Autentificare

Prof.dr.ing. Mihaela POPESCU Mihaela Popescu
Gradul didactic Profesor
Funcție administrativă Director Departamentul de Electromecanică, Mediu și Informatică Aplicată, Membru în Senat, Membru în Consiliul Facultății
Domenii de competență Convertoare statice;
Acţionări electrice;
Calitatea energiei electrice;
Filtre active de putere;
Grafică asistată de calculator;
Baze de date.
Discipline Convertoare statice;
Calitatea energiei electrice şi compatibilitate electromagnetică;
Tehnici de filtrare şi compensare a factorului de putere;
Grafică asistată de calculator;
Baze de date.
Domenii de interes Calitatea energiei electrice;
Filtrarea activă de putere;
Energetica sistemelor electrice în regim nesinusoidal;
Convertoare statice dedicate creșterii eficienței energetice (invertoare și redresoare PWM, filtre active de putere, convertoare rezonante pentru încălzirea prin inducție);
Sisteme de acţionare cu motoare electrice şi convertoare statice;
Structuri de reglare automată.
Membru asociații profesionale Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – Senior member;
Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT) – Senior member;
IEEE Industrial Electronics Society;
IEEE Industry Applications Society;
Athens Institute for Education and Research (ATINER) -Academic member of the Electrical Engineering Research Unit;
Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică din Romania (ACER);
Asociaţia Naţională de Acţionări Electrice (ANAE);
Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania (AGIR).
Recunoaștere națională / internațională 250 citări în reviste şi volumele conferinţelor ISI şi BDI;
Referent de specialitate în 8 comisii de doctorat;
Recenzor: revistele IEEE Trans. on Industrial Informatics, IEEE Trans. on Industrial Electronics, IET Generation, Transmission & Distribution, Measurement, Advances in Electrical and Computer Engineering ș.a.; conferinţe IEEE şi alte conferinţe recunoscute (peste 170 recenzii);
Membru în colectivele de redacţie ale revistelor: International Journal of Automation and Power Engineering, Journal of Control Science and Engineering, Technical Transactions Series: Electrical Engineering, International Journal of Modeling and Optimization;
Membru în comitete ştiinţifice la peste 30 manifestări ştiinţifice;
Expert evaluator CNCSIS/UEFISCDI-CNCS; Membru în portalul experţilor CDI din România;
Expert evaluator Czech Science Foundation;
Inclus în "Who's Who in Romania".

Date personale

Data nașterii 11 iunie 1965
Locul nașterii Craiova, Judeţul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700 int. 318 (director departament) 309 (cabinet), 306 (laborator)
Fax 0251 - 435.255
e-mail
mpopescu @ em.ucv.ro
mihaela.popescu @ ie.ucv.ro
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Acţionări electrice
Titlul științific Doctor ing. (2001), teza de doctorat "Aspecte energetice ale sistemelor de acţionare cu motoare asincrone si convertoare statice indirecte de tensiune si frecvenţă", domeniul Inginerie electrică, Universitatea din Craiova, conducător ştiinţific prof. dr. ing. Aurel Câmpeanu.

Experienţă profesională

Experiență inginerească Inginer, Combinatul Chimic Işalniţa, Atelierul mecanic / Secţia electrică, 1988 - 1992
Stagii de specialitate Universite Jean Monnet, St. Etienne - Franta, 1993;
Universite Libre de Bruxelles – Belgia, 1994;
Groupe ESIEE, Noisy-le-Grand – Franta, 1996;
Groupe ESIEE, Amiens – Franta, 1999.
Contracte de cercetare 25 (5 multianuale ca director)
 
 1. Parteneriat pentru transfer de cunoștinţe, Competiția POC 2015: Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe, cercetare tehnologică și aplicată pentru soluţii inovative de sisteme inteligente destinate creşterii eficienței energetice, Valoarea proiectului: 8.014.653 lei, 2016-2021, director prof.dr.ing. Mihaela Popescu.
 2. Proiect colaborativ de cercetare aplicativă, PNCDI - Programul "Parteneriate în domenii prioritare": Sistem static multifuncțional de filtrare și regenerare pentru stații active de tracțiune în c.c.", Partener INDA SRL Craiova, Nr. 42/2014, Valoarea proiectului: 805.000 lei, 2014-2016, director prof.dr.ing. Mihaela Popescu.
 3. Proiect POS CCE, Operaţiunea 2.1.1: Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, Sistem pentru încălzirea prin inductie cu eficienta energetica ridicata_1, Proiect tip 2, Beneficiar SC INDAELTRAC SRL, 2012-2013, nivel de finanţare 832830 lei, director prof.dr.ing. Mihaela Popescu.
 4. Parteneriat în domenii prioritare PNCDII: Filtre active de generatia a 3-a, perioada 2007- 2010, nivel de finanţare 1055915 Lei, 3 parteneri, şef proiect prof.dr.ing. Mihaela Popescu.
 5. Grant CNCSIS tip A: Cercetări teoretice şi aplicative privind regimul deformant şi filtrarea activă, 2007-2008, nivel de finanţare 173 000 lei, director prof.dr.ing. Mihaela Popescu.
 6. Grant CNCSIS tip A: Calitatea energiei în sistemele de acţionare cu motoare asincrone şi convertoare statice de tensiune şi frecvenţă, 2004-2006, nivel de finanţare 49000 lei, director prof.dr.ing. Mihaela Popescu.

Publicaţii

Cărți publicate 8
 
 1. Bitoleanu Alexandru, Popescu Mihaela, Filtre active de putere, Editura Universitaria Craiova, 2010, ISBN: 978-606-14-0039-3.
 2. Popescu Mihaela, Electronique de puissance: composants semi-conducteurs et convertisseurs Editura Universitaria Craiova, 2006, ISBN 973-742-421-2.
 3. Popescu Mihaela, Bitoleanu Alexandru, Energetica sistemelor de acţionare cu motoare asincrone şi convertoare statice indirecte Editura Mediamira Cluj-Napoca, 2004, ISBN 973-9357-54-7.
 4. Bitoleanu Alexandru, Mihai Dan, Popescu Mihaela, Constantinescu Catalin, Convertoare statice si structuri de comanda performante Editura SITECH, Craiova 2000, ISBN 973-657-016-9.
 5. Bitoleanu Alexandru, Ivanov Sergiu, Popescu Mihaela Convertoare statice Editura Infomed, Craiova, 1997.
 6. Popescu Mihaela, Baze de date - Curs şi aplicaţii, Ed. Universitaria Craiova, 2012, ISBN 978-606-14-0395-0.
 7. Popescu Mihaela, Grafica asistată de calculator II - MATLAB 7, Ed. Universitaria Craiova, 2012, ISBN 978-606-14-0370-7
 8. Popescu Mihaela, Suru Vlad, Grafica asistată de calculator I – AutoCAD, Ed. Universitaria Craiova, 2012, ISBN 978-606-14-0391-2.
Lucrări publicate 173
(extras)
 1. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, V. Suru, A DSP-Based Implementation of the p-q theory in active power filtering under nonideal voltage conditions, IEEE Transactions on Industrial Informatics, ISSN 1551-3203, Vol. 9, Issue 2, May 2013, DOI: 10.1109/TII.2012.2223223, pp. 880-889 (ISI, IF: 8,785).
 2. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, V. Suru, Phase coordinate system and p-q theory based methods in active filtering implementation, Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN: 1582-7445, Vol. 13, Issue 1, 2013, DOI:10.4316/AECE.2013.01012, pp. 69-74 (ISI, IF: 0.642).
 3. A. Bitoleanu, Mihaela Popescu, How can the IRP p-q theory be applied for active filtering under nonsinusoidal voltage operation?, Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 2011, Nr. 1, 2011, ISSN PL 0033-2097, pp. 67-71 (ISI, IF:0,244).
 4. A. Bitoleanu, Mihaela Popescu, D. Marin, M. Dobriceanu, LCL interface filter design for shunt active power filters, Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 10 Issue 3, August 2010, ISSN: 1582-7445, pp.55-60 (ISI, IF: 0,700).
 5. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, V. Suru, A. Preda, System for Converting the DC Traction Substations into Active Substations, in Proc. 9th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE 2015), May 7-9, 2015, Bucharest, Romania, DOI:10.1109/ATEE.2015.7133893, pp. 632-637 (ISI).
 6. Mihaela Popescu, A. Pătraşcu, and M. Dobriceanu, Application of Generalized Instantaneous Reactive/Non-active Power Theories in the Control of Shunt Active Power Line Conditioners: Practical Evaluation under Nonideal Voltage and Unbalanced Load, Book Chapter: Nonlinear Dynamics of Electronic Systems, Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 438, 2014, pp. 125-133, DOI 10.1007/978-3-319-08672-9_16 (Springer Link).
 7. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, M. Dobriceanu, Analysis and optimal design of matching inductance for induction heating system with voltage inverter, in Proc. 8th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE 2013), 23-25 May 2013, Bucharest, Romania, DOI: 10.1109/ATEE.2013.6563506, pp. 1-6 (ISI).
 8. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, V. Suru, Currents’ Physical Components theory implementation in shunt active power filtering for unbalanced loads, in Proc. 11th Conference-Seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation (ISNCC), 20-21 June 2013, Zielona Gora, Poland, DOI: 10.1109/ISNCC.2013.6604447, pp.1–6 (ISI).
 9. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, M. Dobriceanu, M. Linca, On the Cascade Control System Tuning for Shunt Active Filters Based on Modulus Optimum Criterion, in Proc. European Conference on Circuit Theory and Design 2009 – ECCTD09, August 23-27, 2009, Antalya, TURKEY, DOI: 10.1109/ECCTD.2009.5274964, pp. 137-140 (ISI).
 10. Mihaela Popescu, A. Bitoleanu, M. Dobriceanu, M. Linca, Power Quality Assessment via Matlab/Simulink-based Tool, in Proc. The Seventh IASTED International Conference on Power and Energy Systems (EuroPES 2007), Palma de Mallorca, Spain, 29 -31 Aug. 2007, ISBN: 978-0-88986-689-8, No. 582, pp. 163-168 (ISI).