Autentificare

Prof.dr.ing. Ion VLAD Ion Vlad
Gradul didactic Profesor
Funcţii administrative Membru în Consiliul Departamentului
Domenii de competență Metode numerice;
Maşini electrice;
Maşini electrice asociate cu convertoare statice;
Proiectarea optimală a maşinilor electrice;
Convertoare electromecanice în regimuri dinamice;
Tehnici de optimizare.
Discipline Convertoare electromecanice;
Proiectarea optimală a maşinilor electrice;
Certificarea conformităţii.
Domenii de interes Medode numerice;
Convertoare electromecanice asociate cu convertoare statice;
Proiectarea optimală a convertoarelor electromecanice;
Convertoare electromecanice în regimuri dinamice.
Membru asociații profesionale Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania - AGIR.

Date personale

Data nașterii 10 februarie 1953
Locul nașterii Călineşti, jud. Argeş
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.724, int 327
Fax 0251 - 435.255
e-mail
ivlad @ em.ucv.ro
ion.vlad @ ie.ucv.ro
Studii universitare  
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească Întreprinderea Electroputere Craiova (1977 - 1978) – Inginer, Producţie/Fabrica Maşini Electrice Rotative.
Întreprinderea Electroputere Craiova (1978 - 1981) - Inginer, Proiectare/Grupa –Proiectări Maşini de curent continuu.
Experiență didactică Şef catedră "Maşini electrice" de la Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială a Universitatii din Craiova, 1999-2003.
Şef catedră "Maşini electrice" de la Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială a Universitatii din Craiova, 2007-2011.
Membru in Comitetul de conducere al Departamentului de Electromecanica, Mediu si Informatica Industriala in perioada 2011-2015 si 2015-2019
Expert evaluator proiecte CNCSIS. 4. Responsabil cu rapoarte, dotare şi comunicare la programe TEMPUS PHARE TEP – JEN, 1992 - 1996.
Stagii de specialitate Universitatea Jean Monet, Saint Etienne, Franţa, perioada 02.04.1992 - 29.04.1992.
Universitatea Zaragoza, Zaragoza, Spania, perioada 26.02.1994 - 26.03.1994.
Universitatea de Studii din Padova, Facultatea de Inginerie Electrica, Padova, Italia, perioada 06.12.1999 - 19.12.1999.
Ecole des Hautes Etudes Industrielles, Lille, Franţa, perioada 07.09.2001 – 21.09.2001.
ISTASE Institute Superieur des Technologie Avanse, Saint Ettienne, Franţa, perioada 09.10.2002 – 26.10.2002.
Contracte de cercetare Director la 13 Contracte de cercetare/Consultanta cu Firme de profil Electrotehnic ,
Membru la 18 Contracte nationale

Publicaţii

Cărți publicate 18
 
 1. CIOC, I., VLAD I., CALOTA, G.: Transformatorul electric. Construcţie. Teorie. Proiectare. Fabricare. Exploatare. Craiova, Editura Scrisul Românesc, ISBN 973-38-0021-X, 1989.
 2. VLAD I.: Proiectarea şi construcţia echipamentelor electrice de tracţiune. Craiova, Reprografia Universităţii din Craiova, Indrumar de laborator, 1995.
 3. VLAD, I.: Proiectarea şi construcţia echipamentelor electrice de tracţiune. Curs pentru studenţi. Craiova, Reprografia Universităţii din Craiova, 1997.
 4. VLAD, I., ENACHE, S., ALEXANDRU, D.: Utilizarea metodelor numerice în proiectarea maşinilor electrice de tracţiune. Craiova, Editura SITECH, ISBN 973-8025-83-4, 2000.
 5. CAMPEANU, A., VLAD, I., ENACHE, S.: Dinamica maşinilor electrice. Craiova, Reprografia Universităţii din Craiova, Indrumar de laborator, 2001.
 6. CAMPEANU, A., VLAD, I.: Maşini electrice I. Transformatorul electric şi Maşina asincronă. Craiova, Reprografia Universităţii din Craiova, 2002.
 7. CAMPEANU, A., VLAD, I.: Maşini electrice II. Maşina sincronă şi Maşina de curent continuu. Craiova, Tipografia Universităţii din Craiova, 2003.
 8. ENACHE, S., VLAD, I.: Maşina asincrona. Noţiuni fundamentale. Procese dinamice. Editura Universitaria Craiova, 2002.
 9. VLAD, I., ALEXANDRU, D.: Maşina asincronă. Construcţie şi proiectare asistată. Indrumar de proiectare. Craiova, Tipografia Universităţii din Craiova, 2004.
 10. CAMPEANU, A., VLAD, I.: Maşini electrice. Teorie, construcţie şi aplicaţii. Craiova, Editura Universitaria Craiova, ISBN 973-742-256-2, 2006.
 11. CAMPEANU, A., VLAD, I.: Complemente de dinamica maşinilor electrice. Incercări şi breviar de teorie. Craiova, Editura Universitaria Craiova, ISBN 978-73-742-938-4, 2007.
 12. CAMPEANU, A., VLAD, I.: Maşini electrice. Teorie, încercări şi simulări. Craiova, Editura Universitaria Craiova, ISBN 978-606-510-027-5, 2008.
 13. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S.: Proiectare asistată a maşinilor de curent continuu. Craiova, Editura Universitaria Craiova, ISBN 978-606-510-026-8, 2008.
 14. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S.: Proiectare asistată a maşinilor asincrone. Probleme de optimizare. Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2011.
 15. CÂMPEANU, A., CAUŢIL, I., VLAD, I., ENACHE S.: Modelarea şi simularea maşinilor electrice de curent alternativ. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012.
 16. ENACHE S., VLAD I.: Masurari electrice si electronice. Indrumar de laborator, Editura Universitaria Craiova, 2012.
 17. VLAD I.: Convertoare electromecanice I – Manual universitar pentru invatamant cu frecventa redusa, Editura Universitaria Craiova, 2012.
 18. VLAD I.: Convertoare electromecanice II – Manual universitar pentru invatamant cu frecventa redusa, Editura Universitaria Craiova, 2012.
Lucrări publicate

117      2 articole in reviste cotate ISI, 16 articole in reviste cotate BDI, 26 articole in Conferinte cotate ISI, 14 articole in Conferinte cotate BDI, 120 articole la diverse Conferinte

(extras)

1. VLAD, I.: The Optimum Improvement of the Commutation Process for the Continuous Current Machines Taking into Account the Pitch of Rolling. Braşov, Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments, OPTIM '91, Proceedings, Vol.1, 1991, p. 114-120.
2. VLAD I.: Considerations Concerning the Commutation Process of heavy duty DC Motors. Electrotehnica, Electronica si Automatica. Electrotehnica, v.40, nr.5, July.1992, p.142-145.
3. VLAD I.: Optimization of the Commutation Process in DC Machines Function of the Winding type, its Pitch and the Brush-width. Electrotehnica, Electronica si Automatica. Electrotehnica, v.41, nr.1, Jan.1993, p.9-12.
4. VLAD, I.: Commutation Process Optimization at Direct Current Machines. Braşov, The 5th International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipment, OPTIM '96, 1996.
5. VLAD, I., ENACHE, S.: Analysis of the Commutation Process to Direct Current Machines with Special Uses. Craiova, International Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE '2000, p.400-406.
6. VLAD, I., CAMPEANU, T., CAMPEANU, A: Considering the Influence of Upsetting and Saturation on Behaviour of Asynchronous Machines. Capri, Italy, Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation & Motion, SPEEDAM 2004, Proceedings, Vol.2, p.37-42.
7. VLAD, I., CAMPEANU, A., ENACHE S.: Study of Dynamic Regimes at Direct Current Motors by Numerical Methods. CD version PMA4-1, Book of Abstracts, XVII International Conference on Electrical Machines, Chania, Crete Island, Greece, 2-5 septembrie, 2006.
8. VLAD, I., CAMPEANU, A., ENACHE, S.: Improvement of pre-determination precision of operation characteristics for asynchronous motor by considering magnetic saturation, 19-th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion SPEEDAM 2008, Ischia (Italy), 11-13 June, p. 614-619.
9. VLAD, I., CAMPEANU, A., ENACHE, S., AUGUSTINOV L., PETROPOL G.: Establishing the Optimal of Electromagnetical Solicitations for Traction Motors, 20-th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion SPEEDAM 2010, Pisa (Italy), 14-16 June, 2010, pp. 1591-1596, [IEEE Xplore].
10. VLAD I., ENACHE S., ENACHE M.A.: Constructive Dimensions Optimization in Asynchronous Machines Considering their Starting-up Characteristics. Analele Universitatii din Craiova, Anul 34, No. 34, Vol. II, 2010, p.161-166, [BDI IndexCopernicus].
11. VLAD, I., CAMPEANU, A., ENACHE, S., ENACHE, M.A. : Aspects regarding optimal design of high power squirrel cage asynchronous motors, 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2012, 2012, pp. 503 – 508, [IEEE Xplore].
12. VLAD, I., CAMPEANU, A., ENACHE, S., PETROPOL, G. : Optimisation of losses in optimisation of losses in asynchronous motors for general use, Buletinul AGIR, anul XVII, nr. 4, octombrie-decembrie 2012, [BDI IndexCopernicus].
13. VLAD, I., CAMPEANU, A., ENACHE, S., ENACHE, M. A.: Aspects regarding design of squirrel cage asynchronous motors for mining excavators, International Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE 2012, pp.1-6, [ISI].
14. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S., ENACHE M.A.: Optimization of Asynchronous Motor Characteristics Used for Mining Excavator, The 8 th International Symposium on ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING, 23-25 mai 2013, Bucureşti, 2013, p.1-6, [ISI].
15. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE, S., PETROPOL G.: Operation Characteristics Optimization of Low Power Three-Phase Asynchronous Motors, Advances in Electrical and Computer Engineering, Volume 14, Issue 1, Year 2014, pp. 87-93, [ISI].
16. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S., ENACHE Monica: Energetic Aspects and Monitoring of Asynchronous Motors Starting, International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment OPTIM 2014, Brasov/Cheile Gradistei, 2014, pp.306-311, [ISI].
17. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S., ENACHE Monica Adela: Analysis of Exploitation Cost at Low Power Alternating Current Motors and Optimization Possibilities, Craiova, International Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE 2014, pp.1-6, [ISI].
18. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S., ENACHE Monica Adela: Aspects Regarding Optimal Design of Low Power Synchronous Motors, Iasi, International Conference on Electrica land Power Engineering EPE 2014, pp.305-310, [IEEE Xplore].
19. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S., ENACHE Monica Adela: Utility of Numerical Methods in Establishing Performances of Low Power Synchronous Motors, (CNAE 2014), Analele Universitatii Eftimie Murgu Resita,Fascicula de Inginerie, Anul XXI, nr.2, p.35-46, [BDI IndexCopernicus].
20. VLAD I., ENACHE S., ENACHE M.A.: Optimization of Low-Power Brushless Direct Current Motors, The 9 th International Symposium on ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING, 7-9 mai 2015, Bucureşti, p.176-181, [ISI].
21. VLAD I., CAMPEANU A., ENACHE S., ENACHE M.A., Study of Low Power Alternating Current Motors by Functional and Energy Aspect, Annals of the University of Craiova, Electrical Enginnering series, nr. 39, Anul 2015, p 67-72, [BDI Index Copenicus].
22. VLAD I., ENACHE S., MANDACHE L., ENACHE M.A., Transversal Shape Optimization of a Brushless DC Motor for Electric Vehicles , Annals of the University of Craiova, Electrical Enginnering series, nr. 39, Anul 2015, [BDI Index Copenicus]