Autentificare

Ş.l.dr.ing. Laurenţiu ALBOTEANU Laurentiu Alboteanu
Gradul didactic Şef lucrări
Domenii de competență Acţionări electromecanice;
Sisteme fotovoltaice;
Sisteme de acţionare electromecanică.
Discipline Maşini şi instalaţii hiodropneumatice;
Instalaţii de climatizare;
Aplicaţii în informatică.
Domenii de interes Surse regenerabile de energie;
Hidraulică şi climatizare;
Acţionări electromecanice.
Membru asociații profesionale Membru al Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania (AGIR);
Societatea Română de Robotică (SRR).

Date personale

Data nașterii 10 septembrie, 1980
Locul nașterii Leu, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 314
Fax 0251 - 435.255
e-mail
lalboteanu @ em.ucv.ro
laurentiu.alboteanu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electromecanică Specializarea Electromecanică (1999-2004)
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electromecanică Master – Sisteme Electromecanice Complexe (2004-2006)
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Stagii de specialitate Franţa, Universitatea Catolică Lille, Hautes Etudes d'Ingenieurs, Program Socrates Erasmus, 2004.
Belgia, Universitatea Catolică Louvain, Ecole Polytechnique de Louvain, Program POSDRU, 2012.
Contracte de cercetare 18 contracte de cercetare din care la 4 director sau responsabil de tema

Publicaţii

Cărți publicate 3
 

1. Alboteanu L., Sisteme fotovoltaice autonome performante, Ed. Universitaria Craiova, 2013, ISBN 987-606-14-0618-0;
2. Alboteanu L. Instalaţii de climatizare. Manual universitar pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, Ed. Universitaria Craiova, 2012, ISBN 987-606-14-0352-3;
3. Manolea Gh., Alboteanu L. Acţionări electrice. Manual universitar pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, Ed. Universitaria Craiova 2012, ISBN987-606-14-0411-7.

Lucrări publicate

40 lucrări plublicate din care:
- articole indexate în BDI -3;
- articole publicate în reviste cotate ISI- 4;
- patent indexat ISI WEB of Knowlege: 1;
- articole publicate în reviste cotate CNCSIS categoria B+ - 6;
- articole publicate în reviste cotate CNCSIS categoria B - 7;
- articole publicate în reviste cotate CNCSIS categoria C - 7;
- articole în extenso, apărute în volamele principalelor conferinţe internaţionale de specialitate -7;
- articole în extenso, apărute în volamele principalelor conferinţe naţionale de specialitate -6;

(extras)

1. Alboteanu L., Manolea Gh., Fl. Ravigan, Employement of photovoltaic energy for lighting vehicle railways, Proccedings of the 1st WSEAS International Conference on, Climate Changes, Global Warning, Bucharest, 2008, pp.104-110, ISBN 978-960-373-023-9;
2. Alboteanu L., Ivanov S., Manolea Gh., Modelling and simulation of a stand-alone photovoltaic system, Proccedings of the 8th WSEAS International Conference on Power Systems, Santander, Spain, 2008, pp.189-193, ISBN 978-960-373-006-2;
3. Alboteanu L., Novac Al., Manolea Gh., Parameters monitoring of Stand Alone Photovoltaic System , Analele Universitaţii din Craiova, Seria Inginerie Electrică, Anul 33, nr. 33, 2009, pp. 78-81, ISSN 1842-4805.
4. Alboteanu L., Ravigan Fl., Gh. Manolea, Metods of modeling for photovoltaic cells, Analele Universitatii din Craiova, Seria Inginerie Electrica, Anul 32, nr. 32, 2008, pp. 140-144, ISBN 978-606-410-231-6.
5. Alboteanu L., Nova Al., Ravigan Fl., Gh. Manolea, Automation and supervision for orientation of the autonomous photovoltaic panels, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul LIV, 2008, pp.473-478, ISSN 1223-8139.
6. Alboteanu L., Manolea Gh., Ravigan Fl., Nour A., Strategy Of control For Solar Panels Possitioning Systems, Annals of the University of Petrosani, Electrical Engineering, vol. 9, 2007, ISSN 1343-8418, pp. 347-363.
7. Alboteanu L, Energy efficiency of stand alone photovoltaic systems used in electrical drive for positioning ramps of anti hail missile; Proc. of the 3rd International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, ISEEE 2010, Galati, Romania, sept. 16-18, 2010, ISBN 978-1-4244-8407-2, pp. 303-307.
8. Alboteanu L, Constantin Sulea, Gheorghe Manolea, Innovative Technologies for Romanian Anti-hail System, WSEAS TRANSACTIONS on POWER SYSTEMS, ISSN: 1790-5060, Issue 4, Volume 5, October 2010, pp. 297-308.
9. Alboteanu L, Increase efficiency of stand alone photovoltaic systems by reducing temperature of cells, Annals of the "Constantin Brancusi" University of Targu Jiu, Engineering series, issue 3/ 2011, ISSN 1842-4856, pp. 15-25, "Academica Brancusi" Publisher.
10. Alboteanu L, Florin Ocoleanu, Aida Bulucea, Cooling System for Photovoltaic Module, Recent Researches in Environmental and Geological Sciences, Procc. on the 7th WSEAS International Conference on Energy and Environment (EE '12), Kos Island, Greece, July 14-17, 2012, ISBN: 978-1-61804-110-4, pp. 133-138.

Materiale didactice

2

 

1. Manolea Gheorghe, Drighiciu Mircea, Boteanu Niculae, Ravigan Florin, Alboteanu Laurenţiu - Acţionări electromecanice. Tehnici experimentale de laborator. Reprografia Universităţii din Craiova 2005;
2. Degeratu Sonia, Alboteanu Laurenţiu – Ştiinţa şi ingineria materialelor. Îndrumar de laborator. Tipografia Universităţii din Craiova, 2010.