Autentificare

Prof.dr.ing. Gheorghe MANOLEA Gheorghe Manolea
Gradul didactic Profesor
Funcţii administrative Director Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic CITT
Domenii de competență Acţionări şi automatizări electromecanice;
Proprietate industrială.
Discipline Acţionări electromecanice;
Bazele cercetării creative şi comunicării profesionale - MASTER;
Metodologia cercetării creative – Universitatea Tehnică a Moldovei - MASTER.
Conducător de doctorat Inginerie electrică
Domenii de interes Cercetare-dezvoltare. Transfer tehnologic.
Creativitate.
Membru asociații profesionale Societatea Română de Acţionări Electrice,1990;
Asociaţia Generală a Inginerilor din România(1992)Preşedinte Filiala Dolj (1997);
Societatea de Instalaţii şi Automatizări din România 1996;
International Federation of Inventors Associations IFIA- Geneva,1994;
Asociatia de TELELUCRU 1999;
Asociatia OLTENIA-FRANTA ,membru fondator,Preşedinte din 1997;
Asociaţia pentru protecţia mediului OLTENIA APMO 2004.
Recunoaştere naţională/ internaţională Premii internaţionale
 • Medalia de bronz- Salonul de Invenţii Geneva 2003;
 • Medalia de aur Salonul de invenţii Bruxelles , 2000;
 • Medalia de argint - Salonul de Invenţii Geneva Salonul de Invenţii Bruxelles 1999;
 • Medalia de argint-aurit - Salonul de Invenţii Geneva 1996;
 • Medalia de bronz- Salonul de Invenţii Geneva 1995.
Premii naţionale
 • Ordinul Naţional „PENTRU MERIT" în Grad de „Cavaler" 2002 pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi inventică recunoscută pe plan naţional şi internaţional, conferit prin Decretul Prezidenţial 182/11.03.2002;
 • Medalia de aur: Salonul de Invenţii, Iaşi-1994, 3.- Brevetul nr.131/1995 - Inventator de elita clasa a IV-a, acordat de Comisia de Inventică a Academiei Române.
Titluri onorifice
 • Doctor Honoris Causa Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău
 • Medalia jubiliară - "5o de ani de la înfiinţarea Facultăţii de inginerie mecanică şi electrică " pentru " Colaborare cu Facultatea de Inginerie Mecanică şi electrică la formarea specialiştilor", mai 2007,Universitatea din Petroşani;
 • Diploma de onoare a Municipiului Craiova pentru activitatea ştiintifică şi civică deosebită , octombrie 2003.Consiliul local al Municipiului Craiova.
Membru în Comisii de susţinere a tezelor de doctorat - 33 teze
Conducere de doctorat Inginerie electrică din 2004
Membru Comitetul Tehnic 137 – Echipamente electrice pentru medii potenţial explozive
 • Evaluare peer to peer pentru programe sau proiecte de cercetare internaţionale şi naţionale
 • Evaluator European INTAS ID 6138 din 2000;
 • Evaluator naţional CNCSIS Certificat 766;
 • Evaluator Programul INVENT 2003;
 • Evaluator Programul CALIST;
 • Evaluator PN II.
Ordine, medalii diplome Ordinul Naţional „PENTRU MERIT „ în Grad de „Cavaler" pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi inventică recunoscută pe plan naţional şi internaţional – 2002
Medalii de aur, argint şi bronz la Saloanele de Inventii Geneva, Bruxelles, Iasi, Bucuresti
Medalia jubiliară - "5o de ani de la înfiintarea Facultatii de inginerie mecanică şi electrică " pentru " Colaborare cu Facultatea de Inginerie Mecanică şi electrică la formarea specialiştilor", mai 2007, Universitatea din Petroşani.
Diploma de onoare a Municipiului Craiova pentru activitatea ştiintifica şi civică deosebită, octombrie 2003.Consiliul local al Municipiului Craiova
Proprietate industrială - Brevete de invenţie
 1. Brevete invenţie:
  1. Brevet 80912/1974 Telefon pentru medii cu pericol de atmosfera exploziva;
  2. Brevet 83416/1975 Centrala telefonica pentru retele de comunicatie cu siguranta intrinseca;
  3. Brevet 83672/1975 Metanometru portabil;
  4. Brevet 108887/1994 Modul pentru servicii auto in spatiu redus;
  5. Brevet 115705/2000 Instalatie de sablare pentru lucrari dentare;
  6. Brevet 119752 B1 /2005 –Termostat electronic,cu afisare digitala a temperaturii,in frigidere;
  7. Cerere Brevet de inventie 2002-00312 Sistem de comanda si monitorizare a reteleor de iluminat;
  8. Certificat inovatie 1227/1989 Metoda pentru verificarea dimensionari actionarii si a schemei de comanda electrica a pompelor de evacuare a apelor;
  9. Certificat inovatie 1228/1989 Stand pentru verificarea experimentala a arborelui electric cu masini de curent continuu;
  10. Certificat inovatie 1229/1989 Stand pentru verificarea experimentala a arborelui electric cu motoare asincrone.
 2. Produse omologate in perioada 1992-2007:
  1. Produse omologate care includ software:
   1. PROCOMAND – automat programabil;
   2. PROCOMANDID – automat programabil cu software inclus destinat activitatii didactice;
   3. CROBIL – sistem de contorizare si stocare a informatiilor privind timpii de utilizare a echipamentelor electrice;
   4. MICROAS – sistem de comanda cu microcontroler a ascensoarelor de alimente;
   5. SIR DUNA 2000 – sistem de reglare automata a temperaturii cu microcontroler;
   6. MONIPRES – sistem de automatozare si monitoroizare a preselor pentru incercarea produselor din cauciuc;
   7. AUTOCOMP – sistem de automatizare cu microcontroler a compresoarelor MONIGRIND – system de monitorizare a circulatiei informatiei in sistemul national antigrindica.
   8. MONIPRES – sistem de monitorizare a incercarii produselor din cauciuc;
   9. MONIMAS – sistem de monitorizare a spatiilor de cultura a ciupercilor.
  2. Produse omologate:
   1. ACVAR MICRO – convertor pentru alimentarea motoarelor asincrone trifazate cu frecventa variabila;
   2. ALTVAR 3x3 – variator de tensiune alternativa pentru pornirea motoarelor asincrone trifazate;
   3. DUNA 2000 unitate de incalzire de tip aeroterma;
   4. RELVA – releu de vint – face parte din configuratia motoarelor electrice in constructie antiuexploziva;
   5. ELPROT – dispozitiv pentru evitarea electrocutarii la echipamentele electrocasnica.
Diverse

Hobby: Legende, Istoria invenţiilor, Istoria invenţiilor audio

Rubrici în mass-media în domeniile: creativitate, inovare

Teme preyentate la Radio Craiova

Pagină externă

http://gheorghe.manolea.ro

Date personale

Data nașterii 9 martie 1948
Locul nașterii Comuna Deleni, judeţul Mehedinti
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon Facultate 0251 435 700, interior 315
Mobil 0744 771 432
CITT 0251 534 880
Fax 0251 - 435.255
e-mail
gmanolea @ em.ucv.ro
gheorghe.manolea @ ie.ucv.ro
ghmanolea @ gmail.com
Studii universitare Universitatea din Petroşani Facultatea de Electromecanică Minieră Petroşani, 1970
Studii postuniversitare The Open University - The Open Business School:The Effective Manager,level- professional, 1994-1995
Titlul științific Doctor, Contribuţii privind protecţia antiexplozivă-siguranţă intrinsecă a elementelor de telemecanică şi automatizări,1981-Petroşani.
Activităţi asociative Asociatia Generala a Inginerilor din Romania , membru din 1992,Presedinte Filiala Dolj din 1997, Membru Birou Executiv AGIR din 2001
Asociatia de Telelucru; Sfetcu,N.,Manolea,Gh.,2001,TELELUCRU Inovare,Internet,Oportunitati ,Editura Noul Scris Românesc , ISBN 973-85249-3-8)
International Federation of Inventors Associations IFIA-Geneva
Asociaţia OLTENIA-FRANTA- Preşedinte din 1997
Asociatia pentru Protectia Mediului APMO Oltenia- infiintata in 2004 la initiativa Camerei de Comet si Industrie OLTENIA - vicepresedinte
Stagii de specialitate Cehoslovacia 1974,1975,1976,
SUA 1976,
Franţa 1992,1996,2000,2001,
Belgia 1993,1999,
Italia 1994,Elvetia 1995,1996
Bulgaria 1997,
Republica Moldova 1997. Din 1999 -anual
Ungaria 1998
Anglia 1998
Germania
China
Slovenia
Portugalia
Polonia 2008
Contracte internaţionale
 1. Programme Tempus 144544 TEMPUS 2008 FR JPHES „Develeopmenet de partenariats avec les entreprise en Moldavie „ Coordonator AGROCAMPUS OUEST Institut Superieur des Sciences Agronomiques, Agroalimentaires, Horticole set du Paysage , 65 rue de Saint Brieuc, CS 84215 , FR 84215 Rennes, Perioada 15.01.2009- 14.01.2012, Calitatea- Expert internaţional, 
 2. Proiect Tempus JEP 26091 2005. „ Implementarea Sistemului Instituţional de Asigurare Internă a Calităţii în Instituţiile de Învăţămât Superior din Republica Moldova", Contractor Asociaţia Universitară AGRENA , Rennes, Franţa, Coordonator proiect Academician Ion Boston, Rector Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Perioada 2007, 2008, 2009., Calitatea – Expert independent, 
 3. Proiect PC 6 AST5-CT2006-030841 DRESS - Distributed and Redundant Electromechanical nose gear Steering System, Director proiect – prof.dr.ing. S. Ivanov, Calitatea- membru colectiv, Perioada 2006-2008
 4. e-LEE – eLearning Tools for Electrical Engineering -Program Minerva 109789 –CP-1-2003-1-BE-MINERVA-M. Conducător: Universite Catholique de Louvain – Belgia Parteneri: Hautes Etudes d'Ingenieurs – Lille , Franţa . Instituto Superior Tecnico ,Lisabona,Portugalia. Universitatea din Craiova,Facultatea de Electromecanică. (colaborator) 2003-2005
 Proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
 1. Tehnologie eficienta de exploatare mecanizata a cărbunelui cu banc subminat la minele din Valea Jiului aliniata la performantele înregistrate în tarile UE Contract Program INOVARE
 2. Analiza eficienţei energetice a utilizării acţionărilor cu turaţie variabilă în instalaţiile industriale.Contract nr. 22106/2008 Program PARTENERIATE
 3. Sistem de monitorizare locala si de la distanta a contactelor electrice de curenti intensi, pentru eliminarea avariilor datorate contactului imperfect si cresterea securitatii in alimentarea cu energie. Contract nr: 21-024/18.09.2007 PARTENERIATE
 4. TEHNOPLAT OLTENIA .Platforma de cercetare-inovare interdisciplinara, formare si transfer de cunostinte,Grant CNCSIS 08/15.09.2006, Director Platforma Manolea Gheorghe
 5. Cercetari privind realizarea unui vehicul feroviar inteligent pentru transportul sigur, confortabil si eficient de calatori.Grant CEEX nr.126/2006, Director Manolea Gheorghe , 2006-2008
 6. Biotehnologii inovative pentru obtinerea de alimente functionale pe baza ciupercilor Pleurotus si pregatirea exploatarii industriale , Grant CEEX nr.21/2005 ,Director proiect Manolea ,Gh. , 2005-2007
 7. Cercetari teoretice si experimentale privind telecomanda vocala a sistemelor de actionare a instalatiilor de ridicat folosind tehniici neuro-fuzzy ,Grant CNCSIS nr.17C/2005 ,Tema 12,cod CNCSIS 89, Director proiect Manolea, Gh. Anul 2005,2006,2007
 8. Sistem computerizat pentru controlul si incercarea produselor din cauciuc in vederea evaluarii conformtitatii acestora, Grant CALIST nr.4221/2003, Director proiect Manolea Gh. Colectiv CITT ,Anul 2003-2005
 9. Dezvoltarea,implementarea si certificarea Sistemului de Management al Calitatii conform cu Standardul ISO 9001 :2001 in Centre de cercetare din mediul universitar tehnic.Grant CALIST 4402/2003 ,Responsabil Manolea Gh.,Colectiv CITT ( partener) , Anul 2003,2004
 10. Proiectarea ,implementarea si certificarea sisteului de management al calitatii conform Standardului ISO 9001 în cadrul unei unitati de învaţamint superior,pe un modul cu profil agricol si un modul cu profil electric.GRANT CALIST 2001 Director proiect Manolea Gh.Colectiv :Fac.el-mec,Fac.Horticultura ,CITT Anul 2001,2002,2003
 11. Sisteme de actionare optimale (pierderi minime,soc limitat,continut redus de armonici) telecomandate,pentru poduri rulante. GRANT ANSTI – 2000.Responsabil Manolea Gh. Colectiv CIITT,Fac. el-mec, Fac el-th,Fac.matematica Anul 2000,2001,2002.

......................................................................................

68. Protectia impotriva acumularii sarcinlor periculoase de electricitate statica pe materiale de cauciuc Colectiv: Oprea N;Manolea Gh.Anul: 1971

69. Elaborarea metodelor si perfectionarea evaluari sigurantei circuitelor Colectiv:Manolea Gh;Oprea N.Anul : 1971

70. Verificari si incercari privind asimilarea unei noi serii de aparate antiexplozive Colectiv :Oprea N ,Manolea Gh.Anul 1970

 

Proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale cu agenţi economici
 1. Sistem de încălzire pentru cabina locomotivelor electrice modernizate. Contract E11-2005. Benefeciar SC SOFRONIC SA Craiova. Responsabil Manolea,Gh.Colectiv CITT Anul2005...2008
 2. Sistem de automatizare a actionarii compresoarelor din statiile de pompare gaze naturale. Contract E1/2003 SC PETROMSERVICE SA Craiova. Responsabil Manolea,Gh. Colectiv CITT Anul 2003
 3. Sistem de achizitie si prelucrare a datelor de la instalatia de tractiune pentru ncercarea produselor din cauciuc. Contract E1/2002 , SC RONERA Pitesti Responsabil Manolea Gheorghe Colectiv CITT Anul 2002
 4. Sistem computerizat pentru monitorizarea starilor dintr-un Punct de lansare rachete antigrindina" Contract E4/2001 ,SC ARSENAL SA Ploiesti. Responsabil Manolea Gh. Coilectiv CITT Anul 2001,2002
 5. Sistem computerizat pentru monitorizarea convorbirilor telefonice. Contract E3/2001 SNP Craiova .Responsabil Manolea, Gh. Anul 2001
 6. Automat programabil penbtru comanda unei centrale termice cu 6 module.Contract E1/2001- SC TEHNOROB SA Craiova Responsabil, Manolea,Gh. Colectiv CITT Anul 2001

...........................................................................................................................

19. Releu de presiune pentru motoare electrice în construcţie antiexplozivă,capsulare presurizată Responsabil Manolea Gh. Colectiv Fac. el-th Anul 1983

20. Releu de vînt pentru motoare electrice în construcţie antiexplozivă,capsulare presurizată. Responsabil: Manolea Gheorghe Colectiv Fac el-th Anul 1982

 

Referent teze de doctorat
Nr.crt.

Doctorand/ data susţinerii

Conducător/ Locaţie Tema

1

Vinatoru Ion/ 23.12.1991 Ilias Nicolae Petrosani Sisteme de protectie antigrizutoasa pentru masini Diesel miniere

2

Lelea Nicusor Decizia 5324/15.10.941 Dordea Toma Timisoara Masina de inductie penrru actionarea directa a rotilor de tramvai
3 Modran Liviu Nicolae 04.07.1996 Dordea Toma Timisoara Comportarea masinii sincrone excitate cu magneti permanenti inr-o instalatie aeroelectrica autonoma
4 Tudorancea Mirela noiembrie 1996 Dumitrescu Ioan Ploiesti Sisteme autoamte de achizitie in timp real pentru exploatarea optima a gruprilor hidroenergetice
5 Madescu Gheorghe, 20.09.1996 Dordea Toma Timisoara Model neliniar al masinii de inductie adaptat problemelor de optimizare.
6 Olaru Onisifor 1997 Pop Emil Petrosani Contributii privind analiza si sinteza  sistemelor de reglare cu m.p.p. cu aplicatii in  minerit
7 Zoller Carol 1997 Pasculescu Mihai Petrosani Contributii  la modernizarea aparatelor automate de comutatie de joasa tensiune utlizate in electroenergetica miniera
8 Risteiu Mircea 1997

Pasculescu Mihai
Petrosani

Echipamente electrice si electronice noi cu tipul de protectie siguranta intrinsec
10

Caprar Ion
22.01.1999

Matei Ioan
Petrosani

Contributii privind cresterea gradului de securitate in abatajele minelor grizutoase prin perfectionarea metodelor si mijloacelor de conrol a atmosferei  si a protectiilor aplicate echipamentelor si instalatiilor electrice.
11

Roman Eremia
22.01.1999

Matei Ioan
Petrosani

Contributii privind imbunatatirea protectiei antiscintee a echipamentelor si instalatiilor din minele grizutoase.
12

 

Bele Ioan
17.06.1999

 

 

Seracin Eugen
Timisoara

 

Contributii privind alegerea si optimizarea sistemelor de actionare electrica la metrou.
13

Orban Maria Daniela   18.06.1999

 

Stepanescu Gheorghe
Petrosani

 

Modernizarea actionarilor electromecanice din carierele de lignit in vederea cresterii eficientei lor.

14

 

Fratila Liviu
2000

 

Stepanescu Gheorghe

Realizarea unui sistem de supraveghere , control si convorbire adecvat conditiior din subteranul minelor pentru ridicarea sigurantei in exploatare a echipamentelor electromecanice
15

 

Dan Visalon
26.05.2000

 

 

Tocaci Mihai
Petrosani

 

Conributii la reglarea automata a procesului de macinare-clasar in uzinele de preparare
16

 

Mitran Cecilia Livia
04.05.2001

 

 

Tocaci Mihai Petrosani

 

Contributii privind optimizarea consumulkui de energie al actionarilor electrice din exploatarile miniere
17

 

Popescu George Aurel
18 mai 2002

 

 

Tocaci Mihai
Petrosani

 

Contributii la aplicarea teoriei sonicitatii
18

 

Marc Gheorghe
5 iunie 2002

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Posibilitati de reducere a consumului de energie electrica prin introducerea convertoarelor statice de frecventa
19

 

Gaman Nicolae-Mugurel
20 sept.2002

 

 

Stoichitoiu Anghel
Petrosani

 

Imbunatatirea protectiilor in tractiunea electrica prin realizarea de noi aparate electrice
20

 

Vanci Gheorghe
25 octombrie 2002

 

 

Seracin Eugen
Timisoara

 

Contributii privind sistemele de actionare electrica cu masini cu reluctanta variabila
21

 

Pavel Alexandru
12.12.2002

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Compensarea regimului deformant introdus in retelele electrice ale instalatiilor de extractie actionate cu motor de current continuu si convertor
22

 

Popescu Marius
24.01.2003

 

 

Degeratu Profir
Craiova

 

Optimizari in instalatiile  de climatizare utilizate in incinte  cu degajari de nocivitati
23

 

Tolescu Silviu
04.07.2003

 

 

Degeratu
Profir
Petrosani

 

Modernizarea circuitelor  secundare din statiile de transformare si distributie in exploatarile miniere la zi
24

 

Lupu Lucian
09.07.2004

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Conducerea sistemelor de alimentare şi distribuţie a energiei electrice în uzinele de preparare a cărbunelui, în vederea ridicării fiabilităţii în funcţionare şi reducerii pierderilor de energie electrică
25

 

Berca Gheorghe
09.07.2004

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Contributii la modernizarea metodelor de incercare a echipamentelor electrice de comutatie de putere utilizate in electroenergetica miniera
26

 

Novac Alexandru
Septembrie 2004

 

 

Degeratu Profir
Craiova

 

Conducerea digitală a acţionărlor cu motor asincron
27

 

Giurgiu Valentin-Daniel
09 dec 2004

 

 

Seracin Eugen
Timisoara

 

Contribuţii privind studiul regimurilor  tranzitorii la acţionările electrice cu maşini de curent  alternativ
28

 

Ionescu Jana
Decembrie 2005

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Perfectionarea si modernizarea tipurilor de protectie aplicate echipamenteleor electrice destinate mediilor explozive
29

 

Ghicioi Emil
Decembrie 2005

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Studiul si dezvoltarea metodelor de diagnostocare a explozoarelor miniere utilizte la initierea pe cale electrica a materiilor explozive de uz civil
30

 

Marinescu Sabin
Decembrie 2005

 

 

Degeratu Profir
Craiova

 

Contributii privind aprecierea calităţii energiei electrice din reţelele  de alimentare a sistemelor de acţionare electrică
31

 

Iancu Dorin
martie 2006

 

 

Tocaci Mihai
Petrosani

 

Contriburtii privind metode si tehnici de detectare autoamta a paramerilor caracteristici regimurilor polunate, generate de susrsele  radioacative
32

 

Simionescu Nicoleta
30 mai 2007

 

 

Pasculescu Mihai
Petrosani

 

Contribuţii la îmbunătăţirea parametrilor tehnologici de transport ai materialelor pe benzi
33

 

Pasculescu Dragos
16 iunie 2007

 

Stoichitoiu Anghel Petrosani

Utlizarea sistemelor electronice programabile in realizarea echipamentelor electrice specifice industriei miniere
34

 

Chirigiu Gabriela
Iulie 2007

 

 

Ilias Nicolae
Petrosani

 

Perfecţionarea metodelor de asigurare a securităţii la utilizarea energiei electrice
35

 

Liviu Bajan
05.11.2008

 

 

Seracin Eugen
Timisoara

 

Sisteme de conducere cu reglaj vectorial fără fir şi fără traductoare pentru mărimi mecanice, destinate acţionărilor electrice cu maşini de curent alternativ

Publicaţii

Publicaţii

Cărţi publicate - 10

Manuale didactice - 27

Articole publicate în reviste de specialitate - 39

Lucrări publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice - 27

Lucrări publicate în volumele Conferinţei Naţionale de Acţionări Electrice CNAE - 18

Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi Republica Moldova - 40

Comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale - 27

Conferinţe, comunicări, rubrici mass-media în domeniile: inovare, managementul cercetării, managementul calităţii, sisteme de acţionare electromecanică

 Sinteza activităţii

1. Lucrări în edituri - 8

2. Manuale de specialitate pentru învăţământul superior - 25

2.1. Manuale didactice - 9

2.2. Culegeri de probleme - 4

2.3. Îndrumare de proiectare - 2

2.4. Îndrumare de laborator - 8

2.5. Lucrări cu caracter metodic - 2

3. Articole publicate în reviste de specialitate - 39

3.1. Reviste cu circulaţie internaţională - 14

3.2. Reviste de specialitate din ţară - 25

4. Articole publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale - 27

4.1. Organizate în România - 21

4.2. Organizate în străinătate - 6

5. Articole publicate in volumele Conferintei Nationale de Actionari Electrice CNAE - 18

6. Articole publicate in volumele unor manifestari stiintifice nationale si Republica Moldova - 40

7. Comunicari la manifestari stiintifice nationale - 27

8. Proprietate industriala si proprietate intelectuala - 24

8.1. Invenţii, Inovaţii - 10

8.2. Produse omologate în perioada 1992-2007 - 14

9. Contracte internaţionale - 2

10. Contracte naţionale - 67

11. Contracte cu agenţi economici - 20

12. Conferinte,comunicari ,rubrici mass-media in domeniile: creativitate, inovare, managementul cercetarii, managementul calitatii, sisteme de actionare electromecanica -22

12.1. Conferinte sustinute in strainatate sau international - 9

12.2. Conferinte in tara - 18

12.3. Rubrici mass-media - 5

13. Referent teze de doctorat - 33

14. Membru asociatii profesionale si umanitare - 5

15. Recunoastere din partea comunitatii stiintifice

15.1. Premii internationale - 5

15.2. Premii nationale - 3

15.3. Titluri onorifice - 2

15.4. Referent teze de doctorat - 33

15.5. Conducere de doctorat - 1

15.6. Membru in Comitete tehnice - 1

15.7. Evaluator in Programe de cercetare - 5