Autentificare

Prof.dr.ing. Aurel CÂMPEANU Aurel Campeanu
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Maşini electrice, teorie şi încercări;
Dinamica maşinilor electrice;
Modelarea şi simularea proceselor tranzitorii din maşinile electrice;
Maşini electrice asociate cu convertoare statice;
Optimizarea funcţionării maşinilor electrice.
Discipline Convertoare electromecanice;
Complemente de dinamica maşinilor electrice.
Domenii de interes Maşini electrice, chestiuni speciale;
Dinamica convertoarelor electromecanice;
Modelarea, simularea şi încercarea maşinilor electrice;
Comanda numerică a convertoarelor electromecanice.
Membru asociații profesionale Membru titular al Academiei de Stiinţe Tehnice din Romania (ASTR);
Membru plin al Comitetului Naţional Roman pentru Comisia Electrotehnica Internaţionala (CEI);
Membru al grupului de lucru WG28 al CEI - Membru fondator al comisiei pentru Acţionari şi Automatizari a Academiei Romane;
Responsabilul Filierei Francofone –Electromecanique, Universitatea din Craiova;
Membru in Colegiul de redacţie al revistei "Revue Roumaine des Sciences Techniques, Serie Electrotehnique et Energetique";
Membru in Colegiul redacţional al revistei "Electrotehnica, Electronica, Automatica";
Membru in Colegiul de redacţie al revistei de "Instrumentaţie virtuală";
Membru în colegiul de redacţie al revistei Acta Electrotehnica;
Membru în comisia de ştiinţe inginereşti a CNCSIS, de expertizare a granturilor cu Banca Mondială şi MEN. -Membru AGIR..
Recunoaştere naţională/ internaţională Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice a Moldovei;
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord din Baia Mare;
Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi;
Laureat al Premiului "Traian Vuia" al Academiei Române;
Diplomă şi medalie "30 de ani de activitate ICMET pentru contribuţia deosebită la creşterea prestigiului Institutului";
Profesor de Onoare al Universităţii din Craiova;
Profesor de Onoare al Universităţii Tehnice din Cluj Napoca;
Diploma de Onoare a Municipiului Craiova;
Diploma acordata de Facultatea de Medicină din Craiova;
Diploma de Onoare pentru activitatea desfăşurată in cadrul Comisiei de Stiinţe Inginereşti si contribuţia deosebita in elaborarea si aplicarea strategiei de reforma a învăţământului superior si a cercetării ştiinţifice din România precum si in implementarea Programului RO-4096 derulat in perioada 1996-2002;
Profesor invitat: L'Universite Claude Bernard Lyon (Franţa), Ecole Politechnique Federale de Lausanne EPFL (Elveţia), L'Universite Catholique de Louvain (Belgia), Universite Jean Monnet de Saint Etienne (Franţa), University of California, Los Angeles (SUA), Universita degli Studii di Padova (Italia), Conferinţa Internaţională a Universităţilor Europene CESAER de la Louvain la Neuve (Belgia) cu tema 'Transfer de Tehnologie de la universităţi în industrie', organizată de Universitatea Catolică din Louvain în cooperare cu Comisia Europeană UNESCO;
Preşedinte între 1992-2005 la Comisia Examenului de Stat pentru specializarea Maşini electrice la Universitatea Tehnică din Chişinău;
Profesor examinator în 'Jury d'Habilitation a Diriger des Recherces:" la "Universite des Sciences et Technologies de Lille ";
Membru IEEE -Promotor al Conferinţei Internaţionale SIELMEN ca membru fondator al Comitetului de Iniţiativă Chişinău- Iaşi- Craiova.

Date personale

Data nașterii 06 august 1935
Locul nașterii Calafat
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 328 (cabinet), 327 (laborator)
Fax 0251 - 435.255
e-mail
acampeanu @ em.ucv.ro
aurel.campeanu @ ie.ucv.ro
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească 1958 - 1963 Inginer electrotehni, Laboratorul Central de Incercări Maşini Electrice al uzinei Electroputere
Experiență didactică 1963 - 1972 preparator, asistent şi şef de lucrări la Institutul Politehnic Timişoara;
1972 - 2005 sef de lucrări, conferenţiar si profesor la Universitatea din Craiova;
1984 - Decan cu delegaţie la Universitatea din Craiova;
1984-2000 Prorector, Sef de catedra si Decan la Universitatea din Craiova;
2005 - Profesor consultant.
Stagii de specialitate Franţa (Universitatea "Jean-Monnet" din St. Etienne, Centrul Naţional de Cercetări de la Grenoble, Universitatea HEI Lille), Belgia (Universitatea Liberă din Bruxelles, ECAM-Bruxelles), Italia (Politehnica din Padova), Spania (Universitatea din Zaragoza), Germania (Universitatea Tehnică din Dresda şi Politehnica din Ilmenau).
Contracte de cercetare 30 naţionale şi internaţionale

Publicaţii

Cărți publicate 16
 
 1. A. Câmpeanu: Maşini electrice, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1977;
 2. A. Câmpeanu: Maşini electrice. Probleme fundamentale, speciale şi de funcţionare optimală. Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1988 (Premiul Academiei Române);
 3. Al Fransua, R. Măgureanu, A. Câmpeanu, M. Condruc, M. Tocaci: Maşini şi sisteme electrice de acţionare. Probleme fundamentale. Bucureşti, Ed. Tehnică, 1978, (tradusă şi în limba engleză) la Technical Press, Oxford, 1978;
 4. A. Câmpeanu, V. Iancu, M. Rădulescu: Maşini în acţionări electrice, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1996;
 5. I. Vlad, A. Câmpeanu, S. Enache: Proiectare asistată a maşinilor de curent continuu. Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2008;
 6. A. Câmpeanu, I. Vlad: Complemente de dinamica maşinilor electrice. Incercări şi breviar de teorie. Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2007;
 7. Campeanu, A., Nică, C.: Maşini electrice sincrone - Regimuri particulare, Editura Sitech, 2001;
 8. Campeanu, A., Vlad, I.: Maşini electrice. Teorie, construcţie şi aplicaţii. Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2006;
 9. A. Câmpeanu, I. Vlad: Maşini electrice. Teorie, încercări şi simulări. Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2008;
 10. A. Câmpeanu: Introducere în dinamica maşinilor electrice de curent alternativ, Editura Academiei Române, 1998;
 11. A. Campeanu: Maşini şi acţionări electrice. Teorie generală, Transformatorul, Maşina de c.c., Univ. din Craiova, 1972, 1973;
 12. A. Campeanu: Maşini şi acţionări electrice. Maşina de inducţie, Maşina sincronă, Maşini pentru sisteme automate, Univ. din Craiova, 1974;
 13. A. Campeanu: Maşini şi acţionări electrice. Regimuri tranzitorii, Maşini conectate la mutatoare, Univ. din Craiova, 1979;
 14. Campeanu, A., Vlad, I., Enache S.: Dinamica maşinilor electrice. Indrumar de laborator. Reprografia Universităţii din Craiova, 2001;
 15. Campeanu, A., Vlad, I.: Maşini electrice I. Transformatorul electric şi Maşina asincronă. Craiova, Reprografia Universităţii din Craiova, 2002;
 16. Campeanu, A., Vlad, I.: Maşini electrice II. Maşina sincronă şi Maşina de curent continuu. Craiova, Tipografia Universităţii din Craiova, 2003.
Lucrări publicate

157

(extras lucrări reprezentative)
 1. A. Câmpeanu: Contribuţii la studiul unui regim de recuperare al maşinii sincrone. In: Studii şi Cercetări Energetice şi Electrotehnice, Tom 23 (4), 1973, Bucureşti;
 2. A. Câmpeanu: Uber une besondere Betriebsbeweise des Ruckarbeitebetriebes von Synchronmaschinen. In: "Archiv fur Electrotechnik", 61, 1979, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York;
 3. A.Câmpeanu: The Induction Machine Operation at Variable Frequency and Constant Flux in Air-gap. In: Revue Roumain des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, Tome 28, 1, 1983, Bucureşti;
 4. A. Câmpeanu: Behaviour of an Induction Machine with a Controlled Current Source-Inverter Supply. In: Revue Roumain des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, Tome 28 (3), 1983, Bucureşti;
 5. A. Câmpeanu: Field Acceleration Method for Induction Motor Control. In: Revue Roumain des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, Tome 36, 3, 1991, Bucureşti;
 6. A. Câmpeanu: Torque Control for Synchronous Motor with Permanent Magnets. In: Proceedings of Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments, OPTIM'91, Braşov, 1991;
 7. A. Câmpeanu: About the Saturation Effect in the Alternative Current Machine Equations. In: Revue Roumain des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, Tome 38, 4, Bucureşti, 1993;
 8. A. Câmpeanu: Contributions to the Study of Dynamic Processes of the Saturated Induction Machine. In: West-East Technology Bridge International Conference on Power Electric Motion Control, 1994, PEMC'94 Warsaw, Poland;
 9. A. Câmpeanu: Quantitative Effects of Saturation on the Dynamic Characteristics of the Induction Machine. In: Proceedings of the 4 th International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments, 1994, Braşov;
 10. A. Câmpeanu: Contributions in Some Electromechanical Transient Processes Study of Induction Motor. In: ,,40 Internationales Wissenscheftliche Kolloquium. Technische Universitat Ilmenau, Germany, 1995;
 11. A. Câmpeanu: Transient Performance of the Saturated Induction Machine. In: ,,Electrical Engineering" (A. f. E), Vol 78(4), 1995, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1995, Germany;
 12. A. Câmpeanu, I. Cauţil: On the Transient Behaviour of the Saturated Induction Machine. In: Revue Roumain des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, Tome 40 (2) 1995, Bucureşti;
 13. A. Câmpeanu: A New Approach of the Torque Control for the Synchronous Motor with Permanent Magnets. In Proceedings of the 7 th International Power Electrics & Motion Control Conference, 1996, PEMC'96, Budapest;
 14. A. Câmpeanu: Several Transient Processes of Induction Motors from High Power Plants. In: Proceedings of the International Conference on Electrical Machines and Applications, ICEMA'96, 1996, Harbin, China;
 15. A. Câmpeanu: The Magnetic Field Oscillations of the Induction Machine in Dynamic Regimes. In: Proceedings of the 5 th International Conference on Opmization of Electric and Electronic Equipments, OPTIM'96, 1996, Braşov;
 16. A. Câmpeanu: The Transient Electromechanical Oscillations of the Synchronous Machine in a Special case. In: Proceedings of the 6th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment 1998, Braşov;
 17. A. Câmpeanu, S. Enache, I. Vlad: Conclusions Regarding Implications of the Induction Motors Parameters on Stability in the Case of Static Converters Supply, ELECTROMOTION '99, Patras, Grecia;
 18. A. Câmpeanu: Nonlinear Dynamical Models for the Saturated Induction Machine, Revue Roumain des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, Editura Academiei Române, 2000;
 19. A. Campeanu, A., Ionescu, T., Campeanu: Comparative Accounting for Magnetic Saturation in Induction Machine Models'. Proceedings of the 4th International Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems, Bologna, Italy, 2001, p.31-36;
 20. Campeanu, A., S.A.: The Full-Load Back to Back Test of the Synchronous Machines with Energy Recover, ACEMP 2001, Kusadasi, TURKEY, p. 131;
 21. Campeanu, A.: Nonlinear Dynamic Models for the Saturated A.C. Machine. ICEM 2002, Brugges;
 22. Campeanu, A., Ionescu, A.I., Campeanu, T.: A Method of Dirrect Recovery Test at Rated Load for High Power Synchronous Machines.ICEM 2002, Brugges;
 23. Campeanu, A., Vlad, I., Enache, S.: Aspects Regarding Optimal Design of High Power Electrical Machines. Braçov, The 9th International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipment, OPTIM '2002, Proceedings;
 24. Campeanu, A: Nonlinear Dynamic Models of Saturated Salient Pole Synchronous Machine, Revue Roumaine des Sciences Techniques, serie Electrotechnique et Energetique, tom 46 (3), 2002, Editura Academiei Romane;
 25. A. Campeanu, I. Vlad, A. Ionescu, S. Enache – Establisement of Electrical Machines Optimum Constructive Dimensions, ELECTROMOTION Conference 2003, Marrakech (Maroc);
 26. Campeanu, A., Vlad, I., Enache Monica, Campeanu, T.: The Representation of Induction Machine Dynamics using Complex Eigenvalues. Capri, Italy, Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation & Motion, SPEEDAM 2004, Proceedings, Vol.2, p.T2D 1-T2D 4, (CD. ISBN 88-89389-00-1, p.589-594);
 27. Campeanu, A., Ivanov, S.: Recurence Relations in Saturated AC Machines Modeling. EPE –PMC, 2004, Riga (CD);
 28. Campeanu, A., Rasvan, V.: Saturation and Saliency in Sinchronous Machines: a Corrected Model. OPTIM 2004, Proceedimgs Vol.II, p.109-114;
 29. Campeanu, s.a.: Direct torque an Flux Control of Saturated Induction Machines. Electromotion, 2005, Laussanne (CD);
 30. Campeanu, A., Vlad, I., Enache, S.: Utilization of Numerical Methods in Study of Distorting Regime of Direct Current Motors Asociated with Static Converters. EDPE 2005, Dubrovnic;
 31. A. Câmpeanu, M. Rădulescu, R. Prejbeanu: Conection to weak Electrical Supply Network of two Synchronous Machines Operating in Recovery Regime. CD version PMA4-1, Book of Abstracts, XVII International Conference on Electrical Machines (ICEM), Chania, Crete Island, Greece, 2-5 septembrie, 2006;
 32. A. Câmpeanu, I. Vlad, S. Enache, A. Ionescu.: Study of a Particular Recovery Regime of the Synchronous Machine and its Applications. ACEMP'07 şi ELECTROMOTION'07, Bodrun, Turkey, 10-12 septembrie, 2007, Proceedings, ISBN 978-975-93410-2-2, p. 319-324;
 33. A. Câmpeanu, M. Rădulescu.s.a: Influence of Cross –Saturation for Modeling and Simulation of the Dynamic Processes in the Induction Motor. EUROCON 2007, Varsovia, Polonia, 9-12 septembrie, 2007, IEEE Catalog Number 07EX1617C, ISBN 1-4244-0813-X, Library of Congress 2006937182, CD version, p. 1830-1833;
 34. Campeanu A., Ionescu A., Vlad I., Enache S.: Prediction through simulation of the optimal behavior of the induction machine in complex process, 19-th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion SPEEDAM 2008, Ischia (Italy), 11-13 June, IEEE Catalog Number: CFP0848A-CDR, ISBN: 978-1-4244-1664-6, p. 1136-1140, [IEEE Xplore];
 35. Campeanu A., Cautil I., Nicolaescu , Campeanu T.: The Effect of Magnetic Asymmetry on the Behavior of the Synchronous Machine in Dynamic Regime. Proceedings of the 2008 International Conference on Electrical Machines, ICEM Paper ID 1416;
 36. Campeanu A., Cautil I., Nicolaescu M.: An Enhauced Model of the Synchronous Saturated Machine with Salient Poles. CEFC '08, Athena, 2008;
 37. Campeanu A., Cautil I.: Dynamical Processes in Synchronous machines. Bucureşti, Revue Roumanie des Sci.Techn.et Electrotchn.Serie Electrotechn.et Energ., 2009.