Autentificare

Ş.l.dr.ing. Daniela Gabriela PETROPOL ŞERB Gabriela Petropol
Gradul didactic Şef lucrări
Domenii de competență Maşini electrice;
Ingineria apelor;
Metode numerice aplicate.
Discipline Cursuri predate:
 • Surse de apă şi ingineria apelor reziduale, Facultatea de electromecanică, specializarea IPMI, anul IV.
 • Crearea produselor şi serviciilor inovante, master RTR;
 • Management şi marketing inovant, master RTR;
 • Cercetarea şi capitalizarea cunoştinţelor, master RTR.
Seminarii şi laboratoare:
 • seminarii Maşini electrice, anul III, EM ;
 • proiect Maşini electrice, anul III, EM;
 • laboratoare Maşini electrice, anul III, EM;
 • laborator de Metode numerice, anul I Master, SEC; - laborator Practică informatică, anii I, II, III, EM;
 • laborator „Surse de apă şi ingineria apelor reziduale", anul IV/III, IPMI;
 • proiect „Surse de apă şi ingineria apelor reziduale", anul IV, IPMI.
Domenii de interes Maşini electrice: modelare şi simulare;
Ingineria apelor;
Creativitate aplicată / marketing inovant;
Metode educaţionale moderne aplicate în predarea disciplinelor inginereşti.
Membru asociații profesionale AGIR - Asociaţia Generală a Inginerilor din România SRR;
Societatea Română de Robotică SRAIT;
Societatea Română de Automatica si Informatica Tehnică.

Date personale

Data nașterii 22 octombrie 1967
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 305
Fax 0251 - 435.255
e-mail
gpetropol @ em.ucv.ro
gabriela.petropol @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică, Specializarea: Electromecanică
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență didactică septembrie 1991 - august 1996 - Grup Şcolar Construcţii Civile, profesor inginer definitivat;
septembrie 1996 - august 1999- Grup Şcolar Chimie, profesor inginer gradul II ;
septembrie 1999 - septembrie 2002 - Grup Şcolar Transporturi Căi Ferate, Profesor inginer gradul II,I;
octombrie 2002 – feb.2008 - Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, asistent universitar ;
feb.2008 - prezent - Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, şef lucrări.
Stagii de specialitate 2007 – stagiu de specializare : formarea formatorilor în „Ingineria proiectării automobilelor", organizată de‚ Université de Technologie de Compiègne', în parteneriat cu grupul Renault.
Contracte de cercetare 5 (membru)

Publicaţii

Cărți publicate 2
 
 1. G.D., Petropol-Şerb, - Surse de Apă şi Ingineria Apelor Reziduale. Aplicaţii.
Lucrări publicate

27

(extras)
 1. Gabriela Dana Petropol-Serb, Ion Petropol-Serb , Aurel Campeanu and Anca Petrisor - Using GUI of Matlab to create a virtual laboratory to study an induction machine, EUROCON 2007, Proceedings, IEEE Catalog Number: 07EX1617C, ISBN: 1-4244-0813-X, p. 2355-2360
 2. GABRIELA Petropol Serb, ION Petropol Serb, AUREL Campeanu, ANCA Petrisor, SONIA Degeratu - Virtual Laboratory in the Engineering Education; New aspects of engeneering education, Proceedings of the 5th WSEAS / IASME International Conference on Engineering Education (EE'08), ISBN: 978-960-6766-86-2, ISSN:1790-2769, pg. 99-104
 3. Petropol Serb Gabriela, Petropol Serb Ion, Campeanu Aurel, Sonia Degeratu, Anca Petrisor - Study of the sudden symmetrical short-circuit using mathematical models of synchronous machine and the numerical methods, EPE PEMC 2008, Proceedings, IEEE Catalog Number: CFP0834A-CDR, ISBN: 978-1-4244-1742-1
 4. G. Petropol Serb, I. Petropol Serb, A. Campeanu - Operation of the induction machine to adjustable frequency, In Proceedings of the 14th National Conference of Electrical Drives, Timisoara,septembrie, 25-26,2008, Scientific Buletin of the "Politehnica" University of Timisoara, Romania, Transaction of Power Engineering, Tom 53(67), ISSN 1582-7194, pp. 189-192, Timisoara, 2008.
 5. Gabriela Petropol Serb, Ion Petropol Serb, Aurel Campeanu, Anca Petrisor, Sonia Degeratu - Virtual Laboratory for Study of Synchronous Machine Parameters - WSEAS TRANSACTIONS on ADVANCES in ENGINEERING EDUCATION, Issue 1, Volume 6, January 2009, ISSN: 1790-1979.