Autentificare

Prof.dr.ing. Dan MIHAI Dan Mihai
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Sisteme de acţionare electrică
Comenzi şi echipamente numerice
Microcontrolere
Algoritmi de reglare numerică
Modelare-simulare MATLAB
Comenzi în logica Fuzzy
Tehnici de optimizare
Discipline Electronică digitală
Echipamente numerice
Sisteme avansate şi algoritmi de control
Domenii de interes Inteligenţă artificială
Software pentru control în timp real
Membru asociații profesionale Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania - AGIR
Societatea română de Acţionări Electrice
Comitetul Roman al CEI
Recunoaştere naţională/internaţională Inclus în "Who's Who in Romania" la pag. 398.

Date personale

Data nașterii 14 iulie 1954
Locul nașterii Brabova, Județul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul Decebal , nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700 int. 310 (cabinet), 306 (laborator)
Fax 0251 - 435.255
e-mail
dmihai @ em.ucv.ro
dan.mihai @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Acţionări electrice
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească Întreprinderea de Autoturisme DACIA Piteşti (1979 - 1980) - Inginer, Întreţinere / maşini-unelte, instalaţii de sudură prin puncte 1979 - 1980.
Întreprinderea de Autoturisme OLCIT Craiova (1981 - 1983) - Inginer, Asistenţă tehnică / acţionări electrice, linii automate, maşini-unelte cu comandă numerică, controlere de sudură automată multipunct, 1981 - 1983.
Experiență didactică Şef catedră "Actionari electrice" de la Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială a Universitatii din Craiova, 2005-2007.
Prodecan Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, 1992 - 1994; Secretar ştiinţific Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială 2000-2002.
Expert evaluator proiecte CNCSIS.
Referent ştiinţific la IEEE Control Systems Society, IEEE Industrial Electronics Society, conferinţele internaţionale IEEE International Multi-Conference on Systemics, Computers and Informatics – Orlando FL, USA, IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic.
În comitetul de redacţie şi recenzie al Analelor Universităţii din Craiova seria Electrică.
Responsabil cu rapoarte, dotare şi comunicare la programe TEMPUS PHARE TEP – JEN, 1992 - 1996.
Organizarea celor de a 4 -a şi a 8 - a Conferinţe Naţionale de Acţionări Electrice (1984, 1998).
Organizarea Conferinţei Internaţionale de Electrotehnică Teoretică şi Aplicată (ICATE) – 2000, 2002.
Coordonator programe SOCRATES - ERASMUS, Facultatea de Electromecanică, 2000-2002.
Stagii de specialitate Universităţile din Cracovia, Varsovia, Wroclaw - Polonia, 1977.
Universitatea din Timişoara - 1986
Universitatea "Jean Monnet", St. Etienne, Franţa - 1992.
Universitatea Libre de Bruxelles, Belgia - 1993.
Universitatea da Zaragoza, Spania - 1994.
Institute National Politechnique de Grenoble, Franta - 1996.
Universita di Padova, Italia - 2000.
UQAM- Ecole Technique Superieure, Montreal, Canada, 2005.
University of Oxford, Computing Laboratory, Oxford, Anglia, 2006.
Contracte de cercetare 22

Publicaţii

Cărți publicate 18 (8 în editură, 10 în Reprografie)
 
  1. Dan Mihai, Electronică digitală, Ed. Universitaria, ISBN 978-606-14-0397-4, Craiova, 202 pag.
  2. Dan Mihai, Echipamente numerice pentru instalaţii electromecanice, Ed. Universitaria, ISBN 978-606-14-0351-6, Craiova, 210 pag.
  3. Dan Mihai, Systèmes d'entraînement électrique I. Problèmes fondamentaux. Systèmes avec moteurs à courant continu (in limba franceza) Ed. Universitaria, Craiova, ISBN 973 – 8043 – 575 – 5, 2004, 390 pag.
  4. Bitoleanu Alexandru, Mihai Dan, Popescu Mihaela, Constantinescu Cătălin, Convertoare statice şi structuri de comandă performante Editura SITECH, ISBN 973-657-016-9Craiova, 2000.
  5. Mihai Dan, Constantinescu Catalin, Sisteme discrete şi comenzi numerice. Lucrări practice Ed. SITECH, ISBN 973-657-076-2, Craiova, 2000.
  6. Mihai Dan, Invitation aux études d' ingenieur en électromécanique appliquée Ed. Sitech, Craiova, 2000
  7. Ion Mircea, Gheorghe Manolea, Alexandru Bitoleanu, Dan Mihai, Sisteme eficiente energetic pentru instalaţii cu debite reglabile, Ed. Universitaria, Craiova, 1999, 221 pag. ISBN 973-9271-50-2.
  8. Dan Mihai, Constantinescu Cătălin, Echipamente numerice pentru instalaţii electromecanice, Reprografia Universitatii din Craiova, 1998, 280 pag.
  9. Dan Mihai Comenzi numerice pentru sisteme electromecanice Ed. Didactica Nova, Craiova, 1996, 500 pag. ISBN 973-97849-0-1.
  10. Gheorghe Manolea, Profir Degeratu, Alexandru Bitoleanu, Dan Mihai, Acţionări electromecanice, vol. 1-2 Reprografia Universităţii din Craiova, 1991, 510 pag.
Lucrări publicate

8 carti in editura

29 articole in reviste de specialitate

35 lucrari in Proceedings de la conferinţe internaţionale

18 lucrari in Proceedings de la conferinţe naţionale

10 carti (materiale didactice: cursuri, indrumare de laborator) in Reprografie

Total: 100 lucrari publicate

 

(extras)

[1] Mihai D., An Aggregate multi-loop Control for the DC Servodrive. The Design of the Neuro-Fuzzy Controller, Annals of the Univ. of Craiova, Electrical Series, Ed. Universitaria, No. 35, ISSN: 1842-4805, 2011 pp.140-145.

[2] Mihai D., A DISO Neuro-Fuzzy Control for DC Servodrive, Annals of the Univ. of Craiova, Electrical Series, Ed. Universitaria, No. 35, ISSN: 1842-4805, 2011 pp.146-151.

[3] Mihai D, Experimental Modular Platform for the Fuzzy Control of the Temperature Inside an Enclosure, 8th IEEE International Conference on Industrial Informatics – INDIN 2010, Osaka – Japan, 13-16 July 2010, IEEE Catalog Number: CFP10INI-CDR, ISBN: 978-1-4244-7299-4, paper TT9-3-4, pp. 367-372.

[4] Mihai D, On the Design of the DISO Controllers for the Neuro-Fuzzy Vector Control. The training data acquisition, 23rd European Conference on Modelling and Simulation - ESMS, June, 9th-12th, 2009, Madrid, Spain, ISBN: 0-9553018-8-2 978- 0-9553018-8-9, Digitaldruck Pirrot GmbH, Germany, pp. 714-719.

[5] Mihai D, On the Design of the DISO Controllers for the Neuro-Fuzzy Vector Control. The training processing and some results, 23rd European Conference on Modelling and Simulation - ESMS, June, 9th-12th, 2009, Madrid, Spain, ISBN: 0-9553018-8-2 978- 0-9553018-8-9, Digitaldruck Pirrot GmbH, Germany, pp. 720-725.

[6] Mihai D., On the Sampling Period in Standard and Fuzzy Control Algorithms for Servodrives.A multicriterial design and a timing strategy for constant sampling, 5th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO)- INSTICC-IEEE-IFAC, Funchal (Madeira) - Portugal, 11 - 15 May, in vol. Signal Processing, System Modeling and Control, INSTICC PRESS, Portugal, ISBN: 978-989-8111-32-6, 2008, pp. 72-77.

[7] Mihai D., On the Sampling Period in Fuzzy Control Algorithms for Servodrives. A strategy for variable sampling., 5th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO)- INSTICC-IEEE-IFAC, Funchal (Madeira) - Portugal, 11 - 15 May, in vol. Signal Processing, System Modeling and Control, INSTICC PRESS, Portugal, ISBN: 978-989-8111-32-6,2008, pp. 221-224.

[8] Mihai D. and Vasile C., Neuro-Fuzzy Versus PI Speed Loop for a Vector Control Based Electrical Drive System with Asynchronous Motor, 5th IEEE International Conference on Industrial Informatics, Vienna, Austria, 2007, IEEE Catalog Number: 07EX1642, ISBN: 1-4244-0864-4, ISSN: 1935-4576, pp 341-346.

[9] Mihai D., Manolea Gh., Constantinescu C., A Soft Vector Control for Transportation Systems by a Neuro-Fuzzy Solution, 11th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, 29 June – 1 July, 2007 - Budapest, Hungary, IEEE Catalog Number: 07EX1751C, ISBN: 1-4244-1148-3, Library of Congress: 2007922965, pp 27 – 32.

[10] Mihai D. and Mihai R., Neuro-Fuzzy Versus Hysteresis Current Controller for a Vector Control Based Electrical Drive System, 11th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, 29 June – 1 July, 2007 -Budapest, Hungary, IEEE Catalog Number: 07EX1751C, ISBN: 1-4244-1148-3, Library of Congress: 2007922965, pp 241 – 246.

[11] Mihai D., An Optimized Fuzzy Control Algorithm for Servodrives. Some Real-Time Experiments. Proceedings, IEEE International Conference on Intelligent Systems IS '06, London, UK, paper 1-4244-0195-X/06 - CD ROM IEEE Catalog Number 06EX1304, ISBN 1-4244-0196-8, Library of Congress 2006920749, pp. 192-197.

[12] Mihai D., Additional Mathematical Pre-processing for the Fuzzy Control of a Servodrive, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, Issue 11, Volume 5, Nov. 2006, WSEAS Press , ISSN 1109-2734, pp. 1575-1580.

[13] Mihai D., Using a Hidden Mathematical Model Generated by Input-Output Data. The Reliability of a Neuro-Fuzzy Controller for a Servodrive, Proc. of the 8th WSEAS Int. Conf. on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering, Bucharest - Romania, Oct. 2006, WSEAS Press, ISSN: 1790-5117; ISBN: 960-8457-54-8, paper 518-150, pp. 278-283.

[14] Mihai D., Adapting the Sampling Frequency for Fuzzy Control of an Electrical Drive System, Proceedings, ELECTROMOTION '05, Lausanne, Switzerland, paper DS2 / 8 on CD ROM.

[15] Mihai D., Radulescu M., Prejbeanu R., Adaptive Sampling in Digital Control for a Servodrive – an Interesting Challenge, IFAC 1st International Workshop on Advanced Control Circuits and Systems, Cairo, Egypt, 2005, CD ROM ACCS Cat. Number 080610M05, ISBN: 0-X-6310-7933-2.

[16] Mihai D. 2004 Optimizing the Defuzzifier Timing for the Fuzzy Control of a Servodrive, Proceedings, The 34th International Symposium on Multiple-Valued Logic ISMVL 2004, Toronto, Canada, pp. 142-147, ISBN 0-7695-2130-4

[17] Mihai D. Discrete Fuzzy Control Loops Based on a Motor Neuro-Fuzzy Model. Pushing too Far a Continuous Logic ?, Proceedings, International Joint Conference on Neural Networks & IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Budapest, Hungary, 2004, pp 587-592

[18] Mihai D. A Fast Algorithm for Fuzzy Inference with 1, 2 or 4 Fired Rules by Standard Microcontrollers. Application on Control of Servodrives, Proceedings, The International Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Computers SCI 2003, Orlando, FL, USA, vol VIII, pp. 258-263

[19] Mihai D. Virtual vs. Experiment, Programmable vs.Wired Logic, Hardware vs. Software in Teaching Digital Control for Electromechanical Engineering, Proceedings, IEEE EUROCON 2003 Conference - Computer as a Tool – Ljubljana, Slovenia, 2003, Vol. II, pp 7-12.

[20] Mihai D. A Fuzzy Logic Controller for Servodrives – a Surgical View Inside the Inference Timing, Proceedings, ELECTROMOTION '03. Marrakesh, Morroco, Vol 10 / 4, pp. 533-537

[21] Constantionescu C., Mihai D., A Neuro-Fuzzy Model for Induction Motor Drives; Proceedings of the 5th International Symposium Electromotion 2003, Marrakesh, Morocco, November 26-28, 2003, pp. 171-175, ISSN 1223-057X

[22] Mihai D. An Optimized Fuzzyfier For On-Line Fuzzy Control with Low-Cost Microcontrollers for Servodrives, The 17th IEEE Region 10 International Conference on Computers, Communications, Control and Power Engineering TENCON'02 , 2002, Beijing, pp. 1447-1450

[23] Mihai D. High Quality Modelling and Simulations for On-Line Digital Control Pre-Analysis, Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP '01), Kusadasi, 2001, Proceedings, pp. 373-378

[24] Mihai D. Robustness of the Fuyyz Digital Control Regarding the Sampling Frequency for a Servodrive System, 4th International Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems (ELECTROMOTION '01), Bologna, 2001, Proceedings, pp. 431-435

[25] Mihai D. An Adaptive Fuzzy Control Strategy for a Precise Positioning System, Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM), Nurnberg, Germania, 2000, Proceedings, pp. 301-306

[26] Mihai D., Constantinescu C. Fuzzy Versus Standard Digital Control for a Precise Positioning System with Low-Cost Microcontroller, Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM), Nurnberg, Germania, 1999, Proceedings, pp. 249-255

[27] Mihai D., Constantinescu C. A Fuzzy Controller for a Precise Positioning System, ELECTROMOTION, Patras, Grecia, 1999, Proceedings, pp.595-600