Autentificare

Susţinerea interviului de admitere la studiile de Master se va susţine, la toate specializările, VINERI, 23 septembrie 2016, începând cu ora 10.00.
- Sisteme electromecanice complexe – Aula AK1
- Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului – Aula AK1
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi legitimaţia de concurs.

Preşedinte Comisie admitere Master,
Prof.dr.ing. Iuri-Sergiu IVANOV

Secretar comisie admitere Master,
Ş.l.dr.ing. Ioana-Gabriela SÎRBU