Autentificare

As.dr.ing. Vlad SURU VladSuru90x120
Gradul didactic Asistent
Domenii de competență Electronică de putere;
Modelare-simulare MATLAB-SIMULINK;
Grafică pe calculator în MATLAB şi AutoCAD.
Discipline

Grafică asistată de calculator I;

Grafică asistată de calculator II;
Baze de date;
Modelare şi Simulare;
Calitatea Energiei şi Compatibilitate Electromagnetică.

Domenii de interes Electronică;
Electronică de putere;
Filtrare activă;
Acţionări electrice
Membru asociații profesionale Membru al Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania (AGIR);
SRR - Societatea Română de Robotică.

Date personale

Data nașterii 15 noiembrie 1982
Locul nașterii Iaşi, jud. Iaşi
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700 int.309 (cabinet), 306 (laborator)
Fax 0251 - 435.255
e-mail
vsuru @ em.ucv.ro
vlad.suru @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanica, specializarea Roboţi Industriali
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică, Specializarea: Sisteme electromecanice complexe
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență didactică 2012 - Asistent - Facultatea de Inginerie Electrică, departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, Laboratorul de cercetare Acţionări Electrice şi Informatică Industrială

2007 – 2012: preparator, Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, Catedra Acţionări Electrice şi Informatică Industrială, discipline (aplicaţii): Grafică asistată, Baze de date, Modelare şi Simulare, Calitatea Energiei şi Compatibilitate Electromagnetică.

Contracte de cercetare
 1. Proiect POS CCE, OPERAŢIUNEA 2.1.1: PROIECTE DE CERCETARE ÎN PARTENERIAT ÎNTRE UNIVERSITĂŢI/INSTITUTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNTREPRINDERI, SISTEM PENTRU ÎNCĂLZIREA PRIN INDUCTIE CU EFICIENTA ENERGETICA RIDICATA_1, Proiect tip 2, ID 1204, Beneficiar SC INDAELTRAC SRL, CONTRACT DE EXECUTIE SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ ŞI DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ Nr. 258/28.12.2011, durata contractului: 2 ani, Director prof.dr.ing. Popescu Mihaela.
 2. Parteneriat în domenii prioritare PNCDII: Filtre active de generatia a 3-a, 21-010/14.09.2007, perioada 2007- 2010, 3 parteneri, durata contractului: 3 ani.
 3. Comisia Europeană, PC6 STREP AST5-CT2006-030841: DRESS - Distributed and Redundant Electromechanical nose gear Steering System, AST5-CT2006-030841, nivel de finantare 66.000 EUR , PC6, perioada 2006-2009. Parteneri: Messier-Bugatti, Franta; SAAB AB, Suedia; Airbus, Marea Britanie; Messier-Dowty, Franta; Institut Nalional des Sciences Appliquees de Toulouse, Franta; Universite Catholique de Louvain, Belgia; Universitatea din Craiova, Romania; Universite de Haute Alsace, Franta; Budapest University of Technology and Economics, Ungaria; TTTechComputertechnik AG, Austria; Equipaero, Franta; Stridsberg Powertrain AB, Suedia; Institute of Aviation, Polonia, câştigat prin competiţie, Director Universitatea din Craiova: Prof.dr.ing. Sergiu Ivanov, membru în colectiv.

Publicaţii

 Articole publicate în reviste internaționale

9

 
 1. POPESCU MIHAELA, BITOLEANU A., DOBRICEANU M., SURU V., Optimum Control Strategy of Three-Phase Shunt Active Filter System, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 58, October 2009, ISSN 2070-3724, pp.245-250. WASET 2009
 2. A BITOLEANU, Mh POPESCU, V SURU, P-Q Theory and Apparent Power Calculation for Active Filtering, 4th International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters, September 22 – 23, 2011, Suceava, Romania, ISSN 2066 – 835X, pp. 115 – 122. ELS 2011 Suceava
 3. V SURU, A BITOLEANU, Mh POPESCU, M LINCĂ, Optimal Control Design of DC Circuit of a Shunt Active Power Filter, 4th International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters, September 22 – 23, 2011, Suceava, Romania, Buletinul AGIR nr. 4/2011, octombrie-decembrie, pp. 121-128, ISSN-L 1224-7928, ELS 2011 Suceava
 4. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Suru V., Patrascu Alexandra, High performance shunt active power filter, 7th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), 2011, 12-14 May 2011, Bucharest, ISSN: 2068-7966, Print ISBN: 978-1-4577-0507-6, INSPEC Accession Number: 12119022, pp. 1-6, ATEE 2011
 5. Pătrașcu Alexandra, Popescu Mihaela, Suru V., CPC Theory Implementation for Active Filtering and its Limits, 11th International Conference on Applied and Theoretical Electricity, Craiova, Romania, October 2012, Annals of the University of Craiova, Electrical Engineering series, Vol. 36, 2012, pp. 132 – 137, ISSN 1842-4805. ICATE 2012
 6. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., and Suru V., P-Q Theory And Total Active Filtering Compensation Under Distorted Supply Voltages, Buletinul AGIR nr. 3/2012, pp. 367-372, ISSN-L 1224-7928, BDI: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, Online: ISSN 2247-3548. WESC 2012 Suceava
 7. Patrascu Cristina-Alexandra, Popescu Mihaela, and Suru V., Current Decomposition Based On The P-Q Theory Concepts, Buletinul AGIR nr. 3/2012, pp. 373-378, ISSN-L 1224-7928, BDI: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, Online: ISSN 2247-3548. WESC 2012 Suceava
 8. Popescu Mihaela, Bitoleanu A, Suru V., Phase Coordinate System and p-q Theory Based Methods in Active Filtering Implementation, Advances in Electrical and Computer Engineering, Available online: 2013-02-28, Volume 13, Issue 1, Year 2013, pp. 69-74, ISSN: 1582-7445, e-ISSN: 1844-7600, doi:10.4316/AECE.2013.01012 FI: 0,555. AECE 2013
 9. Popescu Mihaela, Bitoleanu A, Suru V., A DSP-Based Implementation of the p-q Theory in Active Power Filtering Under Nonideal Voltage Conditions, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Volume 9 , Issue 2, Digital Object Identifier: 10.1109/TII.2012.2223223 , ISSN 1551-3203, May 2013, pp. 880-889. FI=3.148 IEEE 2013
 Articole publicate în reviste naționale

10

 

1. BITOLEANU A., POPESCU MIHAELA, NASTASOIU FELICIA, SURU V., Current decomposition for active filtering reasons: part 1 - p-q theory and physical components theory, Proceedings of the 14th National Conference Of Electrical Drives, Sept. 25-26, Timisoara, 2008, Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timişoara, Romania, Transaction of Power Engineering, Tom 53(67), ISSN 1582 – 7194, pp. 31-34, 2008. TOM 2008

2. SERGIU IVANOV, VLAD SURU, Simulation of the permanent magnets synchronous machine drive in fault conditions. Analele Universităţii din Craiova, Seria Inginerie Electrică (cod CNCSIS 174, revistă cotată B), Anul 33, nr. 33, 2009, p.82-87, ISSN-1842-4805. 2009

3. BITOLEANU A., POPESCU MIHAELA, SURU V., Some Aspects of p-q Theory for Active Filtering Applications, Annals of the University of Craiova, Electrical Engineering series, No. 34, Vol. II, 2010, ISSN-1842-4805, pag. 30-35.Proceedings CNAE'2010, a XV-a editie, Craiova, 7-8 oct. 2010, ISSN 1842-4805. CNAE 2010

4. LINCĂ M., SURU V., Power Quality in Drive Systems Based on Space-Vector Controled Static Converters and Induction Motors, Annals of the University of Craiova, Serie Electrical engineering, No.34, Vol.II, 2010, ISSN-1842-4805, pp.200-205. CNAE 2010

5. SERGIU IVANOV, VLAD SURU - Classical Versus Continuous Dtc Of The Induction Motor, Annals of the University of Craiova, Serie Electrical engineering, No.34, Vol.II, 2010, ISSN-1842-4805, pp. 117-122. CNAE 2010

6. Mihaela POPESCU, Alexandru BITOLEANU, Constantin Vlad SURU, Time-Domain Based Active Compensation Strategies Under Nonsinusoidal Conditions in Three-Phase Three-Wire Systems, Analele Universitatii Din Craiova - Seria Inginerie electrica, No.35, 2011, ISSN 1842-4805, pp. 19-24. SIELMEN 2011

7. Constantin Vlad SURU, Alexandru BITOLEANU , Design and Performances of Coupling Passive Filters in Three-Phase Shunt Active Power Filters, Analele Universitatii Din Craiova - Seria Inginerie electrica, No.35, 2011, ISSN 1842-4805, pp. 31-38. SIELMEN 2011

8. Alexandra PATRASCU, Mihaela POPESCU , Vlad SURU , The conservative power theory And the active filtering, CNAE 2012, ISSN-L 1224-7928, 4 numere pe an, BDI: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, Online: ISSN 2247-3548. CNAE 2012

9. Cristina Alexandra Pătrașcu, Constantin Vlad Suru, Mircea Dobriceanu, Cpt Application In Active Power Filtering, Annals of The University of Craiova, No 37, 2013, ISSN 1842-4805, pp 78-83. SIELMEN 2013

10. Suru V., Popescu Mihaela, Pătraşcu Alexandra, Using dSPACE in the Shunt Static Compensators Control, Annals of The University of Craiova, No 37, 2013, ISSN 1842-4805, pp 94-99. SIELMEN 2013

 

ARTICOLE PUBLICATE LA CONFERINŢE ŞI SIMPOZIOANE

Internaționale

9

 

1. ALEXANDRU BITOLEANU, MIHAELA POPESCU, MIHAITA LINCA, and VLAD SURU: Energetical Performances of Space-Vector Controled Induction Motors Drive Systems, Proceedings of The 6-th International Conference on Electrical &Power Engineering, October 28-30, 2010, Iasi, Vol. II, pp.245-248. EPE 2010

2. A. BITOLEANU, MH. POPESCU AND V. SURU: p-q Power Theory: Some Theoretical and Practical Aspects, Proceedings of 10th International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation 2010 (ISNCC 2010), pp. 10-15, June 15-18, Lagow, Poland, ISBN 978-1-4244-7894-1. ISNCC 2010

3. ALEXANDRA PĂTRAȘCU, VLAD SURU, The p-q theory and active current under non- sinusoidal conditions, 3rd International Youth Conference on Energetics 2011, July 7-9, Leiria, Portugal, ISBN: 978-1-4577-1494-8. YCE 2011

4. VLAD SURU, ALEXANDRA PĂTRASCU, MIHĂITĂ LINCĂ: Conservative Power Theory Implementation in Shunt Active Power Filtering, XI International School on Nonsinusoidal Currents and compensation, ISNCC 2013, Zielona Gora, Poland. ISNCC 2013

5. MIHAELA POPESCU, A. BITOLEANU, V. SURU: Currents' Physical Components theory implementation in shunt active power filtering for unbalanced loads, XI International School on Nonsinusoidal Currents and compensation, ISNCC 2013, Zielona Gora, Poland. ISNCC 2013

6. CONSTANTIN VLAD SURU, EUGEN SUBTIRELU, MIHĂITĂ LINCĂ, Study of energetic performances of a power static converter with current-source and parallel resonance inverter for induction heating applications, The 8th International Symposium on ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING, May 23-25, 2013, Bucharest, Romania (indexed by IEEE Xplore). ATEE 2013

7. VLAD SURU, ­­MIHAELA POPESCU, ALEXANDRU BITOLEANU, Energetic Performances of Induction Heating Systems with Voltage Resonant Inverter, International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, ISEEE 2013, October 11-13, 2013, Galaţi, România, ISBN 978-1-4799-2441-7. ISEEE 2013

8. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Suru V., Control of the Power in Induction Heating Systems with L-LC Resonant Voltage Source Inverters, 4th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, ISBN 978-1-4799-2441-7. ISEEE 2013

9. VLAD SURU, MIHAELA POPESCU, ALEXANDRA PĂTRAŞCU, Using dSPACE Based System in Active Power Filter Control, 9th International Conference on Electromechanical and Power Systems, SIELMEN 2013, October 17-18, Chișinău, Moldova. SIELMEN 2013

 

ARTICOLE PUBLICATE LA CONFERINŢE ŞI SIMPOZIOANE Naționale

1
  1. SERGIU IVANOV, VLAD SURU, Simplified Continuous DTC for the Induction Motor, 6th Conference on Electrical and Power Engineering, EPE 2010, 28-30 Octombrie 2010, Iaşi, ISBN general: 978-606-13-0079-2, ISBN vol II: 978-606-13-0078-5, pp. II.173-II.176.

EPE 2010