Autentificare

Prof.dr.ing. Sonia DEGERATU Sonia DEGERATU
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Analiza, modelarea, testarea şi certificarea materialelor şi sistemelor de izolaţie pentru echipamente electrice;
Materiale şi tehnologii noi;
Tehnologii nepoluante.
Discipline Materiale electrotehnice;
Metode şi procedee tehnologice;
Matériaux électrotechniques et composites;
Tehnologii nepoluante;
Materiale inteligente.
Domenii de interes Materiale inteligente;
Nanomateriale şi nanotehnologii;
Determinarea duratei de viaţă a materialelor şi sistemelor de izolaţie ale echipamentelor electrice.
Membru asociații profesionale Comitetul Naţional Român pentru Comisia Electrotehnică Internaţională (CEI);
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE);
IEEE Dielectrics & Electrical Insulation Society (DEIS);
Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR).
Recunoaştere naţională/ internaţională
 • Medalia "Dragomir Hurmuzescu " acordată de Comitetul Naţional Român pentru Comisia Electrotehnică Internaţională, Bucuresti, 1995;
 • "Diplomă de merit pentru activitatea rodnică şi îndelungată în slujba standardizării internaţionale şi româneşti în domeniul electrotehnicii şi electronicii" acordată de Comitetul Naţional Român pentru Comisia Electrotehnică Internaţională, Bucuresti, 1995.
 • Reviewer:
  • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry;
  • WSEAS Transactions Journal;
  • IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE 2010, Bari, Italia;
  • 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON'09, Porto, Portugalia;
  • 14th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, ICTAC'08, São Pedro, Brazilia;
  • International Conference on Electromechanical and Power Systems SIELMEN 2007, Chişinău, Republica Moldova;
  • 2nd IASME / WSEAS Int.Conf. on CONTINUUM MECHANICS (CM'07), Portoroz (Portorose), Slovenia;
 • Profesor invitat: Compania Bretagne Laser, Franţa (susţinerea prelegerii, pe tema "L'Application des technologies laser dans le traitement des matériaux avancés", Paris 2009;
 • Membru în comitetul ştiinţific, la peste 12 conferinţe internaţionale;
 • Inclus în "Who's Who in Romania".

Date personale

Data nașterii 21 februarie 1955
Locul nașterii Celaru, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 314
Fax 0251 - 435.255
e-mail
sdegeratu @ em.ucv.ro
sonia.degeratu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Mașini electrice
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică (noiembrie 1987 – iunie 1988). Specializarea: Roboţi industriali
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească Întreprinderea Electroputere-Craiova, Fabrica Maşini Electrice Rotative (M.E.R.), 1979 –1982, inginer;
Institutul de Cercetare pentru Motoare, Echipamente Electrice şi Transformatoare (I.C.M.E.T.) Craiova, 1982–1988, Inginer proiectant,
Atelier Proiectare M.E.R. (1982-1986),
Colectiv Cercetare Ştiinţifică pentru Studii, Analize şi Asimilări Materiale, C.S.A.A.M. (format din patru laboratoare de cercetare), Coordonator Laborator Materiale Electroizolante (1987-1989);
I.C.M.E.T.–Craiova, C.S.A.A.M., 1988–1991, Cercetător ştiinţific principal gr. III, Şef colectiv C.S.A.A.M (din 1989).
Experiență didactică Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică, Catedra de Electromecanică, 1991–2004, Şef lucrări;
Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială (Facultatea de Electromecanică), Laboratorul de cercetare Electromecanică, 2004–prezent, Conferenţiar.
Stagii de specialitate Université Jean Monnet, Saint Etienne, Franţa, 1992.
Institut Supérieur Industriel, Bruxelles, Belgia, 1994.
Institut Supérieur des Techniques Avancées, Saint Etienne, L'Université Jean Monnet, Franţa, 1999.
Contracte de cercetare 54 naţionale (la 27 director) şi 3 internaţionale (la 1 director)
(extras)
 1. Cercetari privind stabilirea gradului de contaminare al uleiurilor industriale din transformatoarele de mare putere la care Hidroserv Slatina asigura mentenanta. Proiect 536/28.07.2009. Părţi contractante: SC Hidroserv SA Slatina (beneficiar) şi Universitatea din Craiova (executant). Perioada de derulare: 2009 – 2011. Valoare proiect: 14 000 Euro. Funcţia în cadrul proiectului: Director proiect.
 2. Development of biomimetic design methodology with reverse engineering in cognitive recognition and control of biomimetic robots. Program international 477/27.11.2009, ANCS, PN-II, Modulul 3, Cooperări bilaterale, Turcia (Universitatea Atilim) – Romania (Universitatea din Craiova). Perioada de derulare: 2009 – 2011. Valoarea proiectului: 35 976 Lei. Funcţia în cadrul proiectului: Membru specialist.
 3. Cercetări privind comportarea materialului compozit din care sunt executate pavelele fabricate de S.C. VALVIO PROD SRL. Proiect 55c/09.12.2009. Părţi contractante: S.C. VALVIO PROD SRL (beneficiar) şi Universitatea din Craiova (executant). Perioada de derulare: 2009 – 2011. Valoare proiect: 50 000 Lei. Funcţia în cadrul proiectului: Director proiect.
Alte activităţi

Elaborarea a 10 proceduri de calificare termică a produselor şi echipamentelor electrice, ca unic sau prim autor;
9 produse concepute/realizate şi valorificate în mediul socio-economic;
Proiectarea, experimentarea şi punerea în funcţiune a 9 instalaţii şi dispozitive pentru încercări materiale şi produse;
Participarea la elaborarea a 8 tehnologii noi de fabricatie pentru materiale şi produse;
Participarea la asimilarea a peste 60 de poziţii de materiale, pentru CNE-Cernavodă şi pentru diverse societăţi din ţară;
Amenajarea "Laboratorului de Îmbatrânire Termică Accelerată" din cadrul Colectivului de Cercetare Ştiinţifică pentru Studii, Analize şi Asimilări Materiale, de la ICMET-Craiova (amenajare spaţiu, achiziţie echipamente, punerea lor în funcţiune);
Amenajarea "Laboratorului de materiale" în cadrul Facultăţii de Electromecanică (amenajare spaţiu, achiziţie echipamente, punerea lor în funcţiune);
4 certificate de inovaţie;
Elaborarea de norme şi standarde pentru echipamente electrice;
Calificarea termică a unor produse şi echipamente pentru CNE-Cernavodă.

Publicaţii

Cărți publicate 5
 
 1. Sonia Degeratu, Materiale electrotehnice, Ed. Universitaria Craiova, 2009, ISBN 978-606-510-054-1, 289 pag.
 2. Gabriela Tont, Sonia Degeratu, Dan Gheorghe Tont, Traductoare pentru echipamente de măsurare, Ed. Eurobit, Timisoara, 2008, ISBN 978-973-620-352-7, 285 pag.
 3. Sonia Degeratu, N., G. Bîzdoacă, Aliaje cu memorie a formei. Noţiuni fundamentale, proiectare şi aplicaţii. Ed. Universitaria Craiova, 2003, ISBN 973-8043-343-3, 229 pag.
 4. Sonia Degeratu, Ingineria materialelor. Tipografia Universităţii din Craiova, 2003, 279 pag.
 5. Sonia Degeratu, Doiniţa Bălăşoiu, Tatiana Bălăşoiu, Studiul materialelor. Ed. Economica, Bucureşti, 2000, ISBN 973-99617-1-1, 257 pag.
Lucrări publicate

Manuale de specialitate publicate pe plan local: 4 (3 unic autor, 1 prim autor );
Articole publicate în reviste internaţionale indexate: 8;
Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS: 18;
Articole în proceedings-uri indexate în baze de date internaţionale: 17;
Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute: 30;
Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale: 5;
Lucrări comunicate: 7.

(extras lucrări reprezentative)
 1. Degeratu Sonia, Rotaru P., Manolea Gh., Manolea H.O., Rotaru A., Thermal Characteristics of Ni-Ti SMA (Shape Memory Alloy) Actuators. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150 (Print) 1572-8943 (Online), DOI 10.1007/s10973-009-0215-0, Vol. 97, Number 2 / August, 2009, pp. 695-700.
 2. Degeratu Sonia, Rotaru P., Tont D., Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Tont Gabriela, Evaluation of the Characteristics of a Shape Memory Alloy Spring Actuator, Journal of Computer Science and Control Systems, Vol. 2 , No. 2, 2009, Romania, ISSN-1844-6043, pp. 88-92.
 3. Degeratu Sonia, Rotaru, P., Bizdoaca, N., G., Manolea, H., O., Thermal Characterization and Design of an Actuator based on a Shape Memory Alloy Wire Working Against a Steel Spring. Simpozionul Naţional de Electrotehnică Teoretică SNET'09, 27 noiembrie 2009, Bucureşti, ISSN 2067 – 4147, pp. 168-174.
 4. Degeratu Sonia, Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Diaconi I., Petrisor Anca, DegeratuV., On the Design of a Shape Memory Alloy Spring Actuator Using Thermal Analysis. WSEAS Transactions on Systems Journal, Vol. 7, October 2008, ISSN: 1109-2777, pp. 1006-10015.
 5. Degeratu Sonia, Rotaru P., Manolea H.O., Manolea Gh., Petrisor Anca, Bizdoaca, N., G., Visual Basic Applications for Shape Memory Elements Design Used in Intelligent Systems. Proceedings of 5th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2008, Vol. RA-2, 11-15 May, Madeira, Portugalia, ISBN 978-989-8111-31-9, pp. 207-210.
 6. Degeratu Sonia, Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Diaconi I., Petrisor Anca, DegeratuV., Practical Aspects Regarding the Design of Intelligent Systems Using the Shape Memory Alloy Spring, Proceedings of Wseas International Conference EMESEG, 2008, Heraclion, Crete, Greece, July 22-24, ISSN 1790-2769, 978-960-6766-88-6, pp. 226-231.
 7. Degeratu Sonia, Rotaru P., Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Petropol Gabriela S., Tont D, Evaluation of the Characteristics of a Shape Memory Alloy Cantilever Actuator Using Thermal Analysis, Wseas International Conference on Materials Science (MATERIALS'08), 2008, November 7-9, Bucuresti, Romania, ISSN 1790-2769, ISBN 978-960-474-024-61, pp. 115-120.
 8. Degeratu Sonia, Petrisor Anca, Bizdoaca, N.,G., Some Investigations on Insulation Systems for the Three Phased Induction Motors, Proceedings of IEEE EUROCON 2007, September 9-12, 2007, Warsaw, Poland, IEEE Catalog number 07EX1617C, ISBN 1-4244-0813-X, CD pp. 1879-1883.
 9. Degeratu Sonia, Manolea H., O., Bizdoaca N., G., Shape Memory Elements Design for Intelligent Systems, University Annuars from Oradea - Electrical Engineering Fascicle, May 2007, Oradea , Romania, ISSN-1223-2106, pp. 174-178.
 10. Degeratu Sonia, Bizdoaca, N.,G., Tont Gabriela, Degeratu V. Considérations sur le dimensionnement des plaques composites stratifiées a matrice polymère. Annals of the University of Craiova, Seria Inginerie Electrica, vol 1, No 31, October, 2007, pp. 435-439, ISSN 1842-4805.
 11. Degeratu Sonia, Popescu Mihaela, Bîzdoaca N.G., Aspects Regarding the Performances of a New Insulation System for the 6kV Induction Motors. WSEAS Transactions on Circuits and Systems Journal, Issue 7, Volume 5, July 2006, ISSN 1109 – 2734, pp. 1009-1016.
 12. Degeratu Sonia, Popescu Mihaela, Degeratu V., Exhaustive Method for the Determination of the Phase Rotor Resistance for Asynchronous Motors with Squirrel-Cage Rotor, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, octombrie 2006, Tomul LII (LVI), Electrotehnica, Energetica, Electronica, ISSN 1223-8139, pp. 293-296.
 13. Degeratu, Sonia, Popescu Mihaela, Bizdoaca, N.,G., A Performant Insulation System for the Stator Winding of the 6 kV Induction Motors, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Circuits, Vouliagmeni, Athens, Greece, July 10-12, 2006, ISSN: 1790-5117, pp. 253-257.
 14. Degeratu Sonia, Degeratu B., Popescu Mihaela, Aspects Concerning the Performances of a New Insulation System for Low Voltage Asynchronous Motors. The 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON'06), Paris, France, November 7-10, 2006, IEEE Catalog Number: 06CH37763C, ISSN 1553-572X, ISBN: 1-4244-0136-4, Library of Congress: 1553-572X, pp. 1240-1244.