Autentificare

Prof.dr.ing. Alexandru BITOLEANU Alexandru Bitoleanu
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Convertoare statice;
Compatibilitate electromagnetică şi calitatea energiei electrice;
Filtre active de putere; Convertoare pentru încălzirea prin inducție
Regim nesinusoidal;
Acţionări electrice.
Discipline predate Filtre active de putere;
Convertoare statice performante.
Domenii de interes Tehnici PWM;
Compatibilitate electromagnetică şi calitatea energiei electrice;
Regim nesinusoidal;
Filtre active de putere; Convertoare pentru încălzirea prin inducție.
Membru în asociații profesionale IEEE (Senior Member); IEEE Industrial Electronics Society; Asociaţia Naţională de Acţionări electrice; Asociaţia Naţională de Compatibilitate Electromagnetică.

Date personale

Data nașterii 09 noiembrie1947
Locul nașterii Coţofenii din Fata, Județul Dolj
Adresa Str. Împăratul Traian, bl. G, sc. 1, ap. 10, Craiova
Telefon 0744 61 44 86, 0251.435.700 int.308
Fax 0251 - 435.255
e-mail
alexbitoleanu @ em.ucv.ro
alexandru.bitoleanu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Mașini electrice, 1975
Titlul științific Doctor

Experienţă profesională

Experiență inginerească 1975-1978: Electroputere, inginer stagiar.
Experiență didactică 1978-prezent: cadru didactic, Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Electromecanică, Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială;Facultatea de Inginerie Electrică asistent (1978-1983); şef de lucrari (1983-1992); conferenţiar (1992-1998); profesor (1998-)
Stagii de specialitate
Specializare în Electronică de putere – 1992, Univesitatea Jean Monnet din Saint Etienne, Franţa
Specializare în Energetica sistemelor de acţionare electrică - 1994, Facultatea de Inginerie Electrică din Padova, Italia
Specializare în Managementul Unităţilor de Învăţământ Superior - 1999, Groupe ESIEE Paris, Franţa.
Contracte de cercetare 40 contracte de cercetare din care la 19 ca director sau responsabil de tema (10 CNCSIS, 3 MCT/ANCS, 6 mediul economic).
 Patente de invenție

1

Publicaţii:

6 cărți; 41 articole în reviste și volume ISI; 86 articole în reviste și volume indexate în alte BDI; 59 articole în alte reviste și volume la conferințe internationale/naționale; două brevete de invenție.

Contracte de cercetare:

11 proiecte obținute prin competiție națională ca director/ coordonator stiințific; 1 proiect international ca membru în echipa de cercetare; 7 proiecte naționale ca director; 10 alte proiecte naționale ca membru în echipa de cercetare.