Autentificare

- Proba scrisă - Examenul de diplomă: Luni, 26 februarie 2018, ora 900 , Lab. Ingineria Mediului;

- Proba orală pe specializări:

1. ELECTROMECANICĂ, cursuri de zi - Miercuri, 28 februarie 2018, ora 1000, Lab. Maşini electrice;

2. INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ – Miercuri , 28 februarie 2018, ora 1330, Banca Mondială;

3. INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE –– Marţi, 27 februarie 2018, ora 14 00, Lab. Ingineria Mediului;