Autentificare

Prof.dr.ing. Mircea DOBRICEANU Mircea Dobriceanu
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Instrumentatie;
Sisteme de achizitie si microprocesoare;
Senzori si sisteme senzoriale;
Monitorizarea factorilor de mediu;
Actionari electrice;
Instrumentatie virtuala;
LabView.
Discipline Actionari electrice si automatizari;
Instrumentatie;
Senzori si sisteme senzoriale;
Sisteme de achizitie de date si microprocesoare;
Monitorizarea factorilor de mediu.
Domenii de interes Echipamente de achizitie si transmisi date din procese industriale;
Echipamente de culegere date energetice;
Sistem de masurare si înregistrarea marimilor electrice;
Sistem de monitorizare a factorilor de mediu.
Membru asociații profesionale Membru IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers);
Membru AGIR (Asociatiei Generala a Inginerilor din România);
Membru SRAIT (Societatii Române de Automatica si Informatica Tehnica);
Membru ARR (Asociatiei Române de Robotica).
Recunoaştere naţională/internaţională  
(Recenzor la reviste şi conferinţe)
 1. IEEE ISIE 2007 - International Symposium on Industrial Electronics June 4-7, 2007, Centro Cultural and Centro Social Caixanova - Vigo, Spain; http://www.dte.uvigo.es/isie2007/
 2. IEEE IEMDC 2007 – International Electric Machines and Drives Conference, May 3-5, 2007, Antalya, Turkey; http://www.iproms.org/iemdc-2007
 3. IEEE INDIN 2007 - 5th IEEE International Conference on Industrial Informatics July 23-27, 2007, Vienna, Austria; http://www.indin2007.org/
 4. Activ Reviewer 2007-2008 la revistele şi conferinţele societăţii WSEAS - The World Scientific and Engineering Academy and Society. http://www.worldses.org/review/2008reviewers.htm http://www.worldses.org/review/may2007.htm http://www.worldses.org/review/june-july-august-2007.htm http://www.worldses.org/review/sep-oct-nov-dec-2007.htm
 5. Computer Science and Technology, Published by WSEAS Press, 2007; http://www.worldses.org/books/2007/computer-science-and-technology-2007.pdf
 6. The 7th WSEAS Int. Conference on MULTIMEDIA SYSTEMS & SIGNAL PROCESSING (MUSP '07); http://www.wseas.us/e-library/conferences/2007hangzhou/musp/reviewers.htm
 7. 11th WSEAS International Conference on APPLIED MATHEMATICS (MATH '07); http://www.wseas.us/e-library/conferences/2007dallas/math/reviewers.htm
 8. 12th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2006, Portoroz, Slovenia, August 30 - September 1, 2006 http://www.ro.feri.uni-mb.si/epe-pemc2006/tech_prog/rev.shtml http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=04778366
(Membru în comitetele ştiinţifice ale unor conferinţe şi chairmen)
 1. Membru în comitetul ştiinţific al conferinţei SIMULATION MODELLING and OPTIMIZATION (SMO06) Lisbon, Portugal, September 22-24, 2006. http://worldses.org/conferences/2006/lisbon/smo/committee.htm ;
 2. Membru în comitetul ştiinţific al conferinţei The 5th WSEAS International Conference on Computational Intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics (CIMMACS '06) Venice, Italy, Nov.20-22, 2006. http://www.worldses.org/conferences/2006/venice/cimmacs/committee.htm ;
 3. Membru în comitetul ştiinţific al conferinţei The 6th International Conference on Electromecanical and Power Systems SIELMEN 2007, October 4 – 6, 2007 Chişinău, Moldova. http://em.ucv.ro/sielmen/sielmen2007_programme.pdf ;
 4. Chairmen la secţiunea METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS în cadrul The 6th International Conference on Electromecanical and Power Systems SIELMEN 2007. http://em.ucv.ro/sielmen/sielmen2007_programme.pdf ;
(Citări)
 1. ISI Web of Knowledge - Web of Science; http://apps.isiknowledge.com/summary.do?product=WOS&qid=3&SID=Z14L7nCB536NG1ckMp4&search_mode=CitedReferenceSearch http://apps.isiknowledge.com/summary.do?qid=38&product=WOS&SID=Z14L7nCB536NG1ckMp4&search_mode=CitedRefIndex ;
 2. SCOPUS; http://www.scopus.com/scopus/results/citedbyresults.url?sort=plf-f&cite=2-s2.0-52349101953&src=s&imp=t&sid=1W9wD0vXWD6AOCLGK5AjUEM%3a50&sot=cite&sdt=a&sl=0&origin=resultslist&txGid=1W9wD0vXWD6AOCLGK5AjUEM%3a5 ;
 3. WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS (prin PORTAL); http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1456173 ;
 4. Annals of the University of Craiova, Electrical Engineering series, No. 32, 2008; ISSN 1842-4805 (citat în lucrarea: DATA ACQUISITION SYSTEMS FOR THE MONITORING OF DELTA THREE-PHASE LOADS AT LOW VOLTAGE)

Date personale

Data nașterii 29 octombrie 1956
Locul nașterii Craiova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 311
Fax 0251 - 435.255
e-mail
mdobriceanu @ em.ucv.ro
mircea.dobriceanu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova Facultatea de Electrotehnica, Specializarea: Automatizări şi Calculatoare
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență profesională 10.01.1986 – 01.10.1990: Inginer cercetător, Compartiment Pregătirea Fabricaţiei, Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică;
30.08.1984 – 10.01.1986: Inginer cercetător, Institutul de Cercetări pentru Automatizări IPA Bucureşti, Filiala Craiova;
30.08.1982 – 30.08.1984: Inginer stagiar, I.O.B. Balş, Secţia P.M.O.R. Maşini Unelte cu Comandă Numerică.
Experiență didactică 01.10.2009 – prezent Profesor ing. (post ocupat prin concurs), Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, Laborator cercetare Acţionări Electrice şi Informatică Industrială;
01.10.2004 – 01.10.2009, Conferenţiar ing. (post ocupat prin concurs), Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică Catedra de Acţionări Electrice;
04.10.1993 -01.10.2004, Şef lucrări ing.(post ocupat prin concurs), Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică Catedra de Acţionări Electrice;
01.10.1990 - 04.10.1993: Asistent ing. (post ocupat prin concurs), Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică, Catedra de Acţionări Electrice
Stagii de specialitate Univ. "Jean Monnet", St. Etienne, Franta, 1992
Contracte de cercetare 20
(extras)
 1. Sistem de măsurare şi înregistrare a mărimilor electrice. Finantare: Contract cu terti - S.c. ROMDATA AQ S.A. Craiova; Modulul: Contract de consultanta; Nr. contract: 115/14.07.2004; Institutiile participante: Universitatea din Craiova – Facultatea de Electromecanica; Director contract UCv-Fac.de Electromecanică: Conf,dr.ing. Mircea DOBRICEANU.
 2. Cercetări privind sisteme de control şi evaluare a nivelului de emisii în transporturi navale. Finantare: Buget de stat - MECT, Programul CEEX; Modulul: M1- Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe; Categoria de proiect: P-CD; Nr. Contractor titular: 108/2005 Nr. Contractor asociat: 245/11.10.2005 Contractor titular: Sc IPA SA (Director coordonator: Ing. G. Vlăduţ); Contractor asociat: Universitatea din Craiova – Facultatea de Electromecanica. Institutiile participante: Sc IPA SA, Univ. Politehnica Timisoara-Fac. Mecanica, Univ. din Craiova-Facultatea de Electromecanica, ICS Rm.Valcea, INCDMF Bucuresti, Rensponsabil de proiect din partea UCv-Fac.de Electromecanică: Conf.dr.ing. Mircea DOBRICEANU.
 3. Studiu privind necesităţile şi posibilităţile de implementare în regiunea Oltenia a soluţiilor moderne de energii regenerabile. Finantare: Contract cu terti - Sc IPA SA Craiova; Modulul: Contract de cercetare - componenta a proiectului "Energy sector Innovation – Financial Network (EIFN), Supported by the European Commission (VI Framework Program); Nr. contract: 49c/02.11.2006; Institutiile participante: Universitatea din Craiova – Facultatea de Electromecanica; Rensponsabil de proiect din partea UCv-Fac.de Electromecanică: Conf.dr.ing. Mircea DOBRICEANU.
 4. Filtre active de generatia a 3-a Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul: PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE - PNII Categoria de proiect: PC Valoarea proiectului (include şi alte surse atrase) Durata contractului: 36 luni Nr. Contract de finanţare pentru executie proiecte: 21-010/14.09.2007 Nr. înregistrare contractor (UCv): 41c /14.09.2007 Institutiile participante: Universitatea din Craiova - Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială – coordonator, SC INDA SRL- partener1, SC IPA SA- partener2 Director proiect: Prof. dr. ing. A. Bitoleanu Rensponsabil de proiect din partea Universitatea din Craiova - Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială: Conf.dr.ing. Mircea DOBRICEANU.
 5. Sistem de monitorizare, protecţie şi control la distanţă, în tehnologie wireless, pentru motoare electrice de joasa tensiune - MONITEH Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul4: PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE, DIRECTIA DE CERCETARE: Energie Categoria de proiect: PC Valoarea proiectului (include şi alte surse atrase); Durata contractului: 35 luni Nr. Contract de finanţare pentru execuție proiecte: 22112/06.10.2008 Nr. înregistrare subcontractor (UCv): 22112/1/06.10.2008 (911 /07.10.2008) Institutiile participante: Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica ICMET Craiova – coordonator, Universitatea din Craiova – Facultatea de inginerie in electromecanica, mediu si informatica industriala - partener1, SC VIG IMPEX SRL - partener2 Director proiect: Ing. Petre PISTOL Rensponsabil de proiect din partea Universitatea din Craiova - Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială: Conf.dr.ing. Mircea DOBRICEANU.
 6. Sistem distribuit bazat pe tehnici de inteligenţă artificială pentru monitorizarea calităţii energiei electrice, supravegherea şi controlul unei staţii de transformare Finantare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; Programul: IDEI, ID 527, Nr. 628/23.12.2008; Durata contractului: 36 luni Nr. înregistrareUCV: 63c/22.12.2008 Nr. înregistrare:11983/23.12.2008 Institutiile participante: Universitatea din Craiova - Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială Director grant: Conf.dr.ing. Mircea DOBRICEANU

Publicaţii

Cărți publicate 6
 
 1. BITOLEANU A., DEGERATU P., DOBRICEANU M. ş.a.; - Proiectarea acţionărilor electrice; Reprografia Universităţii din Craiova, 1991, p.180.
 2. DOBRICEANU M. SĂVULESCU C.; - Sisteme de achiziţie a datelor, Îndrumar de laborator; Reprografia Universităţii din Craiova, 1995, p. 80.
 3. DOBRICEANU M. PÎRJAN D.; Senzori şi instrumentaţie; Ed. Sitech, Craiova, 2001, p. 176, ISBN 973-657-108-4(COD CNCSIS 170).
 4. DOBRICEANU M.; Sisteme de achiziţie şi microprocesoare; Ed. Universitaria Craiova, 2003, p.304, ISBN 973-8043-289-8 (COD CNCSIS 130).
 5. DOBRICEANU M.; Introducere în instrumentaţie virtuală şi LabVIEW; Ed. Universitaria Craiova, 2005, p.218, ISBN 973-742-078-0 (COD CNCSIS 130).
 6. DOBRICEANU MIRCEA; SELIŞTEANU D.; SUBȚIRELU G. E.; FUNDEANU R.; Monitorizarea factorilor de mediu – Tehnici şi sisteme; Editura Universitaria Craiova, 347 pagini, 2009, ISBN 978-606-510-418-1.
Lucrări publicate

93

(articole publicate în reviste de specialitate - 20 - extras)
 1. Mircea DOBRICEANU; – Virtual Instrument Systems and LabVIEW; Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering "IMT Oradea - 2004", Section Mechatronics, Volume III (XIII), Ed. Universităţii din Oradea, 27-28 Mai 2004, Băile Felix, page.66, ISSN 1583-0691(revista CNCSIS B+, COD CNCSIS 564).
 2. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, M.LINCĂ; – Energetic data supervision within coal exploitations; Acta Electrotehnica, Volume 44, Number 3, Academy of Tehnical Sciences of Romania, Tehnical University of Cluj-Napoca, 12-th National Conference of Electrical Drives – CNAE 2004, Mediamira Sciences Publicher, Sept 23-25, Cluj-Napoca, page 229-234, ISSN 1224-2497 (revista CNCSIS categoria B, COD CNCSIS 576).
 3. A. BITOLEANU, M. POPESCU, Mircea DOBRICEANU; – About reference currents calculation of active power filters using instantaneous power; Acta Electrotehnica, Volume 44, Number 3, Academy of Tehnical Sciences of Romania, Tehnical University of Cluj-Napoca, 12-th National Conference of Electrical Drives – CNAE 2004, Mediamira Sciences Publicher, Sept 23-25, Cluj-Napoca, page 111-116, ISSN 1224-2497 (revista CNCSIS categoria B, COD CNCSIS 576).
 4. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU; – Software Program Packages for Production and Energetic Dispatching Systems; Analele Universităţii din Craiova, Seria: Inginerie electrică, Anul 27, Nr. 27, Vol. II, Ed. Universitaria Craiova, 2003 (Apărut: noiembrie 2004), page.57-62, ISSN 1223 – 530X (revista CNCSIS categoria C, COD CNCSIS 174).
 5. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Sistem de monitorizare a mediului în unităţi industriale supuse riscului tehnologic; Electrotehnica Electronica Automatica – EEA, vol. 53, nr.1, ian. – mar. 2005, Editor: S. C. ICPE S.A. page 30-36, ISSN 1582 – 5175 (revista CNCSIS categoriaD, COD CNCSIS 465).
 6. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; – Practical Aspects Concerning the Monitoring of the Electrical Stations; WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 11, Volume 2, November 2005, GREECE, page.1897-1904, ISSN 1790–0832, (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.worldses.org/journals/information/contents.htmNovember 2005
 7. M. POPESCU, A. BITOLEANU, Mircea DOBRICEANU; – Matlab GUI Application in Energetic Performances Analysis of Induction Motor Driving Systems; WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 5, Volume 3, May 2006, GREECE, page.304-311, ISSN 1790–1979, (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.worldses.org/journals/education/contents.htmMay 2006
 8. M. ENACHE, S. ENACHE, Mircea DOBRICEANU; - Effects of Induction Motors Inductances Modification on Stability Analyzed with Numerical Methods; International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, Issue 1, Volume 1, 2007, ISSN: 1998-0159, pp. 196-201. http://www.naun.org/journals/mcs/mcs-29.pdf, Published by NAUN, USA.
 9. M. ENACHE, S. ENACHE, Mircea DOBRICEANU; About Stability of Mechatronic Systems Driven by Asynchronous Motors, WSEAS Transaction on Circuits and Systems, Issue 1, Volume 7, January 2008, ISSN: 1109-2734, pp. 32-38. (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.wseas.us/e-library/transactions/circuits/2008/25-189.pdf
 10. M. POPESCU, A. BITOLEANU, Mircea DOBRICEANU; Harmonic Current Reduction in Railway Systems, WSEAS Transactions on Systems, Issue 7, Volume 7, July 2008, ISSN: 1109-2777, pp. 689-698. (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.wseas.us/e-library/transactions/systems/2008/27-603.pdf
 11. Mircea DOBRICEANU, E. SUBTIRELU, M LINCĂ, G. VLĂDUŢ; SCADA System for a Water Distribution Network, SCIENTIFIC BULLETIN of the "POLITEHNICA" University of Timişoara, Transaction of Power Engineering, PROCEEDINGS OF THE 14th NATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL DRIVES-CNAE 2008, September 25-26, 2008, Timişoara, Romania, Tom 53(67), 2008, Special Issue, ISSN 1582 – 7194
 12. E. SUBTIRELU, Mircea DOBRICEANU, V. SURU; Virtual Instrument for Studies of Asynchronous Motor's Functional Characteristics, SCIENTIFIC BULLETIN of the "POLITEHNICA" University of Timişoara, Transaction of Power Engineering, PROCEEDINGS OF THE 14th NATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL DRIVES-CNAE2008, September 25-26, 2008, Timişoara, Romania, Tom 53(67), 2008, Special Issue, ISSN 1582 – 7194
 13. S. ENACHE, A. BITOLEANU, M. ENACHE, Mircea DOBRICEANU; Stability of Driving Systems with Induction Motors. A New Method of Analysis, WSEAS Transaction on Circuits and Systems, Issue 10, Volume 7, October 2008, ISSN: 1109-2734, (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.wseas.us/e-library/transactions/circuits/2008/28-197.pdf
 14. A. BITOLEANU, M. POPESCU, Mircea DOBRICEANU, F. NASTASOIU; Current Decomposition Methods Based on p-q and CPC Theories for Active Filtering Reasons, WSEAS Transaction on Circuits and Systems, Issue 10, Volume 7, October 2008, ISSN: 1109-2734, (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.wseas.us/e-library/transactions/circuits/2008/28-207.pdf
 15. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, S. ENACHE, E. SUBTIRELU; SCADA System for Monitoring Water Supply Networks, WSEAS Transactions on Systems, Issue 10, Volume 7, October 2008, ISSN: 1109-2777, pp. 689-698. (Indexed: ISI Web of Knowledge prin INSPEC (IEE)). http://www.wseas.us/e-library/transactions/systems/2008/28-196.pdf
(lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale în străinătate - 52 - extras)
 1. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, M.LINCĂ; - The Dispatching of the Energetic Activity in Industrial Processes using Data Acquisition Equipments; International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics – ACEMP 2004, May 26-28, 2004, Istanbul, TURKEY, page.492-497, ISBN 975-93410-1-8.
 2. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, M.LINCĂ; - Energetic data acquisition equipment in industrial processes; Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation & Motion, - SPEEDAM 2004, Short Papers Proceedings, 2nd Volume, June,16 – 18, 2004, Capri, ITALY, page.TID-5...TID-8, ISBN 88-89389-00-1.
 3. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, M.LINCĂ; - The Usage a Programmable Logic Controller (PLC) for the Control of Great Capacity Eexcavators from Carbon Eexploitations; 11-th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE – PEMC 2004, September 2-4, 2004, Riga, LATVIA, page 54.
 4. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU; - System for Monitoring of the Energetic Activity; 4-th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution – MedPower04, November 14-17, 2004, Lemesos, CYPRUS, page 107, ISBN 9963-8275-1-9.
 5. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Energy Storage System for Electrical Stations; XIV-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies – SIELA 2005, Proceedings Volume I, June 2-3, 2005, Plovdiv, BULGARIA, page 76-81, ISBN 954-90209-4-0.
 6. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - System for Monitoring the Energy Flow in Electrical Stations; 5-th WSEAS International Conference on POWER SYSTEMS AND ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY – PSE 05, August 23-25, 2005, Corfu, GREECE, Proceedings (CD: 498-398), ISBN 960-8457-34-3.
 7. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Data Acquisition Equipment for Energy Measuring in Electrical Stations; 13-th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics – EDPE 2005, September 26-28, 2005, Dubrovnik, CROATIA, Proceedings (CD: E05-65), ISBN 953-6037-42-4.
 8. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Monitoring System for Security Parameters and Environment Quality in Industrial Areas; 5-th International Conference on Electromecanical and Power Systems – SIELMEN 2005, Proceedings Volume 1, October 6-8, 2005, Chisinau, REPUBLICA MOLDOVA, page 261-264, ISBN 973-716-208-0.
 9. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Automated Monitoring System for Environment Quality in Industrial Areas; International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion – SPEEDAM 2006, May 23-26, 2006, Taormina (Sicily)- ITALY, Proceedings (CD: 20168), IEEE Catalog Number: 06EX1320C - ISBN 1-4244-0194-1, Library of Conference 2006920952, (Included in: IEEE Xplore database, Compendex database and Inspec database).
 10. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Automated Data Acquisition System for Monitoring Electrical Stations; 12th International Power Electronics and Motion Control Conference – EPE-PEMC 2006, August 30- September 1, 2006, Congress Centre Bernardin, Portoroz - SLOVENIA, Proceedings (CD: 1271 T7-201), IEEE Catalog Number: 06EX1282C - ISBN 1-4244-0121-6, Library of Conference 2005938592, http://www.ro.feri.uni-mb.si/epe-pemc2006/ (Included in: IEEE Xplore database, Engineering Information-Ei Compendex database and Inspec database ).
 11. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G.VLĂDUŢ; Environment Monitoring System For Industrial Units, Cairo 10th International Conference on Energy and Environment – EE10, March 11-15, 2007, Luxor, EGYPT, Proceedings CD ISSN: 1687 – 5885.
 12. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, E. SUBTIRELU, S. ENACHE; Combined Protection and Control Equipment for Applications in the Medium-Voltage Area, 19-th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion – SPEEDAM 2008, June 11-13, 2008, Ischia - ITALY, Proceedings (CD: PS1087), IEEE Catalog Number: CFP0848A-CDR, ISBN 978-1-4244-1664-6, Library of Conference 2007936381, p 860-865 (Included in: IEEE Xplore database, Compendex database and Inspec database).
 13. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, S. ENACHE and E. SUBTIRELU; Automated Monitoring and Control System for Water Distribution Networks, 6th IASME/WSEAS International Conference on HEAT TRANSFER, THERMAL ENGINEERING and ENVIRONMENT (HTE'08), August 20-22, 2008, Rhodes, GREECE, Proceedings - CD, ISSN: 1790-5095, ISBN: 978-960-6766-97-8, pp178-183.
 14. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, E. SUBȚIRELU, O. D. Dobriceanu, A Distributed System Using Intelligent Techniques for Monitoring Electrical Stations, International Electric Machines and Drives Conference (IEMDC 2009), May 3-6, 2009, Miami, Florida, USA, Proceedings (CD: 10856), IEEE Catalog Number: CFP09EMD, ISBN: 978-1-4244-4252-2, Library of Congress:2009901995, pp 1744-1749.
 15. A. BITOLEANU, M. POPESCU, Mircea DOBRICEANU, How can be Akagi's p-q Theory Applied for Active Filtering under Non-Sinusoidal Voltage?, International Electric Machines and Drives Conference (IEMDC 2009), May 3-6, 2009, Miami, Florida, USA, Proceedings (CD: 10910), IEEE Catalog Number: CFP09EMD, ISBN: 978-1-4244-4252-2, Library of Congress:2009901995, p 2004-2009.
 16. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, E. SUBŢIRELU, O. D. DOBRICEANU, Electrical Stations Real-Time Monitoring using Combined Protection and Control Systems, The 7th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drives - SDEMPED09, August 31 - September 3, 2009, Cargèse, FRANCE, Proceedings – CD, IEEE Catalog Number: CFP09SDE-CDR, ISBN: 978-1-4244-3441-1 Library of Congress: 2008910443.
(lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale în ţară - 14 - extras)
 1. Mircea DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, G. VLĂDUŢ; - Environment and weather factors monitoring system; 7th International Conference of Applied and Theoretical Electricity - ICATE 2004, 9th Symposium of Cryoeletrotechnics and Cryogenics – SCC9, Proceedings of Papers, October 14 – 15, 2004, Băile Herculane, page.488...493, ISBN 973-8043-554-4.
 2. MIRCEA DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, E. SUBTIRELU, O.D. DOBRICEANU; Monitoring, Protection and Control System for Medium Voltage Electrical Stations of 20/6 kV, 3rd International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters-ELS2009, September 24-25, 2009, Suceava, ROMANIA, Proceedings – CD. ISSN 2066-835X, p165-170.
 3. MIRCEA DOBRICEANU, A. BITOLEANU, M. POPESCU, E. SUBTIRELU, O.D. DOBRICEANU; Acquisition, Command and Data Transfer System for Medium Voltage Electrical Stations, 7th International Conference on Electromechanical and Power Systems – SIELMEN 2009, October 6-10, 2009 - Iaşi, ROMANIA, Proceedings – CD, ISBN: 978-606-520-618-2. P I-241-I-244
(lucrări publicate în volumele unor conferinţe naţionale - 7 - extras)
 1. DOBRICEANU M., BITOLEANU A., SĂCEANU V.; - Data Acquisition System for Energy Analysis in Tri-Phased AC Motor Drives; 11th National Conference on Electric Drives, Galaţi, 10-12 October, 2002, Proceedings, Ed. Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos", Galaţi, 2002, p.142-145.
 2. DOBRICEANU M. - Tehnici avansate pentru operaţii I/O cu fişiere în LabVIEW; Conferinta Nationala de Instrumentatie Virtuala - CNIV 2005, A II-a editie, Bucuresti, 27 iunie 2005, (CD: 02-10), ISBN 973-648-477-2.
(premii)

Certificate of Appreciation – Appreciation for presenting a lecture in the WSEAS International Conferances on POWER SYSTEMS and ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (PSE 05) held in, Corfu, GREECE,August 23-25, 2005