Autentificare

Prof.dr.ing. Doru Adrian NICOLA Doru Nicola
Gradul didactic Profesor
Domenii de competență Electrotehnică;
Maşini electrice (Convertoare electromecanice);
Tracţiune electrică.
Discipline Introducere în Electrotehnică;
Electrotehnică şi Maşini electrice;
Tracţiune electrică;
Sisteme inteligente de transport.
Domenii de interes Analiza, modelarea şi simularea funcţionării echipamentelor electromecanice complexe;
Metode şi modele de conversie a energiei electrice cu aplicaţii în tracţiunea electrică;
Locomotive, rame şi trenuri electrice
Automobile electrice (şi automobile hibride): modelare şi simulare.
Membru asociații profesionale AGIR, AIFR, CER, CSR(CT4)
Data nașterii 27 aprilie 1949
Locul nașterii Craiova, Judeţul Dolj
Adresa Serviciu: Craiova, B-dul. Decebal, nr. 107, 200440
Telefon 0251 - 435.700, int 313
Fax 0251 - 435.255
e-mail
dnicola @ em.ucv.ro
doru.nicola @ ie.ucv.ro
dorunicola @ gmail.com
Studii universitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică (1967-1972), Specializarea Maşini electrice, şef de promoţie (1972)
Studii postuniversitare Reglarea vitezei motoarelor electrice „COMETT" organizat de Univ.din Zaragoza, Spania (1994)
Titlul științific Dr.ing. (1987) în domeniul "Maşini, aparate şi acţionări electrice„ obţinut la Institutul Politehnic „Traian Vuia" din Timisoara, Facultatea de Electrotehnică, cu Teza "Contribuţii la studiul maşinii de inducţie bifazate nesimetrice cu referiri la motoarele asincrone monofazate" Supervizor: prof. Novac Ioan (1987)
Experiență didactică

1972-1975: Asistent stagiar (Maşini electrice, TFMAE) în Catedra de Maşini electrice şi Acţionări, Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova;
1975-1980: Asistent titular (Masini electrice, Maşini electrice speciale, TFMAE, Maşini şi acţionări electrice) în Catedra de Maşini electrice, Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova;
1980-1990: Şef de lucrări (Maşini electrice, Instalaţii electrice, TFMAE, Tracţiune Electrică) în Catedra de Maşini electrice, Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova;
1990-1999: Conferenţiar (Bazele tracţiunii electrice, Echipamente de transport, Tracţiune electrică, Electrotehnică şi maşini electrice) în Catedra deElectromecanică, Facultatea de Electromecanică, Universitatea din Craiova;
1999-prezent:: Profesor (Tracţiune Electrică, Inginerie electrică în transporturi, Sisteme inteligente de transport, Electrotehnică şi maşini electrice, Introducere în Electrotehnică) în Laboratorul de cercetare Electromecanică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea din Craiova.

Responsabil cu amenajarea şi dotarea "Laboratorului de Maşini electrice" (1980 - 1989) din cadrul Facultǎţii de Electrotehnicǎ, Universitatea din Craiova;
Coordonator specializare/secţie "Tracţiune electrică", (1990 -2008);
Responsabil cu înfiinţarea, amenajarea şi dotarea (de la zero) cât şi cu introducerea în circuitul didactic (cu lucrări practice şi cu îndrumătoare/platforme de laborator) al "Laboratorului de Tracţiune electrică" la FIEMII.

Experiență științifică Organizator CNEE 1984, ICATE – 2000, 2002;
Expert evaluator proiecte ICMET, CNCSIS;
Referent ştiinţific la ICATE, SIELMEN, WSEAS, ICEM;
Membru specialist în Comisii de susţinere a tezelor de doctorat.
Stagii de specialitate Inst. Politehnic din Praha, Cehoslovacia (1977);
Univ. din Saint-Etienne, Franţa (1992);
Univ. din Zaragoza, Spania (1994).
Contracte de cercetare 34
Cărți publicate 10 (în edituri recunoscute CNCSIS)
 

10. Doru Adrian NICOLA (2012), Tracţiune Electricǎ, 338 pg., Editura Universitaria Craiova, ISBN 978-606-14-0407-0

9. Cismaru D.C , Nicola D.A., Manolea Gh. (2009), Locomotive Electrice. Rame şi Trenuri Electrice, 326 pg., Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-606-530-190-0

8. Nicola D.A., Cismaru D.C. (2006, 2011) Tracţiune electrică. Fenomene. Modele. Soluţii. Vol.1, 636 pg., Ed. Sitech, Craiova, ISBN 973-746-291-2 / 978-973-746-291-6;

7. Nicola D.A., Bulucea C.A. (2005) Electrotehnică teoretică, 224 pg, Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-657-975-1;

6. Nicola D.A., Bulucea C.A. (2005) Echipamente electrice, 464 pg. Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-657-965-4;

5. Bulucea C.A.,Nicola D.A. (2004) Introducere în electrotehnică şi echipamente electrice, 418 pg., Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-657-540-3;

4. Nicola D.A., Cismaru D.C. (2001) Bazele tracţiunii electrice, Vol.II Sistemul curentului continuu, 614 pg., Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-657-129-7;

3. Nicola D.A., Cismaru D.C (1998) Bazele tracţiunii electrice, Vol. I Probleme comune sistemelor de tracţiune electrică, 296 pg. Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-9346-63-4;

2. Nicola D.A. (1998) II.Transformatoare electrice. Maşini asincrone. 336 pg. Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-9346-38-3;

1. Nicola D.A. (1998) I.Teoria electrotehnicii, chestiuni fundamentale. 184 pg. Ed. Sitech Craiova, ISBN 973-9346-38-3

Lucrări publicate 136 (în reviste şi la conferinţe)
(extras)

1. Doru A. Nicola, Marc A. Rosen, Cornelia A. Bulucea, Daniel C. Cismaru (2013), Some Aspects of Sustainable Energy Conversion in Electric Railway Vehicles with Traction Induction Motors, Proceedings of the 17th International Conference on Systems, Rhodes Island, Greece, July 16-19, 2013, pp.44-53, ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-960-474-314-8;

2. Cornelia A. Bulucea, Marc A. Rosen, Doru A. Nicola, Nikos E. Mastorakis (2013), On the Influence of Synchronous Generator on Disconnection Processes in Electric Power Systems Comprising Generator Circuit Breakers, Proceedings of the 1st International Conference on Power and Energy Systems (POES '13), Chania, Crete Island, Greece, August 27-29, 2013, pp.50-58, ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-960-474-328-5 ;

3. Cornelia A. Bulucea, Marc A. Rosen, Doru A. Nicola, Nikos E. Mastorakis (2013), Approaching the Processes in the Generator Circuit Breaker at Disconnection through Sustainability Concepts, Sustainability 2013, 5, 1161-1176; doi:10.3390/su5031161, ISSN 2071-1050, www.mdpi.com/journal/sustainability ;

4. Cornelia A. Bulucea, Doru A. Nicola, Nikos E. Mastorakis, Philippe Dondon et al. (2012), Fostering the Sustainability of Power Transformers, Proceedings of the 7th International Conference on Energy & Environment (EE '12), Kos Island, Greece, July 14-17, 2012, pp.72-80, ISSN: 2227-4359, ISBN: 978-1-61804-110-4;

5. Cornelia A. Bulucea, Marc A. Rosen, Doru A. Nicola, Nikos E. Mastorakis (2012), Utilizing the Exergy Concept to Address Environmental Challenges of Electric Systems, Entropy 2012, 14, 1894-1914; doi:10.3390/e14101894, ISSN 1099-4300, www.mdpi.com/journal/entropy ;

6. Cornelia A. Bulucea, Doru A. Nicola, Nikos E. Mastorakis, Marc A. Rosen (2011), Some synoptic aspects of electric technical applications as a confluence of industrial and natural ecosystems, INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT, Issue 4, Volume 5, 2011, pp.478-486;

7. Doru Adrian NICOLA, Daniel Cristian CISMARU (2010), MODELLING OF ELECTROMECHANICAL CONVERTERS OF TRACTION USED ON ELECTRIC LOCOMOTIVES, An.of the Univ.of Craiova, Electrical Engineering series, no.34, 2010, pp.76-85, ISSN 1842-4805;

8. D.A. Nicola, M.A. Rosen, C.A. Bulucea, and C. Brindusa (2010), The exergetic and environmental impact assessment of underground electric train braking, Proc. of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit , ISSN 0954-4097 (Print) 2041-3017 (Online), Volume 224, Number 3 / 2010, pp. 189-206, DOI: 10.1243/09544097JRRT314;
9. Doru A. Nicola, Marc A. Rosen, Cornelia A. Bulucea and Constantin Brandusa Article: Some Sustainability Aspects of Energy Conversion in Urban Electric Trains, Sustainability 2010, 2(5), pp1389-1407, doi:10.3390/su2051389, ISSN 2071-1050, www.mdpi.com/journal/sustainability ;
10. Bulucea CA, Nicola DA, Mastorakis NE, et al. (2010), Three-Phase Transformer Dynamic Regimes Modelling as Targeted Approach in Industrial Ecology, 5th IASME/WSEAS International Conference on Energy and Environment, FEB 23-25, 2010, Univ Cambridge, Cambridge, ENGLAND, Source: RECENT ADVANCES IN ENERGY AND ENVIRONMENT, Book Series: Energy and Environmental Engineering Series Pages: 234-240 Published: 2010;
11. D.A. Nicola, M.A. Rosen, C.A. Bulucea, C.Brandusa, (2009) Sustainable Energy Conversion in Electrically Driven Transportation Systems, Proc. 6th WSEAS Int. Conf. on Engineering Education (EE'09), Rodos (Rhodes) Island, Greece, July 22-24, 2009, pp. 124-132, ISBN: 978-960-474-100-7, ISSN: 1790-2769;
12. D.A. Nicola, C.A. Bulucea, D. Cismaru, C. Brandusa, G. Manolea, (2009) Energy Saving in Electric Trains with Traction Induction Motors, the 4th IASME/WSEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT (EE'09), University of Cambridge, Cambridge UK, February 24-26, 2009, pp. 226-232, ISBN: 978-960-474-055-0, ISSN: 1790-5095;
13. Bulucea CA, Nicola DA, Mastorakis NE, et al. (2009), Title: Modelling of Electrical Transformers in Dynamic Regimes, Conference Information: 9th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines (POWER '09), OCT 17-19, 2009 Univ Genova, Genova, ITALY
Source: POWER '09) PROCEEDINGS OF THE 9TH WSEAS/IASME INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRIC POWER SYSTEMS, HIGH VOLTAGES, ELECTRIC MACHINES Book Series: Recent Advances in Electrical Engineering Pages: 188-195 Published: 2009
14. D.A. Nicola, Gh. Manolea, C. Brandusa, D. Cismaru, (2008) Sustainability Concepts in Environmental and Engineering Education, WSEAS TRANSACTIONS on ADVANCES in ENGINEERING EDUCATION, Issue 7, Volume 5, July 2008, pp.447-458, ISSN: 1790-1979;
15. D.A. Nicola, C. Brandusa, D. Cimaru, (2008) Energy and Exergy Efficiencies in Urban Electric Transportation Systems, WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, Issue 3, Volume 4, March 2008, pp.247-259, ISSN: 1790-5079;
16. D.A. Nicola, Cornelia Aida Bulucea, D.C. Cismaru, Gh. Manolea, C. Brandusa, (2008) Input-output-based Life Cycle Energy Inventories and Modeling in Electric Trains with Traction Induction Motors Fed from DC Line, INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT, Issue 1, Volume 2, 2008, pp 83-92, ISSN: 1109-9577;
17. Bulucea A.C., Nicola D.A., Brandusa A, Brandusa C, (2008) Drive Systewms in Underground Metrou Saving Energy, Proc.of the 3rd IASME/WSEAS Int.Conf. on Energy & Environment, University of Cambridge, UK, February 23-25, 2008;
18. Cismaru, D.C., Nicola, D.A., Manolea Gh., Drighiciu M., A.,(2007) Modelling and Simulation of Locomotives with Traction Induction Motors and Three Levels Converters, Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on SYSTEMS THEORY AND SCIENTIFIC COMPUTATION (ISTASC'07), p.177-181, Vouliagmeni, Athens, Greece, August 24-26, 2007;
19. Nicola, D.A., Cismaru D.C.,. Bulucea A.C. (2005) Dynamic Model and Steady-State Characteristics of the Induction Motor at Variable Frequency, Proc.of the 11th Conf. on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2005, Vol.1 p.18-23, 15-16 Sept. 2005, Sofia, Bulgaria;

20. Nicola D.A., Cismaru D.C., (1996) Torque equation and torque-speed characteristics of traction induction motor, Optim'96, 15-17 mai 1996, Brasov, Romania

Manuale didactice 13 (în reprografia şi tipografia Universităţii din Craiova)
 

13. NICOLA D.A. (2009), Tractiune Electrica, curs FR, 141 pg. , Tipografia Universitǎţii din Craiova;

12. Cismaru D.C., Nicola, D.A. (2009), Tracţiune electrică. Îndrumar de laborator, 123 pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
8-11.Nicola D, Bulucea A. (2006, 2001, 1998, 1994) Electrotehnică şi maşini electrice, Indr. Laborator, cca.120pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
7.Bulucea A. Nicola D. (1996) Electrotehnică şi maşini electrice, curs pentru studenţi, 328 pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
6.Nicola D. (1995) Bazele tracţiunii electrice, Indr.Laborator, 120pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
5.Nicola D., Nica C. Alexandru D. (1983) Electrotehnică şi maşini electrice, Indr.Laborator, 126 pg,, Tipografia Universităţii din Craiova;
4.Vintilă N., Nica C., Nicola D. (1979) Maşina asincronă. Indr. Laborator, 108 pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
3.Vintilă N., Nica C., Nicola D. (1978) Maşina sincronă. Indr.Laborator, 122 pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
2.Vintilă N., Nica C., Nicola D. (1977) Transformatorul electric, 120 pg., Tipografia Universităţii din Craiova;
1.Vintilă N., Nica C., Nicola D. (1976) Maşina de curent continuu, 122 pg., Tipografia Universităţii din Craiova;