Autentificare

Teme Licență Electromecanică
Teme Licență Informatică aplicață în inginerie electrică
Teme Disertație Sisteme electromecanice complexe
Teme Disertație Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului 

Cererea pentru alocarea temei trebuie depusă la secretariat (Popescu Mădălina) până pe data de 11 noiembrie.

Modelul cererii poate fi descarcat pentru licență sau master

Vă comunicăm datele pentru susţinerea examenului de DIPLOMĂ – Sesiunea FEBRUARIE 2017:

- Proba scrisă - Examenul de diplomă: Marţi, 21 februarie 2017, ora 9.00 - Laboratorul de Maşini Electrice;

- Proba orală pe specializări:

1. ELECTROMECANICĂ, cursuri de zi - Joi, 23 februarie 2017, ora 9.00, Lab. Maşini electrice;

2. ELECTROMECANICĂ, cursuri FR - Miercuri, 22 februarie 2017, ora 14.00, Lab. Maşini Electrice;

3. INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ – Joi, 23 februarie 2017, ora 8.30, Banca Mondială;

4. INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE – Joi, 23 februarie 2017, ora 13.00, Lab. Ingineria Mediului;

1. MASTER – SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE - Marţi, 21 februarie 2017, ora 12.00, Laboratorul de Acţionări electrice;

NOTĂ: Absolvenţii care vor susţine examenul de diplomă au obligaţia de a fi prezenţi în sală la ora 8.30 şi să aibă asupra lor C.I.

Subcategories