Autentificare

Vă comunicăm datele pentru susţinerea examenului de DIPLOMĂ – Sesiunea FEBRUARIE 2017:

- Proba scrisă - Examenul de diplomă: Marţi, 21 februarie 2017, ora 9.00 - Laboratorul de Maşini Electrice;

- Proba orală pe specializări:

1. ELECTROMECANICĂ, cursuri de zi - Joi, 23 februarie 2017, ora 9.00, Lab. Maşini electrice;

2. ELECTROMECANICĂ, cursuri FR - Miercuri, 22 februarie 2017, ora 14.00, Lab. Maşini Electrice;

3. INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ – Joi, 23 februarie 2017, ora 8.30, Banca Mondială;

4. INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE – Joi, 23 februarie 2017, ora 13.00, Lab. Ingineria Mediului;

1. MASTER – SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE - Marţi, 21 februarie 2017, ora 12.00, Laboratorul de Acţionări electrice;

NOTĂ: Absolvenţii care vor susţine examenul de diplomă au obligaţia de a fi prezenţi în sală la ora 8.30 şi să aibă asupra lor C.I.