Autentificare

1. MASTER – SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE - Marți, 18 iunie 2019, ora 9.00, Laboratorul de Acţionări electrice;

2. MASTER : INGINERIE ELECTRICĂ APLICATĂ ÎN PROTECŢIA ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI - Miercuri, 19 iunie 2019, ora 14.00, Laboratorul de Acţionări hidraulice şi pneumatice.;

Facultatea de Inginerie Electrică vă invită să participați la festivitatea de deschidere a Anului Universitar 2017-2018, în data de 3 octombrie 2017, ora 10:00. Ceremonia va avea loc în Aula Preda din incinta facultății.

De asemenea, Festivitatea de deschidere a noului an universitar, organizată în cadrul Universității din Craiova, va avea loc în data de 2 octombrie 2017, ora 11:00, la Sala Albastră a Universității din Craiova

Va asteptam cu drag!

- Proba scrisă - Examenul de diplomă: Luni, 26 februarie 2018, ora 900 , Lab. Ingineria Mediului;

- Proba orală pe specializări:

1. ELECTROMECANICĂ, cursuri de zi - Miercuri, 28 februarie 2018, ora 1000, Lab. Maşini electrice;

2. INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ – Miercuri , 28 februarie 2018, ora 1330, Banca Mondială;

3. INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE –– Marţi, 27 februarie 2018, ora 14 00, Lab. Ingineria Mediului;

Page 1 of 2