Autentificare

Ş.l.dr.ing. Florin RAVIGAN Florin Ravigan
Gradul didactic Şef lucrări
Domenii de competență Sisteme de actionare electromecanica;
Utilaje si tehnologii neconventionale;
Linii flexibile şi roboţi;
Programarea calculatoarelor.
Discipline Utillaje si tehnologii neconventionale;
Mecanisme speciale si transmisii mecanice pentru roboti industriali.
Domenii de interes Tehnologiile neconventionale si materiale inteligente;
Sisteme de conducere a robotilor;
Programarea calculatoarelor(Visual Basic, Java, PHP).
Membru asociații profesionale SRR;
AGIR;
SRAIT.

Date personale

Data nașterii ianuarie 1975
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 316
Fax 0251 - 435.255
e-mail
ravigan @ em.ucv.ro
florin.ravigan @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electromecanica Specializarea Roboti industriali (1995-2000)
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electromecanica Master – Sisteme electromecanice performante
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Contracte de cercetare 14
 
 1. Contract nr.4/2001 Sistem computerizat pentru monitorizarea stărilor si comenzilor dintr-un punct de lansare rachete antigrindină si a comunicaţiilor dintre Punctul de comanda si punctul de lansare Beneficiar SC ARSENAL SA Sucursala Ploieşti;
 2. Contract 575/2000/2001 Sisteme autonome automatizate, surse de alimentare cu energie electrică a consumatorilor serviciilor antigrindină;
 3. Contract CET2 Craiova/2001/2002 Sistem automat pentru comanda reţelelor de iluminat din incinte industriale;
 4. Contract ANSTI nr.575/2000/2001 Sisteme autonome automatizate Surse de alimentare cu energie electrică a consumatorilor din sistemul antigrindină folosind energia solară şi eoliană ;
 5. e-Learning Tools for Electrical Engineering - Contract Minerva 109789-CP-1-2003-1-BE-MINERVA-M 2003-2005.Responsabil pentru România: Conf.dr.ing.Ivanov Sergiu ;
 6. Cercetări teoretice si experimentale privind telecomanda vocala a sistemelor de actionare a instalatiilor de ridicat folosind tehnici neuro-fuzzy ,Grant CNCSIS nr.17C/2005 , Tema 12,cod CNCSIS 89 Director: Prof.univ.dr.ing.Manolea Gh. ;
 7. Mediu de cultura a ciupercilor din genul Pleurotus in vederea obtinerii unui aliment functional. CEEX AGRAL 21/2005 Director: Prof.univ.dr.ing.Manolea Gh.;
 8. Cercetări privind realizarea unui vehicul feroviar inteligent pentru transportul sigur, confortabil şi eficient de călători CEEX-M1-C2- 3128 Director: Prof.univ.dr.ing.Manolea Gh. ;
 9. Controlul si Integrarea Tehnologica a Materialelor si Structurilor Inteligente. CEEX-M1-C2- 650. Director: Prof.dr.ing.Bîzdoacă Nicu ;
 10. Studiu de specialitate privind constructia contactelor electrice demontabile pentru curenti intensi si analiza privind monitorizarea locala si de la distanta a temperaturii contactelor electrice. Stabilirea si analiza solutiei tehnice de monitorizare locala si de la distanta a contactelor electrice.PNCDII Program 4 Parteneriate 2008-2010(ICMET Craiova) ;
 11. Cercetari privind utilizarea retelelor Petri pentru conducerea structurilor robotizate flexibile. Director proiect: Drighiciu Mircea-Adrian

Publicaţii

Cărți publicate 2
 
 1. Ravigan Florin, Manolea Gheorghe, Novac Alexandru, Drighiciu Mircea - Actionari electromecanice. Comanda automata secventiala. Reprografia Universitatii din Craiova 2003
 2. Manolea Gh., Drighiciu M., Boteanu N., Ravigan Fl., Alboteanu L. -Tehnici experimentale de laborator, Tipografia Universitatii din Craiova, 2005;
Lucrări publicate

33

(extras lucrări reprezentative)
 1. Ravigan Florin, Petrisor Anca - The Remote Control Of Industrial Processes Using The Mobile Phone Network. 15th International Conference Of Control Systems And Computer Science Bucharest May 25-27, 2005;
 2. Ravigan Florin, Manolea Gheorghe, Boteanu Niculae - Remote control of robots using the Internet. Acta Electrotehnica CNAE Cluj-Napoca,2004;
 3. A.Petrisor, S.Degeratu, F.Ravigan, D.Coman, D.Cazacu - Circular Scanning Approach for Robot State Representation . Buletinul Stiintific Al Universitatii Politehnica din Timisoara. Seria Automatica si Calculatoare,2006;
 4. Gh.Manolea, C.Nedelcut, AlNovac, F.Ravigan, L.Alboteanu - The Automation and Supervision Of the Cultivation Medium for Pleurotus Genus Mushroom. Analele Universitatii din Craiova - Biologie, Horticultura. Ingineria mediului,2006;
 5. C. Nedelcuţ, Al. Novac, Gh. Manolea, Fl. Ravigan, L. Alboteanu, Automatizarea şi monitorizarea mediului de culttură a produselor horticole aliment funcţional. Buletinul Inst. Politehnic din Iasi-electrotehnica, energetica, electronica. Buletinul Institutului Politehnic Iaşi- Fasc.Electrotehnică, Energetică, Electronică - EPE 2006;
 6. Anca Petrisor, Daniela Coman, Florin Ravigan, Mihaela Florescu - Evolution study of a walking robot in uncertain environments using ""three legs robot"" application. The 3rd International Conference of Robotics.Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Fascicula 7B, 2006 ISBN 1011-2855;
 7. L. Alboteanu, Fl. Ravigan, Gh. Manolea Modele virtuale pentru educaţie în domeniul comenzilor secvenţiale. Buletinul Inst. Politehnic din Iasi-stiinte socio-umane-EPE,2006;
 8. Manolea Gh., Alboteanu L., Nedelcut C., Ravigan F., Mătuşa R. Comanda optimală a sistemelor de poziţionare cu m.c.c. cu pierderi minime de energie. Buletinul AGIR 2006;
 9. L. Alboteanu, Fl. Ravigan, C. Nedelcuţ, Gh. Manolea Monitorizarea circulaţiei energiei de la panouri solare la cconsumatori cu priorităţi ierarhizate.Buletinul AGIR 2006;
 10. Gh.Manolea, Al.Novac, C.Nedelcuţ, F.Ravigan, L.Alboteanu - Smart Solutions for Bridge Crane Remote Control. Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti 2006, Seria Tehnică;
 11. Laurentiu Alboteanu, Gheorghe Manolea, Florin Ravigan, Positioning Systems For Solar Panels Placed In Isolated Areas. Analele Universitatii din Craiova -inginerie electrica ICATE-2006;
 12. Gheorghe Manolea, Alexandru Novac, Cătălin Nedelcuţ, Florin Ravigan, Dan Chintescu - Comanda automată secvenţială a acţionărilor electromecanice. Electrotehnica, Electronica, Automatica, Vol.52,Nr.3/2004;
 13. Anca Petrisor, Sonia Degeratu, Florin Ravigan, Daniela Coman-About the robot state in local and recent space. The 7th international conference of tehnical informatics, Timisoara 2006;
 14. Petrisor Anca, Drighiciu Adrian, Bîzdoacă Nicu, Rosca Daniela, Popescu Marius, Ravigan Florin - The Mathematical Model Of A Walking Robot With Four Free Joints. Proceedings of RAAD 2005, 14th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD Bucharest May 26-28, 2005;
 15. Gheorghe Manolea, Niculae Boteanu, Florin Ravigan - Mediu de simulare a programarii robotilor industriali. Universitaria Ropet, Petrosani 2002;
 16. Gheorghe Manolea, Eric Vultagio, Alexandru Novac, Florin Ravigan - Systeme d'acquisition et traitment automatique des donnes qui sont ete obtenues sur l'essai du moteur electrique asynchrone ICATE, Craiova 2002;
 17. Manolea Gheoghe, Ravigan Florin - The optimal command for the servosystem's position in minimal time. CNAE, Galati 2002;
 18. Manolea Gheorghe, Drighiciu Adrian, Novac Alexandru, Ravigan Florin - Studiul comenzilor secventiale a actionarilor electromecanice pe modele virtuale. Universitaria Ropet, Petrosani,2001;
 19. Manolea Gheoghe,Ravigan Florin - Educaţia inginerească pe modele virtuale. SIELMEN, Chişinău,2001;
 20. Laurentiu ALBOTEANU, Gheorghe MANOLEA ,Florin RAVIGAN, Adrian NOUR - STRATEGIES OF CONTROL FOR SOLAR PANELS POSITIONING SYSTEMS. Ropet Petroşani 2007, Annals of the University of Petroşani, Mechanical Engineering;
 21. Florin Ravigan, Laurenţiu Alboteanu, Cătălin Nedelcuţ, Gheorghe Manolea, Graphic interfaces for automation of horticultural products culture areas . Sielmen 2007;
 22. Boteanu Niculae, Gavrilă Marin, Ravigan Florin - Modelisation de l'asservissement de position pour l'instalation de levage - Sielmen Chisinau 2007;
 23. Florin RAVIGAN, Laurentiu ALBOTEANU, Gheorghe MANOLEA - The Design Of A Magnetorheological Controller. The Second International Symposium On Electrical And Electronics Engineering - ISEEE Galati 2008;
 24. Florin Ravigan, Anca Petrisor, Niculae Boteanu, Cristian Vladu, The Controlled Damping of Viibrations for Robotics. Buletin of the Transilvania University of Brasov.The 4th International Conference of Robotics. Brasov 2008.;
 25. Laurenţiu Alboteanu, Alexandru Novac, Florin Ravigan, Gheorghe Manolea, Automatic System for Orientation of the Autonomous Photovoltaic Panels.Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara, CNAE 2008, Timisoara;
 26. Laurenţiu Alboteanu, Alexandru Novac, Florin Ravigan, Gheorghe Manolea, Automation and Supervision For Orientation of the Autonomous Photovoltaic Panels. Buletinul Institutului Politehnic Iași- Fasc.Electrotehnică, Energetică, Electronică - EPE 2008;
 27. Laurenţiu Alboteanu, Dan Alboteanu, Florin Ravigan, Gheorghe Manolea, Cercetări privind alimentarea staţiilor antigrindină de la panouri fotovoltaice.Buletinul AGIR, nr.4, 2008;
 28. Niculae Boteanu, Marius Popescu, Florin Ravigan- Optimal Control by Energy Criterion of Driving Systems.Procedings of the 10th WSEAS International Conferenceon Mathematichal and Computational Methods in Science and Engineering(MACMESE)2008;
 29. Florin Ravigan, Niculae Boteanu - THE DESIGN OF A MAGNETORHEOLOGICAL CONTROLLER. 9th International Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE,Analele Universității din Craiova, Seria Inginerie Electrică, 2008;
 30. Florin Ravigan, Anca Petrisor, Niculae Boteanu - Magnetorheological Actuator With Pwm Control Modelled Using Simhydraulics. Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara, CNAE 2008, Timisoara;
 31. Florin Ravigan, Alexandru Novac, Laurentiu Alboteanu, Serghie Vlasie, Marian Duta, Remote Moniitoring of Temperatures in an Electric Cell. 9th International Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE,Analele Universității din Craiova, Seria Inginerie Electrică, 2008;
 32. Cristian Vladu, Florin Ravigan- Magnetorheological Actuator With Pwm Control Modelled Using Simhydraulics. Proceedings of the RAAD 2009 18th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region May 25-27, 2009, Brasov, Romania;
 33. Laurenţiu Alboteanu, Florin Ravigan, Gheorghe Manolea-Employment of photovoltaic energy for lighting vehicle railways.Procedings of 1st WSEAS International Conference on Urban Rehabilitation and Sustenability(URES2008), Bucuresti 2008