nr.3/2004;
 13. Anca Petrisor, Sonia Degeratu, Florin Ravigan, Daniela Coman-About the robot state in local and recent space. The 7th international conference of tehnical informatics, Timisoara 2006;
 14. Petrisor Anca, Drighiciu Adrian, Bîzdoacă Nicu, Rosca Daniela, Popescu Marius, Ravigan Florin - The Mathematical Model Of A Walking Robot With Four Free Joints. Proceedings of RAAD 2005, 14th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD Bucharest May 26-28, 2005;
 15. Gheorghe Manolea, Niculae Boteanu, Florin Ravigan - Mediu de simulare a programarii robotilor industriali. Universitaria Ropet, Petrosani 2002;
 16. Gheorghe Manolea, Eric Vultagio, Alexandru Novac, Florin Ravigan - Systeme d'acquisition et traitment automatique des donnes qui sont ete obtenues sur l'essai du moteur electrique asynchrone ICATE, Craiova 2002;
 17. Manolea Gheoghe, Ravigan Florin - The optimal command for the servosystem's position in minimal time. CNAE, Galati 2002;
 18. Manolea Gheorghe, Drighiciu Adrian, Novac Alexandru, Ravigan Florin - Studiul comenzilor secventiale a actionarilor electromecanice pe modele virtuale. Universitaria Ropet, Petrosani,2001;
 19. Manolea Gheoghe,Ravigan Florin - Educaţia inginerească pe modele virtuale. SIELMEN, Chişinău,2001;
 20. Laurentiu ALBOTEANU, Gheorghe MANOLEA ,Florin RAVIGAN, Adrian NOUR - STRATEGIES OF CONTROL FOR SOLAR PANELS POSITIONING SYSTEMS. Ropet Petroşani 2007, Annals of the University of Petroşani, Mechanical Engineering;
 21. Florin Ravigan, Laurenţiu Alboteanu, Cătălin Nedelcuţ, Gheorghe Manolea, Graphic interfaces for automation of horticultural products culture areas . Sielmen 2007;
 22. Boteanu Niculae, Gavrilă Marin, Ravigan Florin - Modelisation de l'asservissement de position pour l'instalation de levage - Sielmen Chisinau 2007;
 23. Florin RAVIGAN, Laurentiu ALBOTEANU, Gheorghe MANOLEA - The Design Of A Magnetorheological Controller. The Second International Symposium On Electrical And Electronics Engineering - ISEEE Galati 2008;
 24. Florin Ravigan, Anca Petrisor, Niculae Boteanu, Cristian Vladu, The Controlled Damping of Viibrations for Robotics. Buletin of the Transilvania University of Brasov.The 4th International Conference of Robotics. Brasov 2008.;
 25. Laurenţiu Alboteanu, Alexandru Novac, Florin Ravigan, Gheorghe Manolea, Automatic System for Orientation of the Autonomous Photovoltaic Panels.Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara, CNAE 2008, Timisoara;
 26. Laurenţiu Alboteanu, Alexandru Novac, Florin Ravigan, Gheorghe Manolea, Automation and Supervision For Orientation of the Autonomous Photovoltaic Panels. Buletinul Institutului Politehnic Iași- Fasc.Electrotehnică, Energetică, Electronică - EPE 2008;
 27. Laurenţiu Alboteanu, Dan Alboteanu, Florin Ravigan, Gheorghe Manolea, Cercetări privind alimentarea staţiilor antigrindină de la panouri fotovoltaice.Buletinul AGIR, nr.4, 2008;
 28. Niculae Boteanu, Marius Popescu, Florin Ravigan- Optimal Control by Energy Criterion of Driving Systems.Procedings of the 10th WSEAS International Conferenceon Mathematichal and Computational Methods in Science and Engineering(MACMESE)2008;
 29. Florin Ravigan, Niculae Boteanu - THE DESIGN OF A MAGNETORHEOLOGICAL CONTROLLER. 9th International Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE,Analele Universității din Craiova, Seria Inginerie Electrică, 2008;
 30. Florin Ravigan, Anca Petrisor, Niculae Boteanu - Magnetorheological Actuator With Pwm Control Modelled Using Simhydraulics. Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara, CNAE 2008, Timisoara;
 31. Florin Ravigan, Alexandru Novac, Laurentiu Alboteanu, Serghie Vlasie, Marian Duta, Remote Moniitoring of Temperatures in an Electric Cell. 9th International Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE,Analele Universității din Craiova, Seria Inginerie Electrică, 2008;
 32. Cristian Vladu, Florin Ravigan- Magnetorheological Actuator With Pwm Control Modelled Using Simhydraulics. Proceedings of the RAAD 2009 18th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region May 25-27, 2009, Brasov, Romania;
 33. Laurenţiu Alboteanu, Florin Ravigan, Gheorghe Manolea-Employment of photovoltaic energy for lighting vehicle railways.Procedings of 1st WSEAS International Conference on Urban Rehabilitation and Sustenability(URES2008), Bucuresti 2008

Prof.dr.ing. Gheorghe MANOLEA Gheorghe Manolea
Gradul didactic Profesor
Funcţii administrative Director Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic CITT
Domenii de competență Acţionări şi automatizări electromecanice;
Proprietate industrială.
Discipline Acţionări electromecanice;
Bazele cercetării creative şi comunicării profesionale - MASTER;
Metodologia cercetării creative – Universitatea Tehnică a Moldovei - MASTER.
Conducător de doctorat Inginerie electrică
Domenii de interes Cercetare-dezvoltare. Transfer tehnologic.
Creativitate.
Membru asociații profesionale Societatea Română de Acţionări Electrice,1990;
Asociaţia Generală a Inginerilor din România(1992)Preşedinte Filiala Dolj (1997);
Societatea de Instalaţii şi Automatizări din România 1996;
International Federation of Inventors Associations IFIA- Geneva,1994;
Asociatia de TELELUCRU 1999;
Asociatia OLTENIA-FRANTA ,membru fondator,Preşedinte din 1997;
Asociaţia pentru protecţia mediului OLTENIA APMO 2004.
Recunoaştere naţională/ internaţională Premii internaţionale
 • Medalia de bronz- Salonul de Invenţii Geneva 2003;
 • Medalia de aur Salonul de invenţii Bruxelles , 2000;
 • Medalia de argint - Salonul de Invenţii Geneva Salonul de Invenţii Bruxelles 1999;
 • Medalia de argint-aurit - Salonul de Invenţii Geneva 1996;
 • Medalia de bronz- Salonul de Invenţii Geneva 1995.
Premii naţionale
 • Ordinul Naţional „PENTRU MERIT" în Grad de „Cavaler" 2002 pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi inventică recunoscută pe plan naţional şi internaţional, conferit prin Decretul Prezidenţial 182/11.03.2002;
 • Medalia de aur: Salonul de Invenţii, Iaşi-1994, 3.- Brevetul nr.131/1995 - Inventator de elita clasa a IV-a, acordat de Comisia de Inventică a Academiei Române.
Titluri onorifice
 • Doctor Honoris Causa Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău
 • Medalia jubiliară - "5o de ani de la înfiinţarea Facultăţii de inginerie mecanică şi electrică " pentru " Colaborare cu Facultatea de Inginerie Mecanică şi electrică la formarea specialiştilor", mai 2007,Universitatea din Petroşani;
 • Diploma de onoare a Municipiului Craiova pentru activitatea ştiintifică şi civică deosebită , octombrie 2003.Consiliul local al Municipiului Craiova.
Membru în Comisii de susţinere a tezelor de doctorat - 33 teze
Conducere de doctorat Inginerie electrică din 2004
Membru Comitetul Tehnic 137 – Echipamente electrice pentru medii potenţial explozive
 • Evaluare peer to peer pentru programe sau proiecte de cercetare internaţionale şi naţionale
 • Evaluator European INTAS ID 6138 din 2000;
 • Evaluator naţional CNCSIS Certificat 766;
 • Evaluator Programul INVENT 2003;
 • Evaluator Programul CALIST;
 • Evaluator PN II.
Ordine, medalii diplome Ordinul Naţional „PENTRU MERIT „ în Grad de „Cavaler" pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi inventică recunoscută pe plan naţional şi internaţional – 2002
Medalii de aur, argint şi bronz la Saloanele de Inventii Geneva, Bruxelles, Iasi, Bucuresti
Medalia jubiliară - "5o de ani de la înfiintarea Facultatii de inginerie mecanică şi electrică " pentru " Colaborare cu Facultatea de Inginerie Mecanică şi electrică la formarea specialiştilor", mai 2007, Universitatea din Petroşani.
Diploma de onoare a Municipiului Craiova pentru activitatea ştiintifica şi civică deosebită, octombrie 2003.Consiliul local al Municipiului Craiova
Proprietate industrială - Brevete de invenţie
 1. Brevete invenţie:
  1. Brevet 80912/1974 Telefon pentru medii cu pericol de atmosfera exploziva;
  2. Brevet 83416/1975 Centrala telefonica pentru retele de comunicatie cu siguranta intrinseca;
  3. Brevet 83672/1975 Metanometru portabil;
  4. Brevet 108887/1994 Modul pentru servicii auto in spatiu redus;
  5. Brevet 115705/2000 Instalatie de sablare pentru lucrari dentare;
  6. Brevet 119752 B1 /2005 –Termostat electronic,cu afisare digitala a temperaturii,in frigidere;
  7. Cerere Brevet de inventie 2002-00312 Sistem de comanda si monitorizare a reteleor de iluminat;
  8. Certificat inovatie 1227/1989 Metoda pentru verificarea dimensionari actionarii si a schemei de comanda electrica a pompelor de evacuare a apelor;
  9. Certificat inovatie 1228/1989 Stand pentru verificarea experimentala a arborelui electric cu masini de curent continuu;
  10. Certificat inovatie 1229/1989 Stand pentru verificarea experimentala a arborelui electric cu motoare asincrone.
 2. Produse omologate in perioada 1992-2007:
  1. Produse omologate care includ software:
   1. PROCOMAND – automat programabil;
   2. PROCOMANDID – automat programabil cu software inclus destinat activitatii didactice;
   3. CROBIL – sistem de contorizare si stocare a informatiilor privind timpii de utilizare a echipamentelor electrice;
   4. MICROAS – sistem de comanda cu microcontroler a ascensoarelor de alimente;
   5. SIR DUNA 2000 – sistem de reglare automata a temperaturii cu microcontroler;
   6. MONIPRES – sistem de automatozare si monitoroizare a preselor pentru incercarea produselor din cauciuc;
   7. AUTOCOMP – sistem de automatizare cu microcontroler a compresoarelor MONIGRIND – system de monitorizare a circulatiei informatiei in sistemul national antigrindica.
   8. MONIPRES – sistem de monitorizare a incercarii produselor din cauciuc;
   9. MONIMAS – sistem de monitorizare a spatiilor de cultura a ciupercilor.
  2. Produse omologate:
   1. ACVAR MICRO – convertor pentru alimentarea motoarelor asincrone trifazate cu frecventa variabila;
   2. ALTVAR 3x3 – variator de tensiune alternativa pentru pornirea motoarelor asincrone trifazate;
   3. DUNA 2000 unitate de incalzire de tip aeroterma;
   4. RELVA – releu de vint – face parte din configuratia motoarelor electrice in constructie antiuexploziva;
   5. ELPROT – dispozitiv pentru evitarea electrocutarii la echipamentele electrocasnica.
Diverse

Hobby: Legende, Istoria invenţiilor, Istoria invenţiilor audio

Rubrici în mass-media în domeniile: creativitate, inovare

Teme preyentate la Radio Craiova

Pagină externă

http://gheorghe.manolea.ro

Date personale

Data nașterii 9 martie 1948
Locul nașterii Comuna Deleni, judeţul Mehedinti
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon Facultate 0251 435 700, interior 315
Mobil 0744 771 432
CITT 0251 534 880
Fax 0251 - 435.255
e-mail
gmanolea @ em.ucv.ro
gheorghe.manolea @ ie.ucv.ro
ghmanolea @ gmail.com
Studii universitare Universitatea din Petroşani Facultatea de Electromecanică Minieră Petroşani, 1970
Studii postuniversitare The Open University - The Open Business School:The Effective Manager,level- professional, 1994-1995
Titlul științific Doctor, Contribuţii privind protecţia antiexplozivă-siguranţă intrinsecă a elementelor de telemecanică şi automatizări,1981-Petroşani.
Activităţi asociative Asociatia Generala a Inginerilor din Romania , membru din 1992,Presedinte Filiala Dolj din 1997, Membru Birou Executiv AGIR din 2001
Asociatia de Telelucru; Sfetcu,N.,Manolea,Gh.,2001,TELELUCRU Inovare,Internet,Oportunitati ,Editura Noul Scris Românesc , ISBN 973-85249-3-8)
International Federation of Inventors Associations IFIA-Geneva
Asociaţia OLTENIA-FRANTA- Preşedinte din 1997
Asociatia pentru Protectia Mediului APMO Oltenia- infiintata in 2004 la initiativa Camerei de Comet si Industrie OLTENIA - vicepresedinte
Stagii de specialitate Cehoslovacia 1974,1975,1976,
SUA 1976,
Franţa 1992,1996,2000,2001,
Belgia 1993,1999,
Italia 1994,Elvetia 1995,1996
Bulgaria 1997,
Republica Moldova 1997. Din 1999 -anual
Ungaria 1998
Anglia 1998
Germania
China
Slovenia
Portugalia
Polonia 2008
Contracte internaţionale
 1. Programme Tempus 144544 TEMPUS 2008 FR JPHES „Develeopmenet de partenariats avec les entreprise en Moldavie „ Coordonator AGROCAMPUS OUEST Institut Superieur des Sciences Agronomiques, Agroalimentaires, Horticole set du Paysage , 65 rue de Saint Brieuc, CS 84215 , FR 84215 Rennes, Perioada 15.01.2009- 14.01.2012, Calitatea- Expert internaţional, 
 2. Proiect Tempus JEP 26091 2005. „ Implementarea Sistemului Instituţional de Asigurare Internă a Calităţii în Instituţiile de Învăţămât Superior din Republica Moldova", Contractor Asociaţia Universitară AGRENA , Rennes, Franţa, Coordonator proiect Academician Ion Boston, Rector Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Perioada 2007, 2008, 2009., Calitatea – Expert independent, 
 3. Proiect PC 6 AST5-CT2006-030841 DRESS - Distributed and Redundant Electromechanical nose gear Steering System, Director proiect – prof.dr.ing. S. Ivanov, Calitatea- membru colectiv, Perioada 2006-2008
 4. e-LEE – eLearning Tools for Electrical Engineering -Program Minerva 109789 –CP-1-2003-1-BE-MINERVA-M. Conducător: Universite Catholique de Louvain – Belgia Parteneri: Hautes Etudes d'Ingenieurs – Lille , Franţa . Instituto Superior Tecnico ,Lisabona,Portugalia. Universitatea din Craiova,Facultatea de Electromecanică. (colaborator) 2003-2005
 Proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
 1. Tehnologie eficienta de exploatare mecanizata a cărbunelui cu banc subminat la minele din Valea Jiului aliniata la performantele înregistrate în tarile UE Contract Program INOVARE
 2. Analiza eficienţei energetice a utilizării acţionărilor cu turaţie variabilă în instalaţiile industriale.Contract nr. 22106/2008 Program PARTENERIATE
 3. Sistem de monitorizare locala si de la distanta a contactelor electrice de curenti intensi, pentru eliminarea avariilor datorate contactului imperfect si cresterea securitatii in alimentarea cu energie. Contract nr: 21-024/18.09.2007 PARTENERIATE
 4. TEHNOPLAT OLTENIA .Platforma de cercetare-inovare interdisciplinara, formare si transfer de cunostinte,Grant CNCSIS 08/15.09.2006, Director Platforma Manolea Gheorghe
 5. Cercetari privind realizarea unui vehicul feroviar inteligent pentru transportul sigur, confortabil si eficient de calatori.Grant CEEX nr.126/2006, Director Manolea Gheorghe , 2006-2008
 6. Biotehnologii inovative pentru obtinerea de alimente functionale pe baza ciupercilor Pleurotus si pregatirea exploatarii industriale , Grant CEEX nr.21/2005 ,Director proiect Manolea ,Gh. , 2005-2007
 7. Cercetari teoretice si experimentale privind telecomanda vocala a sistemelor de actionare a instalatiilor de ridicat folosind tehniici neuro-fuzzy ,Grant CNCSIS nr.17C/2005 ,Tema 12,cod CNCSIS 89, Director proiect Manolea, Gh. Anul 2005,2006,2007
 8. Sistem computerizat pentru controlul si incercarea produselor din cauciuc in vederea evaluarii conformtitatii acestora, Grant CALIST nr.4221/2003, Director proiect Manolea Gh. Colectiv CITT ,Anul 2003-2005
 9. Dezvoltarea,implementarea si certificarea Sistemului de Management al Calitatii conform cu Standardul ISO 9001 :2001 in Centre de cercetare din mediul universitar tehnic.Grant CALIST 4402/2003 ,Responsabil Manolea Gh.,Colectiv CITT ( partener) , Anul 2003,2004
 10. Proiectarea ,implementarea si certificarea sisteului de management al calitatii conform Standardului ISO 9001 în cadrul unei unitati de învaţamint superior,pe un modul cu profil agricol si un modul cu profil electric.GRANT CALIST 2001 Director proiect Manolea Gh.Colectiv :Fac.el-mec,Fac.Horticultura ,CITT Anul 2001,2002,2003
 11. Sisteme de actionare optimale (pierderi minime,soc limitat,continut redus de armonici) telecomandate,pentru poduri rulante. GRANT ANSTI – 2000.Responsabil Manolea Gh. Colectiv CIITT,Fac. el-mec, Fac el-th,Fac.matematica Anul 2000,2001,2002.

......................................................................................

68. Protectia impotriva acumularii sarcinlor periculoase de electricitate statica pe materiale de cauciuc Colectiv: Oprea N;Manolea Gh.Anul: 1971

69. Elaborarea metodelor si perfectionarea evaluari sigurantei circuitelor Colectiv:Manolea Gh;Oprea N.Anul : 1971

70. Verificari si incercari privind asimilarea unei noi serii de aparate antiexplozive Colectiv :Oprea N ,Manolea Gh.Anul 1970

 

Proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale cu agenţi economici
 1. Sistem de încălzire pentru cabina locomotivelor electrice modernizate. Contract E11-2005. Benefeciar SC SOFRONIC SA Craiova. Responsabil Manolea,Gh.Colectiv CITT Anul2005...2008
 2. Sistem de automatizare a actionarii compresoarelor din statiile de pompare gaze naturale. Contract E1/2003 SC PETROMSERVICE SA Craiova. Responsabil Manolea,Gh. Colectiv CITT Anul 2003
 3. Sistem de achizitie si prelucrare a datelor de la instalatia de tractiune pentru ncercarea produselor din cauciuc. Contract E1/2002 , SC RONERA Pitesti Responsabil Manolea Gheorghe Colectiv CITT Anul 2002
 4. Sistem computerizat pentru monitorizarea starilor dintr-un Punct de lansare rachete antigrindina" Contract E4/2001 ,SC ARSENAL SA Ploiesti. Responsabil Manolea Gh. Coilectiv CITT Anul 2001,2002
 5. Sistem computerizat pentru monitorizarea convorbirilor telefonice. Contract E3/2001 SNP Craiova .Responsabil Manolea, Gh. Anul 2001
 6. Automat programabil penbtru comanda unei centrale termice cu 6 module.Contract E1/2001- SC TEHNOROB SA Craiova Responsabil, Manolea,Gh. Colectiv CITT Anul 2001

...........................................................................................................................

19. Releu de presiune pentru motoare electrice în construcţie antiexplozivă,capsulare presurizată Responsabil Manolea Gh. Colectiv Fac. el-th Anul 1983

20. Releu de vînt pentru motoare electrice în construcţie antiexplozivă,capsulare presurizată. Responsabil: Manolea Gheorghe Colectiv Fac el-th Anul 1982

 

Referent teze de doctorat
Nr.crt.

Doctorand/ data susţinerii

Conducător/ Locaţie Tema

1

Vinatoru Ion/ 23.12.1991 Ilias Nicolae Petrosani Sisteme de protectie antigrizutoasa pentru masini Diesel miniere

2

Lelea Nicusor Decizia 5324/15.10.941 Dordea Toma Timisoara Masina de inductie penrru actionarea directa a rotilor de tramvai
3 Modran Liviu Nicolae 04.07.1996 Dordea Toma Timisoara Comportarea masinii sincrone excitate cu magneti permanenti inr-o instalatie aeroelectrica autonoma
4 Tudorancea Mirela noiembrie 1996 Dumitrescu Ioan Ploiesti Sisteme autoamte de achizitie in timp real pentru exploatarea optima a gruprilor hidroenergetice
5 Madescu Gheorghe, 20.09.1996 Dordea Toma Timisoara Model neliniar al masinii de inductie adaptat problemelor de optimizare.
6 Olaru Onisifor 1997 Pop Emil Petrosani Contributii privind analiza si sinteza  sistemelor de reglare cu m.p.p. cu aplicatii in  minerit
7 Zoller Carol 1997 Pasculescu Mihai Petrosani Contributii  la modernizarea aparatelor automate de comutatie de joasa tensiune utlizate in electroenergetica miniera
8 Risteiu Mircea 1997

Pasculescu Mihai
Petrosani

Echipamente electrice si electronice noi cu tipul de protectie siguranta intrinsec
10

Caprar Ion
22.01.1999

Matei Ioan
Petrosani

Contributii privind cresterea gradului de securitate in abatajele minelor grizutoase prin perfectionarea metodelor si mijloacelor de conrol a atmosferei  si a protectiilor aplicate echipamentelor si instalatiilor electrice.
11

Roman Eremia
22.01.1999

Matei Ioan
Petrosani

Contributii privind imbunatatirea protectiei antiscintee a echipamentelor si instalatiilor din minele grizutoase.
12

 

Bele Ioan
17.06.1999

 

 

Seracin Eugen
Timisoara

 

Contributii privind alegerea si optimizarea sistemelor de actionare electrica la metrou.
13

Orban Maria Daniela   18.06.1999

 

Stepanescu Gheorghe
Petrosani

 

Modernizarea actionarilor electromecanice din carierele de lignit in vederea cresterii eficientei lor.

14

 

Fratila Liviu
2000

 

Stepanescu Gheorghe

Realizarea unui sistem de supraveghere , control si convorbire adecvat conditiior din subteranul minelor pentru ridicarea sigurantei in exploatare a echipamentelor electromecanice
15

 

Dan Visalon
26.05.2000

 

 

Tocaci Mihai
Petrosani

 

Conributii la reglarea automata a procesului de macinare-clasar in uzinele de preparare
16

 

Mitran Cecilia Livia
04.05.2001

 

 

Tocaci Mihai Petrosani

 

Contributii privind optimizarea consumulkui de energie al actionarilor electrice din exploatarile miniere
17

 

Popescu George Aurel
18 mai 2002

 

 

Tocaci Mihai
Petrosani

 

Contributii la aplicarea teoriei sonicitatii
18

 

Marc Gheorghe
5 iunie 2002

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Posibilitati de reducere a consumului de energie electrica prin introducerea convertoarelor statice de frecventa
19

 

Gaman Nicolae-Mugurel
20 sept.2002

 

 

Stoichitoiu Anghel
Petrosani

 

Imbunatatirea protectiilor in tractiunea electrica prin realizarea de noi aparate electrice
20

 

Vanci Gheorghe
25 octombrie 2002

 

 

Seracin Eugen
Timisoara

 

Contributii privind sistemele de actionare electrica cu masini cu reluctanta variabila
21

 

Pavel Alexandru
12.12.2002

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Compensarea regimului deformant introdus in retelele electrice ale instalatiilor de extractie actionate cu motor de current continuu si convertor
22

 

Popescu Marius
24.01.2003

 

 

Degeratu Profir
Craiova

 

Optimizari in instalatiile  de climatizare utilizate in incinte  cu degajari de nocivitati
23

 

Tolescu Silviu
04.07.2003

 

 

Degeratu
Profir
Petrosani

 

Modernizarea circuitelor  secundare din statiile de transformare si distributie in exploatarile miniere la zi
24

 

Lupu Lucian
09.07.2004

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Conducerea sistemelor de alimentare şi distribuţie a energiei electrice în uzinele de preparare a cărbunelui, în vederea ridicării fiabilităţii în funcţionare şi reducerii pierderilor de energie electrică
25

 

Berca Gheorghe
09.07.2004

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Contributii la modernizarea metodelor de incercare a echipamentelor electrice de comutatie de putere utilizate in electroenergetica miniera
26

 

Novac Alexandru
Septembrie 2004

 

 

Degeratu Profir
Craiova

 

Conducerea digitală a acţionărlor cu motor asincron
27

 

Giurgiu Valentin-Daniel
09 dec 2004

 

 

Seracin Eugen
Timisoara

 

Contribuţii privind studiul regimurilor  tranzitorii la acţionările electrice cu maşini de curent  alternativ
28

 

Ionescu Jana
Decembrie 2005

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Perfectionarea si modernizarea tipurilor de protectie aplicate echipamenteleor electrice destinate mediilor explozive
29

 

Ghicioi Emil
Decembrie 2005

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Studiul si dezvoltarea metodelor de diagnostocare a explozoarelor miniere utilizte la initierea pe cale electrica a materiilor explozive de uz civil
30

 

Marinescu Sabin
Decembrie 2005

 

 

Degeratu Profir
Craiova

 

Contributii privind aprecierea calităţii energiei electrice din reţelele  de alimentare a sistemelor de acţionare electrică
31

 

Iancu Dorin
martie 2006

 

 

Tocaci Mihai
Petrosani

 

Contriburtii privind metode si tehnici de detectare autoamta a paramerilor caracteristici regimurilor polunate, generate de susrsele  radioacative
32

 

Simionescu Nicoleta
30 mai 2007

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Contribuţii la îmbunătăţirea parametrilor tehnologici de transport ai materialelor pe benzi
33

 

Pasculescu Dragos
16 iunie 2007

 

Stoichitoiu Anghel Petrosani

Utlizarea sistemelor electronice programabile in realizarea echipamentelor electrice specifice industriei miniere
34

 

Chirigiu Gabriela
Iulie 2007

 

 

Ilias Nicolae
Petrosani

 

Perfecţionarea metodelor de asigurare a securităţii la utilizarea energiei electrice
35

 

Liviu Bajan
05.11.2008

 

 

Seracin Eugen
Timisoara

 

Sisteme de conducere cu reglaj vectorial fără fir şi fără traductoare pentru mărimi mecanice, destinate acţionărilor electrice cu maşini de curent alternativ

Publicaţii

Publicaţii

Cărţi publicate - 10

Manuale didactice - 27

Articole publicate în reviste de specialitate - 39

Lucrări publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice - 27

Lucrări publicate în volumele Conferinţei Naţionale de Acţionări Electrice CNAE - 18

Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi Republica Moldova - 40

Comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale - 27

Conferinţe, comunicări, rubrici mass-media în domeniile: inovare, managementul cercetării, managementul calităţii, sisteme de acţionare electromecanică

 Sinteza activităţii

1. Lucrări în edituri - 8

2. Manuale de specialitate pentru învăţământul superior - 25

2.1. Manuale didactice - 9

2.2. Culegeri de probleme - 4

2.3. Îndrumare de proiectare - 2

2.4. Îndrumare de laborator - 8

2.5. Lucrări cu caracter metodic - 2

3. Articole publicate în reviste de specialitate - 39

3.1. Reviste cu circulaţie internaţională - 14

3.2. Reviste de specialitate din ţară - 25

4. Articole publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale - 27

4.1. Organizate în România - 21

4.2. Organizate în străinătate - 6

5. Articole publicate in volumele Conferintei Nationale de Actionari Electrice CNAE - 18

6. Articole publicate in volumele unor manifestari stiintifice nationale si Republica Moldova - 40

7. Comunicari la manifestari stiintifice nationale - 27

8. Proprietate industriala si proprietate intelectuala - 24

8.1. Invenţii, Inovaţii - 10

8.2. Produse omologate în perioada 1992-2007 - 14

9. Contracte internaţionale - 2

10. Contracte naţionale - 67

11. Contracte cu agenţi economici - 20

12. Conferinte,comunicari ,rubrici mass-media in domeniile: creativitate, inovare, managementul cercetarii, managementul calitatii, sisteme de actionare electromecanica -22

12.1. Conferinte sustinute in strainatate sau international - 9

12.2. Conferinte in tara - 18

12.3. Rubrici mass-media - 5

13. Referent teze de doctorat - 33

14. Membru asociatii profesionale si umanitare - 5

15. Recunoastere din partea comunitatii stiintifice

15.1. Premii internationale - 5

15.2. Premii nationale - 3

15.3. Titluri onorifice - 2

15.4. Referent teze de doctorat - 33

15.5. Conducere de doctorat - 1

15.6. Membru in Comitete tehnice - 1

15.7. Evaluator in Programe de cercetare - 5

Prof.dr.ing. Ion VLAD Ion Vlad
Gradul didactic Profesor
Funcţii administrative Membru în Consiliul Departamentului
Domenii de competență Metode numerice;
Maşini electrice;
Maşini electrice asociate cu convertoare statice;
Proiectarea optimală a maşinilor electrice;
Convertoare electromecanice în regimuri dinamice;
Tehnici de optimizare.
Discipline Convertoare electromecanice;
Proiectarea optimală a maşinilor electrice;
Certificarea conformităţii.
Domenii de interes Medode numerice;
Convertoare electromecanice asociate cu convertoare statice;
Proiectarea optimală a convertoarelor electromecanice;
Convertoare electromecanice în regimuri dinamice.
Membru asociații profesionale Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania - AGIR.

Date personale

Data nașterii 10 februarie 1953
Locul nașterii Călineşti, jud. Argeş
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.724, int 327
Fax 0251 - 435.255
e-mail
ivlad @ em.ucv.ro
ion.vlad @ ie.ucv.ro
Studii universitare  
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească Întreprinderea Electroputere Craiova (1977 - 1978) – Inginer, Producţie/Fabrica Maşini Electrice Rotative.
Întreprinderea Electroputere Craiova (1978 - 1981) - Inginer, Proiectare/Grupa –Proiectări Maşini de curent continuu.
Experiență didactică Şef catedră "Maşini electrice" de la Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială a Universitatii din Craiova, 1999-2003.
Şef catedră "Maşini electrice" de la Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială a Universitatii din Craiova, 2007-2011.
Membru in Comitetul de conducere al Departamentului de Electromecanica, Mediu si Informatica Industriala in perioada 2011-2015 si 2015-2019
Expert evaluator proiecte CNCSIS. 4. Responsabil cu rapoarte, dotare şi comunicare la programe TEMPUS PHARE TEP – JEN, 1992 - 1996.
Stagii de specialitate Universitatea Jean Monet, Saint Etienne, Franţa, perioada 02.04.1992 - 29.04.1992.
Universitatea Zaragoza, Zaragoza, Spania, perioada 26.02.1994 - 26.03.1994.
Universitatea de Studii din Padova, Facultatea de Inginerie Electrica, Padova, Italia, perioada 06.12.1999 - 19.12.1999.
Ecole des Hautes Etudes Industrielles, Lille, Franţa, perioada 07.09.2001 – 21.09.2001.
ISTASE Institute Superieur des Technologie Avanse, Saint Ettienne, Franţa, perioada 09.10.2002 – 26.10.2002.
Contracte de cercetare Director la 13 Contracte de cercetare/Consultanta cu Firme de profil Electrotehnic ,
Membru la 18 Contracte nationale

Publicaţii

Cărți publicate 18
 
 1. CIOC, I., VLAD I., CALOTA, G.: Transformatorul electric. Construcţie. Teorie. Proiectare. Fabricare. Exploatare. Craiova, Editura Scrisul Românesc, ISBN 973-38-0021-X, 1989.
 2. VLAD I.: Proiectarea şi construcţia echipamentelor electrice de tracţiune. Craiova, Reprografia Universităţii din Craiova, Indrumar de laborator, 1995.
 3. VLAD, I.: Proiectarea şi construcţia echipamentelor electrice de tracţiune. Curs pentru studenţi. Craiova, Reprografia Universităţii din Craiova, 1997.
 4. VLAD, I., ENACHE, S., ALEXANDRU, D.: Utilizarea metodelor numerice în proiectarea maşinilor electrice de tracţiune. Craiova, Editura SITECH, ISBN 973-8025-83-4, 2000.
 5. CAMPEANU, A., VLAD, I., ENACHE, S.: Dinamica maşinilor electrice. Craiova, Reprografia Universităţii din Craiova, Indrumar de laborator, 2001.
 6. CAMPEANU, A., VLAD, I.: Maşini electrice I. Transformatorul electric şi Maşina asincronă. Craiova, Reprografia Universităţii din Craiova, 2002.
 7. CAMPEANU, A., VLAD, I.: Maşini electrice II. Maşina sincronă şi Maşina de curent continuu. Craiova, Tipografia Universităţii din Craiova, 2003.
 8. ENACHE, S., VLAD, I.: Maşina asincrona. Noţiuni fundamentale. Procese dinamice. Editura Universitaria Craiova, 2002.
 9. VLAD, I., ALEXANDRU, D.: Maşina asincronă. Construcţie şi proiectare asistată. Indrumar de proiectare. Craiova, Tipografia Universităţii din Craiova, 2004.
 10. CAMPEANU, A., VLAD, I.: Maşini electrice. Teorie, construcţie şi aplicaţii. Craiova, Editura Universitaria Craiova, ISBN 973-742-256-2, 2006.
 11. CAMPEANU, A., VLAD, I.: Complemente de dinamica maşinilor electrice. Incercări şi breviar de teorie. Craiova, Editura Universitaria Craiova, ISBN 978-73-742-938-4, 2007.
 12. CAMPEANU, A., VLAD, I.: Maşini electrice. Teorie, încercări şi simulări. Craiova, Editura Universitaria Craiova, ISBN 978-606-510-027-5, 2008.
 13. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S.: Proiectare asistată a maşinilor de curent continuu. Craiova, Editura Universitaria Craiova, ISBN 978-606-510-026-8, 2008.
 14. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S.: Proiectare asistată a maşinilor asincrone. Probleme de optimizare. Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2011.
 15. CÂMPEANU, A., CAUŢIL, I., VLAD, I., ENACHE S.: Modelarea şi simularea maşinilor electrice de curent alternativ. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012.
 16. ENACHE S., VLAD I.: Masurari electrice si electronice. Indrumar de laborator, Editura Universitaria Craiova, 2012.
 17. VLAD I.: Convertoare electromecanice I – Manual universitar pentru invatamant cu frecventa redusa, Editura Universitaria Craiova, 2012.
 18. VLAD I.: Convertoare electromecanice II – Manual universitar pentru invatamant cu frecventa redusa, Editura Universitaria Craiova, 2012.
Lucrări publicate

117      2 articole in reviste cotate ISI, 16 articole in reviste cotate BDI, 26 articole in Conferinte cotate ISI, 14 articole in Conferinte cotate BDI, 120 articole la diverse Conferinte

(extras)

1. VLAD, I.: The Optimum Improvement of the Commutation Process for the Continuous Current Machines Taking into Account the Pitch of Rolling. Braşov, Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments, OPTIM '91, Proceedings, Vol.1, 1991, p. 114-120.
2. VLAD I.: Considerations Concerning the Commutation Process of heavy duty DC Motors. Electrotehnica, Electronica si Automatica. Electrotehnica, v.40, nr.5, July.1992, p.142-145.
3. VLAD I.: Optimization of the Commutation Process in DC Machines Function of the Winding type, its Pitch and the Brush-width. Electrotehnica, Electronica si Automatica. Electrotehnica, v.41, nr.1, Jan.1993, p.9-12.
4. VLAD, I.: Commutation Process Optimization at Direct Current Machines. Braşov, The 5th International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipment, OPTIM '96, 1996.
5. VLAD, I., ENACHE, S.: Analysis of the Commutation Process to Direct Current Machines with Special Uses. Craiova, International Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE '2000, p.400-406.
6. VLAD, I., CAMPEANU, T., CAMPEANU, A: Considering the Influence of Upsetting and Saturation on Behaviour of Asynchronous Machines. Capri, Italy, Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation & Motion, SPEEDAM 2004, Proceedings, Vol.2, p.37-42.
7. VLAD, I., CAMPEANU, A., ENACHE S.: Study of Dynamic Regimes at Direct Current Motors by Numerical Methods. CD version PMA4-1, Book of Abstracts, XVII International Conference on Electrical Machines, Chania, Crete Island, Greece, 2-5 septembrie, 2006.
8. VLAD, I., CAMPEANU, A., ENACHE, S.: Improvement of pre-determination precision of operation characteristics for asynchronous motor by considering magnetic saturation, 19-th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion SPEEDAM 2008, Ischia (Italy), 11-13 June, p. 614-619.
9. VLAD, I., CAMPEANU, A., ENACHE, S., AUGUSTINOV L., PETROPOL G.: Establishing the Optimal of Electromagnetical Solicitations for Traction Motors, 20-th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion SPEEDAM 2010, Pisa (Italy), 14-16 June, 2010, pp. 1591-1596, [IEEE Xplore].
10. VLAD I., ENACHE S., ENACHE M.A.: Constructive Dimensions Optimization in Asynchronous Machines Considering their Starting-up Characteristics. Analele Universitatii din Craiova, Anul 34, No. 34, Vol. II, 2010, p.161-166, [BDI IndexCopernicus].
11. VLAD, I., CAMPEANU, A., ENACHE, S., ENACHE, M.A. : Aspects regarding optimal design of high power squirrel cage asynchronous motors, 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2012, 2012, pp. 503 – 508, [IEEE Xplore].
12. VLAD, I., CAMPEANU, A., ENACHE, S., PETROPOL, G. : Optimisation of losses in optimisation of losses in asynchronous motors for general use, Buletinul AGIR, anul XVII, nr. 4, octombrie-decembrie 2012, [BDI IndexCopernicus].
13. VLAD, I., CAMPEANU, A., ENACHE, S., ENACHE, M. A.: Aspects regarding design of squirrel cage asynchronous motors for mining excavators, International Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE 2012, pp.1-6, [ISI].
14. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S., ENACHE M.A.: Optimization of Asynchronous Motor Characteristics Used for Mining Excavator, The 8 th International Symposium on ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING, 23-25 mai 2013, Bucureşti, 2013, p.1-6, [ISI].
15. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE, S., PETROPOL G.: Operation Characteristics Optimization of Low Power Three-Phase Asynchronous Motors, Advances in Electrical and Computer Engineering, Volume 14, Issue 1, Year 2014, pp. 87-93, [ISI].
16. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S., ENACHE Monica: Energetic Aspects and Monitoring of Asynchronous Motors Starting, International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment OPTIM 2014, Brasov/Cheile Gradistei, 2014, pp.306-311, [ISI].
17. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S., ENACHE Monica Adela: Analysis of Exploitation Cost at Low Power Alternating Current Motors and Optimization Possibilities, Craiova, International Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE 2014, pp.1-6, [ISI].
18. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S., ENACHE Monica Adela: Aspects Regarding Optimal Design of Low Power Synchronous Motors, Iasi, International Conference on Electrica land Power Engineering EPE 2014, pp.305-310, [IEEE Xplore].
19. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S., ENACHE Monica Adela: Utility of Numerical Methods in Establishing Performances of Low Power Synchronous Motors, (CNAE 2014), Analele Universitatii Eftimie Murgu Resita,Fascicula de Inginerie, Anul XXI, nr.2, p.35-46, [BDI IndexCopernicus].
20. VLAD I., ENACHE S., ENACHE M.A.: Optimization of Low-Power Brushless Direct Current Motors, The 9 th International Symposium on ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING, 7-9 mai 2015, Bucureşti, p.176-181, [ISI].
21. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S., ENACHE M.A., Study of Low Power Alternating Current Motors by Functional and Energy Aspect, Annals of the University of Craiova, Electrical Enginnering series, nr. 39, Anul 2015, p 67-72, [BDI Index Copenicus].
22. VLAD I., ENACHE S., MANDACHE L., ENACHE M.A., Transversal Shape Optimization of a Brushless DC Motor for Electric Vehicles , Annals of the University of Craiova, Electrical Enginnering series, nr. 39, Anul 2015, [BDI Index Copenicus]

Ş.l.dr.ing. Laurenţiu ALBOTEANU Laurentiu Alboteanu
Gradul didactic Şef lucrări
Domenii de competență Acţionări electromecanice;
Sisteme fotovoltaice;
Sisteme de acţionare electromecanică.
Discipline Maşini şi instalaţii hiodropneumatice;
Instalaţii de climatizare;
Aplicaţii în informatică.
Domenii de interes Surse regenerabile de energie;
Hidraulică şi climatizare;
Acţionări electromecanice.
Membru asociații profesionale Membru al Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania (AGIR);
Societatea Română de Robotică (SRR).

Date personale

Data nașterii 10 septembrie, 1980
Locul nașterii Leu, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 314
Fax 0251 - 435.255
e-mail
lalboteanu @ em.ucv.ro
laurentiu.alboteanu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electromecanică Specializarea Electromecanică (1999-2004)
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electromecanică Master – Sisteme Electromecanice Complexe (2004-2006)
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Stagii de specialitate Franţa, Universitatea Catolică Lille, Hautes Etudes d'Ingenieurs, Program Socrates Erasmus, 2004.
Belgia, Universitatea Catolică Louvain, Ecole Polytechnique de Louvain, Program POSDRU, 2012.
Contracte de cercetare 18 contracte de cercetare din care la 4 director sau responsabil de tema

Publicaţii

Cărți publicate 3
 

1. Alboteanu L., Sisteme fotovoltaice autonome performante, Ed. Universitaria Craiova, 2013, ISBN 987-606-14-0618-0;
2. Alboteanu L. Instalaţii de climatizare. Manual universitar pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, Ed. Universitaria Craiova, 2012, ISBN 987-606-14-0352-3;
3. Manolea Gh., Alboteanu L. Acţionări electrice. Manual universitar pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, Ed. Universitaria Craiova 2012, ISBN987-606-14-0411-7.

Lucrări publicate

40 lucrări plublicate din care:
- articole indexate în BDI -3;
- articole publicate în reviste cotate ISI- 4;
- patent indexat ISI WEB of Knowlege: 1;
- articole publicate în reviste cotate CNCSIS categoria B+ - 6;
- articole publicate în reviste cotate CNCSIS categoria B - 7;
- articole publicate în reviste cotate CNCSIS categoria C - 7;
- articole în extenso, apărute în volamele principalelor conferinţe internaţionale de specialitate -7;
- articole în extenso, apărute în volamele principalelor conferinţe naţionale de specialitate -6;

(extras)

1. Alboteanu L., Manolea Gh., Fl. Ravigan, Employement of photovoltaic energy for lighting vehicle railways, Proccedings of the 1st WSEAS International Conference on, Climate Changes, Global Warning, Bucharest, 2008, pp.104-110, ISBN 978-960-373-023-9;
2. Alboteanu L., Ivanov S., Manolea Gh., Modelling and simulation of a stand-alone photovoltaic system, Proccedings of the 8th WSEAS International Conference on Power Systems, Santander, Spain, 2008, pp.189-193, ISBN 978-960-373-006-2;
3. Alboteanu L., Novac Al., Manolea Gh., Parameters monitoring of Stand Alone Photovoltaic System , Analele Universitaţii din Craiova, Seria Inginerie Electrică, Anul 33, nr. 33, 2009, pp. 78-81, ISSN 1842-4805.
4. Alboteanu L., Ravigan Fl., Gh. Manolea, Metods of modeling for photovoltaic cells, Analele Universitatii din Craiova, Seria Inginerie Electrica, Anul 32, nr. 32, 2008, pp. 140-144, ISBN 978-606-410-231-6.
5. Alboteanu L., Nova Al., Ravigan Fl., Gh. Manolea, Automation and supervision for orientation of the autonomous photovoltaic panels, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul LIV, 2008, pp.473-478, ISSN 1223-8139.
6. Alboteanu L., Manolea Gh., Ravigan Fl., Nour A., Strategy Of control For Solar Panels Possitioning Systems, Annals of the University of Petrosani, Electrical Engineering, vol. 9, 2007, ISSN 1343-8418, pp. 347-363.
7. Alboteanu L, Energy efficiency of stand alone photovoltaic systems used in electrical drive for positioning ramps of anti hail missile; Proc. of the 3rd International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, ISEEE 2010, Galati, Romania, sept. 16-18, 2010, ISBN 978-1-4244-8407-2, pp. 303-307.
8. Alboteanu L, Constantin Sulea, Gheorghe Manolea, Innovative Technologies for Romanian Anti-hail System, WSEAS TRANSACTIONS on POWER SYSTEMS, ISSN: 1790-5060, Issue 4, Volume 5, October 2010, pp. 297-308.
9. Alboteanu L, Increase efficiency of stand alone photovoltaic systems by reducing temperature of cells, Annals of the "Constantin Brancusi" University of Targu Jiu, Engineering series, issue 3/ 2011, ISSN 1842-4856, pp. 15-25, "Academica Brancusi" Publisher.
10. Alboteanu L, Florin Ocoleanu, Aida Bulucea, Cooling System for Photovoltaic Module, Recent Researches in Environmental and Geological Sciences, Procc. on the 7th WSEAS International Conference on Energy and Environment (EE '12), Kos Island, Greece, July 14-17, 2012, ISBN: 978-1-61804-110-4, pp. 133-138.

Materiale didactice

2

 

1. Manolea Gheorghe, Drighiciu Mircea, Boteanu Niculae, Ravigan Florin, Alboteanu Laurenţiu - Acţionări electromecanice. Tehnici experimentale de laborator. Reprografia Universităţii din Craiova 2005;
2. Degeratu Sonia, Alboteanu Laurenţiu – Ştiinţa şi ingineria materialelor. Îndrumar de laborator. Tipografia Universităţii din Craiova, 2010.

Prof.dr.ing. Mihaela POPESCU Mihaela Popescu
Gradul didactic Profesor
Funcție administrativă Director Departamentul de Electromecanică, Mediu și Informatică Aplicată, Membru în Senat, Membru în Consiliul Facultății
Domenii de competență Convertoare statice;
Acţionări electrice;
Calitatea energiei electrice;
Filtre active de putere;
Grafică asistată de calculator;
Baze de date.
Discipline Convertoare statice;
Calitatea energiei electrice şi compatibilitate electromagnetică;
Tehnici de filtrare şi compensare a factorului de putere;
Grafică asistată de calculator;
Baze de date.
Domenii de interes Calitatea energiei electrice;
Filtrarea activă de putere;
Energetica sistemelor electrice în regim nesinusoidal;
Convertoare statice dedicate creșterii eficienței energetice (invertoare și redresoare PWM, filtre active de putere, convertoare rezonante pentru încălzirea prin inducție);
Sisteme de acţionare cu motoare electrice şi convertoare statice;
Structuri de reglare automată.
Membru asociații profesionale Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – Senior member;
Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT) – Senior member;
IEEE Industrial Electronics Society;
IEEE Industry Applications Society;
Athens Institute for Education and Research (ATINER) -Academic member of the Electrical Engineering Research Unit;
Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică din Romania (ACER);
Asociaţia Naţională de Acţionări Electrice (ANAE);
Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania (AGIR).
Recunoaștere națională / internațională 250 citări în reviste şi volumele conferinţelor ISI şi BDI;
Referent de specialitate în 8 comisii de doctorat;
Recenzor: revistele IEEE Trans. on Industrial Informatics, IEEE Trans. on Industrial Electronics, IET Generation, Transmission & Distribution, Measurement, Advances in Electrical and Computer Engineering ș.a.; conferinţe IEEE şi alte conferinţe recunoscute (peste 170 recenzii);
Membru în colectivele de redacţie ale revistelor: International Journal of Automation and Power Engineering, Journal of Control Science and Engineering, Technical Transactions Series: Electrical Engineering, International Journal of Modeling and Optimization;
Membru în comitete ştiinţifice la peste 30 manifestări ştiinţifice;
Expert evaluator CNCSIS/UEFISCDI-CNCS; Membru în portalul experţilor CDI din România;
Expert evaluator Czech Science Foundation;
Inclus în "Who's Who in Romania".

Date personale

Data nașterii 11 iunie 1965
Locul nașterii Craiova, Judeţul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700 int. 318 (director departament) 309 (cabinet), 306 (laborator)
Fax 0251 - 435.255
e-mail
mpopescu @ em.ucv.ro
mihaela.popescu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Acţionări electrice
Titlul științific Doctor ing. (2001), teza de doctorat "Aspecte energetice ale sistemelor de acţionare cu motoare asincrone si convertoare statice indirecte de tensiune si frecvenţă", domeniul Inginerie electrică, Universitatea din Craiova, conducător ştiinţific prof. dr. ing. Aurel Câmpeanu.

Experienţă profesională

Experiență inginerească Inginer, Combinatul Chimic Işalniţa, Atelierul mecanic / Secţia electrică, 1988 - 1992
Stagii de specialitate Universite Jean Monnet, St. Etienne - Franta, 1993;
Universite Libre de Bruxelles – Belgia, 1994;
Groupe ESIEE, Noisy-le-Grand – Franta, 1996;
Groupe ESIEE, Amiens – Franta, 1999.
Contracte de cercetare 25 (5 multianuale ca director)
 
 1. Parteneriat pentru transfer de cunoștinţe, Competiția POC 2015: Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe, cercetare tehnologică și aplicată pentru soluţii inovative de sisteme inteligente destinate creşterii eficienței energetice, Valoarea proiectului: 8.014.653 lei, 2016-2021, director prof.dr.ing. Mihaela Popescu.
 2. Proiect colaborativ de cercetare aplicativă, PNCDI - Programul "Parteneriate în domenii prioritare": Sistem static multifuncțional de filtrare și regenerare pentru stații active de tracțiune în c.c.", Partener INDA SRL Craiova, Nr. 42/2014, Valoarea proiectului: 805.000 lei, 2014-2016, director prof.dr.ing. Mihaela Popescu.
 3. Proiect POS CCE, Operaţiunea 2.1.1: Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, Sistem pentru încălzirea prin inductie cu eficienta energetica ridicata_1, Proiect tip 2, Beneficiar SC INDAELTRAC SRL, 2012-2013, nivel de finanţare 832830 lei, director prof.dr.ing. Mihaela Popescu.
 4. Parteneriat în domenii prioritare PNCDII: Filtre active de generatia a 3-a, perioada 2007- 2010, nivel de finanţare 1055915 Lei, 3 parteneri, şef proiect prof.dr.ing. Mihaela Popescu.
 5. Grant CNCSIS tip A: Cercetări teoretice şi aplicative privind regimul deformant şi filtrarea activă, 2007-2008, nivel de finanţare 173 000 lei, director prof.dr.ing. Mihaela Popescu.
 6. Grant CNCSIS tip A: Calitatea energiei în sistemele de acţionare cu motoare asincrone şi convertoare statice de tensiune şi frecvenţă, 2004-2006, nivel de finanţare 49000 lei, director prof.dr.ing. Mihaela Popescu.

Publicaţii

Cărți publicate 8
 
 1. Bitoleanu Alexandru, Popescu Mihaela, Filtre active de putere, Editura Universitaria Craiova, 2010, ISBN: 978-606-14-0039-3.
 2. Popescu Mihaela, Electronique de puissance: composants semi-conducteurs et convertisseurs Editura Universitaria Craiova, 2006, ISBN 973-742-421-2.
 3. Popescu Mihaela, Bitoleanu Alexandru, Energetica sistemelor de acţionare cu motoare asincrone şi convertoare statice indirecte Editura Mediamira Cluj-Napoca, 2004, ISBN 973-9357-54-7.
 4. Bitoleanu Alexandru, Mihai Dan, Popescu Mihaela, Constantinescu Catalin, Convertoare statice si structuri de comanda performante Editura SITECH, Craiova 2000, ISBN 973-657-016-9.
 5. Bitoleanu Alexandru, Ivanov Sergiu, Popescu Mihaela Convertoare statice Editura Infomed, Craiova, 1997.
 6. Popescu Mihaela, Baze de date - Curs şi aplicaţii, Ed. Universitaria Craiova, 2012, ISBN 978-606-14-0395-0.
 7. Popescu Mihaela, Grafica asistată de calculator II - MATLAB 7, Ed. Universitaria Craiova, 2012, ISBN 978-606-14-0370-7
 8. Popescu Mihaela, Suru Vlad, Grafica asistată de calculator I – AutoCAD, Ed. Universitaria Craiova, 2012, ISBN 978-606-14-0391-2.
Lucrări publicate 173
(extras)
 1. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, V. Suru, A DSP-Based Implementation of the p-q theory in active power filtering under nonideal voltage conditions, IEEE Transactions on Industrial Informatics, ISSN 1551-3203, Vol. 9, Issue 2, May 2013, DOI: 10.1109/TII.2012.2223223, pp. 880-889 (ISI, IF: 8,785).
 2. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, V. Suru, Phase coordinate system and p-q theory based methods in active filtering implementation, Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN: 1582-7445, Vol. 13, Issue 1, 2013, DOI:10.4316/AECE.2013.01012, pp. 69-74 (ISI, IF: 0.642).
 3. A. Bitoleanu, Mihaela Popescu, How can the IRP p-q theory be applied for active filtering under nonsinusoidal voltage operation?, Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 2011, Nr. 1, 2011, ISSN PL 0033-2097, pp. 67-71 (ISI, IF:0,244).
 4. A. Bitoleanu, Mihaela Popescu, D. Marin, M. Dobriceanu, LCL interface filter design for shunt active power filters, Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 10 Issue 3, August 2010, ISSN: 1582-7445, pp.55-60 (ISI, IF: 0,700).
 5. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, V. Suru, A. Preda, System for Converting the DC Traction Substations into Active Substations, in Proc. 9th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE 2015), May 7-9, 2015, Bucharest, Romania, DOI:10.1109/ATEE.2015.7133893, pp. 632-637 (ISI).
 6. Mihaela Popescu, A. Pătraşcu, and M. Dobriceanu, Application of Generalized Instantaneous Reactive/Non-active Power Theories in the Control of Shunt Active Power Line Conditioners: Practical Evaluation under Nonideal Voltage and Unbalanced Load, Book Chapter: Nonlinear Dynamics of Electronic Systems, Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 438, 2014, pp. 125-133, DOI 10.1007/978-3-319-08672-9_16 (Springer Link).
 7. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, M. Dobriceanu, Analysis and optimal design of matching inductance for induction heating system with voltage inverter, in Proc. 8th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE 2013), 23-25 May 2013, Bucharest, Romania, DOI: 10.1109/ATEE.2013.6563506, pp. 1-6 (ISI).
 8. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, V. Suru, Currents’ Physical Components theory implementation in shunt active power filtering for unbalanced loads, in Proc. 11th Conference-Seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation (ISNCC), 20-21 June 2013, Zielona Gora, Poland, DOI: 10.1109/ISNCC.2013.6604447, pp.1–6 (ISI).
 9. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, M. Dobriceanu, M. Linca, On the Cascade Control System Tuning for Shunt Active Filters Based on Modulus Optimum Criterion, in Proc. European Conference on Circuit Theory and Design 2009 – ECCTD09, August 23-27, 2009, Antalya, TURKEY, DOI: 10.1109/ECCTD.2009.5274964, pp. 137-140 (ISI).
 10. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, M. Dobriceanu, M. Linca, Power Quality Assessment via Matlab/Simulink-based Tool, in Proc. The Seventh IASTED International Conference on Power and Energy Systems (EuroPES 2007), Palma de Mallorca, Spain, 29 -31 Aug. 2007, ISBN: 978-0-88986-689-8, No. 582, pp. 163-168 (ISI).

Ş.l.dr.ing. Mihăiţă LINCĂ Mihaita Linca
Gradul didactic Şef lucrări
Domenii de competență Energetica sistemelor de acţionare cu motoare de curent alternativ şi convertoare statice;
Modelarea şi simularea sistemelor de acţionare cu motoare electrice şi convertoare statice;
Grafica pe calculator în MATLAB şi AutoCAD;
Managementul proiectului şi calităţii.
Discipline

Management de la qualité;
Analyse de la valeur;
Propriété industrielle;
Maşini şi acţionări electrice II.

Acționări electrice
Domenii de interes Convertoare statice;
Sisteme de acţionare cu motoare electrice şi convertoare statice.
Membru asociații profesionale Membru al Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania (AGIR)

Date personale

Data nașterii 31 ianuarie 1977
Locul nașterii Tg. Cărbuneşti , Judeţul Gorj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 309
Fax 0251 - 435.255
e-mail
mlinca @ em.ucv.ro
mihaita.linca @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electrotehnică Specializarea: Acţionări electrice
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electromecanică Master: Sisteme electromecanice complexe
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească 2 ani inginer proiectant la divizia Aparataj Electric, la S.C. Electroputere S.A
Experiență didactică Oct.2002÷mart.2003 preparator suplinitor la Catedra Acţionări Electrice şi Informatică Industrială;
Mart.2003÷sept.2005 preparator la Catedra Acţionări Electrice şi Informatică Industrială;
Sept.2005÷2007 asistent la Catedra .
2007 - prezent Şef lucrări la Laboratorul de cerecetare Acţionări Electrice şi Informatică Industrială.
Stagii de specialitate Ingénerie de projet automobile, organizat de l'Université de Compiègne en partenariat avec le group Renault , Franţa., 2007
Contracte de cercetare 8
 
 1. Sisteme de acţionare electrică cu motor asincron şi DSP pentru modernizarea tracţiunii electrice urbane 2000, membru în colectiv;
 2. Calitatea energiei în sistemele de acţionare cu motoare asincrone şi convertoare statice de tensiune şi frecvenţă: Proceduri de analiza, masurare si atestare a calitatii energiei furnizata; cercetari privind functionarea optimala din punct de vedere energetic, a motorului asincron alimentat de la convertoare static, 33062/2004, CNCSIS, membru în colectiv;
 3. Calitatea energiei în sistemele de acţionare cu motoare asincrone şi convertoare statice de tensiune şi frecvenţă : Fundamentarea unui sistem de analiza, masurare si atestare a calitatii energiei electrice intr-un punct al retelei, 3853/2005 CNCSIS, membru în colectiv;
 4. Calitatea energiei in sistemele de actionare cu motoare asincrone si convertoare statice de tensiune si frecventa: Implementarea comenzii optimale, 155/2006, CNCSIS – membru în colectiv
 5. Cercetari teoretice si aplicative privind regimul deformant si filtrarea activa, 27 GR / 11.05.2007, CNCSIS– membru în colectiv;
 6. Cercetari teoretice si aplicative privind regimul deformant si filtrarea activa, 65 GR / 11.06.2008, CNCSIS– membru în colectiv;
 7. Parteneriat în domenii prioritare PNCDII: Filtre active de generatia a 3-a, 21-010/14.09.2007, perioada 2007- 2010, 3 parteneri, Director: Prof.dr.ing. A. Bitoleanu, membru în colectiv.;
 8. Parteneriat în domenii prioritare PNCDII: Optimizarea funcţionării hidrogeneratoarelor electrice prin modernizarea sistemelor de excitaţie în vederea creşterii eficienţei energetice şi competitivităţii lor, 21-040/14.09.2007, perioada 2007- 2010, 3 parteneri - membru în colectiv.

Publicaţii

Cărți publicate 1
 

Bitoleanu A., Ivanov S., Popescu Mihaela, Lincă Mihăiţă, Convertoare statice. Îndrumar de laborator, Reprografia Universităţii din Craiova, 2005.

Lucrări publicate

18

(Articole publicate în reviste internaţionale)

Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Dobriceanu M., Linca M., Harmonic Pollution Generated by Railway Locomotives –Experimental Analyses and Mitigation Solutions, Proceedings of Cairo 10th International Conference on Energy and Environment, Luxor, Egypt, March 11-15, 2007, CD ISSN: 1687-5885

(Articole publicate în reviste naţionale)
 1. Popescu Mihaela, Lincă Mihăiţă, Voltage Control Influence on the Apparent Power Minimisation of the Induction Motor and Static Converter Driving Systems, Acta Electrotehnica, Cluj-Napoca, Vol. 44, No.3, 2004, ISSN 1224-2497, Ed. Mediamira, pp.117-122. (CNCSIS B cod 576);
 2. Dobriceanu M., Bitoleanu A., Popescu Mihaela, Lincă Mihăiţă, Energetic Data Supervision within Carbon Exploitations, Acta Electrotehnica, Cluj-Napoca, Vol. 44, No.3, 2004, ISSN 1224-2497, Ed. Mediamira, pp.229-234. (CNCSIS B cod 576);
 3. Popescu Mihaela, Bitoleanu A, Dobriceanu M., Lincă M., Simulation Tool for Power Quality Analysis, Annals of the University of Craiova, Seria Inginerie Electrică, Nr.1, Vol.I, 2007, ISSN-1842-4805, pp.307-312 (CNCSIS C cod 174);
 4. Bitoleanu A, Popescu Mihaela, Lincă M., Instantaneous Complex Apparent Power Theory and Apparent Power Definitions – Case Studies, Annals of the University of Craiova, Seria Inginerie Electrică, Nr. 31, Vol I, 2007, ISSN-1842-4805, pp. 285-289 (CNCSIS C cod 174);
 5. Mihăiţă Lincă, Bitoleanu A., Ivanov S., Popescu Mihaela, Dobriceanu M., The system of automatic regulation of temperature of compressor, Buletinul Universităţii Petrol- Gaze, Ploieşti, Vol. LVIII, No.2 bis, 2006, ISSN 1224-8495, pp.119-126 (CNCSIS C cod 37);
 6. Popescu Mihaela, Bitoleanu A, Lincă M., On the Energetic Influence of the Voltage-Frequency Correlation in the Induction Motor Driving Systems, Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Tehnică, Vol.LVIII, No.2bis, 2006, ISSN 1224-8495, pp. 197-203 (CNCSIS C cod 37);
 7. Dobriceanu M., Subţirelu E., Lincă Mihăiţă, Vlăduţu G.,SCADA System for a Water Distribution Network, Proceedings of the 14th National Conference on Electrical Drives, Timişoara, September 25-26, 2008, ISSN: 1582-7194.
(Articole publicate la conferinţe şi simpozioane internaţionale)
 1. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Dobriceanu M., Linca M., Energy-Efficient Inverter-Fed Induction Motor Driving System, The IEEE International Electric Machines and DrivesConference, Antalya, Turcia, 03-05 Mai, 2007, ISBN 1-4244-0743-5, (susţinută - IEEE Xplore si Ei Compendex);
 2. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Dobriceanu M., Linca M., Power Quality Assessment via Matlab/Simulink-based Tool, Proceedings of The IASTED International Conference on Power and Energy Systems (EuroPES 2007), Palma de Mallorca, Spain, 29 -31 Aug. 2007, Editor: J. Milanovic, Hardcopy ISBN: 978-0-88986-689-8, CD ISBN: 978-0-88986-690-4, No. 582, pp. 163-168 (susţinută - INSPEC)(Acta Press - INSPEC, http://www.actapress.com/Content_of_ Proceeding.aspx?proceedingID=454);
 3. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Dobriceanu M., Lincă M., Influence de la correlation tension-fréquence sur les puissances d'un moteur asynchrone, Proceedings of the 5th International Conference on Electromechanical and Power Systems, (SIELMEN 2005), October 6-8, 2005, Chişinău, Republica Moldova,Vol.2, ISBN 973-716-230-7, pp.550-554 (susţinută);
 4. Alexandru Bitoleanu, Mihaela Popescu, Mihăiţă Lincă, AC input reactors and frequency static converters, SIELMEN' 2005, 6-8 oct. 2005, Chişinău, vol.II, pag.571-574;
 5. Dobriceanu M., Bitoleanu A., Popescu Mihaela, Lincă Mihăiţă, The Dispatching of the Energetic Activity in Industrial Processes Using Data Acquisition Equipments, Proceedings of International Aegean Conference on Electrial Machines and Power Electronics, ISBN 975-93410-1-8, May 2004, Istanbul, Turkey, pag. 492-497;
 6. Dobriceanu M., Bitoleanu A., Popescu Mihaela , Lincă Mihăiţă, Energetic Data Acquisition Equipment in Industrial Processes, Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation & Motion (SPEEDAM) 2004, Capri, Italy, pag. TID -5 – 8;
 7. Dobriceanu M., Bitoleanu A., Popescu Mihaela, Lincă Mihăiţă, The Usage a Programmable Logic Controller (PLC) for the Control of Great Capacity Excavators from Carbon Exploatations, EPE-PEMC 2004, Riga, Latvia, A94448;
 8. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Dobriceanu M., Lincă Mihăiţă, Influence énergétique de la saturation dans les systèmes d'entraînement électrique avec moteur asynchrone et convertisseur statique de de fréquence, SIELMEN' 2003, 26-27 sept. 2003, Chişinău, vol.II, pag.241-244
(Articole publicate la conferinţe şi simpozioane naţionale)
 1. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Dobriceanu M., Lincă Mihăiţă, Sur la minimisation du courant dans un système d'entraînement électrique avec moteur asynchrone et convertisseur statique à modulation en fréquence, ICATE 2004, ISBN 973-8043-554-4, pp.240-243;
 2. Ivanov S., Bitoleanu A., Lincă Mihăiţă, Simulation of the doubly fed induction machine and voltage source inverter, ICATE 2004, ISBN 973-8043-554-4, pp.234-239.

Prof.dr.ing. Mircea DOBRICEANU Mircea Dobriceanu
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Instrumentatie;
Sisteme de achizitie si microprocesoare;
Senzori si sisteme senzoriale;
Monitorizarea factorilor de mediu;
Actionari electrice;
Instrumentatie virtuala;
LabView.
Discipline Actionari electrice si automatizari;
Instrumentatie;
Senzori si sisteme senzoriale;
Sisteme de achizitie de date si microprocesoare;
Monitorizarea factorilor de mediu.
Domenii de interes Echipamente de achizitie si transmisi date din procese industriale;
Echipamente de culegere date energetice;
Sistem de masurare si înregistrarea marimilor electrice;
Sistem de monitorizare a factorilor de mediu.
Membru asociații profesionale Membru IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers);
Membru AGIR (Asociatiei Generala a Inginerilor din România);
Membru SRAIT (Societatii Române de Automatica si Informatica Tehnica);
Membru ARR (Asociatiei Române de Robotica).
Recunoaştere naţională/internaţională  
(Recenzor la reviste şi conferinţe)
 1. IEEE ISIE 2007 - International Symposium on Industrial Electronics June 4-7, 2007, Centro Cultural and Centro Social Caixanova - Vigo, Spain; http://www.dte.uvigo.es/isie2007/
 2. IEEE IEMDC 2007 – International Electric Machines and Drives Conference, May 3-5, 2007, Antalya, Turkey; http://www.iproms.org/iemdc-2007
 3. IEEE INDIN 2007 - 5th IEEE International Conference on Industrial Informatics July 23-27, 2007, Vienna, Austria; http://www.indin2007.org/
 4. Activ Reviewer 2007-2008 la revistele şi conferinţele societăţii WSEAS - The World Scientific and Engineering Academy and Society. http://www.worldses.org/review/2008reviewers.htm http://www.worldses.org/review/may2007.htm http://www.worldses.org/review/june-july-august-2007.htm http://www.worldses.org/review/sep-oct-nov-dec-2007.htm
 5. Computer Science and Technology, Published by WSEAS Press, 2007; http://www.worldses.org/books/2007/computer-science-and-technology-2007.pdf
 6. The 7th WSEAS Int. Conference on MULTIMEDIA SYSTEMS & SIGNAL PROCESSING (MUSP '07); http://www.wseas.us/e-library/conferences/2007hangzhou/musp/reviewers.htm
 7. 11th WSEAS International Conference on APPLIED MATHEMATICS (MATH '07); http://www.wseas.us/e-library/conferences/2007dallas/math/reviewers.htm
 8. 12th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2006, Portoroz, Slovenia, August 30 - September 1, 2006 http://www.ro.feri.uni-mb.si/epe-pemc2006/tech_prog/rev.shtml http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=04778366
(Membru în comitetele ştiinţifice ale unor conferinţe şi chairmen)
 1. Membru în comitetul ştiinţific al conferinţei SIMULATION MODELLING and OPTIMIZATION (SMO06) Lisbon, Portugal, September 22-24, 2006. http://worldses.org/conferences/2006/lisbon/smo/committee.htm ;
 2. Membru în comitetul ştiinţific al conferinţei The 5th WSEAS International Conference on Computational Intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics (CIMMACS '06) Venice, Italy, Nov.20-22, 2006. http://www.worldses.org/conferences/2006/venice/cimmacs/committee.htm ;
 3. Membru în comitetul ştiinţific al conferinţei The 6th International Conference on Electromecanical and Power Systems SIELMEN 2007, October 4 – 6, 2007 Chişinău, Moldova. http://em.ucv.ro/sielmen/sielmen2007_programme.pdf ;
 4. Chairmen la secţiunea METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS în cadrul The 6th International Conference on Electromecanical and Power Systems SIELMEN 2007. http://em.ucv.ro/sielmen/sielmen2007_programme.pdf ;
(Citări)
 1. ISI Web of Knowledge - Web of Science; http://apps.isiknowledge.com/summary.do?product=WOS&qid=3&SID=Z14L7nCB536NG1ckMp4&search_mode=CitedReferenceSearch http://apps.isiknowledge.com/summary.do?qid=38&product=WOS&SID=Z14L7nCB536NG1ckMp4&search_mode=CitedRefIndex ;
 2. SCOPUS; http://www.scopus.com/scopus/results/citedbyresults.url?sort=plf-f&cite=2-s2.0-52349101953&src=s&imp=t&sid=1W9wD0vXWD6AOCLGK5AjUEM%3a50&sot=cite&sdt=a&sl=0&origin=resultslist&txGid=1W9wD0vXWD6AOCLGK5AjUEM%3a5 ;
 3. WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS (prin PORTAL); http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1456173 ;
 4. Annals of the University of Craiova, Electrical Engineering series, No. 32, 2008; ISSN 1842-4805 (citat în lucrarea: DATA ACQUISITION SYSTEMS FOR THE MONITORING OF DELTA THREE-PHASE LOADS AT LOW VOLTAGE)

Date personale

Data nașterii 29 octombrie 1956
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 311
Fax 0251 - 435.255
e-mail
mdobriceanu @ em.ucv.ro
mircea.dobriceanu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electrotehnica, Specializarea: Automatizări şi Calculatoare
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență profesională 10.01.1986 – 01.10.1990: Inginer cercetător, Compartiment Pregătirea Fabricaţiei, Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică;
30.08.1984 – 10.01.1986: Inginer cercetător, Institutul de Cercetări pentru Automatizări IPA Bucureşti, Filiala Craiova;
30.08.1982 – 30.08.1984: Inginer stagiar, I.O.B. Balş, Secţia P.M.O.R. Maşini Unelte cu Comandă Numerică.
Experiență didactică 01.10.2009 – prezent Profesor ing. (post ocupat prin concurs), Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, Laborator cercetare Acţionări Electrice şi Informatică Industrială;
01.10.2004 – 01.10.2009, Conferenţiar ing. (post ocupat prin concurs), Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică Catedra de Acţionări Electrice;
04.10.1993 -01.10.2004, Şef lucrări ing.(post ocupat prin concurs), Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică Catedra de Acţionări Electrice;
01.10.1990 - 04.10.1993: Asistent ing. (post ocupat prin concurs), Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică, Catedra de Acţionări Electrice
Stagii de specialitate Univ. "Jean Monnet", St. Etienne, Franta, 1992
Contracte de cercetare 20
(extras)
 1. Sistem de măsurare şi înregistrare a mărimilor electrice. Finantare: Contract cu terti - S.c. ROMDATA AQ S.A. Craiova; Modulul: Contract de consultanta; Nr. contract: 115/14.07.2004; Institutiile participante: Universitatea din Craiova – Facultatea de Electromecanica; Director contract UCv-Fac.de Electromecanică: Conf,dr.ing. Mircea DOBRICEANU.
 2. Cercetări privind sisteme de control şi evaluare a nivelului de emisii în transporturi navale. Finantare: Buget de stat - MECT, Programul CEEX; Modulul: M1- Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe; Categoria de proiect: P-CD; Nr. Contractor titular: 108/2005 Nr. Contractor asociat: 245/11.10.2005 Contractor titular: Sc IPA SA (Director coordonator: Ing. G. Vlăduţ); Contractor asociat: Universitatea din Craiova – Facultatea de Electromecanica. Institutiile participante: Sc IPA SA, Univ. Politehnica Timisoara-Fac. Mecanica, Univ. din Craiova-Facultatea de Electromecanica, ICS Rm.Valcea, INCDMF Bucuresti, Rensponsabil de proiect din partea UCv-Fac.de Electromecanică: Conf.dr.ing. Mircea DOBRICEANU.
 3. Studiu privind necesităţile şi posibilităţile de implementare în regiunea Oltenia a soluţiilor moderne de energii regenerabile. Finantare: Contract cu terti - Sc IPA SA Craiova; Modulul: Contract de cercetare - componenta a proiectului "Energy sector Innovation – Financial Network (EIFN), Supported by the European Commission (VI Framework Program); Nr. contract: 49c/02.11.2006; Institutiile participante: Universitatea din Craiova – Facultatea de Electromecanica; Rensponsabil de proiect din partea UCv-Fac.de Electromecanică: Conf.dr.ing. Mircea DOBRICEANU.
 4. Filtre active de generatia a 3-a Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul: PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE - PNII Categoria de proiect: PC Valoarea proiectului (include şi alte surse atrase) Durata contractului: 36 luni Nr. Contract de finanţare pentru executie proiecte: 21-010/14.09.2007 Nr. înregistrare contractor (UCv): 41c /14.09.2007 Institutiile participante: Universitatea din Craiova - Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială – coordonator, SC INDA SRL- partener1, SC IPA SA- partener2 Director proiect: Prof. dr. ing. A. Bitoleanu Rensponsabil de proiect din partea Universitatea din Craiova - Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială: Conf.dr.ing. Mircea DOBRICEANU.
 5. Sistem de monitorizare, protecţie şi control la distanţă, în tehnologie wireless, pentru motoare electrice de joasa tensiune - MONITEH Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul4: PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE, DIRECTIA DE CERCETARE: Energie Categoria de proiect: PC Valoarea proiectului (include şi alte surse atrase); Durata contractului: 35 luni Nr. Contract de finanţare pentru execuție proiecte: 22112/06.10.2008 Nr. înregistrare subcontractor (UCv): 22112/1/06.10.2008 (911 /07.10.2008) Institutiile participante: Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica ICMET Craiova – coordonator, Universitatea din Craiova – Facultatea de inginerie in electromecanica, mediu si informatica industriala - partener1, SC VIG IMPEX SRL - partener2 Director proiect: Ing. Petre PISTOL Rensponsabil de proiect din partea Universitatea din Craiova - Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială: Conf.dr.ing. Mircea DOBRICEANU.
 6. Sistem distribuit bazat pe tehnici de inteligenţă artificială pentru monitorizarea calităţii energiei electrice, supravegherea şi controlul unei staţii de transformare Finantare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; Programul: IDEI, ID 527, Nr. 628/23.12.2008; Durata contractului: 36 luni Nr. înregistrareUCV: 63c/22.12.2008 Nr. înregistrare:11983/23.12.2008 Institutiile participante: Universitatea din Craiova - Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială Director grant: Conf.dr.ing. Mircea DOBRICEANU

Publicaţii

Cărți publicate 6
 
 1. BITOLEANU A., DEGERATU P., DOBRICEANU M. ş.a.; - Proiectarea acţionărilor electrice; Reprografia Universităţii din Craiova, 1991, p.180.
 2. DOBRICEANU M. SĂVULESCU C.; - Sisteme de achiziţie a datelor, Îndrumar de laborator; Reprografia Universităţii din Craiova, 1995, p. 80.
 3. DOBRICEANU M. PÎRJAN D.; Senzori şi instrumentaţie; Ed. Sitech, Craiova, 2001, p. 176, ISBN 973-657-108-4(COD CNCSIS 170).
 4. DOBRICEANU M.; Sisteme de achiziţie şi microprocesoare; Ed. Universitaria Craiova, 2003, p.304, ISBN 973-8043-289-8 (COD CNCSIS 130).
 5. DOBRICEANU M.; Introducere în instrumentaţie virtuală şi LabVIEW; Ed. Universitaria Craiova, 2005, p.218, ISBN 973-742-078-0 (COD CNCSIS 130).
 6. DOBRICEANU MIRCEA; SELIŞTEANU D.; SUBȚIRELU G. E.; FUNDEANU R.; Monitorizarea factorilor de mediu – Tehnici şi sisteme; Editura Universitaria Craiova, 347 pagini, 2009, ISBN 978-606-510-418-1.
Lucrări publicate

93

(articole publicate în reviste de specialitate - 20 - extras)
 1. Mircea DOBRICEANU; – Virtual Instrument Systems and LabVIEW; Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering "IMT Oradea - 2004", Section Mechatronics, Volume III (XIII), Ed. Universităţii din Oradea, 27-28 Mai 2004, Băile Felix, page.66, ISSN 1583-0691(revista CNCSIS B+, COD CNCSIS 564).
 2. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, M.LINCĂ; – Energetic data supervision within coal exploitations; Acta Electrotehnica, Volume 44, Number 3, Academy of Tehnical Sciences of Romania, Tehnical University of Cluj-Napoca, 12-th National Conference of Electrical Drives – CNAE 2004, Mediamira Sciences Publicher, Sept 23-25, Cluj-Napoca, page 229-234, ISSN 1224-2497 (revista CNCSIS categoria B, COD CNCSIS 576).
 3. A. BITOLEANU, M. POPESCU, Mircea DOBRICEANU; – About reference currents calculation of active power filters using instantaneous power; Acta Electrotehnica, Volume 44, Number 3, Academy of Tehnical Sciences of Romania, Tehnical University of Cluj-Napoca, 12-th National Conference of Electrical Drives – CNAE 2004, Mediamira Sciences Publicher, Sept 23-25, Cluj-Napoca, page 111-116, ISSN 1224-2497 (revista CNCSIS categoria B, COD CNCSIS 576).
 4. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU; – Software Program Packages for Production and Energetic Dispatching Systems; Analele Universităţii din Craiova, Seria: Inginerie electrică, Anul 27, Nr. 27, Vol. II, Ed. Universitaria Craiova, 2003 (Apărut: noiembrie 2004), page.57-62, ISSN 1223 – 530X (revista CNCSIS categoria C, COD CNCSIS 174).
 5. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Sistem de monitorizare a mediului în unităţi industriale supuse riscului tehnologic; Electrotehnica Electronica Automatica – EEA, vol. 53, nr.1, ian. – mar. 2005, Editor: S. C. ICPE S.A. page 30-36, ISSN 1582 – 5175 (revista CNCSIS categoriaD, COD CNCSIS 465).
 6. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; – Practical Aspects Concerning the Monitoring of the Electrical Stations; WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 11, Volume 2, November 2005, GREECE, page.1897-1904, ISSN 1790–0832, (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.worldses.org/journals/information/contents.htmNovember 2005
 7. M. POPESCU, A. BITOLEANU, Mircea DOBRICEANU; – Matlab GUI Application in Energetic Performances Analysis of Induction Motor Driving Systems; WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 5, Volume 3, May 2006, GREECE, page.304-311, ISSN 1790–1979, (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.worldses.org/journals/education/contents.htmMay 2006
 8. M. ENACHE, S. ENACHE, Mircea DOBRICEANU; - Effects of Induction Motors Inductances Modification on Stability Analyzed with Numerical Methods; International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, Issue 1, Volume 1, 2007, ISSN: 1998-0159, pp. 196-201. http://www.naun.org/journals/mcs/mcs-29.pdf, Published by NAUN, USA.
 9. M. ENACHE, S. ENACHE, Mircea DOBRICEANU; About Stability of Mechatronic Systems Driven by Asynchronous Motors, WSEAS Transaction on Circuits and Systems, Issue 1, Volume 7, January 2008, ISSN: 1109-2734, pp. 32-38. (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.wseas.us/e-library/transactions/circuits/2008/25-189.pdf
 10. M. POPESCU, A. BITOLEANU, Mircea DOBRICEANU; Harmonic Current Reduction in Railway Systems, WSEAS Transactions on Systems, Issue 7, Volume 7, July 2008, ISSN: 1109-2777, pp. 689-698. (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.wseas.us/e-library/transactions/systems/2008/27-603.pdf
 11. Mircea DOBRICEANU, E. SUBTIRELU, M LINCĂ, G. VLĂDUŢ; SCADA System for a Water Distribution Network, SCIENTIFIC BULLETIN of the "POLITEHNICA" University of Timişoara, Transaction of Power Engineering, PROCEEDINGS OF THE 14th NATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL DRIVES-CNAE 2008, September 25-26, 2008, Timişoara, Romania, Tom 53(67), 2008, Special Issue, ISSN 1582 – 7194
 12. E. SUBTIRELU, Mircea DOBRICEANU, V. SURU; Virtual Instrument for Studies of Asynchronous Motor's Functional Characteristics, SCIENTIFIC BULLETIN of the "POLITEHNICA" University of Timişoara, Transaction of Power Engineering, PROCEEDINGS OF THE 14th NATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL DRIVES-CNAE2008, September 25-26, 2008, Timişoara, Romania, Tom 53(67), 2008, Special Issue, ISSN 1582 – 7194
 13. S. ENACHE, A. BITOLEANU, M. ENACHE, Mircea DOBRICEANU; Stability of Driving Systems with Induction Motors. A New Method of Analysis, WSEAS Transaction on Circuits and Systems, Issue 10, Volume 7, October 2008, ISSN: 1109-2734, (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.wseas.us/e-library/transactions/circuits/2008/28-197.pdf
 14. A. BITOLEANU, M. POPESCU, Mircea DOBRICEANU, F. NASTASOIU; Current Decomposition Methods Based on p-q and CPC Theories for Active Filtering Reasons, WSEAS Transaction on Circuits and Systems, Issue 10, Volume 7, October 2008, ISSN: 1109-2734, (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.wseas.us/e-library/transactions/circuits/2008/28-207.pdf
 15. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, S. ENACHE, E. SUBTIRELU; SCADA System for Monitoring Water Supply Networks, WSEAS Transactions on Systems, Issue 10, Volume 7, October 2008, ISSN: 1109-2777, pp. 689-698. (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.wseas.us/e-library/transactions/systems/2008/28-196.pdf
(lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale în străinătate - 52 - extras)
 1. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, M.LINCĂ; - The Dispatching of the Energetic Activity in Industrial Processes using Data Acquisition Equipments; International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics – ACEMP 2004, May 26-28, 2004, Istanbul, TURKEY, page.492-497, ISBN 975-93410-1-8.
 2. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, M.LINCĂ; - Energetic data acquisition equipment in industrial processes; Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation & Motion, - SPEEDAM 2004, Short Papers Proceedings, 2nd Volume, June,16 – 18, 2004, Capri, ITALY, page.TID-5...TID-8, ISBN 88-89389-00-1.
 3. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, M.LINCĂ; - The Usage a Programmable Logic Controller (PLC) for the Control of Great Capacity Eexcavators from Carbon Eexploitations; 11-th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE – PEMC 2004, September 2-4, 2004, Riga, LATVIA, page 54.
 4. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU; - System for Monitoring of the Energetic Activity; 4-th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution – MedPower04, November 14-17, 2004, Lemesos, CYPRUS, page 107, ISBN 9963-8275-1-9.
 5. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Energy Storage System for Electrical Stations; XIV-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies – SIELA 2005, Proceedings Volume I, June 2-3, 2005, Plovdiv, BULGARIA, page 76-81, ISBN 954-90209-4-0.
 6. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - System for Monitoring the Energy Flow in Electrical Stations; 5-th WSEAS International Conference on POWER SYSTEMS AND ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY – PSE 05, August 23-25, 2005, Corfu, GREECE, Proceedings (CD: 498-398), ISBN 960-8457-34-3.
 7. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Data Acquisition Equipment for Energy Measuring in Electrical Stations; 13-th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics – EDPE 2005, September 26-28, 2005, Dubrovnik, CROATIA, Proceedings (CD: E05-65), ISBN 953-6037-42-4.
 8. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Monitoring System for Security Parameters and Environment Quality in Industrial Areas; 5-th International Conference on Electromecanical and Power Systems – SIELMEN 2005, Proceedings Volume 1, October 6-8, 2005, Chisinau, REPUBLICA MOLDOVA, page 261-264, ISBN 973-716-208-0.
 9. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Automated Monitoring System for Environment Quality in Industrial Areas; International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion – SPEEDAM 2006, May 23-26, 2006, Taormina (Sicily)- ITALY, Proceedings (CD: 20168), IEEE Catalog Number: 06EX1320C - ISBN 1-4244-0194-1, Library of Conference 2006920952, (Included in: IEEE Xplore database, Compendex database and Inspec database).
 10. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Automated Data Acquisition System for Monitoring Electrical Stations; 12th International Power Electronics and Motion Control Conference – EPE-PEMC 2006, August 30- September 1, 2006, Congress Centre Bernardin, Portoroz - SLOVENIA, Proceedings (CD: 1271 T7-201), IEEE Catalog Number: 06EX1282C - ISBN 1-4244-0121-6, Library of Conference 2005938592, http://www.ro.feri.uni-mb.si/epe-pemc2006/ (Included in: IEEE Xplore database, Engineering Information-Ei Compendex database and Inspec database ).
 11. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G.VLĂDUŢ; Environment Monitoring System For Industrial Units, Cairo 10th International Conference on Energy and Environment – EE10, March 11-15, 2007, Luxor, EGYPT, Proceedings CD ISSN: 1687 – 5885.
 12. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, E. SUBTIRELU, S. ENACHE; Combined Protection and Control Equipment for Applications in the Medium-Voltage Area, 19-th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion – SPEEDAM 2008, June 11-13, 2008, Ischia - ITALY, Proceedings (CD: PS1087), IEEE Catalog Number: CFP0848A-CDR, ISBN 978-1-4244-1664-6, Library of Conference 2007936381, p 860-865 (Included in: IEEE Xplore database, Compendex database and Inspec database).
 13. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, S. ENACHE and E. SUBTIRELU; Automated Monitoring and Control System for Water Distribution Networks, 6th IASME/WSEAS International Conference on HEAT TRANSFER, THERMAL ENGINEERING and ENVIRONMENT (HTE'08), August 20-22, 2008, Rhodes, GREECE, Proceedings - CD, ISSN: 1790-5095, ISBN: 978-960-6766-97-8, pp178-183.
 14. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, E. SUBȚIRELU, O. D. Dobriceanu, A Distributed System Using Intelligent Techniques for Monitoring Electrical Stations, International Electric Machines and Drives Conference (IEMDC 2009), May 3-6, 2009, Miami, Florida, USA, Proceedings (CD: 10856), IEEE Catalog Number: CFP09EMD, ISBN: 978-1-4244-4252-2, Library of Congress:2009901995, pp 1744-1749.
 15. A. BITOLEANU, M. POPESCU, Mircea DOBRICEANU, How can be Akagi's p-q Theory Applied for Active Filtering under Non-Sinusoidal Voltage?, International Electric Machines and Drives Conference (IEMDC 2009), May 3-6, 2009, Miami, Florida, USA, Proceedings (CD: 10910), IEEE Catalog Number: CFP09EMD, ISBN: 978-1-4244-4252-2, Library of Congress:2009901995, p 2004-2009.
 16. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, E. SUBŢIRELU, O. D. DOBRICEANU, Electrical Stations Real-Time Monitoring using Combined Protection and Control Systems, The 7th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drives - SDEMPED09, August 31 - September 3, 2009, Cargèse, FRANCE, Proceedings – CD, IEEE Catalog Number: CFP09SDE-CDR, ISBN: 978-1-4244-3441-1 Library of Congress: 2008910443.
(lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale în ţară - 14 - extras)
 1. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Environment and weather factors monitoring system; 7th International Conference of Applied and Theoretical Electricity - ICATE 2004, 9th Symposium of Cryoeletrotechnics and Cryogenics – SCC9, Proceedings of Papers, October 14 – 15, 2004, Băile Herculane, page.488...493, ISBN 973-8043-554-4.
 2. MIRCEA DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, E. SUBTIRELU, O.D. DOBRICEANU; Monitoring, Protection and Control System for Medium Voltage Electrical Stations of 20/6 kV, 3rd International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters-ELS2009, September 24-25, 2009, Suceava, ROMANIA, Proceedings – CD. ISSN 2066-835X, p165-170.
 3. MIRCEA DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, E. SUBTIRELU, O.D. DOBRICEANU; Acquisition, Command and Data Transfer System for Medium Voltage Electrical Stations, 7th International Conference on Electromechanical and Power Systems – SIELMEN 2009, October 6-10, 2009 - Iaşi, ROMANIA, Proceedings – CD, ISBN: 978-606-520-618-2. P I-241-I-244
(lucrări publicate în volumele unor conferinţe naţionale - 7 - extras)
 1. DOBRICEANU M., BITOLEANU A., SĂCEANU V.; - Data Acquisition System for Energy Analysis in Tri-Phased AC Motor Drives; 11th National Conference on Electric Drives, Galaţi, 10-12 October, 2002, Proceedings, Ed. Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos", Galaţi, 2002, p.142-145.
 2. DOBRICEANU M. - Tehnici avansate pentru operaţii I/O cu fişiere în LabVIEW; Conferinta Nationala de Instrumentatie Virtuala - CNIV 2005, A II-a editie, Bucuresti, 27 iunie 2005, (CD: 02-10), ISBN 973-648-477-2.
(premii)

Certificate of Appreciation – Appreciation for presenting a lecture in the WSEAS International Conferances on POWER SYSTEMS and ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (PSE 05) held in, Corfu, GREECE,August 23-25, 2005

Ş.l.dr.ing. Monica Adela ENACHE Monica Enache
Gradul didactic Şef lucrări
Domenii de competență Maşini electrice;
Micromaşini electrice.
Discipline Micromasini electrice
Energii regenerabile
Meteorologie si climatologie
Domenii de interes  
Membru asociații profesionale  
Data nașterii 28 aprilie 1971
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 305
Fax 0251 - 435.255
e-mail
menache @ em.ucv.ro
monica.enache @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Construcţii electrotehnice
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Stagii de specialitate  
Contracte de cercetare 40 contracte de cercetare din care la 19 ca director sau responsabil de tema (10 CNCSIS, 3 MCT/ANCS, 6 mediul economic).

Publicaţii

Cărți publicate 2
 
 1. Vintila N. Nica C. Enache Monica Masini electrice - Masina sincrona. Indrumar de laborator Reprografia Universitatii din Craiova, 2000.
 2. Nica C. Enache S. Enache Monica Masini electrice speciale - Indrumar de laborator Reprografia Universitatii din Craiova, 2001
Lucrări publicate

17

(extras lucrări reprezentative)
 1. Nica C. Enache Monica Busuioc St. Influenta procesului de comutatie a ventilelor asupra performantelor sistemului generator sincron redresor Conferinta Internationala SIELMEC '97, 16 - 18 octombrie 1997, volumul I, Chisinau, Moldova, p. 58-61.
 2. Alexandru D. Vlad I. Enache Monica Proiectarea optimala a motoarelor asincrone utilizate in tractiunea electrica Conferinta Internationala SIELMEC '97, 16 - 18 octombrie 1997, volumul I, Chisinau, Moldova, p. 282-285.
 3. Nica C. Busuioc St. Enache Monica A New Constructive Solution for Syncrounous Exciters Generators with Combined Excitation Proceedings of the International Conference on Applied and Theoretical Electrotechnics, Craiova, June 4-6, 1998, vol. III, pg. 97-104, ISBN 973-9346-49-9.
 4. Nica C. Enache Monica Busuioc St. On the Utilization Degree of the Synchronous Generators Conected on Rectifier Proceedings of The International Conference on Applied and Theoretical Electrotechnics, Craiova, June 4-6, 1998, vol. III, pg. 105-112, ISBN 973-9346-49-9.
 5. Vlad I. Enache S. Enache Monica Aspects Regarding the Establishment of the Ampere-Turns Curve for Alternating Current Windings Proceedings of the 9-th National Conference on Electrical Drives CNAE'98, Craiova, 8-9 octombrie 1998, p. 107-110, ISBN 973-9346-68-5
 6. Vlad I. Enache S. Enache Monica Study of the Transient Regime for Separated Excited Direct Current Motors Analele Universitatii din Craiova, 1998, seria Inginerie electrica.
 7. Nica C. Alexandru D. Enache Monica Aspects Concerning the Determination of the Magnetic Field Superior Time Harmonics from the Three-phase Synchronous Generator Connected on Controlled Bridge Rectifier Proceedings of the ELECTROMOTION'99, 1999, Patras, Grecia, p. 671-675.
 8. Nica C. Enache Monica Considerations Regarding Analytical Expression of the Demagnetization Characteristic for Permanent Magnets type NdFeB Proceedings of the International Conference on Applied and Theoretical Electrotechnics, ICATE'2000, Craiova, 25-26 mai 2000, , ISBN 973 - 657 - 005 - 3, pag. 388-391.
 9. Alexandru D. Enache Monica Marinas P. Aspects Regarding Behaviour of the Induction Motors Fed by Variable Voltage and Frequency Static Converters Proceedings of the International Conference on Applied and Theoretical Electrotechnics, ICATE'2000, Craiova, 25-26 mai 2000, ISBN 973 - 657 - 005 - 3, pag. 330-335.

Conf.dr.ing. Niculae BOTEANU Niculae Boteanu
Gradul didactic Conferenţiar
Domenii de competență Sisteme flexibile de fabricatie;
Transport uzinal;
Discipline Instalatii de ridicat si transportat;
Linii de fabricatie si roboti;
Tehnologii si echipamente pentru asigurarea calitatii mediului.
Domenii de interes Echipamaente pentru protectia mediului;
Instalatii de transport de agrement.
Membru asociații profesionale Asociatia Generală a Inginerilor din Romania (AGIR), (1992);
Asociatia Romana de Robotica, (2000);
Membru al Societatii Romane de Automatica si Informatica Tehnica - SRAIT (2001);
Societatea de Instalatii Electrice si Automatizari din Romania (1994).

Date personale

Data nașterii 15 aprilie 1955
Locul nașterii Câmpulung, Judeţul Argeş
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 316
Fax 0251 - 435.255
e-mail
nboteanu @ em.ucv.ro
niculae.boteanu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, 1981
Titlul științific Doctor, Titlul tezei: Comanda optimala a instalaţiilor de transport continuu cu bandă, 2003 Petroşani

Experienţă profesională

Stagii de specialitate L' universite Saint Ettienne, Franta, 1992;
L' ECAM Bruxelles, Franta, 1993;
Universite Catholique de Louvain, Belgia, 1999.
Contracte de cercetare 26
 
 1. Cercetǎri teoretice şi experimentale privind telecomanda vocalǎ a sistemelor de acţionare a instalatiilor de ridicat folosind tehnici neuro-fuzzy, Grant CNCSIS 17C/2004, membru
 2. Sistem de monitorizare on-line a forţelor axiale din transformatoarele de putere, Grant CALIST 5210/2004, responsabil
 3. Sistem automat de măsurare şi control a mărimilor geometrice folosind senzorica laser, Grant CALIST 4208/2003, ,responsabil
 4. Sistem mobil de cântărire a transformatoarelor mari cu determinarea distribuţiei sarcinii în punctele de aşezare, Grant CALIST 3207/24.102002, responsabil
 5. Sisteme de optimale telecomandate pentru poduri rulante, Grant ANSTI 6156/2000, membru
 6. Grant SEMQ, grant CNCSIS nr.1480 din 02.01.2001 Centru de cercetare Sisteme electromecanice complexe si calitatea energiei Vehicule de transport urban, 2001-2003, membru
 7. Condiţii specifice de funcţionare adaptare şi interferenţa cu mediul 3C/25.1.2005 SC REPLICA INSTAL SRL membru
 8. Sistem de încǎlzire a cabinei locomotivelor modernizateE112005SOFTRONICCraiova membru
 9. Consideraţii asupra caracteristicilor statice cu referire la echipamentele electromecanice din blocurile energetice 42C/27.10.2004 SC REPLICA INSTAL SRL membru
 10. Sisteme de automatizare a compresoarelor E10 PETROMSERVIS Craiova 2003 membru
 11. Sistem computerizat pentru monitorizarea comenzilor pentru un punct de lansare rachete antigrindină SC ARSENEL SA Ploieşti, Contract nr 4/2001, membru
 12. Contract 575- 2000 ANSTI membru Sisteme autonome automatizate surse de alimentare cu energie electrica a consumatorilor serviciului antigrindina, folosind energia eoliană
 13. Contract 481/99 act ad 2ooo ANSTI Tema 1 membru Conceperea si realizarea unui sistem elmec comandat cu micocontroler pentru ambalarea in cutii a pachetelor de margarina Tema 2 cercetari privind realizarea unui sistem cu microcontroler pentru achizitia si analiza vibratiilor la locomotive
 14. Sistem tip ascensor pentru alimente si lenjerie la leaganul de copii Craiova, Contr E5/98, CII- PER ASPERA AD ASTRA bucureşti, 1999,
 15. Sistem electric computerizat pentru încălzire - uscare depozite de materii prime, produse finite alimentare, tutun, etc; Contract1958/98CII-ANSTI în colaborare cu Univ Tehn. A Moldovei membru;
 16. Proiectarea şi realizarea unui sistem electromecanic computerizat pentru confecţionarea ambalajelor din polietilenă; Contract 663/1996 MCT – 1996,1997 membru;
 17. Măsurători experimentale privind forţa din cablul de întindere al benzii TMC şi parametri energeticiai motorului de actionare a capului de întindere; Contract CII-ICPML Craiova,1997 membru
 18. Cercetări privind reglarea turaţiei sistemelor de agitare de la reactoarele din industria chimică pentru produse organice cu vîscozitate variabilă; Contract 1084B/1993, Beneficiar - Ministerul Cercetării - 1993 membru;
 19. Cercetări privind modularizarea şi realizarea componentelor sistemelor de acţionare cu motoare liniare a roboţilor industriali şi liniilor automate de transfer; Contract 5006C/1993,universitate Ministerul Învăţământului, 1993-1996 membru;
 20. Modelarea pe calculator aacţionării benzilor transportoare de mare capacitate în vederea determinării puterii necesare în funcţie de condiţiile reale de exploatare; Contract 9C/1993, Universitate - MI, Beneficiar - I.C.I.T.P.M.L. - Craiova - 1996 membru;
 21. Cercetări privind posibilitatea controlului nedistructiv al cablurilor ascensoarelor de persoane, Contract 82/1993, Universitate - MI, beneficiar I.C.I.T.P.M.L. - Craiova - 1993 membru;
 22. Proiectarea reostatului de pornire a acţionării benzilor transportoare din linia I haldă, Bazinul minier Rovinari; Contract 11C/18.05.92, Beneficiar - I.C.I.T.P.M.L. - Craiova membru;
 23. Cercetări privind posibilitatea controlului nedistructiv al cablurilor de tracţiune de la excavatoarele cu rotor, Contract 18C/1992, Universitate – Ministerul Invatământului şi Ştiinţei, beneficiar I.C.I.T.P.M.L. - Craiova - 1993 membru;
 24. Metodă analitică şi experimentală pentru determinarea puterii de acţionare a transportoarelor de mare capacitate în vederea utilizării motoarelor electrice de joasă tensiune cu rotorul în scurtcircuit; Contract 5C/1991Beneficiar - I.C.I.T.P.M.L. Craiova - 1992;
 25. Implementarea şi verificarea programului de conducerenumerică după variabile de stare a acţionării instalaţiilor de foraj , Contract 232/1990, membru;
 26. Cercetări privind reglarea vitezei de transporty prin adaptarea acţionării, în funcţie de debit la transportoarele cu bandă din cauciuc Contract 24C/1988, Universitate, beneficiar I.C.I.T.P.M.L. – Craiova, membru;

Publicaţii

Cărți publicate 3
 
 1. Boteanu,N. Instalation de levage et trransport, EUC2006, 306 p, ISBN 973-742-310-0 /978-973-742-310-8
 2. Boteanu,N. Echipamente si linii tehnologice EUC 2005, 305p, ISBN 973-742-111-6
 3. Boteanu,N. Technologie des materiaux. Machines outils EUC 2005, 242p, ISBN 973-742-028-4
Lucrări publicate

32

 
 1. D. Nicola, A. Bulucea, N.Boteanu, Concerning electrodinamic forces in electrical equipments ,XIV-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA2005,volume II, 2-3 june 2005, Plovdiv, Bulgaria, pag.12-17,
 2. Nicola, A. Bulucea, N.Boteanu, Theoretical considerations upon electromagnets energetics, Eleventh international conference on electrical machines drives and power systems, ELMA 2005, vol. 2, 15-16 september 2005, Sofia, Bulgaria, pag.317-320, ISBN 954-902-09-6-7.
 3. N.Boteanu, P.Degeratu La comande optimale avec le temps final libre de l'acceleration des entrainements electriques d'apres le critere energetique, 5-th international conference on electromecani-cal and power systems SIELMEN 2005, volume 2,october 6-8,Chişinău, p.529-532;ISBN973-716-208-0
 4. N.Boteanu, P.Degeratu: Optimizarea raportului de transmitere al mecanismelor de transmisie; A treia Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice SIELMEN -2001, vol. 1, Chişinău 4-6 oct. 2001, pag137-140, ISBN 9975-9638-6-2.
 5. Gh.Manolea, N.Boteanu, M.Drighiciu Performanţele sistemelor de acţionare oa instalaţiilor de transport cu motoare asincrone şi convertoare statice; Prima Conferinţă internaţională de sisteme electromecanice, Chişinău, 1997, pag.22-25; ISBN 9975-910-22-X
 6. P. Degeratu, N.Boteanu, Contributions on debit optimization in continous treansport. Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul XLI(XLV), Fasc.5, secţia III, 1995, pag.651-656;
 7. M.Popescu,N.Boteanu, P.Degeratu Wind energy, a recent and a prospective energy SIBIU 2005
 8. N.Boteanu, P.Degeratu La comande optimale apres le critere de la perte d'energie, Internatio-nal symposyum on system theory SINTES 11 XI-th, Ed. october 2003,p.10-13, ISBN973-8043-415-5
 9. P.Degeratu., N.Boteanu: Comanda optimală cu timp final liber a accelerării acţionărilor electrice cu cuplu static constant după criteriul pterderilor minime de energie; Lucrările Ştiinţifice ale Simpozionului Internaţional ROPET2003, Ing. electrică, Ed Univ, Petroşani, ISBN973-8260-37-X
 10. P. Degeratu., N.Boteanu: Optimal Control of Electric Drives with Constant Static Torque by Combined Criterion of Energy Loss and Time-Constant; Proceeding 11th National Conference on Electric Drives, Galaţi, 10-12 oct. 2002.
 11. P.Degeratu, N.Boteanu, Optimizarea după criteriul vărfului de putere a acţionărilor cu tahogramă trapezoidală şi cuplu static dependent de viteză, ROPET 2002 , ISBN 973-8435-23-4
 12. F.Ravigan. Gh. Manolea, N.Boteanu, P.Degeratu Mediu de simulare a programări roboţilor ind, ROPET2002
 13. N Boteanu, P Degeratu: Optimizarea după criteriul pierderilor de energie a acţionarii ce trebuie sa realizeze o variaţie de viteza in cazul cuplului static cu componenta constanta si componenta proporţionala cu viteza. Simpozionul internaţional UNIVERSITARIA ROPET 2000, 18 –19 octombrie 2000 , Petroşani
 14. P.Degeratu, N.Boteanu: The Optimization by Energetical Criterion of the Electrical Drives Acceleration with Constant Static Torque Using Euler-Lagrange Algorithm; Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Tomul XLVI (L) Fasc. 5 Electrotehnică Energetică Electronică, A X-a Conferinţă Naţională de Acţionări Electrice CNAE-2000, Iaşi, 12-13 oct. 2000
 15. P. Degeratu., N.Boteanu: Optimal control of Electric drives with Constant StaticTorque by Combined criterion of Energi Loss and Time-Control; Proceedings 11 thnational Conference on Electric drives, Galati, 2000
 16. N.Boteanu, P. Degeratu: Modelling Possibilities analysis of continous Transport Instalation; lucrările conferinţei internaţionale ICATE 1998, 4-6 iunie 1998, Craiova
 17. Gh.Manolea, N.Boteanu, Al. Novac: Analysis of transitory and energetically parameters at driving the belt tail section of high; CNAE'98,Craiova,octombrie,1998
 18. GH Manolea, N. Boteanu: Rezultate experimentale privind acţionările electromecanice utilizate în cadrul serviciilor auxiliare ale sistemelor de tracţiune electrică, ICATE 98 - Craiova, 4 - 6 iunie 1998.

 

Manuale didactice

7

 
 1. Manolea,ch., Boteanu,n., ş.a: Indrumar de laborator de Actionari electromecanice Tehnici experimentale de laborator, Tiografia Universităţii din Craiova, 2005,
 2. Manolea,Gh.,Popescu,Gh.,Boteanu,N,Drighiciu,A.M.Actionari electromecanice.Sisteme Reprografia Universitatii din Craiova ,2001
 3. Manolea,Gh.,Popescu,Gh.,Boteanu,N.,Drighiciu,A.M.,Balasoiu,T. Actionari electromecanice.Aplicatii formative. Reprografia Universitatii din Craiova,2000
 4. Manolea,Gh.,Popescu,Gh.Boteanu,N.,Drighiciu,A.M. Actionari electromecanice. Indrumar de laborator. Reprografia Universitatii din Craiova 1999.
 5. Boteanu,N.,Degeratu,Pr.Manolea,Gh.,Instalatii de ridicat si transportat. Reprografia Universitatii din Craiova 1997.
 6. Manolea,Gh.,Degeratu,Pr.,Bitoleanu,Al.,Mihai,D.Tolescu,S., Boteanu,n., Actionari electromecanice .Partea I-a Cinematica. Statica si dinamica actionarilorelectromecanice in circuit deschis. Reprografia Universitatii din Craiova 1991;
 7. Degeratu,Pr.,Manolea,Gh.,Bitoleanu,Al.,Mihai,D.,Tolescu,S.Boteanu,N. Actionarea electrica a masinilor unelte. Lucrari de laborator.Reprografia Universitatii din Craiova 1985

Prof.dr.ing. Sergiu Iuri IVANOV Sergiu Ivanov
Gradul didactic Profesor, Abilitare în domeniul Inginerie electrică
Funcţii administrative Prodecan, Membru în Senat, Membru în Consiliul Profesoral
Domenii de competență Electronică de putere;
Comanda vectorială a SAE;
Modelare-simulare MATLAB-SIMULINK;
Modelare-simulare procese de mediu.
Discipline Electronică de putere şi acţionări;
Modelare şi simulare;
Modelarea şi simularea mediului;
Ingineria vântului si energie solară;
Comanda vectorială a SAE;
Microsisteme energetice.
Domenii de interes Simularea sistemelor de acţionare
Comanda în timp real
Sisteme integrate de valorificare a energiilor regenerabile
Membru asociații profesionale e-LEE - Association for promotion of e-Learning tools for Electrical Enginering, Belgia. Membru în Consiliului de Administraţie;
International Institute of Informatics and Systemics;
AGIR - Asociaţia Generală a Inginerilor din România
SRR - Societatea Română de Robotică.
Recunoaştere naţională/internaţională Inclus în "Who's Who in Romania" 2008;
Membru al American Biographical Institute (ABI), USA din 2002 şi al The Research Board of Advisors for American Biographical Institute (ABI), USA;
Expert evaluator INTAS (The International Association for the Promotion of Co-operation with Scientists from the New Independent States (NIS) of the Former Soviet Union);
Expert evaluator SEE-ERA (Integrating and Strengthening the European Research Area in Southeast Europe);
Membru al Consiliului Ştiinţific al Asociaţiei internaţionale „e-LEE: Association for promoting of e-Learning tools for Electrical Engineering", Belgia;
Membru specialist în comisii pentru acordarea titlului de „doctor inginer";
Expert evaluator program CEEX;
Evaluator CNCSIS;
Evaluator al Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, 2009;
Membru al comisiei de avizare internă a lucrărilor de cercetare – Universitatea din Craiova;
Expert ARACIS.

Date personale

Data nașterii 22. octombrie 1961
Locul nașterii Hunedoara, jud. Hunedoara
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul Decebal , nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700 int. 224 (cabinet), 306 (laborator)
Fax 0251 - 435.255
e-mail
sivanov @ em.ucv.ro
sergiu.ivanov @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Acţionări electrice
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească Institutul de Cercetare pentru Motoare, Transformatoare şi Echipament Electric ICMET Craiova (1986-1991) - Inginer cercetător, atelierul Echipamente complexe;
Cercetător invitat Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve, Belgia (1998-2000) – contract de cercetare Regiunea Wallonă (Carillon sensitif).
Experiență didactică

1987-1991 : cadru didactic asociat, Facultatea de Electrotehnică, Catedra Acţionări electrice;
1991-1993 : asistent, Facultatea de Electromecanică, Catedra Acţionări electrice, discipline: Convertoare statice, Acţionări electrice;
1993-2001 : şef de lucrări, Facultatea de Electromecanică, Catedra Acţionări electrice, discipline: Convertoare statice, Reglarea vectorială a SAE;
2001-2008 : conferenţiar, Facultatea de Electromecanică, Catedra Acţionări electrice, discipline: Convertoare statice, Comanda vectorială a SAE, Modelare şi simulare;
2008-prezent, profesor Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, Laboratorul de cercetare Acţionări Electrice şi Informatică Industrială;
Profesor invitat, Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve, Belgia, aprilie 2004;
Profesor invitat, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova, 2008, 2009, 2010;
Preşedinte Comisie de licenţă, specializarea Acţionări electrice, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014,2015,2016;
Responsabil departamental SOCRATES, 2002-2004.

Stagii de specialitate Universitatea "Jean Monnet", St. Etienne, Franţa - 1992;
Universitatea Libre de Bruxelles, Belgia - 1994;
Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve, Belgia, 1997 (bursă individuală TEMPUS);
Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve, Belgia, 1998-2000 (cercetător invitat).
Contracte de cercetare 25 din care 3 internaţionale, la 2 responsabil Univesitatea din Craiova
  PC6 STREP AST5-CT2006-030841, 2005-2008: DRESS - Distributed and Redundant Electromechanical nose gear Steering System; , http://www.dress-project.eu/;
SOCRATES-MINERVA 109789-CP-1-2003-1-BE-MINERVA-M 2003-2005: eLEE „e-Learning tools for Electrical Engineering", http://www.e-lee.net/, http://www.em.ucv.ro/eLEE/RO/index.htm.
Brevete de invenţie 1
 
 1. Christian EUGENE, Sergiu IVANOV , Volodia NAYDENOV, Paul SENTE, Control device for musical instrument, brevet SUA nr. 6900379 B2, 31.05.2005;
Alte activităţi

Editor al revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Inginerie electrică;
Track chair (Electrical and Electromechanical Engineering) la European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2009, Madrid, Spania, ECMS 2010, Kuala Lumpur, Malaiezia , ECMS 2011, Cracovia, Polonia; ECMS 2012, Koblenz, Germania; ECMS 2014, Brescia, Italia, ECMS 2015, Albena, Bulgaria;
Reviewer la Advances in Electrical and Computer Engineering
Reviewer al Journal of Control Engineering and Applied Informatics;
Reviewer al Revue Internationale de génie électrique, Hermes Sciences Publications;
Reviewer al Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier B.V;
Reviewer la OPTIM 2010, 2012
Reviewer la ATEE 2011, 2013, 2015
Reviewer al „The 33rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IEEE IECON2007, Taipei, Taiwan";
Reviewer la International Conference on Computing, Communication and Control Technologies, CCCT 2004, Austin, Texas, USA;
Reviewer la International Conference on Computing, Communication and Control Technologies, CCCT 2010, Orlando, Florida USA;
Reviewer la European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2007, Praga şi ECMS 2008, Nicosia;
Preşedinte al Comitetului de organizare a Conferinţei Internaţionale de Sisteme Electromecanice şi Energetice SIELMEN 2015, Chişinău, Republica Moldova
Membru în Comitetul de organizare al Conferinţei Internaţionale de Sisteme Electromecanice şi Energetice SIELMEN 2007, Chişinău, Republica Moldova
Membru al Comitetului Ştiinţific al International Conference on Applied and Theoretical Electrotechnics, ICATE;
Formator Dacia-Renault pentru norme ISO de tolerare.

Publicaţii

Cărți publicate 3
 
 1. Sergiu IVANOV, Modelare şi simulare - sisteme electromecanice şi procese de mediu, Editura UNIVERSITARIA Craiova, ISBN 978-973-742-626-0, 326 pg., 2007;
 2. Alexandru BITOLEANU, Sergiu IVANOV, Mihaela POPESCU, Convertoare statice, Editura Infomed, Craiova, 347 pg., 1997;
 3. Sergiu IVANOV, Reglarea vectorială a sistemelor de acţionare electrică, Tipografia Universităţii din Craiova, 112 pg., 2000.
Lucrări publicate

124

(extras)
 1. Virginia IVANOV, Maria BROJBOIU, Sergiu IVANOV, Experimental System for Monitoring and Diagnosis of a Static Power Converter, Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN 1582-7445, Vol.13, No.2, 2013, pp.113-120.
 2. François BAUDART, Laetitia de VIRON, Sergiu IVANOV, Francis LABRIQUE, Modular control of fault-tolerant permanent magnet synchronous machines with tooth-coil windings, European Journal of Electrical Engineering, ISSN 2103-3641, vol. 16, No. 2/2013, pp. 195-220.
 3. Sergiu IVANOV, Continuous DTC of the Induction Motor, Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 10, no. 4, ISSN 1582-7445, pp. 149-154, 2010. (http://dx.doi.org/10.4316/AECE.2010.04024, e-ISSN: 1844-7600).
 4. Sergiu IVANOV, Francis LABRIQUE, Paul SENTE, Control under Normal and Fault Operation of a PM Synchronous Motor with Physically and Magnetically Decoupled Phases, Electrical Engineering Research Report, Vol. 1, March 2009, University of Naples "Federico II", ISSN 1126-5310, (http://www.eerr.unina.it/?pg=viewpub&bid=21).
 5. Sergiu IVANOV, Francis LABRIQUE, Vincent DEFOSSE, Paul SENTE, Models of the Permanent Magnets Synchronous Machine and Controllers for Simulation of the Faults. Electromotion Jurnal, ISSN 1223 - 057X, Nr. 3, Vol. 15, iulie 2008, pp. 113-120.
 6. Sergiu IVANOV, Damien GRENIER, Francis LABRIQUE, Maria-José RESENDE, Benoît ROBYNS, Online Interactive Lessons on the Principle of the Direct Torque Control of the Induction Machine. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, ISSN 1790-1979, Issue 4, Vol. 5, aprilie 2008, pp. 175-184.
 7. Sophie LABRIQUE, Damien GRENIER, Sergiu IVANOV, Fracis LABRIQUE, Maria-José RESENDE, Benoît ROBYNS, e-Learning en génie électrique: Développement coopératif de ressources pédagogiques multimédia. EDP Sciences Franţa, J3eA (Journal sur l'enseignement des sciences et technologies de l'information et des systèmes), Vol. 5, ISSN 1638-5705 (15 articole/an) http://www.edpsciences.org/articles/j3ea/abs/2006/01/j3ea06070/j3ea06070.html, http://dx.doi.org/10.1051/j3ea:2006021.
 8. Segiu IVANOV, Reduction of the starting losses for the wound rotor induction motor, Buletinul AGIR, ISSN 1224-7928, Anul XVII, nr. 4, oct.-dec. 2012, pp. 125-130, 2012.
 9. Eugen BOBAŞU, Dan POPESCU, Sergiu IVANOV, Robust Control Law Design for a Synchronous Motor Using Feedback Linearization Method, Analele Universităţii din Craiova, Serie Automatică, Calculatoare, Electronică şi Mecatronică, Vol. 7 (34), No. 1, ISSN 1841-0626, pp. 15-20, 2010.
 10. Sergiu IVANOV, Vlad SURU, Classical versus continuous DTC of the induction motor. Analele Universitatii din Craiova, Serie Inginerie electrică, Anul 34, nr.34, vol. II, ISSN 1842-4805, pp. 117-122, 2010.
 11. Sergiu IVANOV , Vladimir RĂSVAN, Eugen BOBAŞU, Dan POPESCU, Florin STÎNGĂ, Virginia IVANOV, Predictive versus vector control of the induction motor, 27th European Conference on Modelling and Simulation, 27-31.05.2013, Ålesund, Norvegia, ISBN: 978-0-9564944-6-7 / ISBN: 978-0-9564944-7-4 (CD) pp. 434-440.
 12. Sergiu IVANOV, Mihai RĂDULESCU, Losseless starting method for the wound rotor induction motor, 26th European Conference on Modelling and Simulation, 29.05-01.06.2012, Koblenz, Germania, ISBN: 978-0-9564944-4-3 / ISBN: 978-0-9564944-5-0 (CD) pp. 187-192, http://dx.doi.org/10.7148/2012.
 13. Sergiu IVANOV, Mihai RĂDULESCU, Reduction of the starting losses of the wound rotor induction machine, 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment OPTIM 2012, May, 24-26, 2012, Braşov, pp. 466-471, ISBN 978-1-4673-1653-8/12/$31.00 2012 IEEE.
 14. Sergiu IVANOV, Vincent DEFOSSE, Francis LABRIQUE, Paul SENTE, Control under Normal and Fault Operation of a PM Synchronous Motor with Physically and Magnetically Decoupled Phases. 19th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, SPEEDAM 2008, 11-13 iunie 2008, Ischia, Italia, ISBN 978-1-4244-1663-9, pp. 878-883.
 15. Sergiu IVANOV, Aurel CÂMPEANU, Alexandru BITOLEANU, Mihaela POPESCU, MATLAB-SIMULINK Library for AC Drives Simulations, International Conference on SIMULATION, 30.09-2.10.1998, University of York, United Kingdom, IEE PEP04570, 424pp., 68 papers, ISBN 0-85296-709-8 & 978-0-85296-709-6, pp. 195-200, 1998.
 16. Sergiu IVANOV, Aurel CÂMPEANU, Alexandru BITOLEANU, Dan TELTEU, Actively Clamped Resonant DC Link Inverter: from Analysis to Experimental Model, The 8th International Power Electronics and Motion Control Conference, PEMC'98, 8-10 September 1998, Prague, Czech Republic, pp. 2.97-2.101, 1998 (EPE).
 17. Sergiu IVANOV, Paul SENTE, Francis LABRIQUE, Vector Control: Building the Missing Link Between a DSP Controller Board and the VSI fed AC Motor, The Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Advanced Electrical Machines, SPEEDAM'98, June 3-5, 1998, Sorrento, Italy, pp. P2.39-P2.44, 1998 (ISI Web of Knowledge prin INSPEC 6189595).
 18. Laetitia DE VIRON, Sergiu IVANOV, François BAUDART, Francis LABRIQUE, Commande modulaire à tolérance de panne d'un actionneur synchrone à aimants permanents, Conférence Électrotechnique Du Futur, 14-15 Décembre 2011, Belfort, Franţa.
 19. Georges IORDANIDIS, Luke BAGNALL, James MORRIS, Sebastien GRAC, Eric CLAIRARDIN, Jean-Charles MARE, Sergiu IVANOV, Francis LABRIQUE, Michel BASSET, Jean-Philippe LAUFFENBURGER, Gaetan POULY, An overview of modelling and simulation activities for an all-electric nose wheel electric system, International Conference on Recent Advances in Aerospace Actuation Systems and Components, 5-7.05.2010, Toulouse, Franţa, ISBN 978-2-87649-060-4, pp. 137-144.
Preşedinte al Comitetului de organizare a Conferinţei Internaţionale de Sisteme Electromecanice şi Energetice SIELMEN 2015, Chişinău, Republica Moldova

Prof.dr.ing. Sonia DEGERATU Sonia DEGERATU
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Analiza, modelarea, testarea şi certificarea materialelor şi sistemelor de izolaţie pentru echipamente electrice;
Materiale şi tehnologii noi;
Tehnologii nepoluante.
Discipline Materiale electrotehnice;
Metode şi procedee tehnologice;
Matériaux électrotechniques et composites;
Tehnologii nepoluante;
Materiale inteligente.
Domenii de interes Materiale inteligente;
Nanomateriale şi nanotehnologii;
Determinarea duratei de viaţă a materialelor şi sistemelor de izolaţie ale echipamentelor electrice.
Membru asociații profesionale Comitetul Naţional Român pentru Comisia Electrotehnică Internaţională (CEI);
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE);
IEEE Dielectrics & Electrical Insulation Society (DEIS);
Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR).
Recunoaştere naţională/ internaţională
 • Medalia "Dragomir Hurmuzescu " acordată de Comitetul Naţional Român pentru Comisia Electrotehnică Internaţională, Bucuresti, 1995;
 • "Diplomă de merit pentru activitatea rodnică şi îndelungată în slujba standardizării internaţionale şi româneşti în domeniul electrotehnicii şi electronicii" acordată de Comitetul Naţional Român pentru Comisia Electrotehnică Internaţională, Bucuresti, 1995.
 • Reviewer:
  • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry;
  • WSEAS Transactions Journal;
  • IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE 2010, Bari, Italia;
  • 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON'09, Porto, Portugalia;
  • 14th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, ICTAC'08, São Pedro, Brazilia;
  • International Conference on Electromechanical and Power Systems SIELMEN 2007, Chişinău, Republica Moldova;
  • 2nd IASME / WSEAS Int.Conf. on CONTINUUM MECHANICS (CM'07), Portoroz (Portorose), Slovenia;
 • Profesor invitat: Compania Bretagne Laser, Franţa (susţinerea prelegerii, pe tema "L'Application des technologies laser dans le traitement des matériaux avancés", Paris 2009;
 • Membru în comitetul ştiinţific, la peste 12 conferinţe internaţionale;
 • Inclus în "Who's Who in Romania".

Date personale

Data nașterii 21 februarie 1955
Locul nașterii Celaru, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 314
Fax 0251 - 435.255
e-mail
sdegeratu @ em.ucv.ro
sonia.degeratu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Mașini electrice
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică (noiembrie 1987 – iunie 1988). Specializarea: Roboţi industriali
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească Întreprinderea Electroputere-Craiova, Fabrica Maşini Electrice Rotative (M.E.R.), 1979 –1982, inginer;
Institutul de Cercetare pentru Motoare, Echipamente Electrice şi Transformatoare (I.C.M.E.T.) Craiova, 1982–1988, Inginer proiectant,
Atelier Proiectare M.E.R. (1982-1986),
Colectiv Cercetare Ştiinţifică pentru Studii, Analize şi Asimilări Materiale, C.S.A.A.M. (format din patru laboratoare de cercetare), Coordonator Laborator Materiale Electroizolante (1987-1989);
I.C.M.E.T.–Craiova, C.S.A.A.M., 1988–1991, Cercetător ştiinţific principal gr. III, Şef colectiv C.S.A.A.M (din 1989).
Experiență didactică Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică, Catedra de Electromecanică, 1991–2004, Şef lucrări;
Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială (Facultatea de Electromecanică), Laboratorul de cercetare Electromecanică, 2004–prezent, Conferenţiar.
Stagii de specialitate Université Jean Monnet, Saint Etienne, Franţa, 1992.
Institut Supérieur Industriel, Bruxelles, Belgia, 1994.
Institut Supérieur des Techniques Avancées, Saint Etienne, L'Université Jean Monnet, Franţa, 1999.
Contracte de cercetare 54 naţionale (la 27 director) şi 3 internaţionale (la 1 director)
(extras)
 1. Cercetari privind stabilirea gradului de contaminare al uleiurilor industriale din transformatoarele de mare putere la care Hidroserv Slatina asigura mentenanta. Proiect 536/28.07.2009. Părţi contractante: SC Hidroserv SA Slatina (beneficiar) şi Universitatea din Craiova (executant). Perioada de derulare: 2009 – 2011. Valoare proiect: 14 000 Euro. Funcţia în cadrul proiectului: Director proiect.
 2. Development of biomimetic design methodology with reverse engineering in cognitive recognition and control of biomimetic robots. Program international 477/27.11.2009, ANCS, PN-II, Modulul 3, Cooperări bilaterale, Turcia (Universitatea Atilim) – Romania (Universitatea din Craiova). Perioada de derulare: 2009 – 2011. Valoarea proiectului: 35 976 Lei. Funcţia în cadrul proiectului: Membru specialist.
 3. Cercetări privind comportarea materialului compozit din care sunt executate pavelele fabricate de S.C. VALVIO PROD SRL. Proiect 55c/09.12.2009. Părţi contractante: S.C. VALVIO PROD SRL (beneficiar) şi Universitatea din Craiova (executant). Perioada de derulare: 2009 – 2011. Valoare proiect: 50 000 Lei. Funcţia în cadrul proiectului: Director proiect.
Alte activităţi

Elaborarea a 10 proceduri de calificare termică a produselor şi echipamentelor electrice, ca unic sau prim autor;
9 produse concepute/realizate şi valorificate în mediul socio-economic;
Proiectarea, experimentarea şi punerea în funcţiune a 9 instalaţii şi dispozitive pentru încercări materiale şi produse;
Participarea la elaborarea a 8 tehnologii noi de fabricatie pentru materiale şi produse;
Participarea la asimilarea a peste 60 de poziţii de materiale, pentru CNE-Cernavodă şi pentru diverse societăţi din ţară;
Amenajarea "Laboratorului de Îmbatrânire Termică Accelerată" din cadrul Colectivului de Cercetare Ştiinţifică pentru Studii, Analize şi Asimilări Materiale, de la ICMET-Craiova (amenajare spaţiu, achiziţie echipamente, punerea lor în funcţiune);
Amenajarea "Laboratorului de materiale" în cadrul Facultăţii de Electromecanică (amenajare spaţiu, achiziţie echipamente, punerea lor în funcţiune);
4 certificate de inovaţie;
Elaborarea de norme şi standarde pentru echipamente electrice;
Calificarea termică a unor produse şi echipamente pentru CNE-Cernavodă.

Publicaţii

Cărți publicate 5
 
 1. Sonia Degeratu, Materiale electrotehnice, Ed. Universitaria Craiova, 2009, ISBN 978-606-510-054-1, 289 pag.
 2. Gabriela Tont, Sonia Degeratu, Dan Gheorghe Tont, Traductoare pentru echipamente de măsurare, Ed. Eurobit, Timisoara, 2008, ISBN 978-973-620-352-7, 285 pag.
 3. Sonia Degeratu, N., G. Bîzdoacă, Aliaje cu memorie a formei. Noţiuni fundamentale, proiectare şi aplicaţii. Ed. Universitaria Craiova, 2003, ISBN 973-8043-343-3, 229 pag.
 4. Sonia Degeratu, Ingineria materialelor. Tipografia Universităţii din Craiova, 2003, 279 pag.
 5. Sonia Degeratu, Doiniţa Bălăşoiu, Tatiana Bălăşoiu, Studiul materialelor. Ed. Economica, Bucureşti, 2000, ISBN 973-99617-1-1, 257 pag.
Lucrări publicate

Manuale de specialitate publicate pe plan local: 4 (3 unic autor, 1 prim autor );
Articole publicate în reviste internaţionale indexate: 8;
Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS: 18;
Articole în proceedings-uri indexate în baze de date internaţionale: 17;
Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute: 30;
Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale: 5;
Lucrări comunicate: 7.

(extras lucrări reprezentative)
 1. Degeratu Sonia, Rotaru P., Manolea Gh., Manolea H.O., Rotaru A., Thermal Characteristics of Ni-Ti SMA (Shape Memory Alloy) Actuators. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150 (Print) 1572-8943 (Online), DOI 10.1007/s10973-009-0215-0, Vol. 97, Number 2 / August, 2009, pp. 695-700.
 2. Degeratu Sonia, Rotaru P., Tont D., Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Tont Gabriela, Evaluation of the Characteristics of a Shape Memory Alloy Spring Actuator, Journal of Computer Science and Control Systems, Vol. 2 , No. 2, 2009, Romania, ISSN-1844-6043, pp. 88-92.
 3. Degeratu Sonia, Rotaru, P., Bizdoaca, N., G., Manolea, H., O., Thermal Characterization and Design of an Actuator based on a Shape Memory Alloy Wire Working Against a Steel Spring. Simpozionul Naţional de Electrotehnică Teoretică SNET'09, 27 noiembrie 2009, Bucureşti, ISSN 2067 – 4147, pp. 168-174.
 4. Degeratu Sonia, Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Diaconi I., Petrisor Anca, DegeratuV., On the Design of a Shape Memory Alloy Spring Actuator Using Thermal Analysis. WSEAS Transactions on Systems Journal, Vol. 7, October 2008, ISSN: 1109-2777, pp. 1006-10015.
 5. Degeratu Sonia, Rotaru P., Manolea H.O., Manolea Gh., Petrisor Anca, Bizdoaca, N., G., Visual Basic Applications for Shape Memory Elements Design Used in Intelligent Systems. Proceedings of 5th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2008, Vol. RA-2, 11-15 May, Madeira, Portugalia, ISBN 978-989-8111-31-9, pp. 207-210.
 6. Degeratu Sonia, Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Diaconi I., Petrisor Anca, DegeratuV., Practical Aspects Regarding the Design of Intelligent Systems Using the Shape Memory Alloy Spring, Proceedings of Wseas International Conference EMESEG, 2008, Heraclion, Crete, Greece, July 22-24, ISSN 1790-2769, 978-960-6766-88-6, pp. 226-231.
 7. Degeratu Sonia, Rotaru P., Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Petropol Gabriela S., Tont D, Evaluation of the Characteristics of a Shape Memory Alloy Cantilever Actuator Using Thermal Analysis, Wseas International Conference on Materials Science (MATERIALS'08), 2008, November 7-9, Bucuresti, Romania, ISSN 1790-2769, ISBN 978-960-474-024-61, pp. 115-120.
 8. Degeratu Sonia, Petrisor Anca, Bizdoaca, N.,G., Some Investigations on Insulation Systems for the Three Phased Induction Motors, Proceedings of IEEE EUROCON 2007, September 9-12, 2007, Warsaw, Poland, IEEE Catalog number 07EX1617C, ISBN 1-4244-0813-X, CD pp. 1879-1883.
 9. Degeratu Sonia, Manolea H., O., Bizdoaca N., G., Shape Memory Elements Design for Intelligent Systems, University Annuars from Oradea - Electrical Engineering Fascicle, May 2007, Oradea , Romania, ISSN-1223-2106, pp. 174-178.
 10. Degeratu Sonia, Bizdoaca, N.,G., Tont Gabriela, Degeratu V. Considérations sur le dimensionnement des plaques composites stratifiées a matrice polymère. Annals of the University of Craiova, Seria Inginerie Electrica, vol 1, No 31, October, 2007, pp. 435-439, ISSN 1842-4805.
 11. Degeratu Sonia, Popescu Mihaela, Bîzdoaca N.G., Aspects Regarding the Performances of a New Insulation System for the 6kV Induction Motors. WSEAS Transactions on Circuits and Systems Journal, Issue 7, Volume 5, July 2006, ISSN 1109 – 2734, pp. 1009-1016.
 12. Degeratu Sonia, Popescu Mihaela, Degeratu V., Exhaustive Method for the Determination of the Phase Rotor Resistance for Asynchronous Motors with Squirrel-Cage Rotor, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, octombrie 2006, Tomul LII (LVI), Electrotehnica, Energetica, Electronica, ISSN 1223-8139, pp. 293-296.
 13. Degeratu, Sonia, Popescu Mihaela, Bizdoaca, N.,G., A Performant Insulation System for the Stator Winding of the 6 kV Induction Motors, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Circuits, Vouliagmeni, Athens, Greece, July 10-12, 2006, ISSN: 1790-5117, pp. 253-257.
 14. Degeratu Sonia, Degeratu B., Popescu Mihaela, Aspects Concerning the Performances of a New Insulation System for Low Voltage Asynchronous Motors. The 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON'06), Paris, France, November 7-10, 2006, IEEE Catalog Number: 06CH37763C, ISSN 1553-572X, ISBN: 1-4244-0136-4, Library of Congress: 1553-572X, pp. 1240-1244.

Prof.dr.ing. Sorin ENACHE Sorin Enache
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Maşini electrice (Convertoare electromecanice);
Măsurători electrice şi electronice;
Compatibilitate electromagnetică;
Echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule.
Discipline Masini electrice (Convertoare electromecanice)
Masurari electrice si electronice
Compatibilitate electromagnetica
Echipamente electrice si electronice pentru autovehicule
Domenii de interes Achiziţii şi prelucrări de date;
Regimuri dinamice.
Membru asociații profesionale Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE);
Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (AGIR);
Asociatia pentru Compatibilitate Electromagnetica din Romania (ACER);
Societatea Romana de Automatica si Informatica Tehnica (SRAIT).

Date personale

Data nașterii 29 aprilie 1966 
Locul nașterii Filiaşi, jud. Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.724, int 327
Fax 0251 - 435.255
e-mail
senache @ em.ucv.ro
sorin.enache @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Mașini electrice
Titlul științific Doctor
Hobby Tenis

Experienţă profesională

Stagii de specialitate Universite Libre de Bruxelles, Bruxelles (Belgia), 1993
ECAM, Bruxelles (Belgia),1994
Universitatea Jean Monnet, Saint Etienne (Franta), 1999
Universitatea Jean Monnet, Saint Etienne (Franta), 2002
Universite de Dijon, Dijon (Franta), 2003
HEI Lille, Lille (Franta), 2004
Universite Chatolique Louvain la Neuve, Louvain la Neuve (Belgia), 2005.
Messier Bugatti, Paris (Franta), 2006
Contracte de cercetare 26 (2 ca director)

Publicaţii

Cărți publicate 17
 
 1. Enache S., Enache M.A. Notiuni fundamentale de masini si micromasini electrice, Editura Universitaria, Craiova, 2008, ISBN 978-606-510-215-6
 2. Enache S. Măsurări electrice şi electronice – Manual universitar pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, Editura Universitaria, Craiova, 2012, ISBN 978-606-14-0372-1
 3. Enache S. Echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule – Manual universitar pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, Editura Universitaria, Craiova, 2012, ISBN 978-606-14-0354-7
 4. Enache S. Compatibilitate electromagnetica – Indrumar de laborator, Editura Universitaria, 2006, ISBN 973-742-395-X
 5. Enache S. Masini electrice speciale, Editura Universitaria, Craiova, 2005, ISBN 973-742-027-6
 6. Enache S., Vlad I. Măsurări electrice şi electronice – Îndrumar de laborator, Editura Universitaria, Craiova, 2012, ISBN 978-606-14-0435-3
 7. Enache S., Vlad I. Maşina de inducţie - Noţiuni fundamentale - Procese dinamice, Editura Universitaria, Craiova, 2002, ISBN 973-8043-122-2
 8. Campeanu A., Cautil I., Vlad I., Enache S. Modelarea şi simularea maşinilor electrice de curent alternativ, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-27-2233-6
 9. Vlad I., Enache S., Alexandru D. Utilizarea metodelor numerice in proiectarea masinilor electrice de tractiune, Editura SITECH, Craiova, 2000, ISBN 973-8025-83-4
 10. Vlad I., Campeanu A., Enache S. Proiectare asistată a maşinilor asincrone - Probleme de optimizare, Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2011, ISBN 978-606-14-0076-8
Lucrări publicate

144

(extras)
 1.  Enache, S., Campeanu, A., Vlad, I., Enache, M.A.: Influence of the filtration circuit parameters of an induction motor drive on stability, 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment OPTIM, 2012, pp. 665 – 670
 2. Enache, S., Campeanu, A.; Vlad, I.; Enache, M.A.: Possibility for analysis of the reluctance synchronous motors dynamic stability, 7th International Symposium Advanced Topics in Electrical Engineering ATEE, Bucuresti, 2011 , pp. 1-6
 3. Enache, S., Bitoleanu, A., Enache, M.A., Dobriceanu, M.: A New Method for Determination of Induction Machine Parameters, IEEE IEMDC 2009, Miami, Florida (USA), May 3-6, 2009, p. 260-265
 4. Enache S., Campeanu A., Vlad I.: Pre-determination of performances in dynamic regime by numerical methods at direct current motors, 19-th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, SPEEDAM 2008, Ischia (Italy), June 11-13, 2008, pp. 317-322
 5. Enache S., Enache M.A., Dobriceanu M., Drighiciu M., Petrisor A.: Motor Parameters Influence on Stability of Drive for Industrial Robot, 5th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics ICINCO 2008, Funchar-Madeira (Portugal), May 11-15, 2008
 6. Enache S., Prejbeanu R., Campeanu A., Vlad I. : Aspects Regarding Simulation of the Saturated Induction Motors Control by the Voltage Inverter Commanded in Current, IEEE Region 8, EUROCON 2007 - The International Conference on "Computer as a Tool", Warsaw (Poland), September 9-12, 2007, p. 1826
 7. Enache S., Vlad I., Enache M.A. : Aspects Regarding Dynamic Regimes of Induction Motors Control by the Stator Flux, IEEE Power Engineering, Energy and Drives, 2007, POWERENG 2007, Setubal (Portugal), April 12-14, 2007, pp. 152-155
 8. Enache S., Campeanu, A., Vlad, I., Enache M. A.: A New Method for Induction Motor Stability Analysis when Supplying at Variable Frequency, Syatems Theory and Scientific Computation (ISTASC'07), Athens (Greece), August 24-26, 2007

As.dr.ing. Vlad SURU VladSuru90x120
Gradul didactic Asistent
Domenii de competență Electronică de putere;
Modelare-simulare MATLAB-SIMULINK;
Grafică pe calculator în MATLAB şi AutoCAD.
Discipline

Grafică asistată de calculator I;

Grafică asistată de calculator II;
Baze de date;
Modelare şi Simulare;
Calitatea Energiei şi Compatibilitate Electromagnetică.

Domenii de interes Electronică;
Electronică de putere;
Filtrare activă;
Acţionări electrice
Membru asociații profesionale Membru al Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania (AGIR);
SRR - Societatea Română de Robotică.

Date personale

Data nașterii 15 noiembrie 1982
Locul nașterii Iaşi, jud. Iaşi
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700 int.309 (cabinet), 306 (laborator)
Fax 0251 - 435.255
e-mail
vsuru @ em.ucv.ro
vlad.suru @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanica, specializarea Roboţi Industriali
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică, Specializarea: Sisteme electromecanice complexe
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență didactică 2012 - Asistent - Facultatea de Inginerie Electrică, departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, Laboratorul de cercetare Acţionări Electrice şi Informatică Industrială

2007 – 2012: preparator, Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, Catedra Acţionări Electrice şi Informatică Industrială, discipline (aplicaţii): Grafică asistată, Baze de date, Modelare şi Simulare, Calitatea Energiei şi Compatibilitate Electromagnetică.

Contracte de cercetare
 1. Proiect POS CCE, OPERAŢIUNEA 2.1.1: PROIECTE DE CERCETARE ÎN PARTENERIAT ÎNTRE UNIVERSITĂŢI/INSTITUTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNTREPRINDERI, SISTEM PENTRU ÎNCĂLZIREA PRIN INDUCTIE CU EFICIENTA ENERGETICA RIDICATA_1, Proiect tip 2, ID 1204, Beneficiar SC INDAELTRAC SRL, CONTRACT DE EXECUTIE SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ ŞI DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ Nr. 258/28.12.2011, durata contractului: 2 ani, Director prof.dr.ing. Popescu Mihaela.
 2. Parteneriat în domenii prioritare PNCDII: Filtre active de generatia a 3-a, 21-010/14.09.2007, perioada 2007- 2010, 3 parteneri, durata contractului: 3 ani.
 3. Comisia Europeană, PC6 STREP AST5-CT2006-030841: DRESS - Distributed and Redundant Electromechanical nose gear Steering System, AST5-CT2006-030841, nivel de finantare 66.000 EUR , PC6, perioada 2006-2009. Parteneri: Messier-Bugatti, Franta; SAAB AB, Suedia; Airbus, Marea Britanie; Messier-Dowty, Franta; Institut Nalional des Sciences Appliquees de Toulouse, Franta; Universite Catholique de Louvain, Belgia; Universitatea din Craiova, Romania; Universite de Haute Alsace, Franta; Budapest University of Technology and Economics, Ungaria; TTTechComputertechnik AG, Austria; Equipaero, Franta; Stridsberg Powertrain AB, Suedia; Institute of Aviation, Polonia, câştigat prin competiţie, Director Universitatea din Craiova: Prof.dr.ing. Sergiu Ivanov, membru în colectiv.

Publicaţii

 Articole publicate în reviste internaționale

9

 
 1. POPESCU MIHAELA, BITOLEANU A., DOBRICEANU M., SURU V., Optimum Control Strategy of Three-Phase Shunt Active Filter System, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 58, October 2009, ISSN 2070-3724, pp.245-250. WASET 2009
 2. A BITOLEANU, Mh POPESCU, V SURU, P-Q Theory and Apparent Power Calculation for Active Filtering, 4th International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters, September 22 – 23, 2011, Suceava, Romania, ISSN 2066 – 835X, pp. 115 – 122. ELS 2011 Suceava
 3. V SURU, A BITOLEANU, Mh POPESCU, M LINCĂ, Optimal Control Design of DC Circuit of a Shunt Active Power Filter, 4th International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters, September 22 – 23, 2011, Suceava, Romania, Buletinul AGIR nr. 4/2011, octombrie-decembrie, pp. 121-128, ISSN-L 1224-7928, ELS 2011 Suceava
 4. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Suru V., Patrascu Alexandra, High performance shunt active power filter, 7th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), 2011, 12-14 May 2011, Bucharest, ISSN: 2068-7966, Print ISBN: 978-1-4577-0507-6, INSPEC Accession Number: 12119022, pp. 1-6, ATEE 2011
 5. Pătrașcu Alexandra, Popescu Mihaela, Suru V., CPC Theory Implementation for Active Filtering and its Limits, 11th International Conference on Applied and Theoretical Electricity, Craiova, Romania, October 2012, Annals of the University of Craiova, Electrical Engineering series, Vol. 36, 2012, pp. 132 – 137, ISSN 1842-4805. ICATE 2012
 6. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., and Suru V., P-Q Theory And Total Active Filtering Compensation Under Distorted Supply Voltages, Buletinul AGIR nr. 3/2012, pp. 367-372, ISSN-L 1224-7928, BDI: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, Online: ISSN 2247-3548. WESC 2012 Suceava
 7. Patrascu Cristina-Alexandra, Popescu Mihaela, and Suru V., Current Decomposition Based On The P-Q Theory Concepts, Buletinul AGIR nr. 3/2012, pp. 373-378, ISSN-L 1224-7928, BDI: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, Online: ISSN 2247-3548. WESC 2012 Suceava
 8. Popescu Mihaela, Bitoleanu A, Suru V., Phase Coordinate System and p-q Theory Based Methods in Active Filtering Implementation, Advances in Electrical and Computer Engineering, Available online: 2013-02-28, Volume 13, Issue 1, Year 2013, pp. 69-74, ISSN: 1582-7445, e-ISSN: 1844-7600, doi:10.4316/AECE.2013.01012 FI: 0,555. AECE 2013
 9. Popescu Mihaela, Bitoleanu A, Suru V., A DSP-Based Implementation of the p-q Theory in Active Power Filtering Under Nonideal Voltage Conditions, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Volume 9 , Issue 2, Digital Object Identifier: 10.1109/TII.2012.2223223 , ISSN 1551-3203, May 2013, pp. 880-889. FI=3.148 IEEE 2013
 Articole publicate în reviste naționale

10

 

1. BITOLEANU A., POPESCU MIHAELA, NASTASOIU FELICIA, SURU V., Current decomposition for active filtering reasons: part 1 - p-q theory and physical components theory, Proceedings of the 14th National Conference Of Electrical Drives, Sept. 25-26, Timisoara, 2008, Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timişoara, Romania, Transaction of Power Engineering, Tom 53(67), ISSN 1582 – 7194, pp. 31-34, 2008. TOM 2008

2. SERGIU IVANOV, VLAD SURU, Simulation of the permanent magnets synchronous machine drive in fault conditions. Analele Universităţii din Craiova, Seria Inginerie Electrică (cod CNCSIS 174, revistă cotată B), Anul 33, nr. 33, 2009, p.82-87, ISSN-1842-4805. 2009

3. BITOLEANU A., POPESCU MIHAELA, SURU V., Some Aspects of p-q Theory for Active Filtering Applications, Annals of the University of Craiova, Electrical Engineering series, No. 34, Vol. II, 2010, ISSN-1842-4805, pag. 30-35.Proceedings CNAE'2010, a XV-a editie, Craiova, 7-8 oct. 2010, ISSN 1842-4805. CNAE 2010

4. LINCĂ M., SURU V., Power Quality in Drive Systems Based on Space-Vector Controled Static Converters and Induction Motors, Annals of the University of Craiova, Serie Electrical engineering, No.34, Vol.II, 2010, ISSN-1842-4805, pp.200-205. CNAE 2010

5. SERGIU IVANOV, VLAD SURU - Classical Versus Continuous Dtc Of The Induction Motor, Annals of the University of Craiova, Serie Electrical engineering, No.34, Vol.II, 2010, ISSN-1842-4805, pp. 117-122. CNAE 2010

6. Mihaela POPESCU, Alexandru BITOLEANU, Constantin Vlad SURU, Time-Domain Based Active Compensation Strategies Under Nonsinusoidal Conditions in Three-Phase Three-Wire Systems, Analele Universitatii Din Craiova - Seria Inginerie electrica, No.35, 2011, ISSN 1842-4805, pp. 19-24. SIELMEN 2011

7. Constantin Vlad SURU, Alexandru BITOLEANU , Design and Performances of Coupling Passive Filters in Three-Phase Shunt Active Power Filters, Analele Universitatii Din Craiova - Seria Inginerie electrica, No.35, 2011, ISSN 1842-4805, pp. 31-38. SIELMEN 2011

8. Alexandra PATRASCU, Mihaela POPESCU , Vlad SURU , The conservative power theory And the active filtering, CNAE 2012, ISSN-L 1224-7928, 4 numere pe an, BDI: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, Online: ISSN 2247-3548. CNAE 2012

9. Cristina Alexandra Pătrașcu, Constantin Vlad Suru, Mircea Dobriceanu, Cpt Application In Active Power Filtering, Annals of The University of Craiova, No 37, 2013, ISSN 1842-4805, pp 78-83. SIELMEN 2013

10. Suru V., Popescu Mihaela, Pătraşcu Alexandra, Using dSPACE in the Shunt Static Compensators Control, Annals of The University of Craiova, No 37, 2013, ISSN 1842-4805, pp 94-99. SIELMEN 2013

 

ARTICOLE PUBLICATE LA CONFERINŢE ŞI SIMPOZIOANE

Internaționale

9

 

1. ALEXANDRU BITOLEANU, MIHAELA POPESCU, MIHAITA LINCA, and VLAD SURU: Energetical Performances of Space-Vector Controled Induction Motors Drive Systems, Proceedings of The 6-th International Conference on Electrical &Power Engineering, October 28-30, 2010, Iasi, Vol. II, pp.245-248. EPE 2010

2. A. BITOLEANU, MH. POPESCU AND V. SURU: p-q Power Theory: Some Theoretical and Practical Aspects, Proceedings of 10th International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation 2010 (ISNCC 2010), pp. 10-15, June 15-18, Lagow, Poland, ISBN 978-1-4244-7894-1. ISNCC 2010

3. ALEXANDRA PĂTRAȘCU, VLAD SURU, The p-q theory and active current under non- sinusoidal conditions, 3rd International Youth Conference on Energetics 2011, July 7-9, Leiria, Portugal, ISBN: 978-1-4577-1494-8. YCE 2011

4. VLAD SURU, ALEXANDRA PĂTRASCU, MIHĂITĂ LINCĂ: Conservative Power Theory Implementation in Shunt Active Power Filtering, XI International School on Nonsinusoidal Currents and compensation, ISNCC 2013, Zielona Gora, Poland. ISNCC 2013

5. MIHAELA POPESCU, A. BITOLEANU, V. SURU: Currents' Physical Components theory implementation in shunt active power filtering for unbalanced loads, XI International School on Nonsinusoidal Currents and compensation, ISNCC 2013, Zielona Gora, Poland. ISNCC 2013

6. CONSTANTIN VLAD SURU, EUGEN SUBTIRELU, MIHĂITĂ LINCĂ, Study of energetic performances of a power static converter with current-source and parallel resonance inverter for induction heating applications, The 8th International Symposium on ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING, May 23-25, 2013, Bucharest, Romania (indexed by IEEE Xplore). ATEE 2013

7. VLAD SURU, ­­MIHAELA POPESCU, ALEXANDRU BITOLEANU, Energetic Performances of Induction Heating Systems with Voltage Resonant Inverter, International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, ISEEE 2013, October 11-13, 2013, Galaţi, România, ISBN 978-1-4799-2441-7. ISEEE 2013

8. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Suru V., Control of the Power in Induction Heating Systems with L-LC Resonant Voltage Source Inverters, 4th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, ISBN 978-1-4799-2441-7. ISEEE 2013

9. VLAD SURU, MIHAELA POPESCU, ALEXANDRA PĂTRAŞCU, Using dSPACE Based System in Active Power Filter Control, 9th International Conference on Electromechanical and Power Systems, SIELMEN 2013, October 17-18, Chișinău, Moldova. SIELMEN 2013

 

ARTICOLE PUBLICATE LA CONFERINŢE ŞI SIMPOZIOANE Naționale

1
  1. SERGIU IVANOV, VLAD SURU, Simplified Continuous DTC for the Induction Motor, 6th Conference on Electrical and Power Engineering, EPE 2010, 28-30 Octombrie 2010, Iaşi, ISBN general: 978-606-13-0079-2, ISBN vol II: 978-606-13-0078-5, pp. II.173-II.176.

EPE 2010