Autentificare

Conf.dr.ing. Niculae BOTEANU Niculae Boteanu
Gradul didactic Conferenţiar
Domenii de competență Sisteme flexibile de fabricatie;
Transport uzinal;
Discipline Instalatii de ridicat si transportat;
Linii de fabricatie si roboti;
Tehnologii si echipamente pentru asigurarea calitatii mediului.
Domenii de interes Echipamaente pentru protectia mediului;
Instalatii de transport de agrement.
Membru asociații profesionale Asociatia Generală a Inginerilor din Romania (AGIR), (1992);
Asociatia Romana de Robotica, (2000);
Membru al Societatii Romane de Automatica si Informatica Tehnica - SRAIT (2001);
Societatea de Instalatii Electrice si Automatizari din Romania (1994).

Date personale

Data nașterii 15 aprilie 1955
Locul nașterii Câmpulung, Judeţul Argeş
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 316
Fax 0251 - 435.255
e-mail
nboteanu @ em.ucv.ro
niculae.boteanu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, 1981
Titlul științific Doctor, Titlul tezei: Comanda optimala a instalaţiilor de transport continuu cu bandă, 2003 Petroşani

Experienţă profesională

Stagii de specialitate L' universite Saint Ettienne, Franta, 1992;
L' ECAM Bruxelles, Franta, 1993;
Universite Catholique de Louvain, Belgia, 1999.
Contracte de cercetare 26
 
 1. Cercetǎri teoretice şi experimentale privind telecomanda vocalǎ a sistemelor de acţionare a instalatiilor de ridicat folosind tehnici neuro-fuzzy, Grant CNCSIS 17C/2004, membru
 2. Sistem de monitorizare on-line a forţelor axiale din transformatoarele de putere, Grant CALIST 5210/2004, responsabil
 3. Sistem automat de măsurare şi control a mărimilor geometrice folosind senzorica laser, Grant CALIST 4208/2003, ,responsabil
 4. Sistem mobil de cântărire a transformatoarelor mari cu determinarea distribuţiei sarcinii în punctele de aşezare, Grant CALIST 3207/24.102002, responsabil
 5. Sisteme de optimale telecomandate pentru poduri rulante, Grant ANSTI 6156/2000, membru
 6. Grant SEMQ, grant CNCSIS nr.1480 din 02.01.2001 Centru de cercetare Sisteme electromecanice complexe si calitatea energiei Vehicule de transport urban, 2001-2003, membru
 7. Condiţii specifice de funcţionare adaptare şi interferenţa cu mediul 3C/25.1.2005 SC REPLICA INSTAL SRL membru
 8. Sistem de încǎlzire a cabinei locomotivelor modernizateE112005SOFTRONICCraiova membru
 9. Consideraţii asupra caracteristicilor statice cu referire la echipamentele electromecanice din blocurile energetice 42C/27.10.2004 SC REPLICA INSTAL SRL membru
 10. Sisteme de automatizare a compresoarelor E10 PETROMSERVIS Craiova 2003 membru
 11. Sistem computerizat pentru monitorizarea comenzilor pentru un punct de lansare rachete antigrindină SC ARSENEL SA Ploieşti, Contract nr 4/2001, membru
 12. Contract 575- 2000 ANSTI membru Sisteme autonome automatizate surse de alimentare cu energie electrica a consumatorilor serviciului antigrindina, folosind energia eoliană
 13. Contract 481/99 act ad 2ooo ANSTI Tema 1 membru Conceperea si realizarea unui sistem elmec comandat cu micocontroler pentru ambalarea in cutii a pachetelor de margarina Tema 2 cercetari privind realizarea unui sistem cu microcontroler pentru achizitia si analiza vibratiilor la locomotive
 14. Sistem tip ascensor pentru alimente si lenjerie la leaganul de copii Craiova, Contr E5/98, CII- PER ASPERA AD ASTRA bucureşti, 1999,
 15. Sistem electric computerizat pentru încălzire - uscare depozite de materii prime, produse finite alimentare, tutun, etc; Contract1958/98CII-ANSTI în colaborare cu Univ Tehn. A Moldovei membru;
 16. Proiectarea şi realizarea unui sistem electromecanic computerizat pentru confecţionarea ambalajelor din polietilenă; Contract 663/1996 MCT – 1996,1997 membru;
 17. Măsurători experimentale privind forţa din cablul de întindere al benzii TMC şi parametri energeticiai motorului de actionare a capului de întindere; Contract CII-ICPML Craiova,1997 membru
 18. Cercetări privind reglarea turaţiei sistemelor de agitare de la reactoarele din industria chimică pentru produse organice cu vîscozitate variabilă; Contract 1084B/1993, Beneficiar - Ministerul Cercetării - 1993 membru;
 19. Cercetări privind modularizarea şi realizarea componentelor sistemelor de acţionare cu motoare liniare a roboţilor industriali şi liniilor automate de transfer; Contract 5006C/1993,universitate Ministerul Învăţământului, 1993-1996 membru;
 20. Modelarea pe calculator aacţionării benzilor transportoare de mare capacitate în vederea determinării puterii necesare în funcţie de condiţiile reale de exploatare; Contract 9C/1993, Universitate - MI, Beneficiar - I.C.I.T.P.M.L. - Craiova - 1996 membru;
 21. Cercetări privind posibilitatea controlului nedistructiv al cablurilor ascensoarelor de persoane, Contract 82/1993, Universitate - MI, beneficiar I.C.I.T.P.M.L. - Craiova - 1993 membru;
 22. Proiectarea reostatului de pornire a acţionării benzilor transportoare din linia I haldă, Bazinul minier Rovinari; Contract 11C/18.05.92, Beneficiar - I.C.I.T.P.M.L. - Craiova membru;
 23. Cercetări privind posibilitatea controlului nedistructiv al cablurilor de tracţiune de la excavatoarele cu rotor, Contract 18C/1992, Universitate – Ministerul Invatământului şi Ştiinţei, beneficiar I.C.I.T.P.M.L. - Craiova - 1993 membru;
 24. Metodă analitică şi experimentală pentru determinarea puterii de acţionare a transportoarelor de mare capacitate în vederea utilizării motoarelor electrice de joasă tensiune cu rotorul în scurtcircuit; Contract 5C/1991Beneficiar - I.C.I.T.P.M.L. Craiova - 1992;
 25. Implementarea şi verificarea programului de conducerenumerică după variabile de stare a acţionării instalaţiilor de foraj , Contract 232/1990, membru;
 26. Cercetări privind reglarea vitezei de transporty prin adaptarea acţionării, în funcţie de debit la transportoarele cu bandă din cauciuc Contract 24C/1988, Universitate, beneficiar I.C.I.T.P.M.L. – Craiova, membru;

Publicaţii

Cărți publicate 3
 
 1. Boteanu,N. Instalation de levage et trransport, EUC2006, 306 p, ISBN 973-742-310-0 /978-973-742-310-8
 2. Boteanu,N. Echipamente si linii tehnologice EUC 2005, 305p, ISBN 973-742-111-6
 3. Boteanu,N. Technologie des materiaux. Machines outils EUC 2005, 242p, ISBN 973-742-028-4
Lucrări publicate

32

 
 1. D. Nicola, A. Bulucea, N.Boteanu, Concerning electrodinamic forces in electrical equipments ,XIV-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA2005,volume II, 2-3 june 2005, Plovdiv, Bulgaria, pag.12-17,
 2. Nicola, A. Bulucea, N.Boteanu, Theoretical considerations upon electromagnets energetics, Eleventh international conference on electrical machines drives and power systems, ELMA 2005, vol. 2, 15-16 september 2005, Sofia, Bulgaria, pag.317-320, ISBN 954-902-09-6-7.
 3. N.Boteanu, P.Degeratu La comande optimale avec le temps final libre de l'acceleration des entrainements electriques d'apres le critere energetique, 5-th international conference on electromecani-cal and power systems SIELMEN 2005, volume 2,october 6-8,Chişinău, p.529-532;ISBN973-716-208-0
 4. N.Boteanu, P.Degeratu: Optimizarea raportului de transmitere al mecanismelor de transmisie; A treia Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice SIELMEN -2001, vol. 1, Chişinău 4-6 oct. 2001, pag137-140, ISBN 9975-9638-6-2.
 5. Gh.Manolea, N.Boteanu, M.Drighiciu Performanţele sistemelor de acţionare oa instalaţiilor de transport cu motoare asincrone şi convertoare statice; Prima Conferinţă internaţională de sisteme electromecanice, Chişinău, 1997, pag.22-25; ISBN 9975-910-22-X
 6. P. Degeratu, N.Boteanu, Contributions on debit optimization in continous treansport. Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul XLI(XLV), Fasc.5, secţia III, 1995, pag.651-656;
 7. M.Popescu,N.Boteanu, P.Degeratu Wind energy, a recent and a prospective energy SIBIU 2005
 8. N.Boteanu, P.Degeratu La comande optimale apres le critere de la perte d'energie, Internatio-nal symposyum on system theory SINTES 11 XI-th, Ed. october 2003,p.10-13, ISBN973-8043-415-5
 9. P.Degeratu., N.Boteanu: Comanda optimală cu timp final liber a accelerării acţionărilor electrice cu cuplu static constant după criteriul pterderilor minime de energie; Lucrările Ştiinţifice ale Simpozionului Internaţional ROPET2003, Ing. electrică, Ed Univ, Petroşani, ISBN973-8260-37-X
 10. P. Degeratu., N.Boteanu: Optimal Control of Electric Drives with Constant Static Torque by Combined Criterion of Energy Loss and Time-Constant; Proceeding 11th National Conference on Electric Drives, Galaţi, 10-12 oct. 2002.
 11. P.Degeratu, N.Boteanu, Optimizarea după criteriul vărfului de putere a acţionărilor cu tahogramă trapezoidală şi cuplu static dependent de viteză, ROPET 2002 , ISBN 973-8435-23-4
 12. F.Ravigan. Gh. Manolea, N.Boteanu, P.Degeratu Mediu de simulare a programări roboţilor ind, ROPET2002
 13. N Boteanu, P Degeratu: Optimizarea după criteriul pierderilor de energie a acţionarii ce trebuie sa realizeze o variaţie de viteza in cazul cuplului static cu componenta constanta si componenta proporţionala cu viteza. Simpozionul internaţional UNIVERSITARIA ROPET 2000, 18 –19 octombrie 2000 , Petroşani
 14. P.Degeratu, N.Boteanu: The Optimization by Energetical Criterion of the Electrical Drives Acceleration with Constant Static Torque Using Euler-Lagrange Algorithm; Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Tomul XLVI (L) Fasc. 5 Electrotehnică Energetică Electronică, A X-a Conferinţă Naţională de Acţionări Electrice CNAE-2000, Iaşi, 12-13 oct. 2000
 15. P. Degeratu., N.Boteanu: Optimal control of Electric drives with Constant StaticTorque by Combined criterion of Energi Loss and Time-Control; Proceedings 11 thnational Conference on Electric drives, Galati, 2000
 16. N.Boteanu, P. Degeratu: Modelling Possibilities analysis of continous Transport Instalation; lucrările conferinţei internaţionale ICATE 1998, 4-6 iunie 1998, Craiova
 17. Gh.Manolea, N.Boteanu, Al. Novac: Analysis of transitory and energetically parameters at driving the belt tail section of high; CNAE'98,Craiova,octombrie,1998
 18. GH Manolea, N. Boteanu: Rezultate experimentale privind acţionările electromecanice utilizate în cadrul serviciilor auxiliare ale sistemelor de tracţiune electrică, ICATE 98 - Craiova, 4 - 6 iunie 1998.

 

Manuale didactice

7

 
 1. Manolea,ch., Boteanu,n., ş.a: Indrumar de laborator de Actionari electromecanice Tehnici experimentale de laborator, Tiografia Universităţii din Craiova, 2005,
 2. Manolea,Gh.,Popescu,Gh.,Boteanu,N,Drighiciu,A.M.Actionari electromecanice.Sisteme Reprografia Universitatii din Craiova ,2001
 3. Manolea,Gh.,Popescu,Gh.,Boteanu,N.,Drighiciu,A.M.,Balasoiu,T. Actionari electromecanice.Aplicatii formative. Reprografia Universitatii din Craiova,2000
 4. Manolea,Gh.,Popescu,Gh.Boteanu,N.,Drighiciu,A.M. Actionari electromecanice. Indrumar de laborator. Reprografia Universitatii din Craiova 1999.
 5. Boteanu,N.,Degeratu,Pr.Manolea,Gh.,Instalatii de ridicat si transportat. Reprografia Universitatii din Craiova 1997.
 6. Manolea,Gh.,Degeratu,Pr.,Bitoleanu,Al.,Mihai,D.Tolescu,S., Boteanu,n., Actionari electromecanice .Partea I-a Cinematica. Statica si dinamica actionarilorelectromecanice in circuit deschis. Reprografia Universitatii din Craiova 1991;
 7. Degeratu,Pr.,Manolea,Gh.,Bitoleanu,Al.,Mihai,D.,Tolescu,S.Boteanu,N. Actionarea electrica a masinilor unelte. Lucrari de laborator.Reprografia Universitatii din Craiova 1985