Autentificare

Prof.dr.ing. Daniela ROŞCA Daniela Rosca
Gradul didactic Profesor
Funcţii administrative
 • Director - Departamentul de Formare Continuă şi legatura cu Mediul Socio-Economic şi Cultural (DFC-MESC ) Universitatea din Craiova
 • Membru în Consiliul Profesoral
Domenii de competență Transmisii mecanice;
Proiectarea ecoproduselor;
Management de mediu;
Analiza ciclului de viaţă al produselor;
Dezvoltare durabilă.
Discipline Organe de maşini şi mecanisme;
Organes de machines et mécanismes;
Managementul mediului;
Ingineria mediului şi dezvoltare durabilă;
Comunicare profesională.
Domenii de interes Tehnologii curate şi echipamente pentru depoluarea mediului;
Formare continuă.
Membru asociații profesionale Societatea Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată;
Asociaţia Română pentru Teoria Maşinilor şi Mecanismelor;
Asociaţia Română de Tribologie;
Asociaţia Română de Robotică;
Asociaţia Română de Tensometrie;
Asociaţia pentru Protecţia Mediului-Oltenia;
AGIR.

Date personale

Data nașterii 1960
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon +40 251 435 700, int. 319 (laborator Inginerie şi Protecţia Mediului),
+40 740 194 877
Fax 0251 - 435.255
e-mail
drosca @ em.ucv.ro
daniela.rosca @ ie.ucv.ro
drosca2003 @ yahoo.com
Studii universitare Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanică, Specializarea Maşini Unelte
 • 1984 Specializarea Maşini Unelte;
 • 1999 Specializarea Autovehicule Rutiere.
Titlul științific Doctor din anul 1998 – Universitatea din Craiova, Titlul tezei: Contribuţii la studiul elastocinematic si termoelastocinematic al lanţurilor cinematice cu bare

Experienţă profesională

Programe internaţionale 7 Programe SOCRATES - ERASMUS, având ca parteneri universităţi din Uniunea Europeană (ENSAM Paris ; Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes; Université Pierre et Marie Curie (Paris 6); Ecole Normale Supérieure de Cachan; Université de Bourgogne; Université Paris Sud - IUT de Cachan etc.);
1 Program Leonardo da Vinci (2004) - Université de Bourgogne.
Stagii de specialitate Specializare în cadrul ENSAM Paris, 1992;
Stagiu de cercetare ENSAM Paris, 2000;
Stagiu de cercetare ENSAM Paris, 2001;
Curs de specializare Managementul mediului, 2004;
Stagiu de formare RTR - Technocenter Renault , Guyancourt, Paris, Franţa, 2008;
Stagiu de formare RTR - ENS Cachan, Franţa, 2008.
Contracte de cercetare/ POSDRU / PHARE 20 contracte / granturi
  14 contracte (la 8 contracte - responsabil de contract / temă);
6 granturi (la 2 granturi - director).
 Patente de invenție

1/7

 

Stand pentru cercetarea experimentală a procesului de schimbare, sub sarcină, a treptelor de viteză - Brevet de invenţie nr. 105858B1/1992;
Dispozitiv de producere a şocurilor multiple de aer comprimat - Certificat de înregistrare a desenului şi modelului industrial Nr. 004595, 1997;
Dispozitiv de producere a şocurilor multiple de aer comprimat cu frecvenţă mare de descărcare. Certificat de înregistrare a desenului şi modelului industrial Nr.004594 , 1997

Membru in comitetele stiintifice

Renewable Energy Sources (RES 07)- Arcachon France, 2007;
Energy planning, Energy Saving, Environmental Education - Arcachon France, 2007;
The 5th International Conference on Environment, Ecosystems and Development, Tenerife, Canary Islands, Spain, 2007;
The 17 th Conference on Inovation in Education for EI Engineering, 2006.

Publicaţii

Cărți publicate 2
 Contributii in cărţi publicate în străinătate

2

Cursuri universitare şi îndrumare publicate la Tipografia Universităţii din Craiova

6

Lucrări publicate

102

(extras lucrări reprezentative)
 1. Roşca A., Roşca Daniela, 2013, Considerations concerning impulsive air shock waves utilization in small and middle farms activities, Proceedings of the 4th International Conference on Design and Product Development (ICDPD'13), pp. 50-55. August 27-29, 2013, Chania, Crete Island, Greece, ISBN 978-960-474-329-2
 2. Roşca A., Roşca Daniela, 2013, Mechanical behavior of recoverable dental re-cast alloys, Revue Progress of Cryogenics and Isotopes Separation, Volume 16, issue 2/2013, National Institute for Research and Development for Cryogenics and Isotopic Technologies, - ICIT Rm. Vâlcea, CONPHYS Press Rm. Valcea, ISSN: 1582-2575, pp. 71-80.
 3. Roşca Daniela, Roşca A., Vladuţ G., 2012, Comparative Study Between Different Biodiesel Blends used for Bus Public Transport in Craiova City, Progress of Cryogenics and Isotopes Separation, Volume 15, issue 1/2012, CONPHYS Press Rm. Valcea, ISSN: 1582-2575, CNCSIS Quote: 619, pp. 69-78
 4. Roşca Daniela, Roşca A., 2011, Thermovision - A Reliable Method To Prevent Fire Hazard in Flour Milling Industry, Annales of the University of Craiova, Biology, Horticulture, Food produce processing technology, Environmental engineering Series, vol. XLI (LII) 2011, Universitaria Publishing House Craiova, pp 368-373, Revista cotata B – cod CNCSIS 175, ISSN 1453-1275
 5. Rosca Daniela, Rosca A., Pitru Allma Roxana, 2009, Mechanical Characteristics for Cobalt – Chromium and Nickel - Chromium Cast Alloys Recovery, 3rd International Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering and applications in automotive engineering COMEC 2009, Vol. 2, pp. 633-637, Transilvania University Press of Brasov, ISBN 978-973-598-572-1
 6. Rosca A., Rosca Daniela, 2008 – Consideration concerning compressed air shock waves applications in environment engineering, Book series title Mathematics and Computers in Science and Engineering, Theoretical and Experimental Aspects of Continuum Mechanics, Proceedings of the 3 rd IASME / WSEAS International Conference on Continuum Mechanics (CM'08), pp 42-47, Cambridge, UK, ISBN 978-960-6766-38-1
 7. Rosca A., Rosca Daniela, 2007, Considerations on environmental Engineering Education for Sustainable Development in Oltenia Region, Environmental Science, Ecosystems and Development, Book series title: Energy and Environmental Engineering Series, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and Development (EED'), Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, pp 127-132, ISBN: 978-960-6766-20-6, ISSN: 1790-5095.
 8. Rosca Daniela, Rosca, A., Nastasescu V., 2006 - Consideration Concerning Modular Drains and Dykes by Recyclable Belt Conveyors, to Prevent and to Decrease the Flood Effects, WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 10, Volume 2, pp 1245-1250, ISSN 1790-5079.
 9. Rosca A., V. Stanciu, V. Cimpoiasu, R. Scorei, Rosca Daniela, 2004, Autonomous Generator of Technical Oxygen, Molecular Crystals and Liquid Crystals Journal, Vol. 417, Taylor & Francis Academic Journal, London, pp 67-73, Journal Sequence Number 69498J0, ISSN 1058-725X.
 10. Rosca Daniela, Nastasescu V., Rosca A., 2002, Méthode computationnelle d'analyse des chaines cinématiques agissant dans un champ de temperatures, Romanian Journal of Technical Sciences - Applied Mechanics, Tome 47/2002, 375-379, Editura Academiei Romane, ISSN 0035-4074; ISBN 973-27-0932-4.
 11. Rosca Daniela, Rosca A., 2001, Energy Deformation of Thin Plates Made by Porous Materials Stressed by Impulsive Loads, European Congress on Powder Metalurgy, PM 2001, vol. 4, Nice, Franta, pp 262-267, ISBN 1 899072-08 X.