Autentificare

Conf.dr.ing. Adrian Mircea DRIGHICIU Adrian Drighiciu
Gradul didactic Conferenţiar
Funcţie administrativă Membru în Consiliul Profesoral
Domenii de competență Acţionări electrice;
Acţionări şi automatizări hidraulice şi pneumatice;
Reţele Petri.
Discipline Acţionări hidraulice şi pneumatice;
Conducerea asistată a proceselor;
Structuri flexibile performante.
Domenii de interes Conducerea proceselor;
Sisteme hibride;
Sisteme flexibile de fabricaţie;
Roboţi industriali.
Membru asociații profesionale Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania – AGIR;
Societatea Română de Automatică şi Informatică ţehnică – SRAIT;
Societatea de Robotică din Romania - SRR.

Date personale

Data nașterii 31 octombrie 1962
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 315, 325
Fax 0251 - 435.255
e-mail
adrighiciu @ em.ucv.ro
adrian.drighiciu @ ie.ucv.ro
adrighiciu @ gmail.com
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, 1987

Experienţă profesională

Stagii de specialitate Université Jean Monnet, Saint Etienne, Franţa,1992, bursă TEMPUS;
E.C.A.M. – Bruxelles – Belgia, 1994, bursă TEMPUS;
Université Catholique, Ecole des Hautes Etudes Industrielles, Lille, Franţa, 2000, Grant Banca Mondială.
Contracte de cercetare 31
 
 1. Cercetari Privind Utilizarea Retelelor Petri Pentru Conducerea Structurilor Robotizate Flexibile,Contract de GRANT CNCSIS Tip A, Tema Nr. 6, Cod 606, Nr. 29 C / 08.05.2007, Director proiect: Drighiciu Mircea Adrian, Valoare: 100 000 lei, Durata: 2007 - 2008.
 2. Cercetari privind realizarea unui vehicul feroviar inteligent pentru transportul sigur, confortabil si eficient de calatori - VISCET, Grant CEEX competitia 2006 , acceptat la finantare din 1 septembrie 2006 , Nr. Proiect depus 3128, Valoare 1.400.000 lei RON, parteneri : SPIACT - Craiova, AGIR - Bucuresti, S.C. MISO - SRL Craiova, Durata : 1 septembrie 2006 - 30 decembrie 2008 ; Director proiect : Manolea Gh. ; obiective subsumate domeniului de competenta :Sisteme de actionare electrica a vehicului confortabil si eficient energetic, respectiv Simulare numerica
 3. Cercetari teoretice si experimentale privind telecomanda vocala a sistemelor de actionare a instalatiilor de ridicat folosind tehnici neuro-fuzzy ,Grant CNCSIS nr.17C/2005 ,Tema 12,cod CNCSIS 89,Director proiect: Manolea, Gh. Anul 2005, 2006;
 4. Biotehnologii inovative pentru obínerea de alimente funcţionale pe baza ciupercilor genului Pleurotus şi pregatirea aplicarii industriale, Director proiect: Manolea Gh., (parteneri : Universitatea din Craiova- coordonator Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova, SC.NATURAL RESERACH SRL Craiova, SC PARTENER SA Bucuresti); 4. 3: Cercetari privind utilizarea retelelor Petri pentru studiul influentei evenimentelor discrete asupra microclimatului. Contract CEEX 21/2005;
 5. Sistem computerizat pentru controlul si incercarea produselor din cauciuc in vederea evaluarii conformtitatii acestora, Grant CALIST nr.4221/2003,Anul 2003-2005, Responsabil Manolea Gh. (parteneri: Universitatea din Craiova – coordonator, Institutul National pentru cercetari masini electrice si transformatoare ICMET Craiova, SC PARTENER SA Bucuresti,SC RONERA ruber SRL Pitesti –Beneficiar)
 6. Dezvoltarea,implementarea si certificarea Sistemului de Management al Calitatii conform cu Standardul ISO 9001 :2001 in Centre de cercetare din mediul universitar tehnic.Grant CALIST 4402/2003 , Anul 2003,2004, Responsabil Manolea Gh., (parteneri: Universitatea din Craiova –coordonator, Universitatea Politehnica Bucuresti, CETI, SC PARTENER SA Bucuresti);
 7. Proiectarea ,implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii conform Standardului ISO 9001 în cadrul unei unita]i de învatamint superior,pe un modul cu profil agricol si un modul cu profil electric.GRANT CALIST 2001 Anul 2001,2002,2003, Responsabil: Manolea Gh., (parteneri: Universitatea din Craiova –coordonator,Miscarea Romana pentru Calitate – MRC Craiova,SC PARTENER SA Bucuresti);
 8. Sistem de incalzire pentru cabina locomotivelor electrice modernizate.Contract E11-2003-2006. Benefeciar SC SOFRONIC SA Craiova. Anul2003...2005, Responsabil: Manolea Gh., (Universitatea din Craiova, Centrul de Inovare si Transfer Tehnologic – Craiova);
 9. Sistem de automatizare a actionarii compresoarelor din statiile de pompare gaze naturale – Contract E1/2003 SC PETROMSERVICE SA Craiova, Responsabil Manolea Gh. (Universitatea din Craiova, Centrul de Inovare si Transfer Tehnologic – Craiova).
 10. Sisteme de acţionare optimale (pierderi minime, şoc limitat, conţinut redus de armonici) telecomandate, pentru poduri rulante – GRANT ANSTI - 2000 ,2001,2002.
 11. Sisteme autonome automatizate - surse de alimentare cu energie electrică a consumatorilor serviciilor antigrindină, folosind energia solară şi eoliană - Contract CIITT 575/2000 -ANSTI, în colaborare cu Universitatea Tehnica a Moldovei, Anul 2000,2001,2002.
 12. Contribuţii la achiziţia, prelucrarea şi interpretarea semnalelor de la senzori specifici roboţilor - GRANT; Beneficiar MEN - CNCSU, Nr. 7346/21.07.2000, Director: Conf.dr.ing. Mioara Purcaru.
 13. Cercetări privind realizarea unui sistem cu microcontroler pentru achiziţia şi analiza vibraţiilor din locomotivele de tracţiune feroviară pe baza Cererii de Brevet de invenţie Nr.9402128 - Contract 481/99/B4-ANSTI , Anul 1999.
 14. Conceperea şi realizarea unui sistem electromecanic comandat cu microcontroler pentru ambalarea în cutii a pachetelor de margarină - Contract 481 / 1999 / B1 - ANSTI, Anul 1999.
 15. Sistem electric computerizat pentru încălzire-uscare depozite de materii prime, produse finite alimentare, tutun - Contract 1958/98 CII- ANSTI, în colaborare cu Universitatea Tehnica a Moldovei, Anul 1998,1999,2000,2001.
 16. Măsurări experimentale privind regimul tranzitoriu şi conţinutul de armonici la echipamentele electrice din structura locomotivelor electrice şi Diesel-electrice, Contract CII- RELOC Craiova, Anul 1997.
 17. Măsurători experimentale privind forţa din cablul de întindere al benzii TMC şi parametrii energetici ai motorului de acţionare a capului de întindere - Contract CII- ICPMC-Craiova,Anul1997.
 18. Proiectarea şi realizarea unui sistem de acţionare cu motor asincron şi convertor static pentru maşina de fabricat PAL - Contract CII- ROSTRAMO Tg.Jiu, Anul 1996.
 19. Cercetarea şi realizarea unui sistem electromecanic computerizat pentru confecţionarea ambalajelor (saci, pungi) din polietilenă - Contract 63/1996.Universitate- MCT, Anul 1996,1997.
 20. Sistem electric nepoluant de acţionare pentru vehicule de transport în expoziţii, depozite, zone de agrement urban - Contract 630/1996/B3 CII-MCT, Anul 1996, 1997.
 21. Cercetări privind realizarea unui sistem de acţionare cu motor asincron şi convertor static a transportoarelor cu raclete în cadrul temei „Modernizarea complexelor mecanizate de abataj" - Contract CII- ICPML Craiova, Anul 1995.
 22. Proiectarea şi realizarea unui modul pentru parcarea automată a autoturismelor, conform Dosar OSIM 46698/92.Contract 590B/1995/B5 CII- MCT, Anul 1995, 1996.
 23. Proiectarea schemei de telecomandă şi telesemnalizare aferentă sistemului de alimentare cu apă din puţuri şi contorizarea consumului de apă - Contract nr.8/1993 CII Craiova - SUINPROD Caracal, anul 1993.
 24. Cercetări privind modularizarea şi realizarea componentelor sistemelor de acţionare cu motoare liniare electrice si pneumatice a roboţilor industriali şi liniilor automate de transfer - Contract 5006C/1993 Universitate- MI, Anul 1993,1994, 1995,1996.
 25. Cercetări privind reglarea turaţiei sistemelor de agitare de la reactoarele din industria chimică pentru produse organice cu vâscozitate variabilă - Contract 1084B/1993 Universitate – MI, Anul 1993.
 26. Modelarea pe calculator a acţionării transportoarelor de mare capacitate în vederea determinării puterii necesare- Contract nr.9C/1993 – Universitate - Ministerul Învăţământului,Anul 1993.
 27. Cercetări privind posibilităţile de control nedistructiv al cablurilor de tracţiune de la excavatoarele cu rotor - Contract Universitate 18C/1992- Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, Anul 1992.
 28. Proiectarea, realizarea şi experimentarea prototipului de invertor cu modulaţie în lăţime, comandat cu HEF 4752,conform Dosar OSIM 148898/1991,Contract nr.2 CII Craiova, Anul 1992.
 29. Proiectarea, implementarea şi dezvoltarea bazei de date referitoare la invenţii, mărci de servicii şi produse - Contract 1/1992 CII Craiova, Anul 1992.
 30. Proiectarea reostatului de pornire a acţionării benzilor transportoare din linia I haldă, cariera Jilţ - Contract Universitate 11C/18.05.1992, Anul 1992.
 31. Metodă analitică şi experimentală pentru determinarea puterii de acţionare a transportoarelor cu bandă de mare capacitate, în vederea utilizării motoarelor electrice de joasă tensiune cu rotorul in scurtcircuit - Contract Universitate 5C/1991, Manolea Gh, Drighiciu M.A., Anul 1991

Publicaţii

Cărți publicate 1
 

Tehnici de analiză a acţionărilor electromecanice cu Reţele Petri, Editura Universitaria Craiova, ISBN 973-8043-479-9, 2004, 280 p.

Lucrări publicate

45

(articole publicate în reviste de specialitate)
 1. Drighiciu M., A., Application du formalisme Reseaux de Petri pour la modelisation de systemes hybrides, Analele Universităţii din Craiova, Seria : Inginerie Electrică, Anul 31, Nr.31, 2007, Vol.I, ISSN 1842-4805, p.152-155.
 2. Drighiciu, M., A., Modelling and analysis of temperature control process; a hybrid Petri nets approach, Analele Universităţii din Craiova, Seria: Inginerie Electrică, Anul 29, Nr.29, 2005, Apărut 2006, ISSN:1223 – 530X, pg.50-55.
 3. Petrişor Anca, Bîzdoacă, N., Drighiciu, M., A., ş.a., "Three Legs Robot" – Application for Modelling and Simulation of Walking Robots Control Algorithms, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), Fasc.7B, ISSN:1011-2855, 2006, pg.127-132.
 4. Drighiciu, M., A., Petrişor Anca, Hybrid Systems Modeling Using Petri Nets; A Case Study, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), Fasc.5A, ISSN:1223-8139, 2006, pg.89-94.
 5. Drighiciu,M., A., Consideraţii privind utilizarea reţelelor Petri în descrierea acţionărilor electrice, EEA - Electrotehnica, Electronica, Automatica, Vol.52, Nr.3, 2004, pg.22 – 27.
 6. Drighiciu, M.,A., A Class of Petri Nets for Hybrid Systems Representation, Analele Universităţii din Craiova, Seria: Inginerie Electrică, Anul 27, Nr.27, Vol. II, 2004, pg. 63 – 68.
 7. Drighiciu, M., A., Modified Hybrid Petri Net structure of the d.c. electrical drives, Acta Electrotehnica, Academy of Technical Sciences of Romania, Technical University of Cluj – Napoca, Volume 44, No.3, 2004, pg. 17 – 21.
 8. Drighiciu M.A. – Sur les Réseaux de Petri Hybrides, Analele Universităţii din Craiova, Seria Inginerie electrică, Anul 26, Nr.26, 2002, Vol.I, Ed. Universitaria Craiova p.184 – 191.
 9. Drighiciu M.A. – Reţele Petri neautonome în analiza cantitativă a sistemelor flexibile de fabricaţie, ELSE Software, Anul IX, Nr.16, 17, 2001, Ed. Sitech, Craiova, p. 5 – 29.
 10. Drighiciu M.A. – L'analyse des systèmes électromecaniques – une approche par les Réseaux de Petri, Analele Universităţii din Craiova, Seria Inginerie electrică, Anul 24, Nr.24, 2000, Ed. Universitaria Craiova p.103 – 115.
 11. Manolea, Gh., Drighiciu M.A., Novac, Al., Nedelcuţ, C., - Experimental results regarding the power factor and eficientcy in driving systems with asynchronous motors and static converters, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul XI.VI(L), fasc. 5, 2000 Electrotehnică, Energetică, Electronică,Ed. Universităţii tehnice „Gh. Asachi", Iaşi, p.243 – 249.
 12. Manolea, Gh., Drighiciu M.A. – Utilizarea capacităţii de suprasarcină a motoarelor electrice de acţionare construite pentru S3, Electrotehnica, Electronica şi Automatica – Electrotehnica, Bucureşti, Anul 41, Nr.4 – 5, mai şi iulie 1993, p.35 – 40.
(Lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale în străinătate)
 1. Anca Petrişor, Nicu George Bîzdoacă, Sonia Degeratu, Drighiciu, M., A., Control Stategy of a 3 – DOF Walking Robot, Proceedings of The International Conference on "Computer as a tool" – EUROCON 2007, Warsaw, Poland, September 9 – 12, IEEE Catalog Number: 07EX1617C, ISBN 1-4244-0813 –X, p.2337-2342.
 2. Cismaru, D.C., Nicola, D.A., Manolea Gh., Drighiciu M., A., Modelling and Simulation of Locomotives with Traction Induction Motors and Three Levels Converters, 7th WSEAS International Conference on SYSTEMS THEORY AND SCIENTIFIC COMPUTATION (ISTASC'07), Vouliagmeni, Athens, Greece, August 24-26, 2007, Published by WSEAS Press in Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on SYSTEMS THEORY AND SCIENTIFIC COMPUTATION (ISTASC'07), ISSN 1790 – 5117, ISBN: 978-960-8457-98-0, pg.177-181.
 3. Drighiciu, M., A., Modèles Réseaux de Petri pour la spécification et la commande des automatismes pneumatiques, Proceedings of 5th International Conference on Electromechanical and Power Systems – SIELMEN 2005, October 6 – 8, Chişinău, Republic of Moldova, pg. 632 – 636.
 4. Drighiciu, M., A., Modular Framework for Electrical Drives Analysis; a Petri Nets Approach, Proceedings of Eleventh International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2005, September 15 – 16, Sofia, Bulgaria, pg.138 – 143.
 5. Drighiciu, M., A., Hybrid Petri Net Structure for an Automatic Packing System Design, 6th International Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems – ELECTROMOTION 2005, Proceedings, CD – ROM, Lausanne, Switzerland, September 27 – 29, 2005.
 6. Drighiciu, M., A., Petri Net formalism for a possible hierarchical structure of complex hybrid systems, Proceedings of 6th International Carpathian Control Conference, Miskolc – Lillafüred, Hungary, May 24 – 27, 2005, pg. 371- 376.
 7. Drighiciu, M.A. – About the Hybrid Petri Nets Models of the Electrical Drives, 12th International Simposium on Power Electronics – Ee 2003, Novi Sad – Serbia&Montenegro, November 5th – 7 th, 2003.
 8. Drighiciu M.A., Manolea, Gh., Drăghici, G. – Structure hiérarchisé Réseau de Petri pour la spécification de systèmes complexes – 4 th International Conference on Electromechanical and Power Systems – SIELMEN 2003, 26 th – 27 th September 2003, Chişinău, Republica Moldova, Vol. I, p. 105 – 109.
 9. Drighiciu M.A., Manolea, Gh. – Formalismul Reţelelor Petri neautonome în analiza sistemelor electromecanice – A Treia Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice – SIELMEN 2001, 4 – 5 octombrie 2001, Chişinău, Republica Moldova, Vol.III, p.117 – 120.
 10. Drighiciu M.A., Manolea, Gh. - Tehnici utilizate în modelarea sistemelor flexibile de fabricaţie, A Doua Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice - SIELMEC 1999, 8 - 9 octombrie, Chişinău, Republica Moldova, Vol. I, p. 309 – 313.
 11. Manolea, Gh., Boteanu, N., Drighiciu M.A., Performanţele sistemelor de acţionare a instalaţiilor de transport cu motoare asincrone şi convertoare statice, Prima Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice, Chişinău, Republica Moldova, 16 – 18 octombrie, 1997, Vol. I, p.22 – 25.
(Lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale în ţară)
 1. Drighiciu M., A., Manolea, Gh., Petrişor Anca, A Hybrid Petri Net Approach for Manufacturing Systems Design, 4th IFAC Conference on Management and Control of Production and Logistics – MCPL 2007, September 27 – 30, Sibiu, Romania, ISBN 978-973-481-1, p.499 – 504.
 2. Petrişor Anca, Drighiciu, M., A., ş.a., The Mathematical Model of a Walking Robot with Four Free Joints, Proceedings of 14th International Worshop on Robotics in Alpe – Adria – Danube Region, RAAD05, May 26 – 28, 2005, Bucharest, Romania, pg. 473 – 478.
 3. Drighiciu, M., A., Sur la modélisation de systèmes électromécaniques ; approche par Réseaux de Petri, Proceedings of 7'th International Conference of Applied and Theoretical Electricity – ICATE 2004, Băile Herculane, 14 – 15 octombrie 2004, pg.482 – 488.
 4. Drighiciu M.A. – Sur l'analyse des systèmes hybrides à l'aide de Réseaux de Petri – International Symposium on System Theory – SINTES 11, Craiova, 23 – 24 October 2003, Vol 1 – Automation, Mechatronic Systems, p. 190 – 196.
 5. Drighiciu M.A., Manolea, Gh. – Application des Réseaux de Petri hybrides à l'étude des systèmes de production à haute cadence – International Symposium on System Theory – SINTES 11, Craiova, 23 – 24 October 2003, Vol 1 – Automation, Mechatronic Systems, p. 196 – 202.
 6. Drighiciu M.A. – Aspecte ale utilizării reţelelor Petri în analiza acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu – Lucrările Ştiinţifice ale Simpozionului Internaţional „Universitaria ROPET 2003 – Inginerie electrică" - Petroşani, 16 – 18 octombrie 2003, p. 101 – 107.
 7. Drighiciu M.A. – Analyse de systèmes de production par les Réseaux de Petri, International Conference on Applied and Theoretical Electricity, Craiova / Băile Herculane, 17 – 19 octombrie, 2002, Universitaria Publisher, p.387 – 392.
 8. Drighiciu M.A., Manolea, Gh. - Aspecte ale modelării sistemelor cu evenimente discrete cu Reţele Petri hibride – Lucrările Ştiinţifice ale Simpozionului Internaţional „Universitaria ROPET 2001", Petroşani , 18 – 19 octombrie 200, p.95 - 101.
 9. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A., Novac, Al., Ravigan, F. – Studiul comenzilor secvenţiale a acţionărilor electromecanice pe modele virtuale, Lucrările Ştiinţifice ale Simpozionului Internaţional „Universitaria ROPET 2001", Petroşani , 18 – 19 octombrie 2001, p.267 - 271.
 10. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A., Novac, Al., Nedelcuţ, C., Onescu, D. - Analiza factorului de putere din sistemele de acţionare a ventilatoarelor centrifugale, Lucrările Ştiinţifice ale Simpozionului Internaţional „Universitaria ROPET 2000", Petroşani, 19 – 20 octombrie 2000, p.27 – 30.
 11. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A.- Résultats expérimentales sur les actionneurs électromécaniques pour services auxiliaires intégrées aux systèmes de traction électrique, Proceedings of the International Conference on Applied and Theoretical Electricity -ICATE 98, Vol.III - Craiova, June 4 – 6, 1998, p. 333 – 338.
 12. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A, Bălăşoiu, Tatiana - Optimal control of Driving System with static torque having a positive component dependent upon space, Proceedings of the 4th International Conference on Optimisation of electric and Electronic Equipments – OPTIM 94, Braşov, May 12 – 14, 1994, p. 359 – 366.
 13. Manolea, Gh. ,Drighiciu, M.A. - La commande des équipements électropneumatiques par les calculateurs du processus - Proceedings of the International Conference on Applied and Theoretical Electricity -ICATE - 93, Craiova, 18 – 20 November 1993, p. 325 – 330.
 14. Militaru, G., Drighiciu, M.A., Petrişor, Anca, Militaru,C., Militaru, S.- ARHIMEDE - a software package for CAEE in Electromagnetic Field Theory and Electrical Circuit Theory – Proceedings of the International Conference on Computer Aided Engineering Education, Bucureşti, September 22 – 24,1993, p. 381 – 386.
 15. Manolea, Gh. , Boteanu, N., Drighiciu, M.A. - Microprocessor control of electrical driving systems with asynchronous motor and inverters - Proceedings of the International Conference on Applied and Theoretical Electricity -ICATE 91 - Craiova, 21 - 23 November, 1991, p. D6.
(Lucrări publicate în volumele unor conferinţe naţionale)
 1. Drighiciu,M.,A., Manolea,Gh., - Tehnici de modelare a acţionărilor hidropneumatice bazate pe formalismul Reţelelor Petri, Buletin Ştiinţific, Seria C, Vol. IX, Fascicola: Electronică, Electrotehnică, Automatizări, Universitatea de Nord, Baia Mare, 2000 p.23 – 28.
 2. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A., Nedelcuţ, C. - Experimental results regarding driving of compressors in the auxiliary services of electric locomotives – Proceedings of the 9th National Conference on Electrical Drives, Craiova, October, 8 – 9, 1998, p. 337 – 340.
 3. Manolea, Gh. , Tudorancea, D., Drighiciu, M.A. - Simularea comenzii adaptive clasice şi prin moduri alunecătoare a sistemelor de acţionare cu m.c.c. - Simpozionul Naţional de Automatică şi Testare, Cluj, 23 - 24 mai 1996;
 4. Manolea, Gh., Tudorancea, D.,Drighiciu, M.A., - Contribuţii privind comanda optimală a sistemelor de acţionare a roboţilor industriali - Sesiunea de Comunicări ştiinţifice - Sibiu – 17 – 18 noiembrie 1995;
 5. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A.,Boteanu, N., - Microprocessor aided control of the pneumatic drive within the layer – setting of the chemical products packed into bags, Proceedings of the 8th National Conference on Electrical Drives, Iaşi, October, 22 – 24, 1992, p. D3.1 – D3.6.
 6. Manolea, Gh., Drighiciu, M.A.,Tudorancea, D., - Microprocessor aided control of driving systems with asynchronous motor and inverters, Proceedings of the 8th National Conference on Electrical Drives, Iaşi, October, 22 – 24, 1992, p. D4.1 – D4.4.
 7. Manolea, Gh., Mursoi, Cecilia, Drighiciu, M.A.,- Optimal control determination and implementation for minimum time displacement of a positioning system, Proceedings of the Conference on Optimisation of Electric and Electronic Equipments, Braşov, October 10 – 12, 1991, p.17 – 22.
Manuale didactice

10

 
 1. Manolea Gh., Drighiciu M.A., Boteanu N., Ravigan F., Alboteanu L. – Acţionări electromecanice; tehnici experimentale de laborator, Tipografia Universităţii din Craiova, 2005, 71 p.
 2. Drighiciu M.A. - Acţionări şi automatizări hidropneumatice – curs, Tipografia Universităţii din Craiova, 2003, 216 p.
 3. Drighiciu M.A., Manolea Gh. – Acţionări hidraulice – Aplicaţii, Entraînements hydrauliques – Problèmes pratiques, Reprografia Universităţii din Craiova, 2001, 149 p.
 4. Ravigan F., Manolea Gh., Novac Al., Drighiciu M.A. – Acţionări electromecanice; comanda automată secvenţială, Tipografia Universităţii din Craiova, 2003, 67p.
 5. Manolea Gh., Popescu Gh., Drighiciu M.A. ş.a. – Acţionări electromecanice – sisteme; îndrumar de laborator, Reprografia Universităţii din Craiova, 2001, 46 p.
 6. Manolea Gh., Popescu Gh., Drighiciu M.A. ş.a. – Acţionări electromecanice - îndrumar de laborator, Reprografia Universităţii din Craiova, 1999, 46 p.
 7. Manolea Gh., Popescu Gh., Boteanu N., Drighiciu M.A., Bălăşoiu Tatiana – Acţionări electromecanice; aplicaţii formative, Reprografia Universităţii din Craiova, 2000, 115 p.
 8. Manolea Gh., Drighiciu M.A. ş.a. – Comenzi hidropneumatice; aplicaţii industriale, Reprografia Universităţii din Craiova, 1993, 46 p.
 9. Manolea Gh., Al. Bitoleanu, Mihai D., Drighiciu M.A., Ivanov S., Utilizarea calculatoarelor în acţionările electrice; îndrumar de laborator, Reprografia Universităţii din Craiova, 1993, 71 p.
 10. Manolea Gh., Drighiciu M.A., ş.a. – Acţionări electromecanice – îndrumar de proiectare, Reprografia Universităţii din Craiova, 1993, 46 p.