Autentificare

As.dr.ing. Alexandra PĂTRAŞCU aLEXANDRApATRASCU90X120
Gradul didactic Asistent
Domenii de competență Grafică asistată de calculator;
Baze de date;
Convertoare statice.

Discipline

Grafică asistată de calculator;
Baze de date;
Convertoare statice de putere;
Aplicaţii în informatică.
Domenii de interes Filtrarea activă;
Convertoare statice.
Data nașterii 25 decembrie 1985
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 315, 325
Fax 0251 - 435.255
e-mail
apatrascu @ em.ucv.ro
alexandra.patrascu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, specializarea: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, specializarea: Sisteme Electromecanice Complexe
Titlul ştiinţific Doctor ing. (2012), teza de doctorat: „Puteri în curent alternativ nesinusoidal şi aplicaţii în comanda filtrelor active", domeniul: Inginerie Electrică, Universitatea din Craiova,

Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Alexandru Bitoleanu

Experienţă didactică 2012 – prezent – Asistent – Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, Laboratorul de cercetare: Acţionări Electrice.
Lucrări publicate

9

 (extras)

1. Pătrașcu Alexandra, Suru V., The p-q Theory and Active Current Under Non-Sinusoidal Conditions, Proc. of the 3rd International Youth Conference on Energetics, Leiria, Portugal, July 2011.

2. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Suru V., Pătrașcu Alexandra, High Performance Shunt Active Power Filter, The 7th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, Bucharest, May 2011.

3. Pătrașcu Alexandra, Popescu Mihaela, Suru V., CPC Theory Implementation for Active Filtering and its Limits, 11th International Conference on Applied and Theoretical Electricity, Craiova, Romania, Annals of the University of Craiova, Electrical Engineering series, Vol. 36, 2012, pp. 132 – 137, ISSN 1842-4805, October 2012.

4. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Pătrașcu Alexandra, Matlab/Simulink Library for Compensating Current Calculation in Three-Phase Shunt Active Filtering Systems, Proceedings of the 16th National Conference Of Electrical Drives, Suceava, Romania, Buletinul AGIR, No. 4, ISSN-L 1224-7928, pp. 246 – 250, October 2012.

5. Suru V., Pătraşcu Alexandra, Lincă M., Conservative Power Theory Implementation in Shunt Active Power Filtering, 11th Conference – Seminar International School on nonsinusoidal currents and compensation, Zielona Gora, Poland, June 2013.