Autentificare

Ş.l.dr.ing. Mihăiţă LINCĂ Mihaita Linca
Gradul didactic Şef lucrări
Domenii de competență Energetica sistemelor de acţionare cu motoare de curent alternativ şi convertoare statice;
Modelarea şi simularea sistemelor de acţionare cu motoare electrice şi convertoare statice;
Grafica pe calculator în MATLAB şi AutoCAD;
Managementul proiectului şi calităţii.
Discipline

Management de la qualité;
Analyse de la valeur;
Propriété industrielle;
Maşini şi acţionări electrice II.

Acționări electrice
Domenii de interes Convertoare statice;
Sisteme de acţionare cu motoare electrice şi convertoare statice.
Membru asociații profesionale Membru al Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania (AGIR)

Date personale

Data nașterii 31 ianuarie 1977
Locul nașterii Tg. Cărbuneşti , Judeţul Gorj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 309
Fax 0251 - 435.255
e-mail
mlinca @ em.ucv.ro
mihaita.linca @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electrotehnică Specializarea: Acţionări electrice
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electromecanică Master: Sisteme electromecanice complexe
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească 2 ani inginer proiectant la divizia Aparataj Electric, la S.C. Electroputere S.A
Experiență didactică Oct.2002÷mart.2003 preparator suplinitor la Catedra Acţionări Electrice şi Informatică Industrială;
Mart.2003÷sept.2005 preparator la Catedra Acţionări Electrice şi Informatică Industrială;
Sept.2005÷2007 asistent la Catedra .
2007 - prezent Şef lucrări la Laboratorul de cerecetare Acţionări Electrice şi Informatică Industrială.
Stagii de specialitate Ingénerie de projet automobile, organizat de l'Université de Compiègne en partenariat avec le group Renault , Franţa., 2007
Contracte de cercetare 8
 
 1. Sisteme de acţionare electrică cu motor asincron şi DSP pentru modernizarea tracţiunii electrice urbane 2000, membru în colectiv;
 2. Calitatea energiei în sistemele de acţionare cu motoare asincrone şi convertoare statice de tensiune şi frecvenţă: Proceduri de analiza, masurare si atestare a calitatii energiei furnizata; cercetari privind functionarea optimala din punct de vedere energetic, a motorului asincron alimentat de la convertoare static, 33062/2004, CNCSIS, membru în colectiv;
 3. Calitatea energiei în sistemele de acţionare cu motoare asincrone şi convertoare statice de tensiune şi frecvenţă : Fundamentarea unui sistem de analiza, masurare si atestare a calitatii energiei electrice intr-un punct al retelei, 3853/2005 CNCSIS, membru în colectiv;
 4. Calitatea energiei in sistemele de actionare cu motoare asincrone si convertoare statice de tensiune si frecventa: Implementarea comenzii optimale, 155/2006, CNCSIS – membru în colectiv
 5. Cercetari teoretice si aplicative privind regimul deformant si filtrarea activa, 27 GR / 11.05.2007, CNCSIS– membru în colectiv;
 6. Cercetari teoretice si aplicative privind regimul deformant si filtrarea activa, 65 GR / 11.06.2008, CNCSIS– membru în colectiv;
 7. Parteneriat în domenii prioritare PNCDII: Filtre active de generatia a 3-a, 21-010/14.09.2007, perioada 2007- 2010, 3 parteneri, Director: Prof.dr.ing. A. Bitoleanu, membru în colectiv.;
 8. Parteneriat în domenii prioritare PNCDII: Optimizarea funcţionării hidrogeneratoarelor electrice prin modernizarea sistemelor de excitaţie în vederea creşterii eficienţei energetice şi competitivităţii lor, 21-040/14.09.2007, perioada 2007- 2010, 3 parteneri - membru în colectiv.

Publicaţii

Cărți publicate 1
 

Bitoleanu A., Ivanov S., Popescu Mihaela, Lincă Mihăiţă, Convertoare statice. Îndrumar de laborator, Reprografia Universităţii din Craiova, 2005.

Lucrări publicate

18

(Articole publicate în reviste internaţionale)

Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Dobriceanu M., Linca M., Harmonic Pollution Generated by Railway Locomotives –Experimental Analyses and Mitigation Solutions, Proceedings of Cairo 10th International Conference on Energy and Environment, Luxor, Egypt, March 11-15, 2007, CD ISSN: 1687-5885

(Articole publicate în reviste naţionale)
 1. Popescu Mihaela, Lincă Mihăiţă, Voltage Control Influence on the Apparent Power Minimisation of the Induction Motor and Static Converter Driving Systems, Acta Electrotehnica, Cluj-Napoca, Vol. 44, No.3, 2004, ISSN 1224-2497, Ed. Mediamira, pp.117-122. (CNCSIS B cod 576);
 2. Dobriceanu M., Bitoleanu A., Popescu Mihaela, Lincă Mihăiţă, Energetic Data Supervision within Carbon Exploitations, Acta Electrotehnica, Cluj-Napoca, Vol. 44, No.3, 2004, ISSN 1224-2497, Ed. Mediamira, pp.229-234. (CNCSIS B cod 576);
 3. Popescu Mihaela, Bitoleanu A, Dobriceanu M., Lincă M., Simulation Tool for Power Quality Analysis, Annals of the University of Craiova, Seria Inginerie Electrică, Nr.1, Vol.I, 2007, ISSN-1842-4805, pp.307-312 (CNCSIS C cod 174);
 4. Bitoleanu A, Popescu Mihaela, Lincă M., Instantaneous Complex Apparent Power Theory and Apparent Power Definitions – Case Studies, Annals of the University of Craiova, Seria Inginerie Electrică, Nr. 31, Vol I, 2007, ISSN-1842-4805, pp. 285-289 (CNCSIS C cod 174);
 5. Mihăiţă Lincă, Bitoleanu A., Ivanov S., Popescu Mihaela, Dobriceanu M., The system of automatic regulation of temperature of compressor, Buletinul Universităţii Petrol- Gaze, Ploieşti, Vol. LVIII, No.2 bis, 2006, ISSN 1224-8495, pp.119-126 (CNCSIS C cod 37);
 6. Popescu Mihaela, Bitoleanu A, Lincă M., On the Energetic Influence of the Voltage-Frequency Correlation in the Induction Motor Driving Systems, Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Tehnică, Vol.LVIII, No.2bis, 2006, ISSN 1224-8495, pp. 197-203 (CNCSIS C cod 37);
 7. Dobriceanu M., Subţirelu E., Lincă Mihăiţă, Vlăduţu G.,SCADA System for a Water Distribution Network, Proceedings of the 14th National Conference on Electrical Drives, Timişoara, September 25-26, 2008, ISSN: 1582-7194.
(Articole publicate la conferinţe şi simpozioane internaţionale)
 1. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Dobriceanu M., Linca M., Energy-Efficient Inverter-Fed Induction Motor Driving System, The IEEE International Electric Machines and DrivesConference, Antalya, Turcia, 03-05 Mai, 2007, ISBN 1-4244-0743-5, (susţinută - IEEE Xplore si Ei Compendex);
 2. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Dobriceanu M., Linca M., Power Quality Assessment via Matlab/Simulink-based Tool, Proceedings of The IASTED International Conference on Power and Energy Systems (EuroPES 2007), Palma de Mallorca, Spain, 29 -31 Aug. 2007, Editor: J. Milanovic, Hardcopy ISBN: 978-0-88986-689-8, CD ISBN: 978-0-88986-690-4, No. 582, pp. 163-168 (susţinută - INSPEC)(Acta Press - INSPEC, http://www.actapress.com/Content_of_ Proceeding.aspx?proceedingID=454);
 3. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Dobriceanu M., Lincă M., Influence de la correlation tension-fréquence sur les puissances d'un moteur asynchrone, Proceedings of the 5th International Conference on Electromechanical and Power Systems, (SIELMEN 2005), October 6-8, 2005, Chişinău, Republica Moldova,Vol.2, ISBN 973-716-230-7, pp.550-554 (susţinută);
 4. Alexandru Bitoleanu, Mihaela Popescu, Mihăiţă Lincă, AC input reactors and frequency static converters, SIELMEN' 2005, 6-8 oct. 2005, Chişinău, vol.II, pag.571-574;
 5. Dobriceanu M., Bitoleanu A., Popescu Mihaela, Lincă Mihăiţă, The Dispatching of the Energetic Activity in Industrial Processes Using Data Acquisition Equipments, Proceedings of International Aegean Conference on Electrial Machines and Power Electronics, ISBN 975-93410-1-8, May 2004, Istanbul, Turkey, pag. 492-497;
 6. Dobriceanu M., Bitoleanu A., Popescu Mihaela , Lincă Mihăiţă, Energetic Data Acquisition Equipment in Industrial Processes, Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation & Motion (SPEEDAM) 2004, Capri, Italy, pag. TID -5 – 8;
 7. Dobriceanu M., Bitoleanu A., Popescu Mihaela, Lincă Mihăiţă, The Usage a Programmable Logic Controller (PLC) for the Control of Great Capacity Excavators from Carbon Exploatations, EPE-PEMC 2004, Riga, Latvia, A94448;
 8. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Dobriceanu M., Lincă Mihăiţă, Influence énergétique de la saturation dans les systèmes d'entraînement électrique avec moteur asynchrone et convertisseur statique de de fréquence, SIELMEN' 2003, 26-27 sept. 2003, Chişinău, vol.II, pag.241-244
(Articole publicate la conferinţe şi simpozioane naţionale)
 1. Popescu Mihaela, Bitoleanu A., Dobriceanu M., Lincă Mihăiţă, Sur la minimisation du courant dans un système d'entraînement électrique avec moteur asynchrone et convertisseur statique à modulation en fréquence, ICATE 2004, ISBN 973-8043-554-4, pp.240-243;
 2. Ivanov S., Bitoleanu A., Lincă Mihăiţă, Simulation of the doubly fed induction machine and voltage source inverter, ICATE 2004, ISBN 973-8043-554-4, pp.234-239.