Autentificare

Conf.dr.ing. Daniel Cristian CISMARU Daniel Cismaru
Gradul didactic Conferenţiar
Domenii de competență Tracţiune electrică;
Limbaje de programare;
Proiectare si fabricaţie asistata;
Modelare si simulare numerică;
Matematică
Discipline Produse software;
Transport durabil;
Proiectarea si fabricaţie asistată;
Limbaje de programare.
Domenii de interes Modelarea şi simularea funcţionării echipamentelor electromecanice;
Metode şi modele de conversie statică a energiei electrice cu aplicaţii în tracţiunea electrică;
Utilitare software matematice;
Utilitare software de proiectare si fabricaţie asistata.
Membru asociații profesionale Membru in Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (AGIR);
Asociaţia Inginerilor Feroviari din Romania (AIFR).

Date personale

Data nașterii 22 iunie 1969
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 313
Fax 0251 - 435.255
e-mail
dcismaru @ em.ucv.ro
daniel.cismaru @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnica, Specializarea: Acţionări Electrice(1993)
Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematica-Informatica, Specializarea: Matematica (1996)
Titlul științific Dr.ing (2003) în domeniul "Inginerie electrică" obţinut la Universitatea din Craiova, Titlul tezei: Modelarea si simularea acţionărilor cu motoare asincrone specifice trenurilor de mare viteza. Conducător: Prof.dr.ing. Degeratu Profir

Experienţă profesională

Stagii de specialitate 2000 Cercetator invitat Université Catolique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia
Contracte de cercetare Membru în colectivele a 10 contracte de cercetare

Publicaţii

Cărți publicate 8
 
 1. Cismaru D.C , Nicola D.A., Manolea Gh. (2009), Locomotive Electrice. Rame şi Trenuri Electrice, 326pg ,Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-606-530-190-0
 2. Nicola D.A., Cismaru D.C. (2006) Tracţiune electrică. Fenomene. Modele. Soluţii. 624 pg., Ed. Sitech, Craiova, ISBN 973-746-291-2
 3. Nicola D.A.,Cismaru D.C. (2001) Bazele tracţiunii electrice, Vol.II, 620 pg. Ed. Sitech, Craiova, ISBN 973-657-129-7
 4. Nicola D.A.,Cismaru D.C (1998) Bazele tracţiunii electrice, Vol I, 310 pg. Ed. Sitech, Craiova, ISBN 973-9346-63-4
Lucrări publicate

50

 
 1. Daniel Cristian CISMARU, Doru Adrian NICOLA, Gheorghe MANOLEA, Mircea Adrian DRIGHICIU, Simulation of Electric Vehicles Movement, Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines, Venice, Italy, November 21-23, 2007, ISBN: 978-960-6766-18-3, ISSN: 1790-5117, pp.74-78
 2. Daniel Cristian CISMARU, Doru Adrian NICOLA, Gheorghe MANOLEA, Mircea Adrian DRIGHICIU, Modelling and Simulation of Locomotives with Traction Induction Motors and Three Levels Converters, Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, Athens, Greece, August 24-26, 2007, ISBN: 978-960-8457-98-0,ISSN: 1790-5117, pp.175-179
 3. Daniel Cristian CISMARU, Cornelia Aida BULUCEA, Doru Adrian NICOLA, Gheorghe MANOLEA, Mircea Adrian DRIGHICIU, Exergetical Performance Analysis of Railway Transportation Systems with Three Levels Converters, Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on URBAN REHABILITATION AND SUSTAINABILITY (URES'08), Bucharest, Romania, November 7-9, 2008, ISSN: 1790-5095, ISBN: 978-960-474-023-9,pp.130-136
 4. Daniel Cristian CISMARU, Doru Adrian NICOLA, Gheorghe MANOLEA, Mircea Adrian DRIGHICIU, Cornelia Aida BULUCEA, Mathematical Models of High-Speed Trains Movement, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, ISSN: 1109-2734, Issue 2, Volume 7, February 2008, pp.67-74
 5. Daniel Cristian CISMARU, Doru Adrian NICOLA, Cornelia Aida BULUCEA, Gheorghe MANOLEA, Gabriela Mihaela CISMARU, Achieved Energy Assessment and Modeling of Railway Transportation Systems with Three Levels Converters, INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT 2008, ISSN: 1109-9577, Issue 1, Volume 2, 2008, pp.73-82,
 6. Daniel Cristian CISMARU, Doru Adrian NICOLA, Simulink Library of High-Speed Trains Control, Analele Universităţii din Craiova, Seria: Inginerie Electrică, nr32/2008,, ISSN 1842-4805, pp.316-321.
 7. Daniel Cristian CISMARU, Doru Adrian NICOLA, Modelling and Simulation of Line–Side Converters Used in High Speed Trains, Acta Electrotehnica, Volume 44, Number 3/2004, ISSN 1224-2497, pp.85-91.
Manuale didactice

2

 
 1. Cismaru D.C., Nicola, D.A.,, Tracţiune electrică. Îndrumar de laborator, Tipografia Universităţii din Craiova, 123 pg., 2009
 2. Jelev. M., Stefanescu N., Cismaru D.C., Sirbu M., Vehicule electrice. Îndrumar de laborator, Reprografia Universităţii din Craiova, 139 pg., 1997