Autentificare

Prof.dr.ing. Sergiu Iuri IVANOV Sergiu Ivanov
Gradul didactic Profesor, Abilitare în domeniul Inginerie electrică
Funcţii administrative Prodecan, Membru în Senat, Membru în Consiliul Profesoral
Domenii de competență Electronică de putere;
Comanda vectorială a SAE;
Modelare-simulare MATLAB-SIMULINK;
Modelare-simulare procese de mediu.
Discipline Electronică de putere şi acţionări;
Modelare şi simulare;
Modelarea şi simularea mediului;
Ingineria vântului si energie solară;
Comanda vectorială a SAE;
Microsisteme energetice.
Domenii de interes Simularea sistemelor de acţionare
Comanda în timp real
Sisteme integrate de valorificare a energiilor regenerabile
Membru asociații profesionale e-LEE - Association for promotion of e-Learning tools for Electrical Enginering, Belgia. Membru în Consiliului de Administraţie;
International Institute of Informatics and Systemics;
AGIR - Asociaţia Generală a Inginerilor din România
SRR - Societatea Română de Robotică.
Recunoaştere naţională/internaţională Inclus în "Who's Who in Romania" 2008;
Membru al American Biographical Institute (ABI), USA din 2002 şi al The Research Board of Advisors for American Biographical Institute (ABI), USA;
Expert evaluator INTAS (The International Association for the Promotion of Co-operation with Scientists from the New Independent States (NIS) of the Former Soviet Union);
Expert evaluator SEE-ERA (Integrating and Strengthening the European Research Area in Southeast Europe);
Membru al Consiliului Ştiinţific al Asociaţiei internaţionale „e-LEE: Association for promoting of e-Learning tools for Electrical Engineering", Belgia;
Membru specialist în comisii pentru acordarea titlului de „doctor inginer";
Expert evaluator program CEEX;
Evaluator CNCSIS;
Evaluator al Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, 2009;
Membru al comisiei de avizare internă a lucrărilor de cercetare – Universitatea din Craiova;
Expert ARACIS.

Date personale

Data nașterii 22. octombrie 1961
Locul nașterii Hunedoara, jud. Hunedoara
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul Decebal , nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700 int. 224 (cabinet), 306 (laborator)
Fax 0251 - 435.255
e-mail
sivanov @ em.ucv.ro
sergiu.ivanov @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Acţionări electrice
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească Institutul de Cercetare pentru Motoare, Transformatoare şi Echipament Electric ICMET Craiova (1986-1991) - Inginer cercetător, atelierul Echipamente complexe;
Cercetător invitat Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve, Belgia (1998-2000) – contract de cercetare Regiunea Wallonă (Carillon sensitif).
Experiență didactică

1987-1991 : cadru didactic asociat, Facultatea de Electrotehnică, Catedra Acţionări electrice;
1991-1993 : asistent, Facultatea de Electromecanică, Catedra Acţionări electrice, discipline: Convertoare statice, Acţionări electrice;
1993-2001 : şef de lucrări, Facultatea de Electromecanică, Catedra Acţionări electrice, discipline: Convertoare statice, Reglarea vectorială a SAE;
2001-2008 : conferenţiar, Facultatea de Electromecanică, Catedra Acţionări electrice, discipline: Convertoare statice, Comanda vectorială a SAE, Modelare şi simulare;
2008-prezent, profesor Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, Laboratorul de cercetare Acţionări Electrice şi Informatică Industrială;
Profesor invitat, Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve, Belgia, aprilie 2004;
Profesor invitat, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova, 2008, 2009, 2010;
Preşedinte Comisie de licenţă, specializarea Acţionări electrice, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014,2015,2016;
Responsabil departamental SOCRATES, 2002-2004.

Stagii de specialitate Universitatea "Jean Monnet", St. Etienne, Franţa - 1992;
Universitatea Libre de Bruxelles, Belgia - 1994;
Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve, Belgia, 1997 (bursă individuală TEMPUS);
Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve, Belgia, 1998-2000 (cercetător invitat).
Contracte de cercetare 25 din care 3 internaţionale, la 2 responsabil Univesitatea din Craiova
  PC6 STREP AST5-CT2006-030841, 2005-2008: DRESS - Distributed and Redundant Electromechanical nose gear Steering System; , http://www.dress-project.eu/;
SOCRATES-MINERVA 109789-CP-1-2003-1-BE-MINERVA-M 2003-2005: eLEE „e-Learning tools for Electrical Engineering", http://www.e-lee.net/, http://www.em.ucv.ro/eLEE/RO/index.htm.
Brevete de invenţie 1
 
 1. Christian EUGENE, Sergiu IVANOV , Volodia NAYDENOV, Paul SENTE, Control device for musical instrument, brevet SUA nr. 6900379 B2, 31.05.2005;
Alte activităţi

Editor al revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Inginerie electrică;
Track chair (Electrical and Electromechanical Engineering) la European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2009, Madrid, Spania, ECMS 2010, Kuala Lumpur, Malaiezia , ECMS 2011, Cracovia, Polonia; ECMS 2012, Koblenz, Germania; ECMS 2014, Brescia, Italia, ECMS 2015, Albena, Bulgaria;
Reviewer la Advances in Electrical and Computer Engineering
Reviewer al Journal of Control Engineering and Applied Informatics;
Reviewer al Revue Internationale de génie électrique, Hermes Sciences Publications;
Reviewer al Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier B.V;
Reviewer la OPTIM 2010, 2012
Reviewer la ATEE 2011, 2013, 2015
Reviewer al „The 33rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IEEE IECON2007, Taipei, Taiwan";
Reviewer la International Conference on Computing, Communication and Control Technologies, CCCT 2004, Austin, Texas, USA;
Reviewer la International Conference on Computing, Communication and Control Technologies, CCCT 2010, Orlando, Florida USA;
Reviewer la European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2007, Praga şi ECMS 2008, Nicosia;
Preşedinte al Comitetului de organizare a Conferinţei Internaţionale de Sisteme Electromecanice şi Energetice SIELMEN 2015, Chişinău, Republica Moldova
Membru în Comitetul de organizare al Conferinţei Internaţionale de Sisteme Electromecanice şi Energetice SIELMEN 2007, Chişinău, Republica Moldova
Membru al Comitetului Ştiinţific al International Conference on Applied and Theoretical Electrotechnics, ICATE;
Formator Dacia-Renault pentru norme ISO de tolerare.

Publicaţii

Cărți publicate 3
 
 1. Sergiu IVANOV, Modelare şi simulare - sisteme electromecanice şi procese de mediu, Editura UNIVERSITARIA Craiova, ISBN 978-973-742-626-0, 326 pg., 2007;
 2. Alexandru BITOLEANU, Sergiu IVANOV, Mihaela POPESCU, Convertoare statice, Editura Infomed, Craiova, 347 pg., 1997;
 3. Sergiu IVANOV, Reglarea vectorială a sistemelor de acţionare electrică, Tipografia Universităţii din Craiova, 112 pg., 2000.
Lucrări publicate

124

(extras)
 1. Virginia IVANOV, Maria BROJBOIU, Sergiu IVANOV, Experimental System for Monitoring and Diagnosis of a Static Power Converter, Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN 1582-7445, Vol.13, No.2, 2013, pp.113-120.
 2. François BAUDART, Laetitia de VIRON, Sergiu IVANOV, Francis LABRIQUE, Modular control of fault-tolerant permanent magnet synchronous machines with tooth-coil windings, European Journal of Electrical Engineering, ISSN 2103-3641, vol. 16, No. 2/2013, pp. 195-220.
 3. Sergiu IVANOV, Continuous DTC of the Induction Motor, Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 10, no. 4, ISSN 1582-7445, pp. 149-154, 2010. (http://dx.doi.org/10.4316/AECE.2010.04024, e-ISSN: 1844-7600).
 4. Sergiu IVANOV, Francis LABRIQUE, Paul SENTE, Control under Normal and Fault Operation of a PM Synchronous Motor with Physically and Magnetically Decoupled Phases, Electrical Engineering Research Report, Vol. 1, March 2009, University of Naples "Federico II", ISSN 1126-5310, (http://www.eerr.unina.it/?pg=viewpub&bid=21).
 5. Sergiu IVANOV, Francis LABRIQUE, Vincent DEFOSSE, Paul SENTE, Models of the Permanent Magnets Synchronous Machine and Controllers for Simulation of the Faults. Electromotion Jurnal, ISSN 1223 - 057X, Nr. 3, Vol. 15, iulie 2008, pp. 113-120.
 6. Sergiu IVANOV, Damien GRENIER, Francis LABRIQUE, Maria-José RESENDE, Benoît ROBYNS, Online Interactive Lessons on the Principle of the Direct Torque Control of the Induction Machine. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, ISSN 1790-1979, Issue 4, Vol. 5, aprilie 2008, pp. 175-184.
 7. Sophie LABRIQUE, Damien GRENIER, Sergiu IVANOV, Fracis LABRIQUE, Maria-José RESENDE, Benoît ROBYNS, e-Learning en génie électrique: Développement coopératif de ressources pédagogiques multimédia. EDP Sciences Franţa, J3eA (Journal sur l'enseignement des sciences et technologies de l'information et des systèmes), Vol. 5, ISSN 1638-5705 (15 articole/an) http://www.edpsciences.org/articles/j3ea/abs/2006/01/j3ea06070/j3ea06070.html, http://dx.doi.org/10.1051/j3ea:2006021.
 8. Segiu IVANOV, Reduction of the starting losses for the wound rotor induction motor, Buletinul AGIR, ISSN 1224-7928, Anul XVII, nr. 4, oct.-dec. 2012, pp. 125-130, 2012.
 9. Eugen BOBAŞU, Dan POPESCU, Sergiu IVANOV, Robust Control Law Design for a Synchronous Motor Using Feedback Linearization Method, Analele Universităţii din Craiova, Serie Automatică, Calculatoare, Electronică şi Mecatronică, Vol. 7 (34), No. 1, ISSN 1841-0626, pp. 15-20, 2010.
 10. Sergiu IVANOV, Vlad SURU, Classical versus continuous DTC of the induction motor. Analele Universitatii din Craiova, Serie Inginerie electrică, Anul 34, nr.34, vol. II, ISSN 1842-4805, pp. 117-122, 2010.
 11. Sergiu IVANOV , Vladimir RĂSVAN, Eugen BOBAŞU, Dan POPESCU, Florin STÎNGĂ, Virginia IVANOV, Predictive versus vector control of the induction motor, 27th European Conference on Modelling and Simulation, 27-31.05.2013, Ålesund, Norvegia, ISBN: 978-0-9564944-6-7 / ISBN: 978-0-9564944-7-4 (CD) pp. 434-440.
 12. Sergiu IVANOV, Mihai RĂDULESCU, Losseless starting method for the wound rotor induction motor, 26th European Conference on Modelling and Simulation, 29.05-01.06.2012, Koblenz, Germania, ISBN: 978-0-9564944-4-3 / ISBN: 978-0-9564944-5-0 (CD) pp. 187-192, http://dx.doi.org/10.7148/2012.
 13. Sergiu IVANOV, Mihai RĂDULESCU, Reduction of the starting losses of the wound rotor induction machine, 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment OPTIM 2012, May, 24-26, 2012, Braşov, pp. 466-471, ISBN 978-1-4673-1653-8/12/$31.00 2012 IEEE.
 14. Sergiu IVANOV, Vincent DEFOSSE, Francis LABRIQUE, Paul SENTE, Control under Normal and Fault Operation of a PM Synchronous Motor with Physically and Magnetically Decoupled Phases. 19th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, SPEEDAM 2008, 11-13 iunie 2008, Ischia, Italia, ISBN 978-1-4244-1663-9, pp. 878-883.
 15. Sergiu IVANOV, Aurel CÂMPEANU, Alexandru BITOLEANU, Mihaela POPESCU, MATLAB-SIMULINK Library for AC Drives Simulations, International Conference on SIMULATION, 30.09-2.10.1998, University of York, United Kingdom, IEE PEP04570, 424pp., 68 papers, ISBN 0-85296-709-8 & 978-0-85296-709-6, pp. 195-200, 1998.
 16. Sergiu IVANOV, Aurel CÂMPEANU, Alexandru BITOLEANU, Dan TELTEU, Actively Clamped Resonant DC Link Inverter: from Analysis to Experimental Model, The 8th International Power Electronics and Motion Control Conference, PEMC'98, 8-10 September 1998, Prague, Czech Republic, pp. 2.97-2.101, 1998 (EPE).
 17. Sergiu IVANOV, Paul SENTE, Francis LABRIQUE, Vector Control: Building the Missing Link Between a DSP Controller Board and the VSI fed AC Motor, The Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Advanced Electrical Machines, SPEEDAM'98, June 3-5, 1998, Sorrento, Italy, pp. P2.39-P2.44, 1998 (ISI Web of Knowledge prin INSPEC 6189595).
 18. Laetitia DE VIRON, Sergiu IVANOV, François BAUDART, Francis LABRIQUE, Commande modulaire à tolérance de panne d'un actionneur synchrone à aimants permanents, Conférence Électrotechnique Du Futur, 14-15 Décembre 2011, Belfort, Franţa.
 19. Georges IORDANIDIS, Luke BAGNALL, James MORRIS, Sebastien GRAC, Eric CLAIRARDIN, Jean-Charles MARE, Sergiu IVANOV, Francis LABRIQUE, Michel BASSET, Jean-Philippe LAUFFENBURGER, Gaetan POULY, An overview of modelling and simulation activities for an all-electric nose wheel electric system, International Conference on Recent Advances in Aerospace Actuation Systems and Components, 5-7.05.2010, Toulouse, Franţa, ISBN 978-2-87649-060-4, pp. 137-144.
Preşedinte al Comitetului de organizare a Conferinţei Internaţionale de Sisteme Electromecanice şi Energetice SIELMEN 2015, Chişinău, Republica Moldova