Autentificare

Ş.l.dr.ing. Eugen SUBŢIRELU Eugen Subtirelu
Gradul didactic Şef lucrări
Domenii de competență Sisteme de actionari electrice;
Electronica analogica
Senzori si sisteme senzoriale;
Sisteme informatice de monitorizare a mediului;
Mediul de programare grafica LabVIEW (modelare/simulare/achizitie de date)
Discipline Sisteme de Monitorizare a Calitatii Mediului (SMCM)
Senzori si Sisteme Senzoriale (SSS)
Sisteme de Actionare (SA)
Electronica Analogica (EA)
Domenii de interes Electronica („cablata" si „programata")
Achizitie de date si sisteme de masura integrate
Mediul de programare grafica LabVIEW
Monitorizare mediu.
Membru asociații profesionale Membru al Asociatiei Nationale de Robotica (ARR);
Membru al Societatii Române de Automatica si Informatica Tehnica (SRAIT).
Recunoaştere naţională/internaţională Inclus in „Who's Who in Romania" (începand cu ed. IV-a, 2009), la pag.1317

Date personale

Data nașterii 11 iulie 1962
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 311
Fax 0251 - 435.255
e-mail
esubtirelu @ em.ucv.ro
eugen.subtirelu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electrotehnica Specializarea: Electromecanică (1987)
Studii postuniversitare Universitatea din Craiova Facultatea Electromecanica Master Sisteme Electromecanice Complexe (2001)
Titlul științific Doctor (2008)

Experienţă profesională

Experienţă inginerească 1987 – 1990; inginer tehnolog; Electroprecizia Sacele;
1990 – 2005; inginer; lab. electric-electronic, metrologie; Electroputere SA, Craiova;
2005 – 2007; şef laboratoare (LTM, LM, LEN); Electroputere SA; Craiova
Experienţă didactică 1991 – 2007; cadru didactic asociat la disciplinele: Sisteme discrete si comenzi numerice; Convertoare statice de putere; Masurari electrice si electronice; Sisteme de actionare electrica din cadrul Facultăţii de Electromecanica şi Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică, Universitatea din Craiova
2007 - prezent Şef lucrări la Laboratorul de cercetare Acţionări Electrice şi Informatică Industrială, Facultatea de Inginerie Electrica, Universitatea din Craiova.
Stagii de specialitate Technical Training: "Uncertainty Calculation in Metrology", NMI Van Swinden Laboratorium B.V., The Netherlands, Danish Institute of Fundamental Metrology, Denmark (PHARE PRAQIII project no. B5-97-014), Noiembrie 1997
Contracte de cercetare 4
 
 1. Filtre active de generatia a 3-a; Programul: Parteneriate in Domeniile Prioritare – PNII; membru în colectiv;
 2. Sistem distribuit bazat pe tehnici de inteligenta artificiala pentru monitorizarea calitatii energiei electrice, supravegherea si controlul unei statii de transformare, CNCSIS Proiect IDEI, 2008-2011, membru în colectiv;
 3. Parteneriate în domeniile prioritare - PNII, Directia de cercetare: Energie, Sistem de monitorizare, protecţie şi control la distanţă, în tehnologie wireless, pentru motoare electrice de joasa tensiune – MONITEH, membru în colectiv;
 4. Sistem pentru încălzirea prin inducţie, cu coeficient energetic ridicat; Finanţare: FONDURI STRUCTURALE ŞI INDAELTRAC, Programul Operaţional Sectorial - Cerceterea Competitivităţii Economice, AXA PRIORITARA 2 – COMPETITIVITATE PRIN CDI; Operaţiunea 2.1.1: „Proiecte de CD în parteneriate între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi"; membru în colectiv.

Publicaţii

Cărți publicate 4
 
 1. Gheorghe Eugen SUBTIRELU, Electronica Analogica asistata de calculator; Ed. SITECH, Craiova, 2011; ISBN 978 – 606 – 11 – 0904 – 3 , 313 pag.
 2. Gheorghe Eugen SUBTIRELU, Electronică Analogică – Îndrumar de proiectare - , Ed. SITECH, Craiova, 2013; ISBN 978 – 606 – 11 – 3442 – 7 , 193 pag.
 3. Gheorghe Eugen SUBTIRELU, Electronică Analogică –Componente si circuite–Îndrumar de laborator , Ed. SITECH, Craiova, 2013; ISBN 978-606-11-3460-1 ,108 pag.
 4. M.DOBRICEANU, Gheorghe Eugen SUBTIRELU, D.SELISTEANU, R.FUNDEANU; Monitorizarea factorilor de mediu-Tehnici şi Sisteme; Editura Universitaria, Craiova, 2009, ISBN 978-606-510-418-1 , 347 pag
Lucrări publicate

6

(extras)
 1. Eugen Subţirelu Virtual instrument for estimation of the short-circuit equivalent parameters of a asynchronous motor - Proceedings of the 13th national conference on electrical drives - CNAE, Ploieşti, October 2006;
 2. Eugen Subţirelu Virtual measurement system for determination and study of the per-phase equivalent circuit parameters - Proceedings of the 6th international conference on electromechanical and power systems – SIELMEN, Chişinău, October 4-6, 2007;
 3. Eugen Subţirelu, Dobriceanu M. . Virtual measurement system for study and determination parameters in asynchronous motor test - International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM – Ischia, Italy, 2008;
 4. Dobriceanu M. ,Eugen Subţirelu Combined protection and control equipment for applications in the medium-voltage area - International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM – Ischia, Italy, 2008.
 5. Eugen SUBTIRELU, M. DOBRICEANU; Virtual Instruments (VIs) for Study of Asynchronous Motor Functional Characteristics, Proceedings of the 7th International Symposium ATEE 2011, May 12-14, Bucuresti, 2011, ISSN 2068-7966, pp.507-512. (Included in: IEEE Xplore).
 6. Eugen SUBTIRELU, Mircea DOBRICEANU, Petre PISTOL Virtual Instrument for study of single-phase AC unknown load; International Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE, Craiova, 25-27 OCT.2012, ISSN:1842-4805;376-381 (Included in: IEEE Xplore)